SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKS 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
GOLD 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Tetamat Gıda Hisse Senedi | TETMT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1401 2995 1594
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 245,5 244,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tetamat Gıda
Kuruluş 30.04.2009
Faal Alanı Kuru gıda üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Akçay Mah. Yarbaşı sok no: 06 Kızılcahamam Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,13,3
Ödenmiş Sermaye1,11,1
Net Kâr-4,1-4,0

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 17,94
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,6
Piyasa Değeri 3.295,9 mnTL
Net Borç 22,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 44,3

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,17 7,57 17,44 911,15
USD -0,31 7,39 14,88 555,10
Göreceli -1,14 6,68 10,16 594,04

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TETMTAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TETMTAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.265.55527.129.86620.609.49317.356.023
Nakit ve Nakit Benzerleri708.465106.968158.716200.131
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.174.9105.413.416449.8644.427.816
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.484.3242.408.970766.258776.934
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar14.929.86513.097.11113.829.4238.242.173
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.967.9916.103.4015.405.2323.708.969
(Ara Toplam)30.265.55527.129.86620.609.49317.356.023
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.098.2378.519.0958.896.2657.959.950
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.00030.00030.00030.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar9.781.7398.248.1918.589.8157.617.955
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar286.498240.904276.450311.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR40.363.79235.648.96129.505.75825.315.973
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.020.89225.185.40527.594.34723.129.987
Finansal Borçlar7.374.1669.688.2478.052.2458.996.595
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.522.0554.367.7485.812.9232.266.370
Diğer Borçlar7.694.7188.035.2969.585.8639.828.051
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)83.492649.8581.605.542542.579
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları298.798392.180457.328336.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.047.6632.052.0762.080.4461.159.483
(Ara Toplam)21.020.89225.185.40527.594.34723.129.987
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.246.8407.192.035395.844341.667
Finansal Borçlar16.157.8436.925.70900
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar88.997266.326395.844341.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.096.0603.271.5211.515.5671.844.319
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.096.0603.271.5211.515.5671.844.319
Ödenmiş Sermaye1.118.2031.118.2031.118.2031.118.203
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri24.072.50424.072.50424.072.50424.072.504
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-734.925-1.078.6810-101.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-24.125.421-24.125.421-24.125.421-14.844.046
Dönem Net Kar/Zararı-4.116.116-3.994.865-7.140.556-9.281.375
Diğer Özsermaye Kalemleri6.881.8157.279.7817.590.837880.915
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR40.363.79235.648.96129.505.75825.315.973
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri22.480.40817.001.0614.477.19425.104.393
Satışların Maliyeti (-)-15.238.972-13.191.257-5.842.542-23.942.869
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.241.4363.809.804-1.365.3481.161.524
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.241.4363.809.804-1.365.3481.161.524
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.810.728-3.064.688-1.139.166-4.554.660
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.406.959-7.404.199-3.961.891-3.794.589
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.044.523800.40689.3962.633.814
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-783.974-566.007-57.679-3.977.315
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-5.715.702-6.424.684-6.434.688-8.531.226
Net Faaliyet Kar/Zararı-7.976.251-6.659.083-6.466.405-7.187.725
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.132.5353.782.5340620.902
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.583.167-2.642.150-6.434.688-7.910.324
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.532.949-1.352.715-705.868-1.371.051
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.132.5353.782.5340620.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.116.116-3.994.865-7.140.556-9.281.375
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.116.116-3.994.865-7.140.556-9.281.375
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.116.116-3.994.865-7.140.556-9.281.375
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-4.116.116-3.994.865-7.140.556-9.281.375
Hisse Başına Kazanç-4-3.573-7-9
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-3.573-7-9
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-3.573-7-9
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-3.573-7-9
Dipnot
Amortisman Giderleri1.127.029683.166339.781854.776
Kıdem Tazminatı49.743228.525421.455360.315
Finansman Giderleri-2.532.949-1.352.715-705.868-1.371.051
Yurtiçi Satışlar31.243.02224.519.9516.012.98623.476.303
Yurtdışı Satışlar222.6881.05105.042.441
Net Yabancı Para Pozisyonu4.586.999-811.152-398.145-969.699
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.586.999-811.152-398.145-969.699
Net YPP (Hedge Dahil)4.586.999-811.152-398.145-969.699
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-17.878.942-14.421.817-3.550.976-5.346.584
Düzeltme Öncesi Kar-4.116.116-3.994.865-7.140.556-9.281.375
Düzeltmeler:-1.362.023-1.500.4431.546.9201.949.925
Amortisman & İtfa Payları1.127.029683.166339.781854.776
Karşılıklardaki Değişim19.018288.720551.859481.267
Diğer Gelir/ Gider-2.508.070-2.472.329655.280613.882
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-5.478.139-5.495.308-5.593.636-7.331.450
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-11.591.904-8.516.5852.042.6602.028.889
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-17.070.043-14.011.893-3.550.976-5.302.561
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-808.899-409.9240-44.023
Sabit Sermaye Yatırımları517.2192.540.223-1.276.096-5.447.976
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit517.2192.540.223-1.276.096-5.447.976
Serbest Nakit Akım-17.361.723-11.881.594-4.827.072-10.794.560
Finansal Borçlardaki Değişim12.003.1006.265.230-1.648.8847.743.642
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit6.500.0006.500.0006.500.0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit18.503.10012.765.2304.851.1167.743.642
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.141.377883.63624.044-3.050.918
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-633.043-976.799-65.459-101.882
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim508.334-93.163-41.415-3.152.800
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler200.131200.131200.1313.352.931
Dönem Sonu Nakit708.465106.968158.716200.131

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TETMT 2.947,5 A/D A/D A/D A/D 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TETMT 2.947,50 17,95 17,94 -0,50 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi