SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.127 1.120 0,66
VIOP 1.267 1.257 0,85
USD/TRY 7,6240 7,6254 -0,02
BIST BANKA 1.162 1.142 1,77
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.607 12.643 -0,29
ALTIN 1.855,75 1.867,86 -0,65
BRENT 41,57 41,94 -0,88

Bayrak EBT Taban Hisse Senedi | BAYRK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,01 8,26 2,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,5 22,7 21,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bayrak EBT Taban
Kuruluş 09.12.1993
Faal Alanı Ayakkabı tabanı üretimi.
Telefon (0212)8864670
Faks (0212)8864672
Adres Adnan Kahveci Mahallesi, Çalışlar Caddesi No:24 – PK:34528 Beylikdüzü / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,224,4
Ödenmiş Sermaye23,616,0
Net Kâr0,71,7

Cari Değerler

F/K 36,4
FD/FAVÖK 18,5
PD/DD 3,1
FD/Satışlar 4,1
Yabancı Oranı (%) 1,80
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 1,2
Piyasa Değeri 160,2 mnTL
Net Borç -12,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -6,08 7,42 -
USD -0,13 -7,91 3,22 -
Göreceli -1,51 -6,83 4,79 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BAYRK0,000,00000,000,00 0 A/D
BAYRK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar54.820.42426.352.43922.930.2640
Nakit ve Nakit Benzerleri22.490.0445.303.5103.671.8480
Finansal Yatırımlar6.500.000000
Ticari Alacaklar12.808.18611.842.19310.863.2740
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar108.6811.918.452752.3980
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.020.7273.901.1723.549.2530
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.892.7863.387.1124.093.4910
(Ara Toplam)54.820.42426.352.43922.930.2640
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar19.329.30420.160.59120.225.6870
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar002130
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller02.150.0002.150.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.727.6762.954.2963.275.1860
Maddi Duran Varlıklar14.892.35814.426.50514.187.6950
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar226.296234.476240.7930
Ertelenmiş Vergi Varlığı482.974395.314371.8000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR74.149.72846.513.03043.155.9510
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.106.90918.107.56316.337.8140
Finansal Borçlar11.931.85511.358.8869.882.5520
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.793.0873.979.6464.314.9520
Diğer Borçlar263.5031.236.5421.097.5970
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)144.7731.169.273584.7280
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü215.896315.433306.9990
Borç Karşılıkları192.66047.78393.6160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler565.135057.3700
(Ara Toplam)17.106.90918.107.56316.337.8140
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.797.1563.974.0264.133.9390
Finansal Borçlar4.638.862449.818577.4700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar494.926000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0384.855310.9700
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü663.368851.210625.3500
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler02.288.1432.620.1490
Özkaynaklar51.245.66324.431.44122.684.1980
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.245.66324.431.44122.684.1980
Ödenmiş Sermaye23.562.50016.000.00016.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri19.594.614000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler442.144442.144172.4640
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.145.7436.145.7431.919.0870
Dönem Net Kar/Zararı1.411.3861.650.9544.496.3360
Diğer Özsermaye Kalemleri89.276192.60096.3110
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR74.149.72846.513.03043.155.9510
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.579.41812.097.41438.771.28220.417.439
Satışların Maliyeti (-)-13.550.386-9.182.789-28.688.876-15.833.269
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.029.0322.914.62510.082.4064.584.170
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.029.0322.914.62510.082.4064.584.170
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-229.256-117.842-288.445-268.044
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.817.941-893.150-2.757.291-1.501.773
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.223.8581.626.6623.654.8213.052.131
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.296.721-896.225-3.007.688-2.954.050
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.908.9722.634.0707.683.8032.912.434
Net Faaliyet Kar/Zararı1.981.8351.903.6337.036.6702.814.353
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00433.026430.907
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-536.684-450.726
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.908.9722.634.0707.580.1452.892.615
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.037.429-492.495-1.838.597-931.240
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-103.658-19.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.871.5432.141.5755.741.5481.961.375
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-460.157-490.621-1.245.212-376.916
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-531.329-315.433-969.211-432.495
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)71.172-175.188-276.00155.579
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.411.3861.650.9544.496.3361.584.459
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.411.3861.650.9544.496.3361.584.459
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları692.59000777.520
Ana Ortaklık Payları718.7961.650.9544.496.336806.939
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri914.945453.4781.756.329866.125
Kıdem Tazminatı247.354205.901178.3230
Finansman Giderleri-1.037.429-492.495-1.838.597-931.240
Yurtiçi Satışlar17.258.98311.763.72137.668.94419.395.567
Yurtdışı Satışlar001.163.1071.156.713
Net Yabancı Para Pozisyonu831.654-2.464.755-1.227.4180
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.769.798-2.464.755-1.757.7100
Net YPP (Hedge Dahil)831.654-2.464.755-1.227.4180

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BAYRK 6,8 36,3 18,5 4,1 3,1 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BAYRK 6,80 2,30 1,80 -50,30 -0,50
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi