SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş Hisse Senedi | MMCAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,2 7,1 1,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,0 0,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No.9 D.10 Sarıyer-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,90,4
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr0,0-0,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 3,3
Yabancı Oranı (%) 5,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 75,8 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,35 -0,70 0,89 23,48
USD -3,47 -4,63 -9,09 -4,43
Göreceli -2,00 -5,42 -4,05 23,21

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.519.36213.231.27812.460.42811.462.107
Nakit ve Nakit Benzerleri313.321286.675573.3741.173.556
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.049.53311.531.68610.417.8587.606.507
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar68613.6422.5801.035.777
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0001.361.853
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.155.8221.399.2751.466.616284.414
(Ara Toplam)12.519.36213.231.27812.460.42811.462.107
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.529.8603.809.9495.867.9426.076.260
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.00014.2856.9746.974
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar002.096.9272.096.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar160.516179.555195.247202.306
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.8472.9283.0093.091
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.243.1043.613.1813.565.7853.466.967
Diğer Duran Varlıklar109.39300299.995
TOPLAM VARLIKLAR17.049.22217.041.22718.328.37017.538.367
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.719.5499.406.96510.505.4969.816.632
Finansal Borçlar20.83035.64349.42462.834
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.231.8921.513.5211.952.6072.125.891
Diğer Borçlar4.649.5865.653.2696.307.7855.892.639
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü119.19191.545211.0730
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.698.0502.112.9871.984.6071.735.268
(Ara Toplam)8.719.5499.406.96510.505.4969.816.632
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler254.80514.27415.91514.641
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.06414.27415.91514.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler240.741000
Özkaynaklar8.074.8687.619.9887.806.9597.707.094
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar862.258427.218883.9711.169.028
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494119.494119.494119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.578.655-12.578.655-12.596.582-12.596.582
Dönem Net Kar/Zararı-29.324-462.63317.927284.273
Diğer Özsermaye Kalemleri13.86412.1336.25324.964
Azınlık Payları7.212.6107.192.7706.922.9886.538.066
TOPLAM KAYNAKLAR17.049.22217.041.22718.328.37017.538.367
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.597.3156.250.58723.028.50815.334.016
Satışların Maliyeti (-)-8.386.755-3.927.129-15.771.148-10.846.193
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.210.5602.323.4587.257.3604.487.823
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.210.5602.323.4587.257.3604.487.823
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.449.499-1.687.404-5.471.727-3.995.845
Genel Yönetim Giderleri (-)-866.430-761.749-1.491.646-1.100.480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri30.54519.588173.515502.977
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-277.434-8.668-457.714-40.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-352.258-114.7759.788-145.525
Net Faaliyet Kar/Zararı-105.369-125.695293.987-608.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-352.258-114.7759.788-145.525
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler232.081211.328305.407305.951
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-182.892-248.156-174.861-244.782
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-303.069-151.603140.334-84.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)561.340-42.217358.391473.412
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-119.191-91.545-211.0730
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)680.53149.328569.464473.412
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI258.271-193.820498.725389.056
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)258.271-193.820498.725389.056
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları287.595268.813480.798104.783
Ana Ortaklık Payları-29.324-462.63317.927284.273
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri38.20519.08572.99753.964
Kıdem Tazminatı10.4225.22912.626-40.036
Finansman Giderleri-182.892-248.156-174.861-244.782
Yurtiçi Satışlar11.597.3156.250.58723.029.23615.334.744
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-228.147-269.606463.9351.038.815
Düzeltme Öncesi Kar-29.324-462.63317.927284.273
Düzeltmeler:-443.554-43.601-260.269-526.603
Amortisman & İtfa Payları38.20519.08572.99753.964
Karşılıklardaki Değişim-1.851-1.641-38.762-40.036
Diğer Gelir/ Gider-479.908-61.045-294.504-540.531
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-472.878-506.234-242.342-242.330
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler244.731236.628706.2771.281.145
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-228.147-269.606463.9351.038.815
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-3.312-3.312-55.111-43.219
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3.312-3.312-55.111-43.219
Serbest Nakit Akım-231.459-272.918408.824995.596
Finansal Borçlardaki Değişim-28.594-13.781-96.794-83.384
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-28.594-13.781-96.794-83.384
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-260.053-286.699312.030912.212
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-260.053-286.699312.030912.212
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler573.374573.374261.344261.344
Dönem Sonu Nakit313.321286.675573.3741.173.556

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 5,7 A/D A/D 3,3 A/D 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 5,68 5,10 5,10 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi