SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,4953 8,4194 0,90
BIST BANKA 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.150 15.120 0,20
ALTIN 1.814,59 1.815,55 -0,05
BRENT 67,78 69,32 -2,22

Yibitaş İnş. Malzemeleri Hisse Senedi | YBTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13500 19900 6400
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,5 1,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yibitaş İnş. Malzemeleri
Kuruluş 01.01.1973
Faal Alanı Çimento üretimi ve satış
Telefon (0312)8606300
Faks (0312)8606328
Adres Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Cad. No:8/Z 06850 HasanoğlanElmadağ/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar117,5123,6
Ödenmiş Sermaye0,10,1
Net Kâr-15,5-8,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 12,8
FD/Satışlar 23,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 1.505,1 mnTL
Net Borç -1,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,62 3,04 -1,31 -3,52
USD 2,62 3,79 -3,09 -13,63
Göreceli 2,88 1,52 -4,60 -1,15
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,05 2.113.005 20
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,32 5.134.489 20
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,61 4.780.715 20
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,11 4.589.544 20
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09 312.012 2
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,22 35.509 0
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,052.113.00520
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,325.134.48920
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,614.780.71520
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,114.589.54420
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09312.0122
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,2235.5090

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar64.351.66846.989.82953.457.88966.188.554
Nakit ve Nakit Benzerleri1.062.444427.767337.884142.754
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.616.1493.628.9931.471.52714.745.224
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar35.374.65518.307.66032.383.87927.132.074
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar16.490.56122.920.45218.597.07923.063.498
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar807.8591.704.957667.5201.105.004
(Ara Toplam)64.351.66846.989.82953.457.88966.188.554
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar98.170.70298.620.14998.003.00997.363.988
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar269.906269.906269.906232.642
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar94.439.10895.548.25493.937.48194.825.040
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar179.572133.408186.755293.489
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.282.1162.654.1913.477.9401.974.956
Diğer Duran Varlıklar014.390130.92737.861
TOPLAM VARLIKLAR162.522.370145.609.978151.460.898163.552.542
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler38.399.66617.076.61413.370.74920.568.798
Finansal Borçlar03.244.7131.558.0172.041.872
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar31.870.3629.776.0077.278.88614.563.320
Diğer Borçlar1.558.7021.208.4321.216.9771.407.570
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.063.48301.348.5420
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.658.9922.148.4591.752.6851.593.596
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler248.127699.003215.642962.440
(Ara Toplam)38.399.66617.076.61413.370.74920.568.798
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.651.9814.892.4584.412.5436.029.028
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.651.9814.892.4584.412.5436.029.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar117.470.723123.640.906133.677.606136.954.716
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar117.470.723123.640.906133.677.606136.954.716
Ödenmiş Sermaye100.000100.000100.000100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.949.87312.949.87312.949.87312.949.873
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları90.342.11190.342.11198.110.82498.110.824
Dönem Net Kar/Zararı-15.548.934-10.208.121-7.768.713-4.599.038
Diğer Özsermaye Kalemleri29.627.67330.457.04330.285.62230.393.057
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR162.522.370145.609.978151.460.898163.552.542
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri63.432.08515.754.02445.291.12023.229.762
Satışların Maliyeti (-)-68.918.589-21.982.108-48.422.922-23.478.833
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-5.486.504-6.228.084-3.131.802-249.071
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-5.486.504-6.228.084-3.131.802-249.071
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.289.636-1.085.199-3.256.747-1.436.087
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.012.121-1.522.139-3.765.485-1.568.659
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.392.501174.3598.894.186257.183
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.731.474-633.018-11.951.073-4.925.407
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-14.127.234-9.294.081-13.210.921-7.922.041
Net Faaliyet Kar/Zararı-13.788.261-8.835.422-10.154.034-3.253.817
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler297.7920225.5310
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-13.829.442-9.294.081-12.985.390-7.922.041
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.595.180863.6744.167.0942.544.589
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.933.273-1.002.315-1.651.843-450.329
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler297.7920225.5310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.167.535-9.432.722-10.470.139-5.827.781
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-381.399-775.3992.701.4261.228.743
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-381.399-775.3992.701.4261.228.743
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-15.548.934-10.208.121-7.768.713-4.599.038
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-15.548.934-10.208.121-7.768.713-4.599.038
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0-1.739.4640-783.676
Ana Ortaklık Payları-15.548.934-8.468.657-7.768.713-3.815.362
Hisse Başına Kazanç-155-102-78-46
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.797.2741.935.5493.755.9691.847.991
Kıdem Tazminatı909.121285.785408.416269.020
Finansman Giderleri-2.933.273-1.002.315-1.651.843-450.329
Yurtiçi Satışlar69.109.73717.069.57948.250.10224.874.775
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.837.9654.502.791-1.810.273-9.179.003
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.837.9654.502.791-1.810.273-9.179.003
Net YPP (Hedge Dahil)-1.837.9654.502.791-1.810.273-9.179.003

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YBTAS 15.050,8 A/D A/D 23,7 12,8 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi