SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7578 8,7619 -0,05
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.743,16 1.742,90 0,01
BRENT 77,27 77,23 0,05

Kütahya Şeker Hisse Senedi | KTSKR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,06 96,05 80,99
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,4 216,5 214,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kütahya Şeker
Kuruluş 04.11.1954
Faal Alanı Şeker üretimi
Telefon (0274)2236467
Faks (0274)2236474
Adres Eskişehir Yolu Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulvarı N:95 Merkez,KÜTAHYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar558,8588,1
Ödenmiş Sermaye46,046,0
Net Kâr21,715,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,9
FD/Satışlar 11,3
Yabancı Oranı (%) 0,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,7 / 6,7
Piyasa Değeri 2.741,6 mnTL
Net Borç -47,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,40 -17,34 10,37 -
USD -5,62 -19,34 7,31 -
Göreceli -4,99 -16,36 15,45 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KTSKRAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KTSKRAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar103.034.199157.533.451238.663.3190
Nakit ve Nakit Benzerleri54.420.419112.610.435164.880.0670
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar07091.9560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar89.396122.825190.7910
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar24.602.07341.310.71871.522.2690
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar23.922.3113.488.7642.068.2360
(Ara Toplam)103.034.199157.533.451238.663.3190
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar591.821.393594.081.358592.450.5110
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.2682.1461.8700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar35.09735.09735.0970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller200.774.490200.774.490200.774.4900
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar391.001.668393.258.380391.618.5500
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.87011.24520.5040
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR694.855.592751.614.809831.113.8300
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler16.781.54643.893.758142.502.2680
Finansal Borçlar6.697.33708.787.0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.847.62215.507.281120.673.5160
Diğer Borçlar1.774.064793.5935.424.4250
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)77.946000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.727.4442.137.43100
Borç Karşılıkları214.111200.157243.8670
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.443.02225.255.2967.373.4600
(Ara Toplam)16.781.54643.893.758142.502.2680
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler119.288.505119.597.406118.758.5650
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.326.4106.669.7226.633.6150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü112.962.095112.927.684112.124.9500
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar558.785.541588.123.645569.852.9970
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar558.785.541588.123.645569.852.9970
Ödenmiş Sermaye46.000.00046.000.00046.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler35.616.88131.872.43731.872.4370
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.376.92527.367.520-3.907.5970
Dönem Net Kar/Zararı21.741.94815.036.48231.275.1170
Diğer Özsermaye Kalemleri467.803.637467.847.206464.613.0400
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR694.855.592751.614.809831.113.8300
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri75.346.96145.590.140226.088.97162.977.351
Satışların Maliyeti (-)-60.835.409-37.930.325-181.495.925-51.127.999
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.511.5527.659.81544.593.04611.849.352
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.511.5527.659.81544.593.04611.849.352
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-642.985-455.287-1.547.062-407.983
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.388.768-1.336.204-6.064.753-2.409.806
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri774.323311.3494.416.1901.523.879
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-164.485-86.639-10.709.060-1.231.605
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.089.6376.093.03430.688.3619.323.837
Net Faaliyet Kar/Zararı10.479.7995.868.32436.981.2319.031.563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler219.503185.0811.196.480523.912
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-412.9740
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.309.1406.278.11531.471.8679.847.749
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler16.167.38511.259.93010.163.6265.404.806
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-694.430-344.595-5.296.355-606.801
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler219.503185.081783.506523.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.782.09517.193.45036.339.13814.645.754
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.040.147-2.156.968-5.064.021-1.298.235
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.000.651-2.162.776-5.064.615-2.239.362
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-39.4965.808594941.127
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI21.741.94815.036.48231.275.11713.347.519
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)21.741.94815.036.48231.275.11713.347.519
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları21.741.94815.036.48231.275.11713.347.519
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Dipnot
Amortisman Giderleri86.24334.2532.247.78296.488
Kıdem Tazminatı364.991188.895740.954345.578
Finansman Giderleri-694.430-344.595-5.296.355-606.801
Yurtiçi Satışlar76.003.10746.157.959231.326.25265.037.205
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu16.302.31715.744.98151.042.6350
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu16.302.31715.744.98151.042.6350
Net YPP (Hedge Dahil)16.302.31715.744.98151.042.6350

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KTSKR 59,6 A/D A/D 11,3 4,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KTSKR 59,60 0,14 0,14 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi