SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.776 1.819 -2,35
VIOP 1.914 1.972 -2,93
USD/TRY 12,3690 11,9998 3,08
BIST BANKA 1.548 1.603 -3,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.257 15.918 -4,15
ALTIN 1.792,65 1.788,71 0,22
BRENT 72,91 82,22 -11,32

Escort Computer Hisse Senedi | ESCOM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

Ö.Y.
  • Son Öneri Tarihi 01.01.2004
  • Hedef Fiyat -
  • Getiri Pot -

Bu hisse için öneri açıklaması bulunmamaktadır.

Önceki Öneri Tarihi
Önceki Hedef Fiyat -

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,61 6,02 1,41
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,5 73,7 72,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escort Computer
Kuruluş 27.05.1994
Faal Alanı Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, montajını gerçekleştirmek, satmak, ihraç ve ithal etmek
Telefon (0212)3406000
Faks (0212)2138241
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar92,592,7
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr-0,3-0,1

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 0 mn TL
FAVÖK -1 mn TL
Net Kar 33 mn TL
FD/Satışlar A/D
FD/FAVÖK A/D
F/K 8,0
PD/DD 2,9

Cari Değerler

F/K 8,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,31
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 2,6
Piyasa Değeri 267,0 mnTL
Net Borç -0,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 8,76 10,79 4,30 -18,72
USD 8,04 1,18 -18,37 -50,09
Göreceli 11,38 8,35 -11,39 -32,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
ESCOM 5,34
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
ESCOM 31.12.2003 Ö.Y. 0,00 Ö.Y. 0,00 Ö.Y. 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
ESCOM 5,34
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
ESCOM 0,4 33,2 -1,2 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
ESCOM 8,0 -218,6 742,8 2,9 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCOMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ESCOMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.045.9029.268.72610.118.99010.702.561
Nakit ve Nakit Benzerleri847.870833.419817.024693.811
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.087.2121.044.4681.003.989964.942
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.599.0686.898.7717.826.1278.637.834
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar511.752492.068471.850405.974
(Ara Toplam)9.045.9029.268.72610.118.99010.702.561
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar88.653.49187.679.35387.101.51485.349.441
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar87.662.62186.706.10586.206.10584.516.105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar38.87543.12347.49645.580
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar355.234357.772360.310359.072
Ertelenmiş Vergi Varlığı596.761572.353487.603428.684
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR97.699.39396.948.07997.220.50496.052.002
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.130.6384.176.5644.227.0043.215.017
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar248.91273.166102.39965.406
Diğer Borçlar1.940.5091.268.1031.637.252727.571
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.3602.3602.3602.360
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.816.3772.775.87419.92822.673
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler122.48057.0612.465.0652.397.007
(Ara Toplam)5.130.6384.176.5644.227.0043.215.017
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler62.32656.71151.41444.751
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar056.71100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler62.326051.41444.751
Özkaynaklar92.506.42992.714.80492.942.08692.792.234
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.506.42992.714.80492.942.08692.792.234
Ödenmiş Sermaye49.992.10049.992.10049.992.10049.992.100
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0022.72422.724
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653653653653
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları36.309.84036.309.84036.309.8403.099.681
Dönem Net Kar/Zararı-285.805-77.430149.85233.210.159
Diğer Özsermaye Kalemleri6.489.6416.489.6416.466.9176.466.917
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR97.699.39396.948.07997.220.50496.052.002
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri141.82593.00046.500358.232
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)141.82593.00046.500358.232
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)141.82593.00046.500358.232
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.399.593-948.971-578.782-1.601.132
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri245.754283.540261.14039.558.214
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-485.073-522.434-216.948-8.004.197
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.497.087-1.094.865-488.09030.311.117
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.257.768-855.971-532.282-1.242.900
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.497.087-1.094.865-488.09030.311.117
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.062.861877.172579.9664.506.283
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-19.657-3.406-943-2.215.387
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-453.883-221.09990.93332.602.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)168.078143.66958.919608.146
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)168.078143.66958.919608.146
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-285.805-77.430149.85233.210.159
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-285.805-77.430149.85233.210.159
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-285.805-77.430149.85233.210.159
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri17.87713.6286.71825.521
Kıdem Tazminatı16.12410.7188.51849.274
Finansman Giderleri-19.657-3.406-943-2.215.387
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.967.0233.912.1603.839.9513.887.701
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu837.604824.339788.197753.120
Net YPP (Hedge Dahil)3.967.0233.912.1603.839.9513.887.701
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.310.447149.4791.823.0851.883.713
Düzeltme Öncesi Kar-285.805-77.430149.85233.210.159
Düzeltmeler:-11.097130.38724.225-32.005.549
Amortisman & İtfa Payları17.87713.6286.71825.521
Karşılıklardaki Değişim26.12420.5093.9182.050.716
Diğer Gelir/ Gider-55.09896.25013.589-34.081.786
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-296.90252.957174.0771.204.610
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler3.607.4812.286.5671.649.015679.144
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)3.310.5792.339.5241.823.0921.883.754
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-132-2.190.045-7-41
Sabit Sermaye Yatırımları-9.872-9.871-9.872-296.904
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-3.146.5160-1.690.000-1.534.999
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3.156.388-9.871-1.699.872-1.831.903
Serbest Nakit Akım154.059139.608123.21351.810
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış154.059139.608123.21351.810
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim154.059139.608123.21351.810
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler693.811693.811693.811642.001
Dönem Sonu Nakit847.870833.419817.024693.811

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCOM 5,3 8,4 A/D A/D 2,9 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESCOM 5,34 1,31 2,10 79,46 0,80
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ESCOM 0,0
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.