SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.771 10.740 0,29
VIOP 11.750 11.725 0,21
USD/TRY 32,8221 32,8097 0,04
BIST BANKS 15.552 15.272 1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.164 18.254 -0,50
GOLD 2.322,05 2.360,00 -1,61
BRENT 85,02 85,71 -0,81

Şeker Yatırım Hisse Senedi | SKYMD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,1 17,87 7,77
Hacim Hareketi (Milyon TL) 17,8 1.313,1 1.295,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Şeker Yatırım
Kuruluş 30.12.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, Kurumsal finansman (Halka arz, şirket birleşmeleri & satın almalar, stratejik danışmanlık), Yatırım danışmanlığı, Portföy yöneticiliği, Araştırma
Telefon (0212)3343333
Faks (0212)3343334
Adres Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5 34394 Şişli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar833,2899,2
Ödenmiş Sermaye155,0155,0
Net Kâr-39,962,5

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,8
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 2,77
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,6 / 5,9
Piyasa Değeri 2.456,8 mnTL
Net Borç -123,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 33,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,99 20,99 16,20 127,08
USD 9,29 19,82 13,87 103,92
Göreceli 9,67 17,61 17,58 57,49

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SKYMD27.03.20241,440,154815,4813,94 24.000.000 38
SKYMD27.03.20241,440,154815,4813,9424.000.00038

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.505.353.2631.983.734.2101.306.183.522928.332.008
Nakit ve Nakit Benzerleri215.797.612273.934.280205.352.432152.455.643
Finansal Yatırımlar114.235.114102.962.93097.952.695103.616.972
Ticari Alacaklar1.161.213.2251.602.935.874998.431.399665.620.048
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.107.3123.901.1264.446.9966.639.345
(Ara Toplam)1.505.353.2631.983.734.2101.306.183.522928.332.008
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar324.845.750329.140.080189.304.519189.327.999
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.403.47323.758.90214.748.44515.046.630
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar7.376.9397.376.9391.365.5211.365.521
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.820.527441.834367.9350
Maddi Duran Varlıklar282.794.636276.670.680171.181.825171.087.190
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.992.0792.241.7971.263.4221.451.287
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.665.35117.857.18300
Diğer Duran Varlıklar792.745792.745377.371377.371
TOPLAM VARLIKLAR1.830.199.0132.312.874.2901.495.488.0411.117.660.007
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler981.868.9301.401.462.1901.074.539.885741.469.000
Finansal Borçlar206.328.854535.903.126456.733.190376.759.929
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar709.288.068813.112.331584.557.122347.623.642
Diğer Borçlar35.551.42823.799.90811.660.8157.606.658
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21.164.94522.779.08616.588.7024.821.330
Borç Karşılıkları6.478.8023.800.0743.549.3123.053.277
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.056.8332.067.6651.450.7441.604.164
(Ara Toplam)981.868.9301.401.462.1901.074.539.885741.469.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.119.24612.174.35241.261.95135.054.933
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar15.119.24612.174.3526.591.0675.827.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0034.670.88429.226.979
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar833.210.837899.237.748379.686.205341.136.074
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar833.210.837899.237.748379.686.205341.136.074
Ödenmiş Sermaye155.000.000155.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.571.34741.983.2127.994.2687.994.268
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları34.439.229-241.031.62761.145.27061.145.270
Dönem Net Kar/Zararı-39.921.98471.905.18366.955.49723.984.505
Diğer Özsermaye Kalemleri639.122.245871.380.980123.591.170128.012.031
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.830.199.0132.312.874.2901.495.488.0411.117.660.007
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.375.701.58739.708.556.54121.841.160.28812.028.969.684
Satışların Maliyeti (-)-10.200.521.061-39.155.200.243-21.568.729.154-11.892.279.064
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)175.180.526553.356.298272.431.134136.690.620
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)175.180.526553.356.298272.431.134136.690.620
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.421.385-41.423.284-23.985.039-13.088.733
Genel Yönetim Giderleri (-)-81.824.738-258.992.869-129.680.399-76.721.348
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.387.64742.949.89026.282.46521.866.484
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.272.219-9.110.413-6.485.053-6.467.001
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)89.049.831286.779.622138.563.10862.280.022
Net Faaliyet Kar/Zararı81.934.403252.940.145118.765.69646.880.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı89.049.831286.779.622138.563.10862.280.022
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler14.830.58440.434.35030.734.16614.444.467
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-108.239.615-281.785.700-75.582.738-44.009.969
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.359.20045.428.27293.714.53632.714.520
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-35.562.78417.063.401-26.759.039-8.730.015
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-23.040.269-58.052.531-24.661.284-7.644.750
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-12.522.51575.115.932-2.097.755-1.085.265
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-39.921.98462.491.67366.955.49723.984.505
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-39.921.98462.491.67366.955.49723.984.505
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-39.921.98462.491.67366.955.49723.984.505
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.006.3345.967.3361.777.5901.171.096
Kıdem Tazminatı349.1735.760.948742.489494.992
Finansman Giderleri-108.239.615-281.785.700-75.582.738-44.009.969
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu96.096.93999.665.34582.899.05979.378.348
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu96.096.93999.665.34582.899.05979.378.348
Net YPP (Hedge Dahil)96.096.93999.665.34582.899.05979.378.348
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit326.323.256-102.384.787-205.685.886-151.136.917
Düzeltme Öncesi Kar-39.921.98462.491.67366.955.49723.984.505
Düzeltmeler:167.038.94634.520.34375.531.59853.978.910
Amortisman & İtfa Payları2.006.3345.967.3361.777.5901.171.096
Karşılıklardaki Değişim20.975.22118.898.1132.146.3951.123.487
Diğer Gelir/ Gider144.057.3919.654.89471.607.61351.684.327
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)127.116.96297.012.016142.487.09577.963.415
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler198.179.699-173.179.559-332.261.196-216.494.103
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)325.296.661-76.167.543-189.774.101-138.530.688
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.026.595-26.217.244-15.911.785-12.606.229
Sabit Sermaye Yatırımları-7.535.059-2.198.995-1.129.514-452.375
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-18.738.25364.379.69965.114.02648.111.222
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-26.273.31262.180.70463.984.51247.658.847
Serbest Nakit Akım300.049.944-40.204.083-141.701.374-103.478.070
Finansal Borçlardaki Değişim-261.146.100-60.525.088137.379.00857.587.082
Temettü Ödemeleri-30.000.000-12.447.120-8.500.000-8.500.000
Sermaye Artırımı0240.237.59000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-3.464.091-8.803.380-7.510.4980
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-294.610.191158.462.002121.368.51049.087.082
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış5.439.753118.257.919-20.332.864-54.390.988
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-63.576.421-201.483.12026.769.31422.417.162
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-58.136.668-83.225.2016.436.450-31.973.826
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler273.934.280255.604.933155.125.572155.125.572
Dönem Sonu Nakit215.797.612172.379.732161.562.022123.151.746

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SKYMD 15,9 A/D 7,8 0,1 2,9 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SKYMD 15,85 2,70 2,77 6,40 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi