SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3480 8,3479 0,00
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,16 73,09 0,10

Kütahya Şeker Hisse Senedi | KTSKR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,06 24,22 9,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,4 160,8 155,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kütahya Şeker
Kuruluş 04.11.1954
Faal Alanı Şeker üretimi
Telefon (0274)2236467
Faks (0274)2236474
Adres Eskişehir Yolu Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulvarı N:95 Merkez,KÜTAHYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar588,1569,9
Ödenmiş Sermaye46,046,0
Net Kâr15,031,3

Cari Değerler

F/K 31,4
FD/FAVÖK 27,5
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 4,6
Yabancı Oranı (%) 0,39
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,7 / 4,7
Piyasa Değeri 1.114,1 mnTL
Net Borç -112,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,99 60,82 - -
USD 10,39 64,45 - -
Göreceli 9,46 55,01 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KTSKRAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KTSKRAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar157.533.451238.663.3190190.819.484
Nakit ve Nakit Benzerleri112.610.435164.880.0670115.850.704
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7091.95601.067
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar122.825190.791012.692.067
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar41.310.71871.522.269060.062.289
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.488.7642.068.23602.213.357
(Ara Toplam)157.533.451238.663.3190190.819.484
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar594.081.358592.450.511015.902.290
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.1461.87001.893
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar35.09735.097034.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller200.774.490200.774.490067.810
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar393.258.380391.618.550011.356.656
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.24520.504089.567
Ertelenmiş Vergi Varlığı0004.351.436
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR751.614.809831.113.8300206.721.774
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler43.893.758142.502.268096.549.009
Finansal Borçlar08.787.00006.375.352
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar15.507.281120.673.516079.540.544
Diğer Borçlar793.5935.424.42508.015.176
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.137.431000
Borç Karşılıkları200.157243.8670199.538
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25.255.2967.373.46002.418.399
(Ara Toplam)43.893.758142.502.268096.549.009
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler119.597.406118.758.56505.949.171
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.669.7226.633.61505.949.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü112.927.684112.124.95000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar588.123.645569.852.9970104.223.594
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar588.123.645569.852.9970104.223.594
Ödenmiş Sermaye46.000.00046.000.000046.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.872.43731.872.437028.567.570
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları27.367.520-3.907.5970-3.682.886
Dönem Net Kar/Zararı15.036.48231.275.117034.633.788
Diğer Özsermaye Kalemleri467.847.206464.613.0400-1.294.878
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR751.614.809831.113.8300206.721.774
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri45.590.140226.088.97155.198.919193.161.078
Satışların Maliyeti (-)-37.930.325-181.495.925-45.107.007-155.393.044
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.659.81544.593.04610.091.91237.768.034
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.659.81544.593.04610.091.91237.768.034
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-455.287-1.547.062-244.824-1.368.793
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.336.204-6.064.753-1.241.848-6.743.698
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri311.3494.416.190315.2144.632.431
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-86.639-10.709.060-65.934-3.762.854
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.093.03430.688.3618.854.52030.525.120
Net Faaliyet Kar/Zararı5.868.32436.981.2318.605.24029.655.543
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler185.0811.196.480495.404130.660
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-412.97400
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.278.11531.471.8679.349.92430.655.780
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.259.93010.163.6263.403.27512.661.014
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-344.595-5.296.355-203.421-3.157.542
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler185.081783.506495.404130.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.193.45036.339.13812.549.77840.159.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.156.968-5.064.021-1.669.294-5.525.464
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.162.776-5.064.615-1.902.369-5.715.450
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)5.808594233.075189.986
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI15.036.48231.275.11710.880.48434.633.788
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)15.036.48231.275.11710.880.48434.633.788
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları15.036.48231.275.11710.880.48434.633.788
Hisse Başına Kazanç0101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0101
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0101
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0101
Dipnot
Amortisman Giderleri34.2532.247.78239.0353.515.939
Kıdem Tazminatı188.895740.954165.397664.121
Finansman Giderleri-344.595-5.296.355-203.421-3.157.542
Yurtiçi Satışlar46.157.959231.326.25257.258.773200.730.467
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu15.744.98151.042.63505.116.335
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu15.744.98151.042.63505.116.335
Net YPP (Hedge Dahil)15.744.98151.042.63505.116.335

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KTSKR 24,2 31,4 27,4 4,6 1,9 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KTSKR 24,22 0,39 0,44 5,32 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi