SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.087 8.026 0,76
VIOP 8.732 8.646 0,99
USD/TRY 28,9164 28,8960 0,07
BIST BANKA 8.862 8.625 2,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
ALTIN 2.024,58 2.070,93 -2,24
BRENT 78,50 78,88 -0,48

MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş Hisse Senedi | MMCAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,78 16,15 7,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 4,6 4,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No.9 D.10 Sarıyer-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-4,3-3,4
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr-1,8-0,8

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 122,7 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 92,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,66 4,78 -18,37 50,82
USD -4,63 4,81 -19,78 -2,26
Göreceli -5,38 5,04 -22,22 2,74

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.009.6051.795.0451.875.3661.815.053
Nakit ve Nakit Benzerleri30.74435.22531.14428.315
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.690.5281.538.9241.651.1661.606.440
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.70201.7001.700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar285.631220.896191.356178.598
(Ara Toplam)2.009.6051.795.0451.875.3661.815.053
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar682.617512.883529.591493.097
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.1152.1962.2782.359
Ertelenmiş Vergi Varlığı680.502510.687527.313490.738
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR2.692.2222.307.9282.404.9572.308.150
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.608.6965.235.5385.009.2304.521.471
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar768.474558.273355.726107.361
Diğer Borçlar4.598.5502.550.3202.722.0162.618.013
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.9958.9958.9958.995
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0051.21580.698
Borç Karşılıkları345.062254.126239.726239.726
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler887.6151.863.8241.631.5521.466.678
(Ara Toplam)6.608.6965.235.5385.009.2304.521.471
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.423000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.423000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-3.923.897-2.927.610-2.604.273-2.213.321
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-4.326.505-3.362.756-3.056.078-2.672.998
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494119.494119.494119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-15.994.526-15.994.526-16.112.460-15.639.437
Dönem Net Kar/Zararı-1.789.310-824.603-399.991-489.934
Diğer Özsermaye Kalemleri958000
Azınlık Payları402.608435.146451.805459.677
TOPLAM KAYNAKLAR2.692.2222.307.9282.404.9572.308.150
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.040.00090.00090.0001.485.000
Satışların Maliyeti (-)-950.000-70.000-70.000-1.080.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)90.00020.00020.000405.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)90.00020.00020.000405.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.953.208-883.940-365.982-848.009
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri430.252389.771116.238692.310
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-497.746-289.552-227.266-297.729
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.930.702-763.721-457.010-48.428
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.863.208-863.940-345.982-443.009
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.930.702-763.721-457.010-48.428
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-399000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.931.101-763.721-457.010-48.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)190.08419.94936.575-559.440
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-80.698
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)190.08419.94936.575-478.742
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.741.017-743.772-420.435-607.868
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.741.017-743.772-420.435-607.868
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları48.29380.831-20.444-117.934
Ana Ortaklık Payları-1.789.310-824.603-399.991-489.934
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2441638119.339
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-399000
Yurtiçi Satışlar0001.485.000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit2.4296.9102.829-29.882
Düzeltme Öncesi Kar-1.741.017-743.772-420.435-607.868
Düzeltmeler:-234.99726.687-8.640510.135
Amortisman & İtfa Payları2441638119.339
Karşılıklardaki Değişim113.97314.4000239.726
Diğer Gelir/ Gider-349.21412.124-8.721251.070
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-1.976.014-717.085-429.075-97.733
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler2.059.141804.693461.387-12.847
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)83.12787.60832.312-110.580
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-80.698-80.698-29.48380.698
Sabit Sermaye Yatırımları0002.810
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0002.810
Serbest Nakit Akım2.4296.9102.829-27.072
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış2.4296.9102.829-27.072
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim2.4296.9102.829-27.072
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler28.31528.31528.31555.387
Dönem Sonu Nakit30.74435.22531.14428.315

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 9,2 A/D A/D A/D A/D 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 9,20 0,16 0,16 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi