SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.388 2.394 -0,25
VIOP 2.649 2.655 -0,22
USD/TRY 15,9827 15,8419 0,89
BIST BANKA 2.033 2.012 1,04
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.882 14.008 -0,90
ALTIN 1.846,24 1.842,03 0,23
BRENT 111,92 112,04 -0,11

Hedef Holding Hisse Senedi | HEDEF

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,92 6,15 1,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,5 33,3 28,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hedef Holding
Kuruluş 22.01.2011
Faal Alanı Hedef holding yatırı grubu.
Telefon (0216)5575790
Faks (0216)5575790
Adres Burhaniye Mh. Doğu Karadeniz Cad. Selvilievler Sitesi No:26-5 PK:34676 Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar828,9736,4
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr92,571,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 2,2
Piyasa Değeri 1.551,0 mnTL
Net Borç -47,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 20,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,08 -3,54 -14,40 -15,11
USD -2,88 -7,35 -21,43 -28,95
Göreceli -2,03 -1,11 -10,80 -34,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HEDEFAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
HEDEFAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar148.818.191149.129.76658.493.04259.847.826
Nakit ve Nakit Benzerleri1.037.073497.556135.89612.767.478
Finansal Yatırımlar47.352.105130.899.83557.983.84246.665.059
Ticari Alacaklar881.12523.60000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar98.926.90814.001.176035.949
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar620.9803.707.599373.304379.340
(Ara Toplam)148.818.191149.129.76658.493.04259.847.826
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar794.470.820676.890.561628.550.415628.878.208
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar790.968.912674.306.980627.338.734627.657.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller700.000700.000700.000700.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları443.008459.673476.337493.001
Maddi Duran Varlıklar1.444.2331.423.90835.34428.113
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar914.667000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR943.289.011826.020.327687.043.457688.726.034
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.719.330609.363443.943451.215
Finansal Borçlar106.634203.651198.313191.637
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.942.615298.353221.551252.716
Diğer Borçlar187.03894.85020.1195.074
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü404.081000
Borç Karşılıkları27.715000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler51.24712.5093.9601.788
(Ara Toplam)2.719.330609.363443.943451.215
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler111.643.90088.978.79182.403.44787.769.335
Finansal Borçlar419.538303.541321.445339.887
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar22.743042.16240.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü111.201.61988.675.25082.039.84087.388.672
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar828.925.781736.432.173604.196.067600.505.484
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar828.925.781736.432.173604.196.067600.505.484
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000250.000.000250.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler819.120819.120819.1200
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları390.297.358318.395.272318.395.272318.395.272
Dönem Net Kar/Zararı92.493.62571.902.08634.981.65831.291.075
Diğer Özsermaye Kalemleri45.315.67845.315.69517819.137
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR943.289.011826.020.327687.043.457688.726.034
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri113.429.00682.163.36339.689.09440.204.417
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)113.429.00682.163.36339.689.09440.204.417
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)113.429.00682.163.36339.689.09440.204.417
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.346.815-2.553.588-1.165.970-583.092
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri32.01650.95930.95930.523
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-392.567-3.161.292-2.273.473-1.564.931
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)111.721.64076.499.44236.280.61038.086.917
Net Faaliyet Kar/Zararı112.082.19179.609.77538.523.12439.621.325
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0138.614138.614138.614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı111.721.64076.638.05636.419.22438.225.531
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.989.3804.541.7191.230.395938.663
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-47.105-66.425-50.865-34.506
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0138.614138.614138.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)115.663.91581.113.35037.598.75439.129.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-23.170.290-9.211.264-2.617.096-7.838.613
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-643.920-127.118-168.359-41.044
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-22.526.370-9.084.146-2.448.737-7.797.569
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI92.493.62571.902.08634.981.65831.291.075
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)92.493.62571.902.08634.981.65831.291.075
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları92.493.62571.902.08634.981.65831.291.075
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri120.449131.53456.79337.418
Kıdem Tazminatı22.743-10.03621.9500
Finansman Giderleri-47.105-66.425-50.865-34.506
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2.382.961-315.658.865-220.700.481-208.106.964
Düzeltme Öncesi Kar92.493.62571.902.08634.981.65831.291.075
Düzeltmeler:-93.308.754-37.499.827-10.746.001-32.176.391
Amortisman & İtfa Payları120.450131.53456.79337.418
Karşılıklardaki Değişim50.457-30.86511.2979.911
Diğer Gelir/ Gider-93.479.661-37.600.496-10.814.091-32.223.720
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-815.12934.402.25924.235.657-885.316
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.567.832-349.947.978-244.855.794-207.028.575
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-2.382.961-315.545.719-220.620.137-207.913.891
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0-113.146-80.344-193.073
Sabit Sermaye Yatırımları-1.038.777-1.325.803119.885129.825
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit01.478.17900
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.038.777152.376119.885129.825
Serbest Nakit Akım-3.421.738-315.506.489-220.580.596-207.977.139
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı045.315.67800
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit3.961.255269.217.500219.245.625219.273.750
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit3.961.255314.533.178219.245.625219.273.750
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış539.517-973.311-1.334.97111.296.611
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim539.517-973.311-1.334.97111.296.611
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler497.5561.470.8671.470.8671.470.867
Dönem Sonu Nakit1.037.073497.556135.89612.767.478

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HEDEF 5,2 A/D A/D A/D 1,9 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HEDEF 5,17 0,42 0,40 -2,49 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi