SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKS 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
GOLD 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

Yibitaş İnş. Malzemeleri Hisse Senedi | YBTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10790 16395,0996 5605,0996
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,8 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yibitaş İnş. Malzemeleri
Kuruluş 01.01.1973
Faal Alanı Çimento üretimi ve satış
Telefon (0312)8606300
Faks (0312)8606328
Adres Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Cad. No:8/Z 06850 HasanoğlanElmadağ/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar121,2117,5
Ödenmiş Sermaye0,10,1
Net Kâr3,9-15,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 10,2
FD/Satışlar 18,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 1.201,2 mnTL
Net Borç -1,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,71 7,78 -3,90 -23,00
USD 10,75 9,06 -0,59 -32,13
Göreceli 9,61 4,58 -5,37 -18,36
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,05 2.113.005 20
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,32 5.134.489 20
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,61 4.780.715 20
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,11 4.589.544 20
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09 312.012 2
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,22 35.509 0
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,052.113.00520
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,325.134.48920
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,614.780.71520
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,114.589.54420
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09312.0122
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,2235.5090

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar87.669.30464.351.66846.989.82953.457.889
Nakit ve Nakit Benzerleri330.2151.062.444427.767337.884
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar24.234.44010.616.1493.628.9931.471.527
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.757.73835.374.65518.307.66032.383.879
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar22.041.06916.490.56122.920.45218.597.079
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.305.842807.8591.704.957667.520
(Ara Toplam)87.669.30464.351.66846.989.82953.457.889
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar98.823.30298.170.70298.620.14998.003.009
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar269.906269.906269.906269.906
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar94.572.05094.439.10895.548.25493.937.481
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar144.121179.572133.408186.755
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.028.3133.282.1162.654.1913.477.940
Diğer Duran Varlıklar808.912014.390130.927
TOPLAM VARLIKLAR186.492.606162.522.370145.609.978151.460.898
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler57.849.05738.399.66617.076.61413.370.749
Finansal Borçlar003.244.7131.558.017
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar51.570.55431.870.3629.776.0077.278.886
Diğer Borçlar1.528.8321.558.7021.208.4321.216.977
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.101.5413.063.48301.348.542
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.959.4351.658.9922.148.4591.752.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler688.695248.127699.003215.642
(Ara Toplam)57.849.05738.399.66617.076.61413.370.749
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.430.0746.651.9814.892.4584.412.543
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.430.0746.651.9814.892.4584.412.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar121.213.475117.470.723123.640.906133.677.606
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.213.475117.470.723123.640.906133.677.606
Ödenmiş Sermaye100.000100.000100.000100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.949.87312.949.87312.949.87312.949.873
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları74.793.17790.342.11190.342.11198.110.824
Dönem Net Kar/Zararı3.850.772-15.548.934-10.208.121-7.768.713
Diğer Özsermaye Kalemleri29.519.65329.627.67330.457.04330.285.622
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR186.492.606162.522.370145.609.978151.460.898
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri72.671.16863.432.08515.754.02445.291.120
Satışların Maliyeti (-)-62.858.254-68.918.589-21.982.108-48.422.922
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.812.914-5.486.504-6.228.084-3.131.802
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.812.914-5.486.504-6.228.084-3.131.802
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.743.355-4.289.636-1.085.199-3.256.747
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.877.266-4.012.121-1.522.139-3.765.485
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri983.2771.392.501174.3598.894.186
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-66.543-1.731.474-633.018-11.951.073
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.109.027-14.127.234-9.294.081-13.210.921
Net Faaliyet Kar/Zararı3.192.293-13.788.261-8.835.422-10.154.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0297.7920225.531
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.109.027-13.829.442-9.294.081-12.985.390
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.602.7941.595.180863.6744.167.094
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.571.238-2.933.273-1.002.315-1.651.843
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0297.7920225.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.140.583-15.167.535-9.432.722-10.470.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-289.811-381.399-775.3992.701.426
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-289.811-381.399-775.3992.701.426
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.850.772-15.548.934-10.208.121-7.768.713
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.850.772-15.548.934-10.208.121-7.768.713
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.850.772-15.548.934-10.208.121-7.768.713
Hisse Başına Kazanç39-155-102-78
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.946.3963.797.2741.935.5493.755.969
Kıdem Tazminatı431.591909.121285.785408.416
Finansman Giderleri-2.571.238-2.933.273-1.002.315-1.651.843
Yurtiçi Satışlar66.318.22569.109.73717.069.57948.250.102
Yurtdışı Satışlar16.949.539000
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.743.528-1.837.9654.502.791-1.810.273
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.743.528-1.837.9654.502.791-1.810.273
Net YPP (Hedge Dahil)-3.743.528-1.837.9654.502.791-1.810.273

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YBTAS 12.012,0 A/D A/D 10,0 9,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi