SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKA 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
ALTIN 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş Hisse Senedi | MMCAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6 8 2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 5,9 5,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No.9 D.10 Sarıyer-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,40,9
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr-0,50,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 4,0
Yabancı Oranı (%) 5,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 94,7 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,43 17,36 8,56 54,35
USD 2,39 18,75 12,30 36,04
Göreceli 1,34 13,88 6,90 63,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.231.27812.460.42811.462.10711.444.472
Nakit ve Nakit Benzerleri286.675573.3741.173.556246.236
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.531.68610.417.8587.606.5077.681.540
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.6422.5801.035.7771.035.778
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar001.361.8532.154.501
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.399.2751.466.616284.414326.417
(Ara Toplam)13.231.27812.460.42811.462.10711.444.472
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.809.9495.867.9426.076.2606.070.241
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.2856.9746.9746.974
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar02.096.9272.096.9272.096.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar179.555195.247202.306215.428
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.9283.0093.0913.172
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.613.1813.565.7853.466.9673.447.745
Diğer Duran Varlıklar00299.995299.995
TOPLAM VARLIKLAR17.041.22718.328.37017.538.36717.514.713
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.406.96510.505.4969.816.6329.810.428
Finansal Borçlar35.64349.42462.83466.671
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.513.5211.952.6072.125.8912.201.252
Diğer Borçlar5.653.2696.307.7855.892.6395.853.161
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü91.545211.07300
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.112.9871.984.6071.735.2681.689.344
(Ara Toplam)9.406.96510.505.4969.816.6329.810.428
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.27415.91514.64126.101
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.27415.91514.6410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00026.101
Özkaynaklar7.619.9887.806.9597.707.0947.678.184
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar427.218883.9711.169.0281.140.118
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494119.494119.494119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.578.655-12.596.582-12.596.582-12.596.582
Dönem Net Kar/Zararı-462.63317.927284.273268.361
Diğer Özsermaye Kalemleri12.1336.25324.96411.966
Azınlık Payları7.192.7706.922.9886.538.0666.538.066
TOPLAM KAYNAKLAR17.041.22718.328.37017.538.36717.514.713
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.250.58723.028.50815.334.01611.527.047
Satışların Maliyeti (-)-3.927.129-15.771.148-10.846.193-7.591.887
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.323.4587.257.3604.487.8233.935.160
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.323.4587.257.3604.487.8233.935.160
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.687.404-5.471.727-3.995.845-3.284.078
Genel Yönetim Giderleri (-)-761.749-1.491.646-1.100.480-793.161
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri19.588173.515502.9771.589
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.668-457.714-40.0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-114.7759.788-145.525-140.490
Net Faaliyet Kar/Zararı-125.695293.987-608.502-142.079
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-114.7759.788-145.525-140.490
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler211.328305.407305.951307.540
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-248.156-174.861-244.782-244.430
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-151.603140.334-84.356-77.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-42.217358.391473.412450.524
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-91.545-211.07300
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)49.328569.464473.412450.524
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-193.820498.725389.056373.144
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-193.820498.725389.056373.144
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları268.813480.798104.783104.783
Ana Ortaklık Payları-462.63317.927284.273268.361
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri19.08572.99753.96438.223
Kıdem Tazminatı5.22912.626-40.036-28.576
Finansman Giderleri-248.156-174.861-244.782-244.430
Yurtiçi Satışlar6.250.58723.029.23615.334.7440
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 7,1 A/D A/D 4,0 A/D 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 7,10 5,10 5,10 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi