SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.963 1.945 0,93
VIOP 2.171 2.150 0,99
USD/TRY 13,5651 13,4770 0,65
BIST BANKS 1.727 1.725 0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.845,09 1.847,51 -0,13
BRENT 88,55 87,18 1,57

Kütahya Şeker Hisse Senedi | KTSKR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 27,24 35,72 8,48
Hacim Hareketi (Milyon TL) 12,0 355,9 343,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kütahya Şeker
Kuruluş 04.11.1954
Faal Alanı Şeker üretimi
Telefon (0274)2236467
Faks (0274)2236474
Adres Eskişehir Yolu Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulvarı N:95 Merkez,KÜTAHYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar560,7558,8
Ödenmiş Sermaye46,046,0
Net Kâr23,921,7

Cari Değerler

F/K 30,7
FD/FAVÖK 31,5
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 5,3
Yabancı Oranı (%) 1,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,1 / 6,0
Piyasa Değeri 1.285,2 mnTL
Net Borç -32,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,20 -0,92 -2,51 -1,27
USD -2,00 -0,77 -15,27 -2,51
Göreceli -2,97 0,86 -5,20 -5,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KTSKRAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KTSKRAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar125.951.146103.034.199157.533.451238.663.319
Nakit ve Nakit Benzerleri39.462.84054.420.419112.610.435164.880.067
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar207091.956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar110.42089.396122.825190.791
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar49.043.98024.602.07341.310.71871.522.269
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar37.333.90423.922.3113.488.7642.068.236
(Ara Toplam)125.951.146103.034.199157.533.451238.663.319
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar587.962.560591.821.393594.081.358592.450.511
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.6332.2682.1461.870
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar35.09735.09735.09735.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller200.774.490200.774.490200.774.490200.774.490
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar387.115.324391.001.668393.258.380391.618.550
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.0167.87011.24520.504
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR713.913.706694.855.592751.614.809831.113.830
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler33.313.74016.781.54643.893.758142.502.268
Finansal Borçlar6.700.4746.697.33708.787.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar20.156.5823.847.62215.507.281120.673.516
Diğer Borçlar1.495.0091.774.064793.5935.424.425
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)456.12277.94600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü02.727.4442.137.4310
Borç Karşılıkları304.419214.111200.157243.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.201.1341.443.02225.255.2967.373.460
(Ara Toplam)33.313.74016.781.54643.893.758142.502.268
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler119.860.152119.288.505119.597.406118.758.565
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.477.0236.326.4106.669.7226.633.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü112.383.129112.962.095112.927.684112.124.950
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar560.739.814558.785.541588.123.645569.852.997
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar560.739.814558.785.541588.123.645569.852.997
Ödenmiş Sermaye46.000.00046.000.00046.000.00046.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler035.616.88131.872.43731.872.437
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-10.748.479-12.376.92527.367.520-3.907.597
Dönem Net Kar/Zararı23.919.93721.741.94815.036.48231.275.117
Diğer Özsermaye Kalemleri501.568.356467.803.637467.847.206464.613.040
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR713.913.706694.855.592751.614.809831.113.830
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri80.052.87275.346.96145.590.140226.088.971
Satışların Maliyeti (-)-65.030.721-60.835.409-37.930.325-181.495.925
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.022.15114.511.5527.659.81544.593.046
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.022.15114.511.5527.659.81544.593.046
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-988.790-642.985-455.287-1.547.062
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.049.287-3.388.768-1.336.204-6.064.753
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.727.540774.323311.3494.416.190
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.101.076-164.485-86.639-10.709.060
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.610.53811.089.6376.093.03430.688.361
Net Faaliyet Kar/Zararı8.984.07410.479.7995.868.32436.981.231
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler634.561219.503185.0811.196.480
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-412.974
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.245.09911.309.1406.278.11531.471.867
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler18.515.91716.167.38511.259.93010.163.626
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.097.268-694.430-344.595-5.296.355
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler634.561219.503185.081783.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.663.74826.782.09517.193.45036.339.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.743.811-5.040.147-2.156.968-5.064.021
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.164.045-5.000.651-2.162.776-5.064.615
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)420.234-39.4965.808594
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI23.919.93721.741.94815.036.48231.275.117
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)23.919.93721.741.94815.036.48231.275.117
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları23.919.93721.741.94815.036.48231.275.117
Hisse Başına Kazanç1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1001
Dipnot
Amortisman Giderleri134.75586.24334.2532.247.782
Kıdem Tazminatı643.131364.991188.895740.954
Finansman Giderleri-1.097.268-694.430-344.595-5.296.355
Yurtiçi Satışlar80.728.11876.003.10746.157.959231.326.252
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu23.381.24516.302.31715.744.98151.042.635
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu23.381.24516.302.31715.744.98151.042.635
Net YPP (Hedge Dahil)23.381.24516.302.31715.744.98151.042.635
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-88.868.894-72.181.785-43.545.48178.176.883
Düzeltme Öncesi Kar23.919.93721.741.94815.036.48231.275.117
Düzeltmeler:716.058759.681249.3123.209.032
Amortisman & İtfa Payları134.75586.24334.2532.247.782
Karşılıklardaki Değişim1.540.929786.492367.6091.598.373
Diğer Gelir/ Gider-959.626-113.054-152.550-637.123
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)24.635.99522.501.62915.285.79434.484.149
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-112.459.983-96.470.444-60.830.39444.682.833
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-87.823.988-73.968.815-45.544.60079.166.982
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.044.9061.787.0301.999.119-990.099
Sabit Sermaye Yatırımları1.538.194-188.19962.849-5.536
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit1.538.194-188.19962.849-5.536
Serbest Nakit Akım-87.330.700-72.369.984-43.482.63278.171.347
Finansal Borçlardaki Değişim-2.086.526-2.089.663-8.787.0002.411.648
Temettü Ödemeleri-36.000.001-36.000.0010-31.553.632
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-38.086.527-38.089.664-8.787.000-29.141.984
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-125.417.227-110.459.648-52.269.63249.029.363
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-125.417.227-110.459.648-52.269.63249.029.363
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler164.880.067164.880.067164.880.067115.850.704
Dönem Sonu Nakit39.462.84054.420.419112.610.435164.880.067

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KTSKR 27,9 30,7 31,5 5,3 2,3 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KTSKR 27,94 1,63 1,83 19,17 0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi