SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.727 10.793 -0,61
VIOP 11.759 11.812 -0,45
USD/TRY 32,2442 32,1791 0,20
BIST BANKS 15.238 15.142 0,64
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.691 18.680 0,06
GOLD 2.339,87 2.329,07 0,46
BRENT 81,16 81,36 -0,25

Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. Hisse Senedi | UFUK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 239 585 346
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,9 122,3 119,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ.
Kuruluş 05.12.1995
Faal Alanı Finansal Kiralama
Telefon (0216)5252500
Faks (0216)5701555
Adres Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.194,11.020,1
Ödenmiş Sermaye46,846,8
Net Kâr-417,6-210,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 18,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,4
Piyasa Değeri 21.994,6 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 7,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,01 -6,29 -0,74 425,76
USD -6,07 -6,23 0,37 381,51
Göreceli -5,08 -10,39 -11,30 263,92

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UFUKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
UFUKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar353.705.277313.209.420208.613.74196.269.510
Nakit ve Nakit Benzerleri14.72738.990116.732118.379
Finansal Yatırımlar250.130408.474167.835178.647
Ticari Alacaklar95.987.489105.324.996138.857.27586.931.875
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar187.404.836146.985.7837.560.2428.708.898
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.633.2493.411.6774.872.157292.211
(Ara Toplam)288.290.431256.169.920151.574.24196.230.010
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar65.414.84657.039.50057.039.50039.500
Duran Varlıklar851.051.750799.381.9431.061.803.7081.086.679.339
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar388.611.563520.358.340782.767.576807.630.678
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller436.250.000278.925.000278.925.000278.925.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar105.69055.53962.19568.852
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar68.08743.06448.93754.809
Ertelenmiş Vergi Varlığı26.016.410000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.204.757.0271.112.591.3631.270.417.4491.182.948.849
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.507.68910.204.76512.139.9835.680.838
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.362.6243.461.4867.708.338452.874
Diğer Borçlar788.120732.302699.110541.651
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.097.4461.859.5051.238.919981.987
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.259.4994.151.4722.493.6163.704.326
(Ara Toplam)9.507.68910.204.76512.139.9835.680.838
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.140.79982.319.990461.820.896358.860.082
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00355.904.719261.536.071
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.140.799977.251961.354804.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü081.342.739104.954.82396.519.471
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.194.108.5391.020.066.608796.456.570818.407.929
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.194.108.5391.020.066.608796.456.570818.407.929
Ödenmiş Sermaye46.846.88146.846.88146.846.88146.846.881
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler175.802.67812.854.24912.854.24913.317.151
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları966.950.305741.223.317741.223.317740.760.415
Dönem Net Kar/Zararı-417.624.657-210.415.720-298.413.910-334.369.593
Diğer Özsermaye Kalemleri422.133.332429.557.881293.946.033351.853.075
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.204.757.0271.112.591.3631.270.417.4491.182.948.849
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri95.755.97453.629.18031.788.35015.496.470
Satışların Maliyeti (-)-23.853.493-12.413.699-7.060.662-3.161.155
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)71.902.48141.215.48124.727.68812.335.315
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)71.902.48141.215.48124.727.68812.335.315
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.495.114-9.314.375-5.891.206-3.279.226
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri114.296.89775.962.76571.777.6763.415.968
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-552.639.843-337.805.872-385.112.246-416.312.854
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-381.935.579-229.942.001-294.498.088-403.840.797
Net Faaliyet Kar/Zararı56.407.36731.901.10618.836.4829.056.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler179.363.291100.849.57862.018.9823.819.589
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-98.016.096-54.351.211-27.276.148-188.896
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-300.588.384-183.443.634-259.755.254-400.210.104
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler454.488474.121400.880327.531
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-405.566.388-136.985.779-111.798.169-18.718.676
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler81.347.19546.498.36734.742.8343.630.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-705.700.284-319.955.292-371.152.543-418.601.249
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)288.075.627109.539.57272.738.63284.231.654
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)288.075.627109.539.57272.738.63284.231.654
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-417.624.657-210.415.720-298.413.911-334.369.595
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-417.624.657-210.415.720-298.413.911-334.369.595
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-417.624.657-210.415.720-298.413.911-334.369.595
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri103.25737.58725.05812.529
Kıdem Tazminatı168.296103.63468.96529.283
Finansman Giderleri-405.566.388-136.985.779-111.798.169-18.718.676
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu99.844.179101.667.535-171.311.790-133.566.569
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu99.844.179101.667.535-171.311.790-133.566.569
Net YPP (Hedge Dahil)99.844.179101.667.535-171.311.790-133.566.569
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-317.819.509321.787.497-43.820.537-545.395
Düzeltme Öncesi Kar-417.624.657-210.415.720-298.413.910-334.369.593
Düzeltmeler:303.851.437704.889.012319.736.381349.414.961
Amortisman & İtfa Payları103.25737.58725.05812.529
Karşılıklardaki Değişim-4.290.0261.060.312356.1205.274
Diğer Gelir/ Gider308.038.206703.791.113319.355.203349.397.158
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-113.773.220494.473.29221.322.47115.045.368
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-204.046.289-172.685.795-65.143.008-15.590.763
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-317.819.509321.787.497-43.820.537-545.395
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-42.261-27.355-27.355-27.355
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit598.224.33710.300.2323.142.5091.578.382
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit598.182.07610.272.8773.115.1541.551.027
Serbest Nakit Akım280.362.567332.060.374-40.705.3831.005.632
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-280.462.374-332.291.13240.793.002-927.177
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-280.462.374-332.291.13240.793.002-927.177
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-99.807-230.75887.61978.455
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-74.186155.215-85.420-74.609
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-173.993-75.5432.1993.846
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler188.720114.533114.533114.533
Dönem Sonu Nakit14.72738.990116.732118.379

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UFUK 469,5 A/D A/D A/D 18,4 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
UFUK 469,50 1,38 1,38 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi