SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.416 1.409 0,54
VIOP 1.519 1.515 0,26
USD/TRY 8,4762 8,4049 0,85
BIST BANKS 1.265 1.247 1,46
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
GOLD 1.810,23 1.810,57 -0,02
BRENT 71,27 72,41 -1,57

Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. Hisse Senedi | UFUK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,18 17,2 5,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,3 0,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ.
Kuruluş 05.12.1995
Faal Alanı Finansal Kiralama
Telefon (0216)5701500
Faks (0216)5701555
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. K:3 No: 1/A Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar337,8412,5
Ödenmiş Sermaye46,846,8
Net Kâr-7,727,0

Cari Değerler

F/K 28,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 657,7 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,24 -1,82 1,01 4,78
USD 3,98 1,01 5,37 -6,65
Göreceli 2,57 -5,25 -1,29 9,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UFUKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
UFUKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar29.774.25421.167.87135.812.26638.373.798
Nakit ve Nakit Benzerleri201.011145.211164.690155.637
Finansal Yatırımlar88.66395.87167.15861.511
Ticari Alacaklar20.223.48311.562.11124.959.11728.162.786
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.083.7728.990.2069.223.6839.006.734
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar43.708240.2741.262.839851.770
(Ara Toplam)29.640.63721.033.67335.677.48738.238.438
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar133.617134.198134.779135.360
Duran Varlıklar484.820.351559.838.055502.895.787409.968.194
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar381.154.009450.268.112409.210.229310.671.311
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller103.640.000109.556.66791.726.66791.976.667
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar26.34213.2768.3428.901
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı001.950.5497.311.315
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR514.594.605581.005.926538.708.053448.341.992
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.214.0052.156.8057.143.07810.275.652
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.022.155371.4355.533.4675.133.397
Diğer Borçlar291.543270.121685.6304.406.899
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları225.566186.280158.441148.228
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.674.7411.328.969765.540587.128
(Ara Toplam)6.214.0052.156.8057.143.07810.275.652
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler170.583.318166.379.687178.596.833179.441.069
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar152.973.435144.699.798178.489.213179.336.103
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar131.043127.987107.620104.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17.478.84021.551.90200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar337.797.282412.469.434352.968.142258.625.271
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar337.797.282412.469.434352.968.142258.625.271
Ödenmiş Sermaye46.846.88146.846.88146.846.88146.846.881
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.317.15113.317.15113.317.15113.317.151
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları42.446.37015.486.00015.486.00015.486.000
Dönem Net Kar/Zararı-7.704.69626.960.370-14.050.058-14.972.702
Diğer Özsermaye Kalemleri242.891.576309.859.032291.368.168197.947.941
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR514.594.605581.005.926538.708.053448.341.992
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.309.66817.318.72612.183.7472.483.361
Satışların Maliyeti (-)-1.812.216-7.901.473-5.805.428-3.738.093
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.497.4529.417.2536.378.319-1.254.732
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.497.4529.417.2536.378.319-1.254.732
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-871.217-2.118.532-1.499.924-1.048.104
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.306.96318.569.1383.820.9032.701.493
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-331.765-3.487.962-4.511.159-2.371.120
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.601.43322.379.8974.188.139-1.972.463
Net Faaliyet Kar/Zararı3.626.2357.298.7214.878.395-2.302.836
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.821.9087.928.7446.373.1473.204.197
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-569-3.391.174-460.447-460.447
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.422.77226.917.46710.100.839771.287
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.480.69545.710.2828.994.7266.558.507
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-18.541.698-48.744.698-37.165.757-26.558.038
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.821.3394.537.5705.912.7002.743.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.638.23123.883.051-18.070.192-19.228.244
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.933.5353.077.3194.020.1344.255.542
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.933.5353.077.3194.020.1344.255.542
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.704.69626.960.370-14.050.058-14.972.702
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.704.69626.960.370-14.050.058-14.972.702
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-7.704.69626.960.370-14.050.058-14.972.702
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri2.1452.4721.6751.116
Kıdem Tazminatı5.84223.27115.26510.126
Finansman Giderleri-18.541.698-48.744.698-37.165.757-26.558.038
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-67.461.789-75.645.554-64.936.674-47.177.775
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-67.461.789-75.645.554-64.936.674-47.177.775
Net YPP (Hedge Dahil)-67.461.789-75.645.554-64.936.674-47.177.775

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UFUK 14,0 28,3 A/D A/D 1,9 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi