SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş Hisse Senedi | MMCAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,35 4,01 1,66
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,4 3,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No.9 D.10 Sarıyer-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,10,9
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr-0,80,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 34,1 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 92,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,81 0,39 -8,90 -6,57
USD 2,93 -2,25 -17,74 -23,85
Göreceli 3,32 -2,34 -9,67 -28,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.883.4601.892.90214.670.89212.519.362
Nakit ve Nakit Benzerleri55.31755.38796.833313.321
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.615.2191.615.21912.754.57810.049.533
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar76.57678.99160.486686
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar136.348143.3051.758.9952.155.822
(Ara Toplam)1.883.4601.892.90214.670.89212.519.362
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.132.0825.862.7664.727.7684.529.860
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar014.00014.00014.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.466.9241.476.55200
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar6.78021.824276.324160.516
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.6032.6842.7652.847
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.655.7754.347.7064.434.6794.243.104
Diğer Duran Varlıklar000109.393
TOPLAM VARLIKLAR7.015.5427.755.66819.398.66017.049.222
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.767.6965.490.80911.328.1108.719.549
Finansal Borçlar005.32920.830
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar39.15137.6082.401.1692.231.892
Diğer Borçlar4.108.3443.987.1107.086.9494.649.586
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00196.057119.191
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.620.2011.466.0911.638.6061.698.050
(Ara Toplam)5.767.6965.490.80911.328.1108.719.549
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler601.740750.615668.646254.805
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar175.594141.99418.71114.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler426.146608.621649.935240.741
Özkaynaklar646.1061.514.2447.401.9048.074.868
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar112.758935.537104.166862.258
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494119.4940119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.539.163-12.578.654-12.578.654-12.578.655
Dönem Net Kar/Zararı-834.11639.491-788.004-29.324
Diğer Özsermaye Kalemleri29.66418.327133.94513.864
Azınlık Payları533.348578.7077.297.7387.212.610
TOPLAM KAYNAKLAR7.015.5427.755.66819.398.66017.049.222
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0016.596.12311.597.315
Satışların Maliyeti (-)00-11.961.851-8.386.755
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)004.634.2723.210.560
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)004.634.2723.210.560
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-3.434.296-2.449.499
Genel Yönetim Giderleri (-)-357.741-2.197.647-2.076.637-866.430
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri162.7851.605.61130.59130.545
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-106-277.434-277.434-277.434
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-195.062-869.470-1.123.504-352.258
Net Faaliyet Kar/Zararı-357.741-2.197.647-876.661-105.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-1.14930.35500
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-196.211-839.115-1.123.504-352.258
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.78865.783243.994232.081
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.391-10.150-212.954-182.892
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-194.814-783.482-1.092.464-303.069
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-685.702808.255676.481561.340
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-196.057-119.191
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-685.702808.255872.538680.531
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-880.51624.773-415.983258.271
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-880.51624.773-415.983258.271
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-46.400-14.718372.021287.595
Ana Ortaklık Payları-834.11639.491-788.004-29.324
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri11.81349.76364.05538.205
Kıdem Tazminatı39.742166.4352.79610.422
Finansman Giderleri-8.391-10.150-212.954-182.892
Yurtiçi Satışlar0016.596.12311.597.315
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-3.382-465.252-287.559-228.147
Düzeltme Öncesi Kar-834.11639.491-788.004-29.324
Düzeltmeler:742.110-1.782.431-587.556-443.554
Amortisman & İtfa Payları11.81349.76364.05538.205
Karşılıklardaki Değişim33.600166.4372.796-1.851
Diğer Gelir/ Gider696.697-1.998.631-654.407-479.908
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-92.006-1.742.940-1.375.560-472.878
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler88.6241.277.6881.088.001244.731
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-3.382-465.252-287.559-228.147
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları3.312-3.312-144.888-3.312
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit3.312-3.312-144.888-3.312
Serbest Nakit Akım-70-468.564-432.447-231.459
Finansal Borçlardaki Değişim0-49.423-44.094-28.594
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0-49.423-44.094-28.594
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-70-517.987-476.541-260.053
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-70-517.987-476.541-260.053
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler55.387573.374573.374573.374
Dönem Sonu Nakit55.31755.38796.833313.321

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 2,6 A/D A/D A/D A/D 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 2,56 0,16 0,16 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi