SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.960 1.945 0,76
VIOP 2.168 2.150 0,83
USD/TRY 13,5483 13,4770 0,53
BIST BANKA 1.726 1.725 0,03
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.846,35 1.847,51 -0,06
BRENT 88,33 87,18 1,32

Bayrak EBT Taban Hisse Senedi | BAYRK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,21 7,84 1,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,1 18,6 16,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bayrak EBT Taban
Kuruluş 09.12.1993
Faal Alanı Ayakkabı tabanı üretimi.
Telefon (0212)8864670
Faks (0212)8864672
Adres Adnan Kahveci Mahallesi, Çalışlar Caddesi No:24 – PK:34528 Beylikdüzü / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar56,655,1
Ödenmiş Sermaye23,623,6
Net Kâr2,40,6

Cari Değerler

F/K 34,6
FD/FAVÖK 14,0
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 2,7
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,7
Piyasa Değeri 146,3 mnTL
Net Borç 18,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,43 -3,57 -4,90 -7,31
USD -2,23 -3,43 -17,35 -8,47
Göreceli -3,19 -1,84 -7,53 -11,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BAYRKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BAYRKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar59.997.52758.561.71263.093.73156.912.048
Nakit ve Nakit Benzerleri8.620.58010.091.9478.018.3327.644.267
Finansal Yatırımlar1.000.0001.111.0892.003.9564.160.655
Ticari Alacaklar20.184.80521.411.41522.895.27818.160.685
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar177.287360.893494.92695.961
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar24.706.80920.379.09019.873.03219.529.410
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.308.0465.207.2789.808.2077.321.070
(Ara Toplam)59.997.52758.561.71263.093.73156.912.048
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar35.461.19534.450.88433.429.53930.866.345
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.043.1132.270.1262.497.1382.645.146
Maddi Duran Varlıklar32.096.15931.013.24829.843.59127.339.907
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar192.649200.904210.002219.100
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.129.274966.606878.808662.192
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR95.458.72293.012.59696.523.27087.778.393
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler33.470.06032.951.28434.563.90026.375.816
Finansal Borçlar25.362.08426.506.96825.237.19418.814.104
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.847.8982.629.3456.316.9574.873.263
Diğer Borçlar2.512.5271.693.314583.910465.364
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.060.623984.211845.5661.387.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0232.365329.746191.153
Borç Karşılıkları149.657356.000319.277196.062
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler537.271549.081931.250448.659
(Ara Toplam)33.470.06032.951.28434.563.90026.375.816
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.354.9664.988.4186.529.7667.403.934
Finansal Borçlar2.492.7532.648.6894.136.7245.539.649
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.105.703785.791805.168686.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.756.5101.553.9381.587.8741.178.234
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar56.633.69655.072.89455.429.60453.998.643
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.633.69655.072.89455.429.60453.998.643
Ödenmiş Sermaye23.562.50023.562.50023.562.50023.562.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri019.594.614019.594.614
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler731.582731.582566.052442.144
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.279.62710.279.62710.401.4146.145.743
Dönem Net Kar/Zararı2.393.255609.2421.008.3874.188.162
Diğer Özsermaye Kalemleri19.666.732295.32919.891.25165.480
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR95.458.72293.012.59696.523.27087.778.393
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri49.842.89134.583.69617.694.27837.847.765
Satışların Maliyeti (-)-40.052.789-29.463.827-14.621.778-27.947.081
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.790.1025.119.8693.072.5009.900.684
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.790.1025.119.8693.072.5009.900.684
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-290.471-223.470-135.886-479.066
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.116.705-1.444.355-823.632-3.379.721
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.706.2133.343.9392.903.6384.612.164
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.959.849-3.279.910-2.352.857-3.419.543
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.129.2903.516.0732.663.7637.234.518
Net Faaliyet Kar/Zararı6.382.9263.452.0442.112.9826.041.897
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler597.258333.910215.370361.815
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-908-908-908-8.089
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.725.6403.849.0752.878.2257.588.244
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.913.100-2.691.427-1.435.990-2.132.948
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler596.350333.002214.462353.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.812.5401.157.6481.442.2355.455.296
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-419.285-548.406-433.848-1.267.134
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-310.304-553.732-317.876-995.946
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-108.9815.326-115.972-271.188
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.393.255609.2421.008.3874.188.162
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.393.255609.2421.008.3874.188.162
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.393.255609.2421.008.3874.188.162
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.729.8511.727.402762.8602.091.511
Kıdem Tazminatı401.934396.149395.081351.944
Finansman Giderleri-3.913.100-2.691.427-1.435.990-2.132.948
Yurtiçi Satışlar49.534.20434.414.11517.775.33337.691.738
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.089.227-566.2451.999.301808.697
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.089.227-718.117-2.789.681-1.860.552
Net YPP (Hedge Dahil)2.089.227-566.2451.999.301808.697
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit4.431.6442.698.287-3.713.767-21.919.685
Düzeltme Öncesi Kar2.393.255609.2421.008.3874.188.162
Düzeltmeler:5.519.2164.776.1223.548.0485.788.396
Amortisman & İtfa Payları2.729.8511.727.402762.8602.091.511
Karşılıklardaki Değişim410.995595.041555.200482.577
Diğer Gelir/ Gider2.378.3702.453.6792.229.9883.214.308
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)7.912.4715.385.3644.556.4359.976.558
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-2.950.473-2.145.659-8.086.260-30.739.875
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)4.961.9983.239.705-3.529.825-20.763.317
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-530.354-541.418-183.942-1.156.368
Sabit Sermaye Yatırımları-7.459.652-5.382.547-3.257.446-15.222.030
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit002.156.6992.150.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-7.459.652-5.382.547-1.100.747-13.072.030
Serbest Nakit Akım-3.028.008-2.684.260-4.814.514-34.991.715
Finansal Borçlardaki Değişim4.004.3215.131.9405.188.57911.807.020
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı00027.157.114
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit4.004.3215.131.9405.188.57938.964.134
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış976.3132.447.680374.0653.972.419
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim976.3132.447.680374.0653.972.419
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler7.644.2677.644.2677.644.2673.671.848
Dönem Sonu Nakit8.620.58010.091.9478.018.3327.644.267

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BAYRK 6,2 34,6 13,9 2,6 2,6 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BAYRK 6,21 0,03 0,00 -2,82 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi