SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Tetamat Gıda Hisse Senedi | TETMT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 219,8 305 85,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,6 56,2 53,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tetamat Gıda
Kuruluş 30.04.2009
Faal Alanı Kuru gıda üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Akçay Mah. Yarbaşı sok no: 06 Kızılcahamam Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar10,311,1
Ödenmiş Sermaye1,11,1
Net Kâr-0,9-5,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 23,9
FD/Satışlar 26,3
Yabancı Oranı (%) 0,04
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,7
Piyasa Değeri 245,8 mnTL
Net Borç -1,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 43,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,52 -0,54 -7,65 -39,03
USD -1,40 -3,15 -16,61 -50,31
Göreceli -1,04 -3,25 -8,43 -53,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TETMTAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TETMTAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.393.4769.913.8635.159.2965.751.484
Nakit ve Nakit Benzerleri1.209.7593.352.93189.63574.880
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.914.6041.083.231980.8402.130.881
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar264.849130.293133.354133.434
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.911.5383.291.1432.492.8992.269.562
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.092.7262.056.2651.462.5681.142.727
(Ara Toplam)10.393.4769.913.8635.159.2965.751.484
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.292.5222.745.8482.539.3102.140.073
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.00030.00030.00030.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.107.5822.556.3352.404.6141.995.232
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar154.940159.513104.696114.841
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR13.685.99812.659.7117.698.6067.891.557
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.198.9941.410.4611.398.5038.693.130
Finansal Borçlar84.6216.3683220
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.584.526501.300509.1351.596.772
Diğer Borçlar175.49613867.9706.565.393
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)219.182305.703232.685253.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları245.169219.658225.8320
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler890.000377.294362.559277.603
(Ara Toplam)3.198.9941.410.4611.398.5038.693.130
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler203.514126.65898.08375.570
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar203.514126.65898.08375.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar10.283.49011.122.5926.202.020-877.143
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.283.49011.122.5926.202.020-877.143
Ödenmiş Sermaye1.118.2031.118.2031.000.0001.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri024.072.50400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-14.844.046-9.050.621-9.050.621-9.050.621
Dönem Net Kar/Zararı-944.170-5.793.425-3.784.476-817.166
Diğer Özsermaye Kalemleri24.953.503775.93118.037.1177.990.644
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR13.685.99812.659.7117.698.6067.891.557
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.865.1778.459.6486.908.8345.418.318
Satışların Maliyeti (-)-3.583.740-10.634.068-7.983.201-4.908.936
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-718.563-2.174.420-1.074.367509.382
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-718.563-2.174.420-1.074.367509.382
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-378.864-916.391-702.303-347.092
Genel Yönetim Giderleri (-)-806.966-1.858.188-1.255.465-695.321
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri667.986675.92423.92670.916
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-112.688-956.511-582.278-162.984
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.349.095-5.229.586-3.590.487-625.099
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.904.393-4.948.999-3.032.135-533.031
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler407.3562.8502.8502.850
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-941.739-5.226.736-3.587.637-622.249
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.431-566.689-196.839-194.917
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler407.3562.8502.8502.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-944.170-5.793.425-3.784.476-817.166
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-944.170-5.793.425-3.784.476-817.166
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-944.170-5.793.425-3.784.476-817.166
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-944.170-5.793.425-3.784.476-817.166
Hisse Başına Kazanç0-6-4-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-4-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-4-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-4-1
Dipnot
Amortisman Giderleri145.941339.665234.973143.873
Kıdem Tazminatı180.856121.13572.67289.987
Finansman Giderleri-2.431-566.689-196.839-194.917
Yurtiçi Satışlar3.656.7419.247.3987.273.1135.622.910
Yurtdışı Satışlar070.05370.05320.519
Net Yabancı Para Pozisyonu780.6873.197.46252.346-43.510
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu780.6873.197.46252.346-43.510
Net YPP (Hedge Dahil)780.6873.197.46252.346-43.510
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.936.166-8.146.825-4.806.4054.779.890
Düzeltme Öncesi Kar-944.170-5.793.425-3.784.476-817.166
Düzeltmeler:-105.6131.034.911616.24987.848
Amortisman & İtfa Payları145.941339.665234.973143.873
Karşılıklardaki Değişim207.435343.521300.51991.330
Diğer Gelir/ Gider-458.989351.72580.757-147.355
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-1.049.783-4.758.514-3.168.227-729.318
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-886.383-3.382.861-1.632.7285.509.208
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.936.166-8.141.375-4.800.9554.779.890
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0-5.450-5.4500
Sabit Sermaye Yatırımları-285.259-1.565.756-1.254.526-764.189
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-285.259-1.565.756-1.254.526-764.189
Serbest Nakit Akım-2.221.425-9.712.581-6.060.9314.015.701
Finansal Borçlardaki Değişim78.253-4.054.809-4.060.835-4.061.143
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı016.999.99900
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0010.091.0790
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit78.25312.945.1906.030.244-4.061.143
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-2.143.1723.232.609-30.687-45.442
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-2.143.1723.232.609-30.687-45.442
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler3.352.931120.322120.322120.322
Dönem Sonu Nakit1.209.7593.352.93189.63574.880

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TETMT 219,8 A/D A/D 26,3 23,9 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TETMT 219,80 0,02 0,04 1,90 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi