SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.084 1.100 -1,49
VIOP 1.220 1.240 -1,58
USD/TRY 7,3571 7,3409 0,22
BIST BANKA 1.102 1.125 -2,04
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.901 12.994 -0,71
ALTIN 1.944,58 1.953,75 -0,47
BRENT 44,95 44,96 -0,02

 İnsan Kaynakları

“İş Yatırım çalışanı” olmak, İş Bankası’nın kurulduğu 1924 yılından bu yana sahip olduğu yatırım bankacılığı geleneği, bilgi birikimi ve tecrübesi üzerine inşa edilen bir kuruluşta çalışma ayrıcalığı demektir.

İş Yatırım'da Kariyer

İş Yatırım'da Kariyer

Sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlama misyonuyla 1996 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kurulan İş Yatırım; değer yaratan İnsan Kaynağına ulaşarak İş Yatırım Aile’sini büyütmeye devam etmektedir.

Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar için öncelikle iç kaynaklardan temin yoluna gidilmektedir. İşe alım politikaları oluşturulup kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi benimsenir. Bir üst göreve geçebilmek için görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak esastır. Yükselmelerde en önemli kriter çalışanımızın performansıdır.

Ücret Politikası ve Yan Haklar

Ücret Politikası ve Yan Haklar

İş Yatırım’da ücretlendirme temel olarak performansa dayalıdır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde iş sonuçlarına ve verimliliğe dikkat edilir. Ücret artışları; çalışanların şirketimiz hedeflerine katkıları, performans hedeflerini gerçekleştirmeleri, sektörel ücret araştırmaları ve enflasyon oranı dikkate alınarak yılda bir kez yapılır. Çalışanlarımız deneme sürelerini başarı ile tamamlamaları halinde grup sağlık sigortasına dahil olurlar ve evlenme, doğum, doğal afet gibi sosyal haklardan yararlanabilirler. Ayrıca isteğe bağlı olarak çalışanlarımız işveren katkılı grup emeklilik planına dahil olabilirler.

Performans ve Kariyer Yönetimi

Performans ve Kariyer Yönetimi

Şirket çalışanlarının görev tanımları ile performans-ödüllendirme kriterleri yönetmeliklerce belirlenir ve çalışanlara duyurulur. Performans değerlendirme sistemimiz; hedefler ve yetkinliklerin birlikte değerlendirildiği karma bir sistemdir.

Yetkinliklerin değerlendirilmesinde 360° yöntemi benimsenmiştir. Performans değerlemesi, çalışanlarımızın işin gereklerine ve niteliklerine ne ölçüde uyduklarını araştıran ve iş başarısını saptamaya çalışan objektif analizler ve sentezler üzerine kurulmuştur. Bu sistemde en temel amaç; dönem bazında çalışanların performanslarını geliştirerek şirket hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak, yönetici ve çalışanlar arasında yapıcı iletişim ve geribildirim sürecini sağlamaktır.

İş Yatırım’da Hayat

İş Yatırım’da Hayat

Eğitim

Temel eğitim politikamız; sürekli öğrenmeyi bir hayat felsefesi olarak benimseyen çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu hususta çalışanlara eşit fırsatlar sunmaktır.

Her yıl katlanarak artan eğitim bütçe rakamlarımız ise bu politikamızın somut bir göstergesidir. İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak, eğitim planlamamızı oluştururken, çalışanlarımızın kurum kültürüne uygun davranış biçimleri geliştirmelerini sağlamayı, mesleki yetkinliklerini artırarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmayı ve yöneticilik becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim ve sertifika programlara katılmaları yönünde çalışanlarımızı teşvik etmekte ve her türlü desteği sağlamaktayız.

Spor

Basketbol ve futbol takımlarımız ile her yıl düzenlenen spor turnuvalarına katılım sağlamaktayız. Şirket içindeki ekip ruhunu çalışanlarımızın desteğiyle sahalarda da yaşatıyoruz. İş Yatırım Ailesi olarak bu organizasyonlarda yer almak çalışanlarımız için büyük bir motivasyon kaynağıdır.

İş ve Staj Başvurusu

Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenir ve uygulamada bu kriterlere uyulur. Aşağıda yer alan kriterler şirketimizin genel işe alım koşulları olup, başvurulan pozisyon için ek bir takım kriterler aranabilir. İş ve staj başvurularınız için özgeçmişinizi ik@isyatirim.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

İşe Alınacak Kişilerde Bulunması
Gereken Genel Koşullar

  • Pozisyonun gerekli kıldığı eğitim donanımına, iş tecrübesine ve temel yetkinliklere sahip olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak,
  • Erkek adaylar için, askerlik görevini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli olmak.