SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.771 10.740 0,29
VIOP 11.750 11.725 0,21
USD/TRY 32,8221 32,8097 0,04
BIST BANKS 15.552 15.272 1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.164 18.254 -0,50
GOLD 2.322,05 2.360,00 -1,61
BRENT 85,02 85,71 -0,81

MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş Hisse Senedi | MMCAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,77 28,5 16,73
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 18,4 17,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)2941169
Faks (0212)2941169
Adres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-9,3-4,3
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr-2,3-1,8

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 288,9 mnTL
Net Borç 1,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 91,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,43 -4,92 -7,91 166,75
USD -3,05 -5,84 -9,76 139,54
Göreceli -2,71 -7,57 -6,82 85,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.816.7332.009.6051.795.0451.875.366
Nakit ve Nakit Benzerleri56.39430.74435.22531.144
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.766.5861.690.5281.538.9241.651.166
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar02.70201.700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar993.753285.631220.896191.356
(Ara Toplam)2.816.7332.009.6051.795.0451.875.366
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.958.070682.617512.883529.591
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar50.164000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.3422.1152.1962.278
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.893.564680.502510.687527.313
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR6.774.8032.692.2222.307.9282.404.957
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.468.1786.608.6965.235.5385.009.230
Finansal Borçlar1.896.665000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0768.474558.273355.726
Diğer Borçlar706.4224.598.5502.550.3202.722.016
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.9958.9958.9958.995
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00051.215
Borç Karşılıkları1.604.610345.062254.126239.726
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler251.486887.6151.863.8241.631.552
(Ara Toplam)4.468.1786.608.6965.235.5385.009.230
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.7667.42300
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar07.42300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7.766000
Özkaynaklar2.298.859-3.923.897-2.927.610-2.604.273
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-9.345.837-4.326.505-3.362.756-3.056.078
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler440.135119.494119.494119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-90.185.770-15.994.526-15.994.526-16.112.460
Dönem Net Kar/Zararı-2.288.673-1.789.310-824.603-399.991
Diğer Özsermaye Kalemleri69.351.59295800
Azınlık Payları11.644.696402.608435.146451.805
TOPLAM KAYNAKLAR6.774.8032.692.2222.307.9282.404.957
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.242.5761.040.00090.00090.000
Satışların Maliyeti (-)0-950.000-70.000-70.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.242.57690.00020.00020.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.242.57690.00020.00020.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.825.280-1.953.208-883.940-365.982
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.451.680430.252389.771116.238
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-147.422-497.746-289.552-227.266
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-278.446-1.930.702-763.721-457.010
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.582.704-1.863.208-863.940-345.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-325.504000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-603.950-1.930.702-763.721-457.010
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-429.539-39900
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-325.504000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.033.489-1.931.101-763.721-457.010
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.255.184190.08419.94936.575
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.255.184190.08419.94936.575
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.288.673-1.741.017-743.772-420.435
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.288.673-1.741.017-743.772-420.435
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları048.29380.831-20.444
Ana Ortaklık Payları-2.288.673-1.789.310-824.603-399.991
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8324416381
Kıdem Tazminatı6.260000
Finansman Giderleri-429.539-39900
Yurtiçi Satışlar1.242.576000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-482.6862.4296.9102.829
Düzeltme Öncesi Kar-2.288.673-1.741.017-743.772-420.435
Düzeltmeler:6.708.022-234.99726.687-8.640
Amortisman & İtfa Payları8324416381
Karşılıklardaki Değişim1.209.606113.97314.4000
Diğer Gelir/ Gider5.498.333-349.21412.124-8.721
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)4.419.349-1.976.014-717.085-429.075
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-4.769.0672.059.141804.693461.387
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-349.71883.12787.60832.312
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-132.968-80.698-80.698-29.483
Sabit Sermaye Yatırımları-50.247000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-50.247000
Serbest Nakit Akım-532.9332.4296.9102.829
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit542.671000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit542.671000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış9.7382.4296.9102.829
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim9.7382.4296.9102.829
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler46.65628.31528.31528.315
Dönem Sonu Nakit56.39430.74435.22531.144

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 21,7 A/D A/D A/D A/D 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 21,66 0,16 0,16 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi