SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3472 8,3479 -0,01
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,27 73,09 0,25

Escort Computer Hisse Senedi | ESCOM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,02 6,51 1,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 73,4 71,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escort Computer
Kuruluş 27.05.1994
Faal Alanı Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, montajını gerçekleştirmek, satmak, ihraç ve ithal etmek
Telefon (0212)3406000
Faks (0212)2138241
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar92,992,8
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr0,133,2

Cari Değerler

F/K 8,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 3,9
Piyasa Değeri 270,5 mnTL
Net Borç -0,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,27 4,24 0,37 -17,66
USD 2,64 6,60 3,96 -27,17
Göreceli 1,78 0,47 -1,28 -13,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCOMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ESCOMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.118.99010.702.56110.406.3208.482.633
Nakit ve Nakit Benzerleri817.024693.811741.0261.524.665
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.003.989964.94200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.826.1278.637.8349.256.5826.619.510
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar471.850405.974408.712338.458
(Ara Toplam)10.118.99010.702.56110.406.3208.482.633
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar87.101.51485.349.44156.585.57858.732.887
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0027.2132.148.357
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar86.206.10584.516.10555.867.86055.830.516
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar47.49645.58049.82854.076
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar360.310359.072361.427363.782
Ertelenmiş Vergi Varlığı487.603428.684279.250336.156
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR97.220.50496.052.00266.991.89867.215.520
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.227.0043.215.0176.108.9284.982.976
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar102.39965.40670.071139.826
Diğer Borçlar1.637.252727.5713.527.6902.362.204
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.3602.36018.01818.018
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları19.92822.6732.219.4262.221.795
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.465.0652.397.007273.723241.133
(Ara Toplam)4.227.0043.215.0176.108.9284.982.976
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler51.41444.75164.30454.521
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0064.30454.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler51.41444.75100
Özkaynaklar92.942.08692.792.23460.818.66662.178.023
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.942.08692.792.23460.818.66662.178.023
Ödenmiş Sermaye49.992.10049.992.10049.992.10049.992.100
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri22.72422.72400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653653653653
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları36.309.8403.099.6813.099.6813.099.681
Dönem Net Kar/Zararı149.85233.210.1591.234.6572.594.014
Diğer Özsermaye Kalemleri6.466.9176.466.9176.491.5756.491.575
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR97.220.50496.052.00266.991.89867.215.520
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri46.500358.232311.732215.250
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)46.500358.232311.732215.250
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)46.500358.232311.732215.250
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-578.782-1.601.132-1.288.536-738.253
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri261.14039.558.21410.704.23310.702.518
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-216.948-8.004.197-8.749.468-8.757.404
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-488.09030.311.117977.9611.422.111
Net Faaliyet Kar/Zararı-532.282-1.242.900-976.804-523.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-488.09030.311.117977.9611.422.111
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler579.9664.506.2831.600.265939.743
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-943-2.215.387-1.802.765-283.942
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)90.93332.602.013775.4612.077.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)58.919608.146459.196516.102
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)58.919608.146459.196516.102
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI149.85233.210.1591.234.6572.594.014
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)149.85233.210.1591.234.6572.594.014
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları149.85233.210.1591.234.6572.594.014
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri6.71825.52118.91812.315
Kıdem Tazminatı8.51849.27439.54929.925
Finansman Giderleri-943-2.215.387-1.802.765-283.942
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.839.9513.887.7014.303.4091.948.585
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu788.197753.1201.168.958-456.798
Net YPP (Hedge Dahil)3.839.9513.887.7014.303.4091.948.585

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCOM 5,4 8,8 A/D A/D 2,9 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESCOM 5,41 1,17 1,15 -1,91 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi