SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.127 -1,30
VIOP 1.222 1.238 -1,31
USD/TRY 8,3456 8,2883 0,69
BIST BANKS 1.135 1.155 -1,73
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.556 11.598 -0,36
GOLD 1.879,06 1.867,87 0,60
BRENT 37,89 38,26 -0,97

Osmanlı Menkul Değ. Hisse Senedi | OSMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,5181 28,3929 15,8749
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,5 2,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Osmanlı Menkul Değ.
Kuruluş 19.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasasında Alım Satıma Aracılık Faaliyetleri
Telefon (0212)3668800
Faks (0212)3284070
Adres Büyükdere cad. Nurol Plaza No:257 K:8 Maslak / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar80,666,1
Ödenmiş Sermaye19,919,8
Net Kâr36,521,8

Cari Değerler

F/K 9,1
FD/FAVÖK 4,1
PD/DD 4,8
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 382,6 mnTL
Net Borç -209,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,98 -8,78 -13,00 360,67
USD -11,93 -12,83 -18,75 229,45
Göreceli -8,79 -2,37 -10,43 373,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OSMEN26.10.20200,100,02012,011,71 399.994 3
OSMEN27.07.20200,130,02022,021,72 400.000 3
OSMEN28.04.20200,460,04044,043,43 800.000 7
OSMEN31.12.20182,160,03783,783,22 749.998 12
OSMEN29.11.20180,750,01261,261,07 250.000 4
OSMEN26.10.20200,100,02012,011,71399.9943
OSMEN27.07.20200,130,02022,021,72400.0003
OSMEN28.04.20200,460,04044,043,43800.0007
OSMEN31.12.20182,160,03783,783,22749.99812
OSMEN29.11.20180,750,01261,261,07250.0004

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar347.036.888331.205.689215.558.611135.400.324
Nakit ve Nakit Benzerleri128.757.733162.867.43266.257.54223.436.792
Finansal Yatırımlar90.037.16471.179.736113.666.35275.497.109
Ticari Alacaklar116.039.05487.983.13729.492.23529.423.951
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.516.6678.220.8675.184.7416.885.080
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar686.270954.517957.741157.392
(Ara Toplam)347.036.888331.205.689215.558.611135.400.324
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.582.98612.603.9515.071.6995.195.755
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.507.75710.25710.24010.240
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.173.5332.173.5332.624.1952.683.714
Maddi Duran Varlıklar11.335.0478.938.9131.492.9641.281.856
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar499.295257.995484.543487.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.067.3541.223.253459.757732.834
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR364.619.874343.809.640220.630.310140.596.079
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler274.698.217275.192.159165.116.88893.168.383
Finansal Borçlar1.329.47018.242.2651.355.6054.606.670
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar261.278.874245.511.329155.980.03081.614.741
Diğer Borçlar3.394.6402.065.5682.169.6031.532.955
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.781.1894.285.0901.935.0711.675.466
Borç Karşılıkları3.176.2863.453.4942.231.0992.717.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.737.7581.634.4131.445.4801.021.521
(Ara Toplam)274.698.217275.192.159165.116.88893.168.383
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.294.9462.523.7372.510.5572.529.217
Finansal Borçlar8.036.5921.410.7591.474.8401.517.451
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.258.3541.112.9781.035.7171.011.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar80.626.71166.093.74453.002.86544.898.479
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.626.71166.093.74453.002.86544.898.479
Ödenmiş Sermaye19.919.00919.820.50919.820.50919.820.509
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.495.407000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.060.4192.060.4191.457.9681.457.968
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları19.514.40319.914.40321.316.8549.776.320
Dönem Net Kar/Zararı36.531.76721.755.7037.810.68611.540.534
Diğer Özsermaye Kalemleri105.7062.542.7102.596.8482.303.148
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR364.619.874343.809.640220.630.310140.596.079
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri00675.996.1831.099.071.959
Satışların Maliyeti (-)00-650.297.425-1.052.356.415
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0025.698.75846.715.544
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler1.882.408.0611.301.886.08900
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-1.777.781.354-1.239.709.02800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)104.626.70762.177.06100
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)104.626.70762.177.06125.698.75846.715.544
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-22.384.741-12.771.654-5.293.689-10.810.525
Genel Yönetim Giderleri (-)-44.826.371-27.154.935-12.194.636-30.649.084
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.351.8321.462.640523.8562.834.032
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.373.744-3.227.680-2.775.234-114.118
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)35.393.68320.485.4325.959.0557.975.849
Net Faaliyet Kar/Zararı37.415.59522.250.4728.210.4335.255.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı35.393.68320.485.4325.959.0557.975.849
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler15.504.8199.747.0165.239.64611.097.783
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.652.109-1.965.985-1.218.781-4.596.160
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.246.39328.266.4639.979.92014.477.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-10.714.626-6.510.760-2.169.234-2.936.938
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-11.030.671-7.068.749-1.978.997-2.913.364
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)316.045557.989-190.237-23.574
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI36.531.76721.755.7037.810.68611.540.534
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)36.531.76721.755.7037.810.68611.540.534
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları36.531.76721.755.7037.810.68611.540.534
Hisse Başına Kazanç2101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.239.865621.405128.476414.115
Kıdem Tazminatı2.947.6013.470.2121.732.255271.174
Finansman Giderleri-3.652.109-1.965.985-1.218.781-4.596.160
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu36.863.67118.293.44030.277.88832.933.302
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu279.2754.184.82418.307-712.823
Net YPP (Hedge Dahil)279.2754.184.82418.307-712.823

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OSMEN 19,2 9,1 4,1 0,2 4,7 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi