SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,4547 8,5020 -0,56
BIST BANKS 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.200 15.150 0,33
GOLD 1.833,59 1.826,58 0,38
BRENT 67,72 67,05 1,00

Osmanlı Menkul Değ. Hisse Senedi | OSMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 24,7 43,48 18,78
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 7,3 7,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Osmanlı Menkul Değ.
Kuruluş 19.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasasında Alım Satıma Aracılık Faaliyetleri
Telefon (0212)3668800
Faks (0212)3284070
Adres Büyükdere cad. Nurol Plaza No:257 K:8 Maslak / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar125,4100,3
Ödenmiş Sermaye19,919,9
Net Kâr26,356,6

Cari Değerler

F/K 8,0
FD/FAVÖK 4,7
PD/DD 4,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 599,9 mnTL
Net Borç -275,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,17 6,22 -12,77 -5,11
USD 1,17 6,99 -14,35 -15,06
Göreceli 1,42 4,65 -15,68 -2,78

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OSMEN27.01.20210,190,07537,536,40 1.500.000 3
OSMEN26.10.20200,100,02012,011,71 399.994 3
OSMEN27.07.20200,130,02022,021,72 400.000 3
OSMEN28.04.20200,460,04044,043,43 800.000 7
OSMEN31.12.20182,160,03783,783,22 749.998 12
OSMEN29.11.20180,750,01261,261,07 250.000 4
OSMEN27.01.20210,190,07537,536,401.500.0003
OSMEN26.10.20200,100,02012,011,71399.9943
OSMEN27.07.20200,130,02022,021,72400.0003
OSMEN28.04.20200,460,04044,043,43800.0007
OSMEN31.12.20182,160,03783,783,22749.99812
OSMEN29.11.20180,750,01261,261,07250.0004

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar552.655.195487.157.782347.036.888331.205.689
Nakit ve Nakit Benzerleri217.352.956185.590.236128.757.733162.867.432
Finansal Yatırımlar107.428.984116.138.58090.037.16471.179.736
Ticari Alacaklar203.414.036168.949.651116.039.05487.983.137
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.103.23016.115.81811.516.6678.220.867
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.355.989363.497686.270954.517
(Ara Toplam)552.655.195487.157.782347.036.888331.205.689
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar48.132.49327.569.54117.582.98612.603.951
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar4.082.3214.082.3212.507.75710.257
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.114.1343.508.7032.173.5332.173.533
Maddi Duran Varlıklar37.286.77417.318.14911.335.0478.938.913
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.359.637511.464499.295257.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.289.6272.148.9041.067.3541.223.253
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR600.787.688514.727.323364.619.874343.809.640
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler455.796.512405.472.228274.698.217275.192.159
Finansal Borçlar31.895.98919.082.5441.329.47018.242.265
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar398.124.078361.328.452261.278.874245.511.329
Diğer Borçlar4.614.9044.510.0263.394.6402.065.568
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.357.0507.229.4113.781.1894.285.090
Borç Karşılıkları12.422.58511.008.1683.176.2863.453.494
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.381.9062.313.6271.737.7581.634.413
(Ara Toplam)455.796.512405.472.228274.698.217275.192.159
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.543.5578.947.1779.294.9462.523.737
Finansal Borçlar17.845.3217.476.1208.036.5921.410.759
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.698.2361.471.0571.258.3541.112.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar125.447.619100.307.91880.626.71166.093.744
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar125.447.619100.307.91880.626.71166.093.744
Ödenmiş Sermaye19.919.00919.919.00919.919.00919.820.509
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri002.495.4070
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.099.5162.099.5162.060.4192.060.419
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları74.158.11619.075.30619.514.40319.914.403
Dönem Net Kar/Zararı26.273.97156.582.81036.531.76721.755.703
Diğer Özsermaye Kalemleri2.997.0072.631.277105.7062.542.710
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR600.787.688514.727.323364.619.874343.809.640
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler610.035.7203.987.555.0921.882.408.0611.301.886.089
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-553.961.951-3.823.069.613-1.777.781.354-1.239.709.028
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)56.073.769164.485.479104.626.70762.177.061
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)56.073.769164.485.479104.626.70762.177.061
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-15.774.256-34.473.121-22.384.741-12.771.654
Genel Yönetim Giderleri (-)-27.704.086-72.931.895-44.826.371-27.154.935
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.105.5951.244.8251.351.8321.462.640
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.783.198-1.467.323-3.373.744-3.227.680
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)21.917.82456.857.96535.393.68320.485.432
Net Faaliyet Kar/Zararı12.595.42757.080.46337.415.59522.250.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı21.917.82456.857.96535.393.68320.485.432
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler14.056.83223.314.82115.504.8199.747.016
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.328.325-6.450.265-3.652.109-1.965.985
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.646.33173.722.52147.246.39328.266.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.372.361-17.139.711-10.714.626-6.510.760
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.604.517-18.546.947-11.030.671-7.068.749
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)232.1561.407.236316.045557.989
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI26.273.97056.582.81036.531.76721.755.703
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)26.273.97056.582.81036.531.76721.755.703
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları26.273.97056.582.81036.531.76721.755.703
Hisse Başına Kazanç1321
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.525.3824.277.0591.239.865621.405
Kıdem Tazminatı12.700.629378.0802.947.6013.470.212
Finansman Giderleri-3.328.325-6.450.265-3.652.109-1.965.985
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu29.879.28924.853.90236.863.67118.293.440
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu29.879.28924.853.9022.792.7514.184.824
Net YPP (Hedge Dahil)29.879.28924.853.9022.792.7514.184.824

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OSMEN 29,4 8,0 4,7 A/D 4,8 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi