SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 3.020 3.020 0,01
VIOP 3.279 3.289 -0,31
USD/TRY 18,0989 18,0790 0,11
BIST BANKA 2.806 2.868 -2,16
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.545 13.697 -1,12
ALTIN 1.745,96 1.758,41 -0,71
BRENT 96,25 96,59 -0,35

 İş Yatırım Hisse Senedi Hesaplama - ISMEN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

tarihinde

TL fiyatından* aldığım

ISMEN hisse senedinin

tarihindeki kar/zarar durumunu

*Fiyat girmemeniz durumunda, alış tarihinizdeki kapanış fiyatı kullanılacaktır.

Tarih İşlem Türü Dağıtılan Nakit
Temettü (mn TL)
Pay Başına
Temettü (Kuruş)
Bedelsiz Sermaye
Artırım Oranı (%)
Artırım Öncesi
Sermaye (mn TL)
Artırım Sonrası
Sermaye (mn TL)
Mayıs 2008 T 9,5 8,0
Mayıs 2009 T 12,9 10,8
Mayıs 2010 T 19,9 16,7
Haziran 2010 B 67,5 119 200
Mayıs 2011 T 20,0 10,0
Temmuz 2011 B 30,0 200 260
Mayıs 2012 T 15,1 5,8
Haziran 2012 B 10,0 260 286
Mayıs 2013 T 20,0 7,0
Haziran 2013 B* 8,6 286 311
Mart 2014 T 24,5 7,89
Haziran 2014 B* 6,9 311 332
Mart 2015 T 47,0 14,16
Haziran 2015 B* 6,9 332 355
Mart 2016 T 36,0 10,14
Mart 2017 T 45,0 12,67
Mart 2018 T 110,0 30,98
Mart 2019 T 90,0 25,35
Mart 2020 T 140.0 39.44
Mart 2021 T 355.0 1.00*

*Türk Lirası (TL)

Sermaye Artırımı (TL) Artırım Tutarı (TL)  
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Bedelli Artırım Bedelsiz Artırım Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul/Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi* Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi Rüçhan Hakkı Kullanma Tarihleri
500.000.- 1.250.000.- - 750.000.- 15.05.1998 11.06.1998 -
1.250.000.- 2.500.000.- - 1.250.000.- 23.06.1999 02.07.1999 -
2.500.000.- 7.000.000.- - 4.500.000.- 09.05.2000 17.05.2000 -
7.000.000.- 17.000.000.- - 10.000.000.- 26.04.2001 15.05.2001 -
17.000.000.- 38.000.000.- - 21.000.000.- 10.05.2002 21.05.2002 -
38.000.000.- 45.000.000.- - 7.000.000.- 18.04.2003 30.04.2003 -
45.000.000.- 96.800.000.- - 51.800.000.- 14.04.2005 22.04.2005 -
96.800.000.- 119.387.000.- 22.587.000.- - 15.03.2007 29.05.2007 -
119.387.000.- 200.000.000.- - 80.613.000.- 24.05.2010 08.07.2010 -
200.000.000.- 260.000.000.- - 60.000.000.- 24.05.2011 06.07.2011 -
260.000.000.- 286.000.000.- - 26.000.000.- 16.05.2012 15.06.2012 -
286.000.000.- 310.500.000.- - 24.500.000.- 30.04.2013 03.07.2013 -
310.500.000.- 332.000.000.- - 21.500.000.- 25.03.2014 18.06.2014 -
332.000.000.- 355.000.000.- - 23.000.000.- 24.03.2015 12.06.2015 -

18.01.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş, 27.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.-TL olarak belirlenmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı mümkündür.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarından 150.000 adedi A Grubudur.

Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 3 (üç) üyesi B Grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Mayıs 2007'de halka arz edilen Şirketimiz payları, BIST Pay Piyasası Yıldız Pazar'da "ISMEN" kodu ile işlem görmektedir. ISMEN payları, Ocak 2020’de BIST 100 endeksine, Şubat 2020’de BIST Temettü 25 Endeksine ve Kasım 2020’de MSCI Global Small Cap/Türkiye endeksine dahil edilmiştir. ISMEN payları mevcut durumda BIST MALİ / BIST YILDIZ / BIST TEMETTÜ / BIST TEMETTÜ 25 / BIST 100 / BIST 100-30 / BIST TÜM / BIST ARACI KURUM endekslerinde işlem görmektedir.

ISMEN payları 2021 yılında yatırımcısına %40,6 getiri ile BIST 100 endeksinin %11,8 üzerinde kazanç sağlamıştır.

İş Yatırım'ın çıkarılmış sermayesi 750.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 355.000.000.-TL olup, her biri 1 TL nominal değerli 355.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların 150.000 adedi (A) Grubu, 354.850.000 adedi (B) Grubudur.

  • (A) Grubu paylar nama, (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır.
  • Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez, artan sermayeyi temsil etmek üzere (B) Grubu pay ihraç edilir.
  • Oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. Ancak, (A) Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üye seçiminde imtiyazları vardır. Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi (A) Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 3 üyesi (B) Grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir.
  • Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

İş Yatırım, Genel Kurul için toplantı davetini, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ancak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında toplantı tarihinden üç hafta öncesinde özel durum açıklaması, gazete ilanı ve web sitesi aracılığı ile gerçekleştirir. Toplantı daveti, nama yazılı pay sahiplerine ayrıca mektupla bildirilir. Ayrıca, genel kurul toplantısıyla ilgili dokümanlar bilinen yabancı pay sahiplerimize e-posta ile de iletilir.

Toplantı gündemi ve vekaletname örneği de davetle birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Bunlara ilave olarak, söz konusu davet ve ilgili bildirimler ile Genel Kurul Toplantısını takiben hazirun cetveli ve toplantı tutanakları 'Yatırımcı İlişkileri' internet sayfamızda yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

İş Yatırım,
i- Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
ii- Şirketimizin genel kârlılık durumunu,
dikkate alarak 2007 yılı hesap döneminden itibaren dağıtılabilir kârın en az %30'unun nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir.

Mayıs 2007'de halka açılan İş Yatırım geçen 5 yıllık sürede halka arz gelirinin %77'sini ortaklarına nakit temettü olarak dağıtmıştır.

İş Yatırım’ın uzun vadeli ulusal kredi notu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 25 Eylül 2020 tarihinde AA+’dan AAA’ya yükseltilirken görünüm stabil olarak belirlenmiştir. Kredi derecelendirme yaptıran ilk aracı kurum olan İş Yatırım, ilk kredi notunu 2008’de almıştır.