SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.314 1.284 2,33
VIOP 1.455 1.422 2,32
USD/TRY 7,8607 7,8256 0,45
BIST BANKA 1.454 1.407 3,31
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.291 13.336 -0,33
ALTIN 1.810,48 1.776,57 1,91
BRENT 47,77 47,88 -0,23

 İş Yatırım Hisse Senedi Hesaplama - ISMEN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

tarihinde

TL fiyatından* aldığım

ISMEN hisse senedinin

tarihindeki kar/zarar durumunu

*Fiyat girmemeniz durumunda, alış tarihinizdeki kapanış fiyatı kullanılacaktır.

Tarih İşlem Türü Dağıtılan Nakit
Temettü (mn TL)
Pay Başına
Temettü (Kuruş)
Bedelsiz Sermaye
Artırım Oranı (%)
Artırım Öncesi
Sermaye (mn TL)
Artırım Sonrası
Sermaye (mn TL)
Mayıs 2008 T 9,5 8,0
Mayıs 2009 T 12,9 10,8
Mayıs 2010 T 19,9 16,7
Haziran 2010 B 67,5 119 200
Mayıs 2011 T 20,0 10,0
Temmuz 2011 B 30,0 200 260
Mayıs 2012 T 15,1 5,8
Haziran 2012 B 10,0 260 286
Mayıs 2013 T 20,0 7,0
Haziran 2013 B* 8,6 286 311
Mart 2014 T 24,5 7,89
Haziran 2014 B* 6,9 311 332
Mart 2015 T 47,0 14,16
Haziran 2015 B* 6,9 332 355
Mart 2016 T 36,0 10,14
Mart 2017 T 45,0 12,67
Mart 2018 T 110,0 30,98
Sermaye Artırımı (TL) Artırım Tutarı (TL)  
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Bedelli Artırım Bedelsiz Artırım Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul/Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi* Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi Rüçhan Hakkı Kullanma Tarihleri
500.000.- 1.250.000.- - 750.000.- 15.05.1998 11.06.1998 -
1.250.000.- 2.500.000.- - 1.250.000.- 23.06.1999 02.07.1999 -
2.500.000.- 7.000.000.- - 4.500.000.- 09.05.2000 17.05.2000 -
7.000.000.- 17.000.000.- - 10.000.000.- 26.04.2001 15.05.2001 -
17.000.000.- 38.000.000.- - 21.000.000.- 10.05.2002 21.05.2002 -
38.000.000.- 45.000.000.- - 7.000.000.- 18.04.2003 30.04.2003 -
45.000.000.- 96.800.000.- - 51.800.000.- 14.04.2005 22.04.2005 -
96.800.000.- 119.387.000.- 22.587.000.- - 15.03.2007 29.05.2007 -
119.387.000.- 200.000.000.- - 80.613.000.- 24.05.2010 08.07.2010 -
200.000.000.- 260.000.000.- - 60.000.000.- 24.05.2011 06.07.2011 -
260.000.000.- 286.000.000.- - 26.000.000.- 16.05.2012 15.06.2012 -
286.000.000.- 310.500.000.- - 24.500.000.- 30.04.2013 03.07.2013 -
310.500.000.- 332.000.000.- - 21.500.000.- 25.03.2014 18.06.2014 -
332.000.000.- 355.000.000.- - 23.000.000.- 24.03.2015 12.06.2015 -

18.01.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş; 30.04.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.-TL olarak belirlenmişir. Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı mümkündür.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarından 150.000 adedi A Grubudur.

Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 3 (üç) üyesi B Grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Mayıs 2007'de halka arz edilen Şirketimiz payları, BIST Pay Piyasası Yıldız Pazar'da "ISMEN" kodu ile işlem görmektedir. Yıldız Pazar'da işlem gören tek aracı kurum payı olan ISMEN, ayrıca BIST Temettü Endeksi (XTMTU) ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde (XKURY) işlem görmektedir.

2016 yılında %22 getiri sağlayan ISMEN, yatırımcısına BIST 100 endeksinin %12 üzerinde kazanç sağladı.

İş Yatırım'ın çıkarılmış sermayesi, 600.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 355.000.000.-TL olup, her biri 1 TL nominal değerli 355.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların 150.000 adedi (A) Grubu, 354.850.000 adedi (B) Grubudur.

  • (A) Grubu paylar nama, (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır.
  • Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez, artan sermayeyi temsil etmek üzere (B) Grubu pay ihraç edilir.
  • Oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. Ancak, (A) Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üye seçiminde imtiyazları vardır. Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi (A) Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 3 üyesi (B) Grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir.
  • Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ağustos 2016’da Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notunu durağan görünüm ile ‘AA+(tur)' olarak belirlemiştir. Kredi derecelendirme yaptıran ilk aracı kurum olan İş Yatırım, ilk kredi notunu 2008’de almıştır.

İş Yatırım, 2011’den bu yana kurumsal yönetim derecelendirmesi yaptıran ilk ve tek aracı kurumdur. En son Saha Rating, İş Yatırım’ın kurumsal yönetim notunu Aralık 2016’da 10 üzerinden 9,36 olarak belirlemiştir.