SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.716 10.793 -0,71
VIOP 11.741 11.812 -0,60
USD/TRY 32,2387 32,1791 0,19
BIST BANKA 15.175 15.142 0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.691 18.680 0,06
ALTIN 2.338,39 2.329,07 0,40
BRENT 81,17 81,36 -0,23

Hedef Holding Hisse Senedi | HEDEF

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 23,62 29 5,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,3 126,6 119,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hedef Holding
Kuruluş 22.01.2011
Faal Alanı Hedef holding yatırı grubu.
Telefon (0216)9705757
Faks (0216)5575707
Adres Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.681,92.490,4
Ödenmiş Sermaye375,0375,0
Net Kâr-803,0466,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,7
Piyasa Değeri 10.440,0 mnTL
Net Borç -107,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 20,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,14 5,53 12,71 -0,22
USD -0,20 5,59 13,98 -8,62
Göreceli 0,85 0,91 0,72 -30,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HEDEFAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
HEDEFAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar146.473.779221.129.028180.239.13626.575.171
Nakit ve Nakit Benzerleri6.334.1155.130.2294.093.8042.929.363
Finansal Yatırımlar105.777.571172.279.012143.308.6103.521.541
Ticari Alacaklar378.412138.44175.1870
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar90.97331.21112.2183.898
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.892.70843.550.13532.749.31720.120.369
(Ara Toplam)146.473.779221.129.028180.239.13626.575.171
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.924.982.2492.804.413.2082.040.014.8612.004.182.756
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.904.876.8462.798.378.0252.033.729.1481.997.611.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.285.0000700.000700.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.032.0514.456.5834.752.6954.978.282
Maddi Duran Varlıklar1.631.7551.542.582806.884810.691
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar56.08636.01826.13482.756
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar7.100.511000
TOPLAM VARLIKLAR3.071.456.0283.025.542.2362.220.253.9972.030.757.927
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.438.3462.388.0093.246.0451.800.649
Finansal Borçlar1.299.5341.095.4241.299.1091.299.325
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.794.625316.18272.12194.130
Diğer Borçlar1.555.457280.0451.688.559134.621
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0279.7880151.379
Borç Karşılıkları318.230236.38044.7679.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler470.500180.190141.489111.673
(Ara Toplam)8.438.3462.388.0093.246.0451.800.649
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler381.101.160532.723.104329.353.572321.723.608
Finansal Borçlar3.139.0603.616.4243.616.4243.845.784
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar150.978125.192153.73550.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü377.811.122528.981.488325.583.413317.827.515
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.681.916.5222.490.431.1231.887.654.3801.707.233.670
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.681.916.5222.490.431.1231.887.654.3801.707.233.670
Ödenmiş Sermaye375.000.000375.000.000375.000.000375.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.086.0175.863.5425.863.5422.598.939
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.178.869.8851.653.292.5361.653.292.5361.656.557.139
Dönem Net Kar/Zararı-802.966.918466.621.963-139.567.328-322.258.620
Diğer Özsermaye Kalemleri917.927.538-10.346.918-6.934.370-4.663.788
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.071.456.0283.025.542.2362.220.253.9972.030.757.927
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri750.450.332613.610.688-201.338.330-397.495.563
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)750.450.332613.610.688-201.338.330-397.495.563
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)750.450.332613.610.688-201.338.330-397.495.563
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-33.408.850-17.016.152-11.024.080-4.208.981
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.478.1192.607.9901.653.752429.307
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-627.281-341.664-166.134-109.931
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)720.892.320598.860.862-210.874.792-401.385.168
Net Faaliyet Kar/Zararı717.041.482596.594.536-212.362.410-401.704.544
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.005.268679.000679.000679.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-457.625000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı721.439.963599.539.862-210.195.792-400.706.168
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler623.998360.93882.04331.878
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.460.870.775-683.450-544.208-430.857
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler547.643679.000679.000679.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-738.806.814599.217.350-210.657.957-401.105.147
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-64.160.104-132.595.38771.090.62978.846.527
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-287.94100
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-64.160.104-132.307.44671.090.62978.846.527
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-802.966.918466.621.963-139.567.328-322.258.620
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-802.966.918466.621.963-139.567.328-322.258.620
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-802.966.918466.621.963-139.567.328-322.258.620
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.984.1401.349.4861.070.905706.369
Kıdem Tazminatı122.301106.310170.70385.557
Finansman Giderleri-1.460.870.775-683.450-544.208-430.857
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu04.545.5512.994.7070
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu04.545.5512.994.7070
Net YPP (Hedge Dahil)04.545.5512.994.7070
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit11.989.35913.615.4518.625.6904.843.451
Düzeltme Öncesi Kar-802.966.918466.621.963-139.567.328-322.258.620
Düzeltmeler:-897.830.665-310.145.360355.985.086394.450.284
Amortisman & İtfa Payları1.984.1401.349.4861.070.905706.369
Karşılıklardaki Değişim404.423321.128158.05819.386
Diğer Gelir/ Gider-900.219.228-311.815.974354.756.123393.724.529
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-1.700.797.583156.476.603216.417.75872.191.664
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler1.712.786.942-142.861.152-207.792.068-67.348.213
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)11.989.35913.615.4518.625.6904.843.451
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları403.86255.834171.652226.106
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit403.86255.834171.652226.106
Serbest Nakit Akım12.393.22113.671.2858.797.3425.069.557
Finansal Borçlardaki Değişim737.829000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-11.457.774-11.369.699-7.532.181-4.968.837
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-10.719.945-11.369.699-7.532.181-4.968.837
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.673.2762.301.5861.265.161100.720
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.673.2762.301.5861.265.161100.720
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler4.660.8382.828.6432.828.6432.828.643
Dönem Sonu Nakit6.334.1145.130.2294.093.8042.929.363

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HEDEF 27,8 A/D A/D A/D 3,9 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HEDEF 27,84 0,03 0,04 1,00 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi