SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Kütahya Şeker Hisse Senedi | KTSKR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 30,4 36,26 5,86
Hacim Hareketi (Milyon TL) 11,9 176,0 164,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kütahya Şeker
Kuruluş 04.11.1954
Faal Alanı Şeker üretimi
Telefon (0274)2236467
Faks (0274)2236474
Adres Eskişehir Yolu Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulvarı N:95 Merkez,KÜTAHYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar732,2638,4
Ödenmiş Sermaye46,046,0
Net Kâr95,2101,9

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,7 / 4,8
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,02 -1,51 -4,86 10,74
USD - - - -
Göreceli 0,41 2,94 -0,83 -15,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KTSKRAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KTSKRAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar290.794.330285.825.386125.951.146103.034.199
Nakit ve Nakit Benzerleri64.750.438163.881.86239.462.84054.420.419
Finansal Yatırımlar131.674.470000
Ticari Alacaklar26.976220
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.993.91927.304.392110.42089.396
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar60.021.62093.634.27449.043.98024.602.073
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.326.9071.004.85637.333.90423.922.311
(Ara Toplam)290.794.330285.825.386125.951.146103.034.199
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar656.079.694658.153.491587.962.560591.821.393
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.9582.2172.6332.268
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar26.58626.58635.09735.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller273.200.000273.200.000200.774.490200.774.490
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar382.831.686384.894.717387.115.324391.001.668
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.46429.97135.0167.870
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR946.874.024943.978.877713.913.706694.855.592
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler79.399.298171.240.14033.313.74016.781.546
Finansal Borçlar20.203.0006.702.0436.700.4746.697.337
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.411.966140.219.95520.156.5823.847.622
Diğer Borçlar402.4923.867.8661.495.0091.774.064
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)330.00810.644.741456.12277.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21.132.6856.450.80402.727.444
Borç Karşılıkları239.538236.362304.419214.111
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.679.6093.118.3694.201.1341.443.022
(Ara Toplam)79.399.298171.240.14033.313.74016.781.546
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler135.229.139134.360.036119.860.152119.288.505
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)155.367341.80800
Uzun vadeli karşılıklar10.271.1968.104.5407.477.0236.326.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü124.802.576125.913.688112.383.129112.962.095
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar732.245.587638.378.701560.739.814558.785.541
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar732.245.587638.378.701560.739.814558.785.541
Ödenmiş Sermaye46.000.00046.000.00046.000.00046.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.920.2630035.616.881
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları90.250.594-9.373.264-10.748.479-12.376.925
Dönem Net Kar/Zararı95.156.978101.927.24023.919.93721.741.948
Diğer Özsermaye Kalemleri462.917.752499.824.725501.568.356467.803.637
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR946.874.024943.978.877713.913.706694.855.592
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri177.902.742265.650.74280.052.87275.346.961
Satışların Maliyeti (-)-72.566.286-220.602.454-65.030.721-60.835.409
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)105.336.45645.048.28815.022.15114.511.552
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)105.336.45645.048.28815.022.15114.511.552
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-496.860-8.113.377-988.790-642.985
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.993.121-2.200.520-5.049.287-3.388.768
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.083.6475.327.1292.727.540774.323
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.284.434-10.520.494-1.101.076-164.485
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)99.645.68829.541.02610.610.53811.089.637
Net Faaliyet Kar/Zararı100.846.47534.734.3918.984.07410.479.799
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.211.52874.004.006634.561219.503
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı104.857.216103.545.03211.245.09911.309.140
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.931.62136.854.16818.515.91716.167.385
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.213.689-13.654.629-1.097.268-694.430
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.211.52874.004.006634.561219.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)115.575.148126.744.57128.663.74826.782.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-20.418.170-24.817.331-4.743.811-5.040.147
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-21.206.759-11.614.902-5.164.045-5.000.651
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)788.589-13.202.429420.234-39.496
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI95.156.978101.927.24023.919.93721.741.948
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)95.156.978101.927.24023.919.93721.741.948
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları95.156.978101.927.24023.919.93721.741.948
Hisse Başına Kazanç2210
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0210
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0210
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0210
Dipnot
Amortisman Giderleri17.0109.882.379134.75586.243
Kıdem Tazminatı290.741952.765643.131364.991
Finansman Giderleri-1.213.689-13.654.629-1.097.268-694.430
Yurtiçi Satışlar177.902.742266.364.08880.728.11876.003.107
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu133.327.311121.518.74123.381.24516.302.317
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu133.327.311121.518.74123.381.24516.302.317
Net YPP (Hedge Dahil)133.327.311121.518.74123.381.24516.302.317
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-112.150.00235.008.067-88.868.894-72.181.785
Düzeltme Öncesi Kar95.156.978101.927.24023.919.93721.741.948
Düzeltmeler:-10.554.205-42.483.615716.058759.681
Amortisman & İtfa Payları17.0109.882.379134.75586.243
Karşılıklardaki Değişim730.0171.858.1881.540.929786.492
Diğer Gelir/ Gider-11.301.232-54.224.182-959.626-113.054
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)84.602.77359.443.62524.635.99522.501.629
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-211.261.856-20.440.930-112.459.983-96.470.444
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-126.659.08339.002.695-87.823.988-73.968.815
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit14.509.081-3.994.628-1.044.9061.787.030
Sabit Sermaye Yatırımları-482.3792.078.6851.538.194-188.199
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-482.3792.078.6851.538.194-188.199
Serbest Nakit Akım-112.632.38137.086.752-87.330.700-72.369.984
Finansal Borçlardaki Değişim13.500.957-2.084.957-2.086.526-2.089.663
Temettü Ödemeleri0-36.000.000-36.000.001-36.000.001
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit13.500.957-38.084.957-38.086.527-38.089.664
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-99.131.424-998.205-125.417.227-110.459.648
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-99.131.424-998.205-125.417.227-110.459.648
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler163.881.862164.880.067164.880.067164.880.067
Dönem Sonu Nakit64.750.438163.881.86239.462.84054.420.419

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KTSKR 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KTSKR 31,34 0,09 0,16 7,07 0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi