SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,4995 8,4194 0,95
BIST BANKA 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.150 15.120 0,20
ALTIN 1.814,53 1.815,55 -0,06
BRENT 67,71 69,32 -2,32

MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş Hisse Senedi | MMCAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5 8 3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 5,4 5,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No.9 D.10 Sarıyer-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,91,2
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr0,00,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 4,6
Yabancı Oranı (%) 5,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 106,7 mnTL
Net Borç -0,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,27 9,89 46,79 73,91
USD 1,27 10,69 44,14 55,68
Göreceli 1,52 8,27 41,89 78,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.460.42811.462.10711.444.47211.338.445
Nakit ve Nakit Benzerleri573.3741.173.556246.236207.148
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.417.8587.606.5077.681.5408.926.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.5801.035.7771.035.778991
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar01.361.8532.154.5011.217.765
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.466.616284.414326.417986.195
(Ara Toplam)12.460.42811.462.10711.444.47211.338.445
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.867.9426.076.2606.070.2415.405.656
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.9746.9746.9746.974
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.096.9272.096.9272.096.9272.096.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar195.247202.306215.428195.087
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.0093.0913.1723.253
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.565.7853.466.9673.447.7453.103.415
Diğer Duran Varlıklar0299.995299.9950
TOPLAM VARLIKLAR18.328.37017.538.36717.514.71316.744.101
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.505.4969.816.6329.810.4289.651.499
Finansal Borçlar49.42462.83466.671103.540
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.952.6072.125.8912.201.2524.015.701
Diğer Borçlar6.307.7855.892.6395.853.1614.484.070
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0008.995
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü211.0730016.051
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.984.6071.735.2681.689.3441.023.142
(Ara Toplam)10.505.4969.816.6329.810.4289.651.499
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.91514.64126.101103.716
Finansal Borçlar00029.668
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar15.91514.641063.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00010.650
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0026.1010
Özkaynaklar7.806.9597.707.0947.678.1846.988.886
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar883.9711.169.0281.140.118587.992
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494119.494119.494119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.596.582-12.596.582-12.596.582-12.821.320
Dönem Net Kar/Zararı17.927284.273268.361-55.487
Diğer Özsermaye Kalemleri6.25324.96411.9668.426
Azınlık Payları6.922.9886.538.0666.538.0666.400.894
TOPLAM KAYNAKLAR18.328.37017.538.36717.514.71316.744.101
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.028.50815.334.01611.527.0475.845.107
Satışların Maliyeti (-)-15.771.148-10.846.193-7.591.887-4.213.724
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.257.3604.487.8233.935.1601.631.383
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.257.3604.487.8233.935.1601.631.383
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.471.727-3.995.845-3.284.078-1.434.960
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.491.646-1.100.480-793.161-200.753
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri173.515502.9771.589290.820
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-457.714-40.0000-239.647
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.788-145.525-140.49046.843
Net Faaliyet Kar/Zararı293.987-608.502-142.079-4.330
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.788-145.525-140.49046.843
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler305.407305.951307.5400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-174.861-244.782-244.430-6.294
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)140.334-84.356-77.38040.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)358.391473.412450.524-19.784
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-211.07300-20.868
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)569.464473.412450.5241.084
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI498.725389.056373.14420.765
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)498.725389.056373.14420.765
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları480.798104.783104.78376.251
Ana Ortaklık Payları17.927284.273268.361-55.486
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri72.99753.96438.22317.792
Kıdem Tazminatı12.626-40.036-28.57640.189
Finansman Giderleri-174.861-244.782-244.430-6.294
Yurtiçi Satışlar23.029.23615.334.74405.845.360
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 8,0 A/D A/D 4,6 A/D 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 8,00 5,18 5,18 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi