SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.771 10.740 0,29
VIOP 11.750 11.725 0,21
USD/TRY 32,8221 32,8097 0,04
BIST BANKA 15.552 15.272 1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.164 18.254 -0,50
ALTIN 2.322,05 2.360,00 -1,61
BRENT 85,02 85,71 -0,81

 İş Yatırım Hisse Senedi Hesaplama - ISMEN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

tarihinde

TL fiyatından* aldığım

ISMEN hisse senedinin

tarihindeki kar/zarar durumunu

*Fiyat girmemeniz durumunda, alış tarihinizdeki kapanış fiyatı kullanılacaktır.

Tarih İşlem Türü Dağıtılan Nakit
Temettü (mn TL)
Pay Başına
Temettü (Kuruş)
Bedelsiz Sermaye
Artırım Oranı (%)
Artırım Öncesi
Sermaye (mn TL)
Artırım Sonrası
Sermaye (mn TL)
Mayıs 2008 T 9,5 8,0
Mayıs 2009 T 12,9 10,8
Mayıs 2010 T 19,9 16,7
Haziran 2010 B 67,5 119 200
Mayıs 2011 T 20,0 10,0
Temmuz 2011 B 30,0 200 260
Mayıs 2012 T 15,1 5,8
Haziran 2012 B 10,0 260 286
Mayıs 2013 T 20,0 7,0
Haziran 2013 B* 8,6 286 311
Mart 2014 T 24,5 7,89
Haziran 2014 B* 6,9 311 332
Mart 2015 T 47,0 14,16
Haziran 2015 B* 6,9 332 355
Mart 2016 T 36,0 10,14
Mart 2017 T 45,0 12,67
Mart 2018 T 110,0 30,98
Mart 2019 T 90,0 25,35
Mart 2020 T 140,0 39,44
Mart 2021 T 355,0 1,00*
Mayıs 2022 T 400 1,13*
Mayıs 2023 T 755 2,13*
Temmuz 2023 B 322,5 355 1.500

*Türk Lirası (TL)

Sermaye Artırımı (TL) Artırım Tutarı (TL)  
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Bedelli Artırım Bedelsiz Artırım Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul/Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi* Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi Rüçhan Hakkı Kullanma Tarihleri
500.000.- 1.250.000.- - 750.000.- 15.05.1998 11.06.1998 -
1.250.000.- 2.500.000.- - 1.250.000.- 23.06.1999 02.07.1999 -
2.500.000.- 7.000.000.- - 4.500.000.- 09.05.2000 17.05.2000 -
7.000.000.- 17.000.000.- - 10.000.000.- 26.04.2001 15.05.2001 -
17.000.000.- 38.000.000.- - 21.000.000.- 10.05.2002 21.05.2002 -
38.000.000.- 45.000.000.- - 7.000.000.- 18.04.2003 30.04.2003 -
45.000.000.- 96.800.000.- - 51.800.000.- 14.04.2005 22.04.2005 -
96.800.000.- 119.387.000.- 22.587.000.- - 15.03.2007 29.05.2007 -
119.387.000.- 200.000.000.- - 80.613.000.- 24.05.2010 08.07.2010 -
200.000.000.- 260.000.000.- - 60.000.000.- 24.05.2011 06.07.2011 -
260.000.000.- 286.000.000.- - 26.000.000.- 16.05.2012 15.06.2012 -
286.000.000.- 310.500.000.- - 24.500.000.- 30.04.2013 03.07.2013 -
310.500.000.- 332.000.000.- - 21.500.000.- 25.03.2014 18.06.2014 -
332.000.000.- 355.000.000.- - 23.000.000.- 24.03.2015 12.06.2015 -
355.000.000.- 1.500.000.000.- - 1.145.000.000.- 23.03.2023 25.07.2023 -

18.01.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş, kayıtlı sermaye tavanı en son 23.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3.000.000.000.-TL olarak belirlenmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı mümkündür.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarından 150.000 adedi A Grubudur.

Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 3 (üç) üyesi B Grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Mayıs 2007'de halka arz edilen Şirketimiz payları, mevcut durumda ISMEN kodu ile BIST Mali / BIST Yıldız / BIST Temettü / BIST Temettü 25 / BIST Sürdürülebilirlik / BIST 100 / BIST 100-30 / BIST Tüm / BIST Aracı Kurum endekslerinde işlem görmektedir. ISMEN payları aynı zamanda Kasım 2020’de MSCI Global Small Cap/Türkiye Endeksi’ne dahil edilmiştir.

ISMEN payları 2022 yılında yatırımcısına %195 kazanç sağlamıştır. 2023 yılına ilişkin dönemsel getiri bilgilerine kamuya açıklanan faaliyet rapolarımızdan ve internet sitemizin araştırma portalından erişilebilmektedir.

İş Yatırım'ın çıkarılmış sermayesi 3.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 1.500.000.000.-TL olup, her biri 1 TL nominal değerli 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların 150.000 adedi (A) Grubu, 1.499.850.000 adedi (B) Grubudur.

  • (A) Grubu paylar nama, (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır.
  • Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez, artan sermayeyi temsil etmek üzere (B) Grubu pay ihraç edilir.
  • Oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. Ancak, (A) Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üye seçiminde imtiyazları vardır. Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi (A) Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 3 üyesi (B) Grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir.
  • Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

İş Yatırım, Genel Kurul için toplantı davetini, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ancak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında toplantı tarihinden üç hafta öncesinde özel durum açıklaması, gazete ilanı ve internet sitesi aracılığı ile gerçekleştirir. Toplantı daveti, nama yazılı pay sahiplerine ayrıca mektupla bildirilir.

Toplantı gündemi, vekaletname örneği ve pay sahipleri bilgilendirme dokümanı da davetle birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Bunlara ilave olarak, söz konusu davet ve ilgili bildirimler ile Genel Kurul Toplantısını takiben hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları 'Yatırımcı İlişkileri' internet sayfamızda yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

İş Yatırım Kar Dağıtım Politikası' nın tam metnine 'Kurumsal Yönetim' sayfasında Kurumsal Politikalar alt başlığından ulaşabilirsiniz.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 19 Eylül 2022 tarihinde stabil görünümle teyit edilen Şirketimizin AAA olan uzun vadeli ulusal kredi notu ve A1+ olan kısa vadeli ulusal kredi notu, cari dönem itibariyle geçerliliğini korumaktadır. Kredi derecelendirme yaptıran ilk aracı kurum olan İş Yatırım, ilk kredi notunu 2008’de almıştır.