SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.117 1.124 -0,60
VIOP 1.254 1.263 -0,69
USD/TRY 7,7803 7,6582 1,59
BIST BANKS 1.134 1.153 -1,66
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.469 12.607 -1,09
GOLD 1.856,78 1.861,75 -0,27
BRENT 42,19 42,41 -0,52

Silverline Hisse Senedi | SILVR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,65 4,99 1,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 194,2 192,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Silverline
Kuruluş 08.11.1994
Faal Alanı Elektrikli,elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan her türlü beyaz ve gri ev eşyalari ile hazır mutfak ve ankastre ev ürünleri üretimi,satış ve pazarlaması,ithali,ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.
Telefon (0358)5149350
Faks (0358)5149357
Adres Organize Sanayi Bölgesi Merzifon - Amasya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,643,0
Ödenmiş Sermaye45,045,0
Net Kâr-1,2-0,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 17,6
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 3,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,2 / 1,9
Piyasa Değeri 180,4 mnTL
Net Borç 51,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,01 1,01 6,93 85,65
USD 2,48 0,75 3,97 45,92
Göreceli 0,60 -0,09 4,54 88,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SILVR04.05.20152,560,03453,452,93 1.048.800 11
SILVR20.05.20074,550,08428,427,16 1.600.000 52
SILVR04.05.20152,560,03453,452,931.048.80011
SILVR20.05.20074,550,08428,427,161.600.00052

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar138.695.745137.036.546116.574.03793.040.098
Nakit ve Nakit Benzerleri954.912130.126466.800326.313
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar83.036.06891.459.98881.852.90356.082.961
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar177.221177.221113.148112.805
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar46.139.11239.605.48630.002.05433.030.248
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.388.4325.663.7254.139.1323.487.771
(Ara Toplam)138.695.745137.036.546116.574.03793.040.098
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar81.484.45781.704.97479.894.92178.496.640
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.9644.9644.9644.964
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0062813.413
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları00480.15727.026
Maddi Duran Varlıklar74.548.12873.617.60372.331.38672.364.768
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.248.3835.975.5565.756.8564.192.368
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.682.9822.106.8511.320.9301.894.101
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR220.180.202218.741.520196.468.958171.536.738
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler145.452.206139.280.676114.726.979110.770.324
Finansal Borçlar23.351.28610.797.0058.928.82516.468.555
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar110.847.106124.072.53497.938.56787.578.482
Diğer Borçlar129.35302.932.5172.068.677
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.805.1151.629.3151.619.0041.412.239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.319.3462.781.8223.308.0663.242.371
(Ara Toplam)145.452.206139.280.676114.726.979110.770.324
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler33.115.40836.490.33239.009.63914.866.977
Finansal Borçlar29.149.37632.598.27236.403.44212.730.218
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.966.032332.56502.136.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler03.559.4952.606.1970
Özkaynaklar41.612.58842.970.51242.732.34045.899.437
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.612.58842.970.51242.732.34045.899.437
Ödenmiş Sermaye45.000.00045.000.00045.000.00045.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri52.50352.50352.50352.503
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-224.284354.4126.135.6096.135.610
Dönem Net Kar/Zararı-1.203.896-551.679-6.372.877-3.502.444
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.011.735-1.884.724-2.082.895-1.786.232
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR220.180.202218.741.520196.468.958171.536.738
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri211.781.922116.895.392347.898.922236.090.340
Satışların Maliyeti (-)-200.894.919-109.259.202-331.631.259-224.568.979
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.887.0037.636.19016.267.66311.521.361
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.887.0037.636.19016.267.66311.521.361
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-35.345-28.579-312.688-278.954
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.376.257-4.056.898-14.684.249-10.493.076
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.063.732-998.001-3.284.431-2.082.694
Diğer Faaliyet Gelirleri28.685.64014.103.89137.528.12033.180.010
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-28.173.956-17.632.251-33.787.968-30.676.755
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.923.353-975.6481.726.4471.169.892
Net Faaliyet Kar/Zararı1.411.6692.552.712-2.013.705-1.333.363
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.239.43201.492.377899.694
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.979000
Diğer Gelir ve Giderler01.557.35000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-628-62824.04135.782
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.160.178581.0743.242.8652.105.368
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler58.66701.744.1031.705.887
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.576.403-1.813.038-11.050.077-7.651.006
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.237.4531.557.3501.492.377899.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.357.558-1.231.964-6.063.109-3.839.751
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)153.662680.285-309.768337.307
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)153.662680.285-309.768337.307
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.203.896-551.679-6.372.877-3.502.444
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.203.896-551.679-6.372.877-3.502.444
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.203.896-551.679-6.372.877-3.502.444
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.547.8472.814.5629.628.5985.852.402
Kıdem Tazminatı301.408618.135486.346395.074
Finansman Giderleri-5.576.403-1.813.038-11.050.077-7.651.006
Yurtiçi Satışlar208.928.574113.821.614338.988.330230.116.263
Yurtdışı Satışlar109.58801.371.100667.102
Net Yabancı Para Pozisyonu-50.840.560-51.265.131-51.663.887-43.280.558
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-50.840.560-51.265.130-54.809.195-43.594.673
Net YPP (Hedge Dahil)-50.840.560-51.265.131-51.663.888-43.280.558

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SILVR 4,0 A/D 17,6 0,5 4,3 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SILVR 4,01 3,58 3,35 -23,41 -0,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi