SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.177 11.065 1,02
VIOP 12.135 12.029 0,89
USD/TRY 33,0864 32,9927 0,28
BIST BANKS 16.190 15.828 2,29
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.591 18.748 -0,84
GOLD 2.445,10 2.422,36 0,94
BRENT 83,80 84,85 -1,24

 Yapılandırılmış Borçlanma Araçları

​​​​​​​​​​​​​​Yapılandırılmış Ürünler, kendilerine özel risk ve getiri profilleri olan, türev ürünler ile geleneksel finansal ürünlerin kombinasyonundan oluşan, sabit getirili enstrümanlarla, pay senedi, pay senedi portföyü, endeksler, emtialar vb. gibi dayanak varlığı olan türev ürünlere dayalı yatırım araçlarıdır. Yapılandırılmış ürünler, ihtiyaca göre tasarlanan ürünlerdir.​ ​

Yapılandırılmış ürünler anapara korumalı, getiri artırıcı, katılım sağlayan ya da kaldıraçlı olarak tasarlanabilmektedir.​

 

Anapara korumalı yapılandırılmış ürünlerde getiri dayanak varlığın performansına dayalı olmakla birlikte yatırımın hepsi veya belirli bir kısmı korunmaktadır. Sabit getirili bir finansal varlıkla bir türev ürünün bileşiminden oluşur. Sabit getirili finansal varlık bölümü anaparaya belirli bir oranda faiz getirisi sağlarken kalan kısım türev ürüne yatırılır. Yatırımcı, dayanak varlığın iyi performansının getirisini almakta ancak kötü performansının riskini almamaktadır.

Getiri Arttırıcı yapılandırılmış ürünlere yatırım yapan yatırımcıların başlangıç yatırımları korunmaz ve çoğunlukla elde edilecek maksimum getiri ‘cap’ denilen bir seviyede tutulur. Anapara korumalı ürünlere göre daha risklidir. Getiri arttırıcı ürünlere örnek olarak İskontolu Sertifika Benzeri ve Ters Değiştirilebilir Benzeri ürünler verilebilir.

Katılım sağlayan yapılandırılmış ürünlerde önceden belirlenen bir maksimum getiri seviyesi bulunmamaktadır. Üzerine yazılı oldukları dayanak varlıkların fiyatını birebir yansıtabildikleri gibi, değişik oranlarda da yansıtabilirler.

Kaldıraç sağlayan yapılandırılmış finansal ürünler genel olarak yatırımcıların küçük tutarda yatırım ile büyük tutarda pozisyona sahip olabilmelerini sağlayan ürünler olarak tanımlanır. Bu ürünlerin özelliği, ürünün dayandığı varlığın fiyatındaki küçük bir değişimin ürünün kendi fiyatına artarak yansımasıdır. Buna kaldıraç etkisi denir. Kaldıraç sağlayan yapılandırılmış ürünlerin dayanak varlığı hisse senedi, endeks, emtia, vb gibi varlıklar olabilir.

Yapılandırılmış finansal ürünlerde getiri ve yatırımcısına sağladığı nakit akışı dayandığı para birimine göre değişir. Yalnızca bir para birimine bağlı ürünlerin yanı sıra, çeşitli para birimlerinden oluşan bir sepete bağlı yapılandırılmış ürünler de piyasada işlem görmektedir.

​​ ​Nasıl hesap açab​ilirim?​​​​ ​​