SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 114.809 115.794 -0,85
VIOP 131.285 132.259 -0,74
USD/TRY 6,8612 6,8611 0,00
BIST BANKS 124.982 126.103 -0,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
GOLD 1.798,58 1.803,43 -0,27
BRENT 43,27 42,35 2,17

 Şirket KartıHisse Senedi | Şirket Kartı

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar9,210,6
Ödenmiş Sermaye12,212,2
Net Kâr-1,3-2,9

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.541.76131.837.97430.141.36028.688.688
Nakit ve Nakit Benzerleri122.13837.44937.35720.499
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar23.481.60522.531.34219.633.62418.917.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.420.0831.410.3003.704.8163.182.819
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.448.5494.825.0194.589.3274.014.588
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.069.3863.033.8642.176.2362.553.308
(Ara Toplam)31.541.76131.837.97430.141.36028.688.688
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar8.154.0307.368.4977.366.8007.323.733
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.151.3331.153.3331.155.3331.157.333
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.646.5275.588.2445.644.2015.656.404
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.7167.17710.14413.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.349.901597.953522.519460.541
Diğer Duran Varlıklar1.55321.79034.60336.344
TOPLAM VARLIKLAR39.695.79139.206.47137.508.16036.012.421
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler25.821.95724.110.86820.488.24918.392.003
Finansal Borçlar14.406.59714.379.35213.411.57111.392.748
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.562.3346.489.8465.229.6945.526.979
Diğer Borçlar1.592.9571.988.0561.098.947911.052
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00027.139
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.260.0691.253.614748.037534.085
(Ara Toplam)25.821.95724.110.86820.488.24918.392.003
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.632.3994.535.5975.385.7454.441.961
Finansal Borçlar3.306.3233.900.7374.633.4953.859.971
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar76.404127.903131.202184.729
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar333.091299.530375.768211.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü916.581207.427245.280185.905
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar9.241.43510.560.00611.634.16613.178.457
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.241.43510.560.00611.634.16613.178.457
Ödenmiş Sermaye12.231.96612.231.96612.231.96612.231.966
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.803.211-1.863.587-1.863.587-1.863.587
Dönem Net Kar/Zararı-1.286.069-2.939.624-1.805.684-273.817
Diğer Özsermaye Kalemleri3.098.7493.131.2513.071.4713.083.895
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR39.695.79139.206.47137.508.16036.012.421
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.378.65618.599.01012.501.8938.403.681
Satışların Maliyeti (-)-4.300.981-17.142.109-10.510.782-6.491.121
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)77.6751.456.9011.991.1111.912.560
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)77.6751.456.9011.991.1111.912.560
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-273.215-1.226.124-944.457-678.587
Genel Yönetim Giderleri (-)-674.833-2.815.051-2.185.564-1.367.457
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.134.3035.940.0063.750.0332.955.955
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.447.982-3.926.548-3.117.413-2.556.129
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-184.052-570.816-506.290266.342
Net Faaliyet Kar/Zararı-870.373-2.584.274-1.138.910-133.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler48.773519.300592.171447.583
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-14.833-14.833-14.833
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-135.279000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler-1.192.952285.362242.393198.662
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-3.340.371-2.181.619-1.204.431
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler48.773504.467577.338432.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.328.231-3.121.358-1.868.178-306.677
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)42.162181.73762.49432.860
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-27.139
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)42.162181.73762.49459.999
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.286.069-2.939.621-1.805.684-273.817
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.286.069-2.939.621-1.805.684-273.817
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.286.069-2.939.621-1.805.684-273.817
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri161.489509.112382.230258.339
Kıdem Tazminatı36.26256.86799.627-66.336
Finansman Giderleri0-3.340.371-2.181.619-1.204.431
Yurtiçi Satışlar2.521.19411.039.5336.863.4033.959.283
Yurtdışı Satışlar1.855.2517.682.1235.753.2924.532.764
Net Yabancı Para Pozisyonu-5.058.4006.975.1087.679.8768.040.808
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5.058.4006.975.1087.679.8768.040.808
Net YPP (Hedge Dahil)-5.058.4006.975.1087.679.8768.040.808

Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi