SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.112 0,00
VIOP 1.240 1.240 0,00
USD/TRY 7,5652 7,5555 0,13
BIST BANKA 1.098 1.098 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
ALTIN 1.953,31 1.950,56 0,14
BRENT 43,23 43,15 0,19

MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş Hisse Senedi | MMCAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,6 7,07 5,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 6,8 6,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli - İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1,10,6
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr0,3-0,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 3,4
Yabancı Oranı (%) 1,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 94,3 mnTL
Net Borç -0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,95 60,68 331,10 520,18
USD 9,65 58,56 320,26 388,75
Göreceli 9,82 59,34 336,03 538,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCAS0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.444.47211.338.4459.545.8201.850.246
Nakit ve Nakit Benzerleri246.236207.148261.345103.942
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.681.5408.926.3466.949.6921.442.297
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.035.7789912.5800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.154.5011.217.76500
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar326.417986.1952.332.203304.007
(Ara Toplam)11.444.47211.338.4459.545.8201.850.246
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.070.2415.405.6565.413.7536.579.719
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.9746.974505505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.096.9272.096.9272.096.9272.096.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0001.216.501
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar215.428195.087212.797129.347
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.1723.2533.3353.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.447.7453.103.4153.100.1893.133.023
Diğer Duran Varlıklar299.995000
TOPLAM VARLIKLAR17.514.71316.744.10114.959.5738.429.965
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.810.4289.651.4997.918.3937.326.619
Finansal Borçlar66.671103.540104.77117.676
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.201.2524.015.701571.773229.379
Diğer Borçlar5.853.1614.484.0706.314.9716.232.340
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)08.99500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü016.0511.9710
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.689.3441.023.142924.907847.224
(Ara Toplam)9.810.4289.651.4997.918.3937.326.619
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler26.101103.71697.68610.331
Finansal Borçlar029.66841.4470
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar063.39854.67710.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü010.6501.5620
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26.101000
Özkaynaklar7.678.1846.988.8866.943.4941.093.015
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.140.118587.992635.515477.049
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494119.494119.494119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.596.582-12.821.320-12.768.880-12.786.145
Dönem Net Kar/Zararı268.361-55.487-52.440-193.179
Diğer Özsermaye Kalemleri11.9668.4264620
Azınlık Payları6.538.0666.400.8946.307.979615.966
TOPLAM KAYNAKLAR17.514.71316.744.10114.959.5738.429.965
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.527.0475.845.10717.503.1581.572.536
Satışların Maliyeti (-)-7.591.887-4.213.724-13.162.100-1.556.557
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.935.1601.631.3834.341.05815.979
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.935.1601.631.3834.341.05815.979
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.284.078-1.434.960-3.520.5790
Genel Yönetim Giderleri (-)-793.161-200.753-714.133-321.463
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.589290.820248.672188.270
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0-239.647-1.285.856-1.286.311
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-140.49046.843-930.838-1.403.525
Net Faaliyet Kar/Zararı-142.079-4.330106.346-305.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler001.0730
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar000-8.499
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-140.49046.843-929.765-1.412.024
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler307.540000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-244.430-6.294-16.8610
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler001.0730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-77.38040.549-946.626-1.412.024
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)450.524-19.784731.309814.796
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-20.868-47.6710
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)450.5241.084778.980814.796
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI373.14420.765-215.317-597.228
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)373.14420.765-215.317-597.228
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları104.78376.251-162.877-404.049
Ana Ortaklık Payları268.361-55.486-52.440-193.179
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri38.22317.79270.35037.081
Kıdem Tazminatı-28.57640.18935.27410.331
Finansman Giderleri-244.430-6.294-16.8610
Yurtiçi Satışlar05.845.36017.504.6501.572.536
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 7,1 A/D A/D 3,4 A/D 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 7,07 1,83 1,83 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi