SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.391 1.391 0,00
VIOP 1.501 1.501 0,00
USD/TRY 8,7557 8,7373 0,21
BIST BANKA 1.189 1.189 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.448 15.728 -1,78
ALTIN 1.775,59 1.764,36 0,64
BRENT 74,12 73,51 0,83

Bayrak EBT Taban Hisse Senedi | BAYRK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,71 13,47 4,76
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,5 52,0 49,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bayrak EBT Taban
Kuruluş 09.12.1993
Faal Alanı Ayakkabı tabanı üretimi.
Telefon (0212)8864670
Faks (0212)8864672
Adres Adnan Kahveci Mahallesi, Çalışlar Caddesi No:24 – PK:34528 Beylikdüzü / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar55,454,0
Ödenmiş Sermaye23,623,6
Net Kâr1,04,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 30,8
PD/DD 4,5
FD/Satışlar 6,1
Yabancı Oranı (%) 1,58
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 2,3
Piyasa Değeri 247,4 mnTL
Net Borç 19,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,38 -15,25 -14,70 -1,04
USD -0,84 -18,27 -18,04 -15,29
Göreceli 1,27 -11,00 -10,50 5,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BAYRKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BAYRKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar63.093.73156.912.04851.120.69854.820.424
Nakit ve Nakit Benzerleri8.018.3327.644.26711.319.06922.490.044
Finansal Yatırımlar2.003.9564.160.6555.627.6416.500.000
Ticari Alacaklar22.895.27818.160.68512.736.19512.808.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar494.92695.961169.277108.681
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.873.03219.529.41014.269.9237.020.727
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.808.2077.321.0706.998.5935.892.786
(Ara Toplam)63.093.73156.912.04851.120.69854.820.424
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar33.429.53930.866.34522.777.52219.329.304
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.497.1382.645.1463.326.7173.727.676
Maddi Duran Varlıklar29.843.59127.339.90718.548.33914.892.358
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar210.002219.100228.198226.296
Ertelenmiş Vergi Varlığı878.808662.192674.268482.974
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR96.523.27087.778.39373.898.22074.149.728
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler34.563.90026.375.81616.044.40417.106.909
Finansal Borçlar25.237.19418.814.10410.868.49211.931.855
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.316.9574.873.2633.957.7423.793.087
Diğer Borçlar583.910465.364310.682263.503
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)845.5661.387.211167.725144.773
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü329.746191.153257.278215.896
Borç Karşılıkları319.277196.06227.452192.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler931.250448.659455.033565.135
(Ara Toplam)34.563.90026.375.81616.044.40417.106.909
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.529.7667.403.9345.691.5795.797.156
Finansal Borçlar4.136.7245.539.6494.307.0724.638.862
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar805.168686.051548.213494.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.587.8741.178.2340663.368
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00836.2940
Özkaynaklar55.429.60453.998.64352.162.23751.245.663
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.429.60453.998.64352.162.23751.245.663
Ödenmiş Sermaye23.562.50023.562.50023.562.50023.562.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri019.594.61419.594.61419.594.614
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler566.052442.144442.144442.144
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.401.4146.145.7436.145.7436.145.743
Dönem Net Kar/Zararı1.008.3874.188.1622.353.6691.411.386
Diğer Özsermaye Kalemleri19.891.25165.48063.56789.276
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR96.523.27087.778.39373.898.22074.149.728
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.694.27837.847.76525.521.10917.579.418
Satışların Maliyeti (-)-14.621.778-27.947.081-18.666.172-13.550.386
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.072.5009.900.6846.854.9374.029.032
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.072.5009.900.6846.854.9374.029.032
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-135.886-479.066-356.690-229.256
Genel Yönetim Giderleri (-)-823.632-3.379.721-2.534.320-1.817.941
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.903.6384.612.1643.007.3932.223.858
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.352.857-3.419.543-2.669.180-1.296.721
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.663.7637.234.5184.302.1402.908.972
Net Faaliyet Kar/Zararı2.112.9826.041.8973.963.9271.981.835
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler215.370361.815205.5490
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-908-8.08900
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.878.2257.588.2444.507.6892.908.972
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.435.990-2.132.948-1.436.072-1.037.429
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler214.462353.726205.5490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.442.2355.455.2963.071.6171.871.543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-433.848-1.267.134-717.948-460.157
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-317.876-995.946-800.236-531.329
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-115.972-271.18882.28871.172
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.008.3874.188.1622.353.6691.411.386
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.008.3874.188.1622.353.6691.411.386
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları000692.590
Ana Ortaklık Payları1.008.3874.188.1622.353.669718.796
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri762.8602.091.5111.484.196914.945
Kıdem Tazminatı395.081351.944265.343247.354
Finansman Giderleri-1.435.990-2.132.948-1.436.072-1.037.429
Yurtiçi Satışlar17.775.33337.691.73825.310.64117.258.983
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.999.301808.6971.888.642831.654
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.789.681-1.860.552-727.538-1.769.798
Net YPP (Hedge Dahil)1.999.301808.6971.888.642831.654

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BAYRK 10,5 A/D 30,8 6,1 4,5 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BAYRK 10,50 1,58 0,09 -148,42 -1,79
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi