SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.059 88.059 0,00
VIOP 105.354 105.354 0,00
USD/TRY 6,5865 6,5755 0,17
BIST BANKS 115.886 115.886 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.816 9.633 1,90
GOLD 1.614,34 1.621,49 -0,44
BRENT 26,92 26,42 1,89

 Soda Sanayii Hisse Senedi | SODA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 03.12.2019
  • Hedef Fiyat 7,50
  • Getiri Pot %52

Kayahan Demirak

<

Yatırım Teması


2019 Soda için görece zorlu bir yıldı. Bunun temel sebepleri olarak, i) krom kimyasalları iş kolunda dolar bazında %14’lük fiyat artışları nedeni ile 2018 yılında oluşan yüksek baz etkisi, ii) cam elyaf iş kolunun, zayıf talep koşulları nedeni ile çok düşük karlılık katkısı ve ii) Türkiye'deki doğal gaz fiyatlarındaki yıllık ortalama %45'lik güçlü artış, öne çıkıyor. Bunlara ek olarak, 2018'de USD/TL'deki ortalama %32artış 2018 yılı finansallarında genel olarak güçlü bir baz etkisi yarattı. Soda’yı defansif iş modeli ve güçlü bilanço yapısı nedeni ile beğensek de, mevcut makro tahminlerimiz çerçevesinde önemli bir katalist görmüyoruz. Soda’nın 1,075 milyar dolar yatırım ile 2024 yılında devreye girecek Amerika yatırımı henüz değerlememizin parçası değil. 2021’de proje finansmanının tamamlanması sonrası yatırımı değerlememize eklemeyi öngörüyoruz.


Katalizör


Global soda külü pazarında devam eden iyi talep koşulları nedeniyle,2020’de Soda'nın fiyatlarını dolar bazında %2 arttırmasını bekliyoruz. Krom kimyasalları segmentinde ise fiyatların, 2018 zirvesinden sonra devam eden normalleşmeden dolayı gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Cam elyaf tarafında, 2020 yılında 45mn dolar gelir ve 4mn dolar FAVÖK katkısı öngörüyoruz. Sonuç olarak Soda’nın 2020’de %14/%16 gelir ve FAVÖK büyümesi kaydetmesini bekliyoruz.


Riskler


Şirketin riskleri: Beklentilerin altında gerçekleşecek soda külü fiyatları, & beklentilerin üzerinde enerji maliyetleri ana risk faktörleri. p>

Önceki Öneri Tarihi 17.09.2019
Önceki Hedef Fiyat 7,80
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,5 6,65 2,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 31,9 1.288,8 1.256,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,9 1,0 1,1

Şirket Künyesi

Ünvanı Soda Sanayii
Kuruluş 16.10.1969
Faal Alanı Hafif soda, ağır soda, sodyum bikarbonat, sodyum bikromat, sodyum sülfür, sodyum sülfat,bazik krom sülfat (Tankrom AB, Tankrom SB, Tankrom OBM, Tankrom F24, Tankrom FS, Tankrom OB, Tankrom,FO, Resintan M), kromik asit ve diğer nevi soda türevleri ve sodadan hareket eden diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek, konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak.
Telefon (0212)3505050
Faks (0212)3505860
Adres İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5.741,95.358,7
Ödenmiş Sermaye1.000,01.000,0
Net Kâr1.108,9812,3

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 5.172 mn TL
FAVÖK 1.207 mn TL
Net Kar 1.052 mn TL
FD/Satışlar 0,7
FD/FAVÖK 3,0
F/K 4,7
PD/DD 0,7
Satışlar 4.706 mn TL
FAVÖK 1.091 mn TL
Net Kar 1.007 mn TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 3,3
F/K 4,9
PD/DD 0,8
Satışlar 4.183 mn TL
FAVÖK 1.018 mn TL
Net Kar 1.109 mn TL
FD/Satışlar 0,9
FD/FAVÖK 3,5
F/K 4,5
PD/DD 0,9

Cari Değerler

F/K 4,5
FD/FAVÖK 3,5
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 31,77
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 24,2 / 15,0
Piyasa Değeri 4.950,0 mnTL
Net Borç -673,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -26,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,13 9,76 -14,51 -19,90
USD 1,87 10,94 -18,31 -27,02
Göreceli 3,20 5,00 2,90 4,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
SODA 4,95
1.007,1
4.706,1
1.091,2
6.318,1
8.417,9
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
SODA 03.12.2019 AL 7,50 0,00 AL 7,50 0,00 AL 7,50 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
SODA 4,95
6,10
4,95
4,71
0,3021
0,2450
0,3450
30
22
22
302,1
245,0
345,0
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
SODA 5.172,2 1.052,3 1.207,2 Tahmin
SODA 4.706,1 1.007,1 1.091,2 Tahmin
SODA 4.182,5 1.108,9 1.018,1 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
SODA 4,7 3,0 0,7 0,7 Tahmin
SODA 4,9 3,3 0,8 0,8 Tahmin
SODA 4,5 3,5 0,9 0,9 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SODA29.05.20204,950,245024,5020,83 245.000.000 22
SODA31.05.20194,710,345034,5029,33 345.000.000 22
SODA30.05.20184,620,250025,0021,25 225.000.000 34
SODA30.05.20174,200,266726,6722,67 200.000.000 35
SODA29.04.20167,320,363636,3630,91 240.000.000 55
SODA29.05.20151,950,119311,9310,14 60.000.000 16
SODA30.05.20142,830,100710,078,56 45.999.975 22
SODA31.05.20132,870,07537,536,40 32.000.000 24
SODA31.05.20112,660,07507,506,38 19.057.500 27
SODA29.04.20073,500,250025,0021,34 15.657.500 24
SODA16.04.20061,840,125012,5011,31 7.828.750 61
SODA29.05.20036,370,100010,0010,00 6.263.000 50
SODA30.05.200215,760,390039,0039,00 19.058.130 85
SODA30.05.20016,150,200020,0020,00 4.213.400 85
SODA31.05.20194,710,345034,5029,33345.000.00022
SODA30.05.20184,620,250025,0021,25225.000.00034
SODA30.05.20174,200,266726,6722,67200.000.00035
SODA29.04.20167,320,363636,3630,91240.000.00055
SODA29.05.20151,950,119311,9310,1460.000.00016
SODA30.05.20142,830,100710,078,5645.999.97522
SODA31.05.20132,870,07537,536,4032.000.00024
SODA31.05.20112,660,07507,506,3819.057.50027
SODA29.04.20073,500,250025,0021,3415.657.50024
SODA16.04.20061,840,125012,5011,317.828.75061
SODA29.05.20036,370,100010,0010,006.263.00050
SODA30.05.200215,760,390039,0039,0019.058.13085
SODA30.05.20016,150,200020,0020,004.213.40085
SODA29.05.20204,950,245024,5020,83245.000.00022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.053.660.0003.899.525.0003.573.961.0003.209.260.000
Nakit ve Nakit Benzerleri2.300.473.0001.947.074.0001.406.949.0001.560.113.000
Finansal Yatırımlar92.521.000120.166.000121.174.00091.490.000
Ticari Alacaklar901.551.000804.584.000874.647.000790.642.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.251.000207.949.000311.825.000136.846.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar553.396.000530.757.000506.704.000415.810.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar192.468.000288.995.000352.662.000214.359.000
(Ara Toplam)4.053.660.0003.899.525.0003.573.961.0003.209.260.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.573.764.0004.398.145.0004.389.488.0003.977.030.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar321.000317.000320.000468.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar730.694.000699.088.000706.276.000720.364.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar460.094.000394.096.000393.044.000455.216.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları28.842.00029.627.00027.878.00028.763.000
Maddi Duran Varlıklar2.250.033.0002.193.808.0002.211.347.0002.176.330.000
Şerefiye26.530.00025.430.00026.295.00025.749.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar125.335.000125.810.000126.745.000126.420.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı474.808.000448.778.000422.664.000400.878.000
Diğer Duran Varlıklar477.107.000481.191.000474.919.00042.842.000
TOPLAM VARLIKLAR8.627.424.0008.297.670.0007.963.449.0007.186.290.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.524.621.0002.552.260.0002.278.275.0001.713.647.000
Finansal Borçlar410.618.0001.325.215.0001.124.294.000273.173.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar506.213.000390.872.000400.393.000386.888.000
Diğer Borçlar500.961.000754.919.000665.630.000882.243.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.658.00011.967.00011.222.00010.403.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü53.348.0001.788.0003.029.00055.428.000
Borç Karşılıkları23.329.00047.348.00043.132.00048.767.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.494.00020.151.00030.575.00056.745.000
(Ara Toplam)1.524.621.0002.552.260.0002.278.275.0001.713.647.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.360.939.000386.664.000417.102.000613.420.000
Finansal Borçlar1.308.705.000330.392.000335.244.000518.382.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar847.000776.000821.000789.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar43.497.00043.298.00042.645.00039.707.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.890.0003.992.00034.230.00054.542.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler08.206.0004.162.0000
Özkaynaklar5.741.864.0005.358.746.0005.268.072.0004.859.223.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.741.864.0005.358.746.0005.268.072.0004.852.458.000
Ödenmiş Sermaye1.000.000.0001.000.000.0001.000.000.0001.000.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları760.078.000675.988.000742.589.000702.316.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler229.500.000229.500.000229.500.000229.500.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.452.418.0002.452.418.0002.452.413.0002.453.221.000
Dönem Net Kar/Zararı1.108.934.000812.344.000661.014.000284.881.000
Diğer Özsermaye Kalemleri190.934.000188.496.000182.556.000182.540.000
Azınlık Payları0006.765.000
TOPLAM KAYNAKLAR8.627.424.0008.297.670.0007.963.449.0007.186.290.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.182.491.0003.064.736.0002.030.127.000947.994.000
Satışların Maliyeti (-)-2.750.305.000-2.018.870.000-1.328.168.000-649.719.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.432.186.0001.045.866.000701.959.000298.275.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.432.186.0001.045.866.000701.959.000298.275.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-474.171.000-372.529.000-248.641.000-114.948.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-138.873.000-99.386.000-68.823.000-31.551.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-5.570.000-4.036.000-2.697.000-1.221.000
Diğer Faaliyet Gelirleri190.350.000147.463.000107.100.00062.063.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-135.499.000-111.398.000-66.641.000-37.370.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)868.423.000605.980.000422.257.000175.248.000
Net Faaliyet Kar/Zararı813.572.000569.915.000381.798.000150.555.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler214.372.000161.821.000120.478.00064.976.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-68.413.000-68.413.000-24.704.0000
Diğer Gelir ve Giderler1.731.000824.000-1.902.000-397.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar73.165.00063.436.00039.912.00021.049.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.089.278.000763.648.000556.041.000260.876.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler593.629.000461.282.000354.657.000124.766.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-606.368.000-498.811.000-295.706.000-72.623.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler147.690.00094.232.00093.872.00064.579.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.076.539.000726.119.000614.992.000313.019.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)32.395.00086.225.00046.022.000-27.955.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-131.680.000-55.235.000-37.277.000-69.251.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)164.075.000141.460.00083.299.00041.296.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.108.934.000812.344.000661.014.000285.064.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.108.934.000812.344.000661.014.000285.064.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları000183.000
Ana Ortaklık Payları1.108.934.000812.344.000661.014.000284.881.000
Hisse Başına Kazanç1110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri204.488.000148.633.00099.324.00049.427.000
Kıdem Tazminatı5.386.0005.115.0004.508.0002.114.000
Finansman Giderleri-606.368.000-498.811.000-295.706.000-72.623.000
Yurtiçi Satışlar3.231.648.0002.379.477.0001.588.485.000737.932.000
Yurtdışı Satışlar1.046.201.000758.802.000491.932.000232.906.000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.955.344.0002.459.730.0002.004.430.0002.324.890.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.927.864.0002.433.017.0001.983.240.0002.287.449.000
Net YPP (Hedge Dahil)2.955.344.0002.465.680.0002.004.380.0002.324.890.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SODA 5,0 4,5 3,5 0,9 0,9 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SODA 4,95 31,58 31,77 19,15 0,28
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
SODA 4,95 4,9 -26,5 3,3 -31,4 0,8 36,8
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
SODA 4,9 -18,8 3,3 -46,0 0,8 -44,8
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.