SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.530 1.542 -0,76
VIOP 1.616 1.631 -0,93
USD/TRY 7,7440 7,5320 2,81
BIST BANKS 1.372 1.408 -2,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.381 13.921 3,31
GOLD 1.680,40 1.698,21 -1,05
BRENT 68,39 69,36 -1,40

Bayrak EBT Taban Hisse Senedi | BAYRK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,89 13,01 3,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,3 123,0 115,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bayrak EBT Taban
Kuruluş 09.12.1993
Faal Alanı Ayakkabı tabanı üretimi.
Telefon (0212)8864670
Faks (0212)8864672
Adres Adnan Kahveci Mahallesi, Çalışlar Caddesi No:24 – PK:34528 Beylikdüzü / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar54,052,2
Ödenmiş Sermaye23,623,6
Net Kâr4,22,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 33,7
PD/DD 4,9
FD/Satışlar 7,3
Yabancı Oranı (%) 3,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,6 / 2,5
Piyasa Değeri 261,8 mnTL
Net Borç 12,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,03 -5,53 -2,71 4,71
USD -3,19 -9,13 -9,35 2,24
Göreceli -1,28 -5,70 -2,90 1,04

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BAYRK0,000,00000,000,00 0 A/D
BAYRK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar56.912.04851.120.69854.820.42426.352.439
Nakit ve Nakit Benzerleri7.644.26711.319.06922.490.0445.303.510
Finansal Yatırımlar4.160.6555.627.6416.500.0000
Ticari Alacaklar18.160.68512.736.19512.808.18611.842.193
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar95.961169.277108.6811.918.452
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.529.41014.269.9237.020.7273.901.172
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.321.0706.998.5935.892.7863.387.112
(Ara Toplam)56.912.04851.120.69854.820.42426.352.439
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.866.34522.777.52219.329.30420.160.591
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0002.150.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.645.1463.326.7173.727.6762.954.296
Maddi Duran Varlıklar27.339.90718.548.33914.892.35814.426.505
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar219.100228.198226.296234.476
Ertelenmiş Vergi Varlığı662.192674.268482.974395.314
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR87.778.39373.898.22074.149.72846.513.030
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler26.375.81616.044.40417.106.90918.107.563
Finansal Borçlar18.814.10410.868.49211.931.85511.358.886
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.873.2633.957.7423.793.0873.979.646
Diğer Borçlar465.364310.682263.5031.236.542
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.387.211167.725144.7731.169.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü191.153257.278215.896315.433
Borç Karşılıkları196.06227.452192.66047.783
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler448.659455.033565.1350
(Ara Toplam)26.375.81616.044.40417.106.90918.107.563
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.403.9345.691.5795.797.1563.974.026
Finansal Borçlar5.539.6494.307.0724.638.862449.818
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar686.051548.213494.9260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.000384.855
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.178.2340663.368851.210
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0836.29402.288.143
Özkaynaklar53.998.64352.162.23751.245.66324.431.441
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.998.64352.162.23751.245.66324.431.441
Ödenmiş Sermaye23.562.50023.562.50023.562.50016.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri19.594.61419.594.61419.594.6140
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler442.144442.144442.144442.144
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.145.7436.145.7436.145.7436.145.743
Dönem Net Kar/Zararı4.188.1622.353.6691.411.3861.650.954
Diğer Özsermaye Kalemleri65.48063.56789.276192.600
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR87.778.39373.898.22074.149.72846.513.030
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri37.847.76525.521.10917.579.41812.097.414
Satışların Maliyeti (-)-27.947.081-18.666.172-13.550.386-9.182.789
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.900.6846.854.9374.029.0322.914.625
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.900.6846.854.9374.029.0322.914.625
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-479.066-356.690-229.256-117.842
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.379.721-2.534.320-1.817.941-893.150
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.612.1643.007.3932.223.8581.626.662
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.419.543-2.669.180-1.296.721-896.225
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.234.5184.302.1402.908.9722.634.070
Net Faaliyet Kar/Zararı6.041.8973.963.9271.981.8351.903.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler361.815205.54900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-8.089000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.588.2444.507.6892.908.9722.634.070
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.132.948-1.436.072-1.037.429-492.495
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler353.726205.54900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.455.2963.071.6171.871.5432.141.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.267.134-717.948-460.157-490.621
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-995.946-800.236-531.329-315.433
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-271.18882.28871.172-175.188
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.188.1622.353.6691.411.3861.650.954
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.188.1622.353.6691.411.3861.650.954
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları00692.5900
Ana Ortaklık Payları4.188.1622.353.669718.7961.650.954
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.091.5111.484.196914.945453.478
Kıdem Tazminatı351.944265.343247.354205.901
Finansman Giderleri-2.132.948-1.436.072-1.037.429-492.495
Yurtiçi Satışlar37.691.73825.310.64117.258.98311.763.721
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu808.6971.888.642831.654-2.464.755
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.860.552-727.538-1.769.798-2.464.755
Net YPP (Hedge Dahil)808.6971.888.642831.654-2.464.755

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BAYRK 11,1 A/D 33,7 7,2 4,8 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BAYRK 11,11 3,82 3,24 -58,03 -0,58
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi