SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.376 1.393 -1,24
VIOP 1.414 1.432 -1,26
USD/TRY 8,1505 8,1495 0,01
BIST BANKS 1.063 1.074 -0,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.215 15.234 -0,13
GOLD 1.733,32 1.732,88 0,03
BRENT 63,16 63,18 -0,03

Escort Computer Hisse Senedi | ESCOM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,17 8,14 1,97
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,3 133,7 125,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escort Computer
Kuruluş 27.05.1994
Faal Alanı Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, montajını gerçekleştirmek, satmak, ihraç ve ithal etmek
Telefon (0212)3406000
Faks (0212)2138241
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar92,860,8
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr33,21,2

Cari Değerler

F/K 9,3
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,7 / 5,0
Piyasa Değeri 308,5 mnTL
Net Borç -0,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,59 -8,73 -19,24 -6,09
USD -3,95 -9,07 -25,17 -14,70
Göreceli -2,38 -4,34 -8,59 0,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCOMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ESCOMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.702.56110.406.3208.482.63320.647.251
Nakit ve Nakit Benzerleri693.811741.0261.524.665643.212
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar964.942000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.637.8349.256.5826.619.51019.720.171
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar405.974408.712338.458283.868
(Ara Toplam)10.702.56110.406.3208.482.63320.647.251
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar85.349.44156.585.57858.732.88744.354.072
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar027.2132.148.35742.867
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar84.516.10555.867.86055.830.51643.899.564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar45.58049.82854.07645.504
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar359.072361.427363.782366.137
Ertelenmiş Vergi Varlığı428.684279.250336.1560
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR96.052.00266.991.89867.215.52065.001.323
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.215.0176.108.9284.982.9762.791.584
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar65.40670.071139.826307.465
Diğer Borçlar727.5713.527.6902.362.2041.854.003
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.36018.01818.01884.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.367.0782.219.4262.221.795333.791
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler52.602273.723241.133212.065
(Ara Toplam)3.215.0176.108.9284.982.9762.791.584
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler44.75164.30454.521141.984
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar44.75164.30454.52131.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000110.474
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar92.792.23460.818.66662.178.02362.067.755
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.792.23460.818.66662.178.02362.067.755
Ödenmiş Sermaye49.992.10049.992.10049.992.10049.992.100
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00022.724
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653653653653
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.099.6813.099.6813.099.6813.099.681
Dönem Net Kar/Zararı33.210.1591.234.6572.594.0142.481.856
Diğer Özsermaye Kalemleri6.489.6416.491.5756.491.5756.470.741
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR96.052.00266.991.89867.215.52065.001.323
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri358.232311.732215.250107.625
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)358.232311.732215.250107.625
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)358.232311.732215.250107.625
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.601.132-1.288.536-738.253-273.468
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri39.558.21410.704.23310.702.518374.584
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.004.197-8.749.468-8.757.404-661.819
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)30.311.117977.9611.422.111-453.078
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.242.900-976.804-523.003-165.843
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0002.798.880
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı30.311.117977.9611.422.1112.345.802
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.506.2831.600.265939.74367.918
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.215.387-1.802.765-283.942-2.904
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0002.798.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.602.013775.4612.077.9122.410.816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)608.146459.196516.10271.040
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)608.146459.196516.10271.040
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI33.210.1591.234.6572.594.0142.481.856
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)33.210.1591.234.6572.594.0142.481.856
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları33.210.1591.234.6572.594.0142.481.856
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Dipnot
Amortisman Giderleri25.52118.91812.3156.124
Kıdem Tazminatı49.27439.54929.9255.851
Finansman Giderleri-2.215.387-1.802.765-283.942-2.904
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.427.5364.303.4091.948.5852.768.597
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu663.9781.168.958-456.798-890.821
Net YPP (Hedge Dahil)3.427.5364.303.4091.948.5852.768.597

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCOM 6,2 9,3 A/D A/D 3,3 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESCOM 6,17 1,48 1,25 -23,22 -0,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi