SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.536 1.536 0,00
VIOP 1.637 1.637 0,00
USD/TRY 7,3533 7,3439 0,13
BIST BANKA 1.480 1.480 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.871 13.644 1,66
ALTIN 1.847,47 1.851,44 -0,21
BRENT 55,86 55,64 0,40

Escort Computer Hisse Senedi | ESCOM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,72 8,05 2,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,0 174,5 166,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escort Computer
Kuruluş 27.05.1994
Faal Alanı Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, montajını gerçekleştirmek, satmak, ihraç ve ithal etmek
Telefon (0212)3406000
Faks (0212)2138241
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar60,862,2
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr1,22,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,9 / 4,6
Piyasa Değeri 402,4 mnTL
Net Borç -0,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,51 18,04 27,78 22,53
USD 1,37 18,99 30,72 23,02
Göreceli 1,78 20,26 18,62 17,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCOM0,000,00000,000,00 0 A/D
ESCOM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.406.3208.482.63320.647.25120.916.066
Nakit ve Nakit Benzerleri741.0261.524.665643.212642.001
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.256.5826.619.51019.720.17120.011.270
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar408.712338.458283.868262.795
(Ara Toplam)10.406.3208.482.63320.647.25120.916.066
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar56.585.57858.732.88744.354.07241.258.694
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.2132.148.35742.86724.741
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar55.867.86055.830.51643.899.56441.100.684
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar49.82854.07645.50449.274
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar361.427363.782366.13783.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı279.250336.15600
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR66.991.89867.215.52065.001.32362.174.760
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.108.9284.982.9762.791.5842.386.524
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar70.071139.826307.465211.023
Diğer Borçlar3.527.6902.362.2041.854.0031.557.687
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.01818.01884.26092.069
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.219.4262.221.795333.791334.898
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler273.723241.133212.065190.847
(Ara Toplam)6.108.9284.982.9762.791.5842.386.524
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler64.30454.521141.984204.227
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar64.30454.52131.51024.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00110.474179.946
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar60.818.66662.178.02362.067.75559.584.009
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.818.66662.178.02362.067.75559.584.009
Ödenmiş Sermaye49.992.10049.992.10049.992.10049.992.100
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0022.7240
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653653653653
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.099.6813.099.6813.099.68117.835.434
Dönem Net Kar/Zararı1.234.6572.594.0142.481.856-14.735.753
Diğer Özsermaye Kalemleri6.491.5756.491.5756.470.7416.491.575
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR66.991.89867.215.52065.001.32362.174.760
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri311.732215.250107.6251.028.963
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)311.732215.250107.6251.028.963
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)311.732215.250107.6251.028.963
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.288.536-738.253-273.468-1.924.357
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.704.23310.702.518374.5841.853.204
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.749.468-8.757.404-661.819-22.244.901
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)977.9611.422.111-453.078-21.287.091
Net Faaliyet Kar/Zararı-976.804-523.003-165.843-895.394
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler002.798.8804.683.791
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı977.9611.422.1112.345.802-16.603.300
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.600.265939.74367.9182.068.051
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.802.765-283.942-2.904-29.179
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler002.798.8804.683.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)775.4612.077.9122.410.816-14.564.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)459.196516.10271.040-171.325
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)459.196516.10271.040-171.325
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.234.6572.594.0142.481.856-14.735.753
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.234.6572.594.0142.481.856-14.735.753
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.234.6572.594.0142.481.856-14.735.753
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri18.91812.3156.12425.286
Kıdem Tazminatı39.54929.9255.851-11.182
Finansman Giderleri-1.802.765-283.942-2.904-29.179
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.303.4091.948.5852.768.5972.611.074
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.168.958-456.798-890.821-660.788
Net YPP (Hedge Dahil)4.303.4091.948.5852.768.5972.611.074

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCOM 8,1 A/D A/D A/D 6,6 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESCOM 8,05 3,57 1,65 -192,22 -1,93
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi