SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.390 2.394 -0,15
VIOP 2.652 2.655 -0,12
USD/TRY 15,9742 15,8419 0,84
BIST BANKS 2.033 2.012 1,06
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.882 14.008 -0,90
GOLD 1.844,84 1.842,03 0,15
BRENT 112,42 112,04 0,34

Escort Computer Hisse Senedi | ESCOM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,86 14,39 8,53
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,8 177,8 174,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escort Computer
Kuruluş 27.05.1994
Faal Alanı Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, montajını gerçekleştirmek, satmak, ihraç ve ithal etmek
Telefon (0212)3406000
Faks (0212)2138241
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar193,8194,2
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr-0,4101,4

Cari Değerler

F/K 7,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,98
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 1,4
Piyasa Değeri 719,4 mnTL
Net Borç -1,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 65,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,20 32,87 62,42 137,07
USD 3,35 27,62 49,08 98,42
Göreceli 4,25 36,22 69,26 83,99

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCOMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ESCOMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.032.1877.976.9159.045.9029.268.726
Nakit ve Nakit Benzerleri1.398.8891.360.684847.870833.419
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.087.2121.087.2121.087.2121.044.468
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.905.4215.001.4206.599.0686.898.771
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar640.665527.599511.752492.068
(Ara Toplam)9.032.1877.976.9159.045.9029.268.726
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar191.579.583189.124.42188.653.49187.679.353
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar190.768.080188.305.89887.662.62186.706.105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar34.18937.88838.87543.123
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar350.158355.234355.234357.772
Ertelenmiş Vergi Varlığı427.156425.401596.761572.353
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR200.611.770197.101.33697.699.39396.948.079
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.488.4042.789.8975.130.6384.176.564
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar228.02865.804248.91273.166
Diğer Borçlar4.245.892817.2151.940.5091.268.103
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.3602.3602.3602.360
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.742.9961.742.9962.816.3772.775.874
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler269.128161.522122.48057.061
(Ara Toplam)6.488.4042.789.8975.130.6384.176.564
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler358.765144.77862.32656.711
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0144.778056.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler358.765062.3260
Özkaynaklar193.764.601194.166.66192.506.42992.714.804
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar193.764.601194.166.66192.506.42992.714.804
Ödenmiş Sermaye49.992.10049.992.10049.992.10049.992.100
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri022.72400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653653653653
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları137.682.91436.309.84036.309.84036.309.840
Dönem Net Kar/Zararı-402.060101.373.074-285.805-77.430
Diğer Özsermaye Kalemleri6.490.9946.468.2706.489.6416.489.641
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR200.611.770197.101.33697.699.39396.948.079
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri48.825190.650141.82593.000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)48.825190.650141.82593.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)48.825190.650141.82593.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.222.947-1.836.152-1.399.593-948.971
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri774.292104.245.577245.754283.540
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-593-1.458.929-485.073-522.434
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-400.423101.141.146-1.497.087-1.094.865
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.174.122-1.645.502-1.257.768-855.971
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-400.423101.141.146-1.497.087-1.094.865
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler866249.9301.062.861877.172
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.258-15.058-19.657-3.406
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-403.815101.376.018-453.883-221.099
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.755-2.944168.078143.669
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.755-2.944168.078143.669
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-402.060101.373.074-285.805-77.430
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-402.060101.373.074-285.805-77.430
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-402.060101.373.074-285.805-77.430
Hisse Başına Kazanç0200
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri024.18517.87713.628
Kıdem Tazminatı359.352145.24316.12410.718
Finansman Giderleri-4.258-15.058-19.657-3.406
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.388.2202.522.2733.967.0233.912.160
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.388.220923.594837.604824.339
Net YPP (Hedge Dahil)1.388.2202.522.2733.967.0233.912.160
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit2.495.004232.2153.310.447149.479
Düzeltme Öncesi Kar-402.060101.373.074-285.805-77.430
Düzeltmeler:215.624-104.699.529-11.097130.387
Amortisman & İtfa Payları024.18517.87713.628
Karşılıklardaki Değişim213.987-522.70226.12420.509
Diğer Gelir/ Gider1.637-104.201.012-55.09896.250
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-186.436-3.326.455-296.90252.957
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler2.681.5693.558.9243.607.4812.286.567
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)2.495.133232.4693.310.5792.339.524
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-129-254-132-2.190.045
Sabit Sermaye Yatırımları8.775-12.655-9.872-9.871
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-2.462.1820-3.146.5160
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-2.453.407-12.655-3.156.388-9.871
Serbest Nakit Akım41.597219.560154.059139.608
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-3.392447.31300
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-3.392447.31300
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış38.205666.873154.059139.608
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim38.205666.873154.059139.608
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.360.684693.811693.811693.811
Dönem Sonu Nakit1.398.8891.360.684847.870833.419

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCOM 14,4 7,1 A/D A/D 3,7 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESCOM 14,39 5,33 4,98 -35,00 -0,35
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi