SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.771 10.740 0,29
VIOP 11.750 11.725 0,21
USD/TRY 32,8221 32,8097 0,04
BIST BANKA 15.552 15.272 1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.164 18.254 -0,50
ALTIN 2.322,05 2.360,00 -1,61
BRENT 85,02 85,71 -0,81

Kütahya Şeker Hisse Senedi | KTSKR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 64,45 86,3 21,85
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,5 301,4 291,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kütahya Şeker
Kuruluş 04.11.1954
Faal Alanı Şeker üretimi
Telefon (0274)2236467
Faks (0274)2236473
Adres Eskişehir Yolu Üzerinde Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.371,42.890,0
Ödenmiş Sermaye46,046,0
Net Kâr51,4236,7

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 11,5
FD/FAVÖK 8,2
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 2,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 2,9
Piyasa Değeri 3.318,9 mnTL
Net Borç -481,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 30,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,42 2,34 1,91 12,65
USD -0,22 1,35 -0,14 1,16
Göreceli 0,13 -0,52 3,12 -21,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KTSKR26.12.20233,562,1739217,39195,65 100.000.000 25
KTSKR26.12.20233,562,1739217,39195,65100.000.00025

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.194.036.0431.396.797.060802.925.672688.662.593
Nakit ve Nakit Benzerleri589.720.111692.837.404215.075.206105.975.775
Finansal Yatırımlar00168.250.140155.544.770
Ticari Alacaklar3.524.72523.811.32002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar42.446.73442.635.55043.069.85332.678.915
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar471.121.530599.250.958189.304.509252.260.062
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar87.222.94338.261.828187.225.964142.203.069
(Ara Toplam)1.194.036.0431.396.797.060802.925.672688.662.593
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.173.385.7242.783.771.4641.492.798.7041.417.884.655
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.9581.9581.9581.958
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar19519533.46633.466
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.039.369.709903.300.000570.200.000570.200.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.134.005.8621.880.461.057898.375.251847.626.035
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.0008.25419.21223.196
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0024.168.8170
TOPLAM VARLIKLAR4.367.421.7674.180.568.5242.295.724.3762.106.547.248
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler318.516.229675.883.801210.771.164191.815.868
Finansal Borçlar27.459.83592.129.646108.381.27082.489.609
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar123.710.687516.621.79844.965.30160.477.776
Diğer Borçlar18.003.8469.385.5032.369.6906.173.946
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)93.957.50717.204.074611.77921.198.196
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38.169.67420.290.87520.007.50313.891.223
Borç Karşılıkları1.578.162669.940225.785227.181
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.636.51819.581.96534.209.8367.357.937
(Ara Toplam)318.516.229675.883.801210.771.164191.815.868
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler677.464.880614.717.595414.104.618299.092.440
Finansal Borçlar80.703.30095.245.37083.977.2745.267.534
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00155.367155.367
Uzun vadeli karşılıklar24.578.09621.863.08014.402.08413.995.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü572.183.484497.609.145315.569.893279.674.114
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.371.440.6582.889.967.1281.670.848.5941.615.638.940
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.371.440.6582.889.967.1281.670.848.5941.615.638.940
Ödenmiş Sermaye46.000.00046.000.00046.000.00046.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler292.529.574254.232.88937.920.26337.920.263
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.904.127.5351.418.195.573555.665.214555.665.214
Dönem Net Kar/Zararı51.391.447236.651.962197.593.653143.662.574
Diğer Özsermaye Kalemleri1.077.392.102934.886.704833.669.464832.390.889
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR4.367.421.7674.180.568.5242.295.724.3762.106.547.248
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri509.285.8911.679.860.776728.082.181478.640.187
Satışların Maliyeti (-)-392.019.486-1.383.934.931-510.898.918-355.053.367
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)117.266.405295.925.845217.183.263123.586.820
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)117.266.405295.925.845217.183.263123.586.820
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.933.298-11.136.461-3.614.173-2.089.079
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.388.615-38.230.549-17.791.925-9.347.263
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.009.00133.438.41616.845.21013.654.191
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.945.203-8.480.391-12.081.713-12.248.855
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)110.008.290271.516.860200.540.662113.555.814
Net Faaliyet Kar/Zararı104.944.492246.558.835195.777.165112.150.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.780.64554.970.90442.510.60635.338.576
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-36.235.18200
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı112.788.935290.252.582243.051.268148.894.390
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler89.972.323136.520.17651.151.62426.383.183
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-107.975.202-193.857.477-20.808.596-11.585.736
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.780.64518.735.72242.510.60635.338.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)94.786.056232.915.281273.394.296163.691.837
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-43.394.6093.736.681-75.800.643-20.029.263
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-42.209.553-72.799.712-50.737.567-30.542.323
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.185.05676.536.393-25.063.07610.513.060
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI51.391.447236.651.962197.593.653143.662.574
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)51.391.447236.651.962197.593.653143.662.574
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları51.391.447236.651.962197.593.653143.662.574
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri285.71864.189.31616.05512.071
Kıdem Tazminatı651.2442.761.4071.022.042685.005
Finansman Giderleri-107.975.202-193.857.477-20.808.596-11.585.736
Yurtiçi Satışlar509.285.8911.679.866.066728.085.881478.643.887
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu14.126.29612.444.6546.906.2036.779.332
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu14.126.29612.444.6546.906.2036.779.332
Net YPP (Hedge Dahil)14.126.29612.444.6546.906.2036.779.332
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-87.605.868522.314.972-75.447.540-139.873.434
Düzeltme Öncesi Kar51.391.447236.651.962197.593.653143.662.574
Düzeltmeler:8.652.56346.899.25325.266.030-32.898.908
Amortisman & İtfa Payları285.71864.189.31616.05512.071
Karşılıklardaki Değişim-1.632.3975.282.4011.455.187994.992
Diğer Gelir/ Gider9.999.242-22.572.46423.794.788-33.905.971
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)60.044.010283.551.215222.859.683110.763.666
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-157.513.118219.869.473-316.924.907-261.595.218
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-97.469.108503.420.688-94.065.224-150.831.552
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit9.863.24018.894.28418.617.68410.958.118
Sabit Sermaye Yatırımları-3.626.308-96.916.782-56.251.623-1.925.159
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3.626.308-96.916.782-56.251.623-1.925.159
Serbest Nakit Akım-91.232.176425.398.190-131.699.163-141.798.593
Finansal Borçlardaki Değişim-116.251.534-17.272.96173.983.731-25.016.270
Temettü Ödemeleri0-164.772.91900
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-116.251.534-182.045.88073.983.731-25.016.270
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-207.483.710243.352.310-57.715.432-166.814.863
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-207.483.710243.352.310-57.715.432-166.814.863
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler797.203.821449.485.094272.790.638272.790.638
Dönem Sonu Nakit589.720.111692.837.404215.075.206105.975.775

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KTSKR 72,2 11,5 8,2 1,6 1,0 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KTSKR 72,15 1,65 2,25 60,83 0,61
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi