SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.314 1.284 2,33
VIOP 1.455 1.422 2,32
USD/TRY 7,8607 7,8256 0,45
BIST BANKA 1.454 1.407 3,31
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.291 13.336 -0,33
ALTIN 1.810,48 1.776,57 1,91
BRENT 47,77 47,88 -0,23

Yibitaş İnş. Malzemeleri Hisse Senedi | YBTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6515 22019 15504
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 4,0 4,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yibitaş İnş. Malzemeleri
Kuruluş 01.01.1973
Faal Alanı Çimento üretimi ve satış
Telefon (0312)8606300
Faks (0312)8606328
Adres Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Cad. No:8/Z 06850 HasanoğlanElmadağ/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar123,6133,7
Ödenmiş Sermaye0,10,1
Net Kâr-8,5-7,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 13,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 1.650,6 mnTL
Net Borç 2,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,16 -0,46 7,90 460,48
USD -1,03 -0,85 15,09 327,55
Göreceli 2,32 1,91 -6,49 399,63
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,05 2.113.005 20
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,32 5.134.489 20
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,61 4.780.715 20
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,11 4.589.544 20
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09 312.012 2
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,22 35.509 0
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,052.113.00520
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,325.134.48920
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,614.780.71520
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,114.589.54420
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09312.0122
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,2235.5090

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar46.989.82953.457.88966.188.554104.987.477
Nakit ve Nakit Benzerleri427.767337.884142.754155.672
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.628.9931.471.52714.745.22414.414.863
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.307.66032.383.87927.132.07469.695.768
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar22.920.45218.597.07923.063.49819.305.533
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.704.957667.5201.105.0041.415.641
(Ara Toplam)46.989.82953.457.88966.188.554104.987.477
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar98.620.14998.003.00997.363.98892.113.819
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar269.906269.906232.642232.642
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar95.548.25493.937.48194.825.04090.711.991
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar133.408186.755293.489287.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.654.1913.477.9401.974.956761.311
Diğer Duran Varlıklar14.390130.92737.861120.000
TOPLAM VARLIKLAR145.609.978151.460.898163.552.542197.101.296
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.076.61413.370.74920.568.79850.127.829
Finansal Borçlar3.244.7131.558.0172.041.8720
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.776.0077.278.88614.563.32047.269.245
Diğer Borçlar1.208.4321.216.9771.407.5701.640.865
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)01.348.542014.240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.148.4591.752.6851.593.596967.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler699.003215.642962.440235.818
(Ara Toplam)17.076.61413.370.74920.568.79850.127.829
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.892.4584.412.5436.029.0285.473.244
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.892.4584.412.5436.029.0285.473.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar123.640.906133.677.606136.954.716141.500.223
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.640.906133.677.606136.954.716141.500.223
Ödenmiş Sermaye100.000100.000100.000100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.949.87312.949.87312.949.87312.949.873
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları90.342.11198.110.82498.110.82492.407.300
Dönem Net Kar/Zararı-10.208.121-7.768.713-4.599.0385.703.524
Diğer Özsermaye Kalemleri30.457.04330.285.62230.393.05730.339.526
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR145.609.978151.460.898163.552.542197.101.296
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.754.02445.291.12023.229.76291.596.682
Satışların Maliyeti (-)-21.982.108-48.422.922-23.478.833-80.276.702
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-6.228.084-3.131.802-249.07111.319.980
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-6.228.084-3.131.802-249.07111.319.980
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.085.199-3.256.747-1.436.087-5.156.965
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.522.139-3.765.485-1.568.659-4.204.644
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri174.3598.894.186257.1832.608.380
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-633.018-11.951.073-4.925.407-6.263.513
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-9.294.081-13.210.921-7.922.041-1.696.762
Net Faaliyet Kar/Zararı-8.835.422-10.154.034-3.253.8171.958.371
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0225.53100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-9.294.081-12.985.390-7.922.041-1.696.762
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler863.6744.167.0942.544.5899.785.892
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.002.315-1.651.843-450.329-902.080
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0225.53100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.432.722-10.470.139-5.827.7817.187.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-775.3992.701.4261.228.743-1.483.526
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-1.605.144
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-775.3992.701.4261.228.743121.618
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-10.208.121-7.768.713-4.599.0385.703.524
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-10.208.121-7.768.713-4.599.0385.703.524
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.739.4640-783.6760
Ana Ortaklık Payları-8.468.657-7.768.713-3.815.3625.703.524
Hisse Başına Kazanç-102-78-4657
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.935.5493.755.9691.847.9913.532.290
Kıdem Tazminatı285.785408.416269.020538.043
Finansman Giderleri-1.002.315-1.651.843-450.329-902.080
Yurtiçi Satışlar17.069.57948.250.10224.874.77594.996.907
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.502.791-1.810.271-9.179.003-40.544.489
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.502.791-1.810.271-9.179.003-40.544.489
Net YPP (Hedge Dahil)4.502.791-1.810.271-9.179.003-40.544.489

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YBTAS 16.506,1 A/D A/D A/D 13,4 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi