SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKS 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
GOLD 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Turkcell Hisse Senedi | TCELL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 08.11.2023
  • Hedef Fiyat 90,29
  • Getiri Pot %54

Ezgi Akalan

Yatirim Teması


4Ç22 sonuçları ile beraber, TCELL için hedef fiyatımızı tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler, güncellenen yurtdışı benzer şirket çarpanları ve İNA değerlememizin 3 ay ileriye taşınması sonucu önceki hisse başına 36.5 TL’den 49,7 TL’ye yükseltiyoruz. Devam eden sözleşmelerin yeniden fiyatlama süreci ve kontrollü yatırım harcamaları ile nakit üretimi anlamında iyileşen görünüm ve yukarı yönlü artış potansiyeli ile hisse için AL tavsiyesimizi koruyoruz.


Katalizör


2023 Beklentileri: Turkcell 2023 yılı için %55-57 oranında bir ciro artışı ve yaklaşık 34 milyar TL FAVÖK elde etmeyi hedeflerken, operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı %22 olarak öngörüyor. Şirket’in 2023 beklentileri Şubat ayında meydana gelen depremin faaliyetler üzerindeki ilk etkisine dair yapılan değerlendirmeler doğrultusunda belirlenmiştir. Buna göre Şirket, bölgede yaşayan abonelere sağlanan ücretsiz paketler, iptal ve açma kapama ücretlerinin kaldırılması gibi aksiyonlar ve uzun vadede yıkımın bu bölgede yaşayan insanlarımızın ekonomik durumlarına etkisi dolayısıyla talep daralmasına bağlı olarak gelirlerinde yaklaşık 1,5 milyar TL bir negatif etki öngörmekte. Bunun yanında bölgeye bugüne kadar yapılan ve yapılmaya devam edecek olan personel, altyapı, şebeke giderleri vb. harcamalar sebebi ile operasyonel giderlerde yaklaşık 400 milyon TL’lik etki bekleniyor. Özellikle ağır yıkımın olduğu bölgelere yapılması planlanan mobil ve sabit şebeke yatırımlarının yaklaşık 900 milyon TL ikame yatırım harcamasına neden olacağı öngörülüyor.


Turkcell, Global Tower'ın, piyasa koşullarına bağlı olarak gerektiğinde Türkiye'de ve uluslararası piyasalarda belirli miktardaki hisselerinin halka arzına ilişkin hazırlık sürecinin başlatılmasına karar verildiğini açıklamıştı. Türkiye'nin ilk ve tek kule işletmeciliği şirketi olan Global Tower, 4 ülkede (Türkiye, Ukrayna, Beyaz Rusya, KKTC) 10,9 bin adetlik (sahip olunan + kullanım hakkı) bir kule portföyüne sahip. Global Tower, 2021 yılında 422mn TL FAVÖK kaydetmiş olup ve bu rakam Turkcell’in konsolide FAVÖK'ün %3'üne tekabül etmektedir. Turkcell, Global Tower gibi bazı iştiraklerinde bir süredir halka arz opsiyonunu iştirakler için potansiyel değeri ortaya çıkartmak amacıyla alınabilecek olası aksiyonlar arasında sıralıyordu. Potansiyel halka arz, nispeten yüksek küresel benzer şirket çarpanları göze alındığında daha yüksek bir değerlemeye sahip olabileceğinden hisse için olumlu olacaktır.


Riskler


Riskler: Ekonominin yavaşlaması, agresif rekabet koşulları, beklenenin altında fiyat artışları, yatırım harcamaları ve net kar üzerinde baskıya neden olacak TL’nin değer kaybı, Ukrayna operasyonlarının üzerindeki belirsizlikler, sektörü olumsuz etkileyebilecek düzenlemeler.p>

Önceki Öneri Tarihi 24.10.2023
Önceki Hedef Fiyat 84,27
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 48 60,55 12,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 904,5 3.520,6 2.616,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
3,2 3,9 4,4

Şirket Künyesi

Ünvanı Turkcell
Kuruluş 05.10.1993
Faal Alanı 1998 senesinde imzalanan 25 yıllık GSM lisansı ile yurtiçinde faaliyet gösteren Turkcell, yurtdışında da iştirakleri Kıbrıs Telekom, Astelit ve Fintur aracılığıyla KKTC, Ukrayna ve çeşitli Orta Asya ülkelerinde de mobil telekom hizmeti vermektedir.
Telefon (0212)3131000
Faks (0212)2929322
Adres Turkcell Plaza, Meşrutiyet Caddesi No:71 Tepebaşı - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar40.973,437.532,0
Ödenmiş Sermaye2.200,02.200,0
Net Kâr11.456,25.977,9

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 194.314 mn TL
FAVÖK 81.612 mn TL
Net Kar 32.180 mn TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 2,0
F/K 4,0
PD/DD 1,6
Satışlar 147.363 mn TL
FAVÖK 61.769 mn TL
Net Kar 23.545 mn TL
FD/Satışlar 1,1
FD/FAVÖK 2,6
F/K 5,5
PD/DD 2,2
Satışlar 93.198 mn TL
FAVÖK 39.567 mn TL
Net Kar 13.121 mn TL
FD/Satışlar 1,7
FD/FAVÖK 4,0
F/K 9,8
PD/DD 3,0
Satışlar 52.170 mn TL
FAVÖK 22.160 mn TL
Net Kar 11.053 mn TL
FD/Satışlar 3,1
FD/FAVÖK 7,2
F/K 11,6
PD/DD 4,2

Cari Değerler

F/K 7,4
FD/FAVÖK 4,6
PD/DD 3,1
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 71,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 61,6 / 80,9
Piyasa Değeri 128.700,0 mnTL
Net Borç 30.996,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -13,9
Halka Açıklık Oranı (%) 53,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,12 0,78 18,76 54,44
USD 0,98 0,61 16,17 0,06
Göreceli 0,14 -0,05 11,40 6,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
TCELL 58,5
13.121,1
93.197,6
39.567,1
42.277,0
99.290,4
08.11.2023
08.11.2023
08.11.2023
08.11.2023
08.11.2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.120,2
473,3
2.055,4
2.120,2
372,1
247,3
1.031,0
2.516,1
247,3
838,9
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
TCELL 08.11.2023 AL AL 84,27 6,01 AL 73,55 16,74
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
TCELL 58,5
9,15
5,10
1,76
3,22
5,3512
2,9821
1,0273
0,5717
50
50
20
25
11.772,7
6.560,5
2.260,0
1.257,8
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
TCELL 194.314,4 32.180,4 81.612,1 Tahmin
TCELL 147.363,1 23.545,3 61.768,7 Tahmin
TCELL 93.197,6 13.121,1 39.567,1 Tahmin
TCELL 52.170,0 11.053,2 22.160,1 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
TCELL 4,0 2,0 0,8 1,6 Tahmin
TCELL 5,5 2,6 1,1 2,2 Tahmin
TCELL 9,8 4,0 1,7 3,0 Tahmin
TCELL 11,6 7,2 3,1 4,2 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TCELL20.12.20231,761,0273102,7392,45 2.260.000.000 20
TCELL26.07.20223,220,571757,1751,45 1.257.774.540 25
TCELL27.10.20212,490,391839,1833,30 861.928.980 20
TCELL30.07.20212,530,391839,1833,30 861.928.980 20
TCELL30.04.20212,520,391839,1833,30 861.928.980 20
TCELL30.11.20202,350,368936,8931,36 811.621.800 25
TCELL31.10.20193,570,459145,9139,02 1.010.000.000 50
TCELL17.12.20182,330,287928,7924,47 633.333.360 32
TCELL17.09.20182,570,287928,7924,47 633.333.360 32
TCELL18.06.20182,480,287928,7924,47 633.333.360 32
TCELL15.12.20172,930,454545,4538,63 1.000.000.000 66
TCELL15.09.20173,520,454545,4538,63 1.000.000.000 66
TCELL15.06.20173,780,454545,4538,63 1.000.000.000 66
TCELL06.04.201513,171,7841178,41151,67 3.924.999.980 210
TCELL17.05.20104,460,390639,0639,06 859.259.101 50
TCELL18.05.20096,090,499249,9249,92 1.098.193.226 47
TCELL20.05.20083,090,294929,4929,49 648.713.951 37
TCELL15.04.20073,390,257725,7725,77 567.039.784 45
TCELL28.05.20063,760,274527,4527,45 509.075.181 47
TCELL16.05.20051,910,169616,9616,96 250.127.565 40
TCELL20.06.20041,390,236323,6323,63 118.158.605 11
TCELL26.07.20223,220,571757,1751,451.257.774.54025
TCELL27.10.20212,490,391839,1833,30861.928.98020
TCELL30.07.20212,530,391839,1833,30861.928.98020
TCELL30.04.20212,520,391839,1833,30861.928.98020
TCELL30.11.20202,350,368936,8931,36811.621.80025
TCELL31.10.20193,570,459145,9139,021.010.000.00050
TCELL17.12.20182,330,287928,7924,47633.333.36032
TCELL17.09.20182,570,287928,7924,47633.333.36032
TCELL18.06.20182,480,287928,7924,47633.333.36032
TCELL15.12.20172,930,454545,4538,631.000.000.00066
TCELL15.09.20173,520,454545,4538,631.000.000.00066
TCELL15.06.20173,780,454545,4538,631.000.000.00066
TCELL06.04.201513,171,7841178,41151,673.924.999.980210
TCELL17.05.20104,460,390639,0639,06859.259.10150
TCELL18.05.20096,090,499249,9249,921.098.193.22647
TCELL20.05.20083,090,294929,4929,49648.713.95137
TCELL15.04.20073,390,257725,7725,77567.039.78445
TCELL28.05.20063,760,274527,4527,45509.075.18147
TCELL16.05.20051,910,169616,9616,96250.127.56540
TCELL20.06.20041,390,236323,6323,63118.158.60511
TCELL20.12.20231,761,0273102,7392,452.260.000.00020

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar79.212.167.00069.411.363.00052.800.816.00046.806.650.000
Nakit ve Nakit Benzerleri39.053.480.00035.030.310.00027.316.644.00025.960.674.000
Finansal Yatırımlar13.401.762.00010.443.779.0005.102.127.0004.783.562.000
Ticari Alacaklar10.827.250.0009.823.964.0009.332.691.0006.741.511.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar5.231.571.0004.339.878.0003.782.308.0003.276.788.000
Diğer Alacaklar108.663.000163.992.000632.801.000145.589.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.734.867.0002.258.913.0001.906.287.0001.888.942.000
Stoklar594.625.000502.070.000414.340.000277.670.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.259.949.0006.848.457.0004.313.618.0003.731.914.000
(Ara Toplam)79.212.167.00069.411.363.00052.800.816.00046.806.650.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar69.958.311.00066.764.059.00057.042.010.00054.458.155.000
Ticari Alacaklar322.493.000333.472.000325.349.000298.759.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar597.582.000467.701.000338.909.000285.138.000
Diğer Alacaklar849.018.000708.166.000492.200.000375.694.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar90.619.00081.850.00073.088.00067.054.000
Finansal Yatırımlar2.243.561.0003.075.210.0002.595.123.0002.109.457.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.184.630.0001.130.128.0001.129.361.0001.122.943.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13.912.00011.613.00011.367.00011.599.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.993.345.0003.791.369.0003.490.296.0003.062.298.000
Maddi Duran Varlıklar28.013.174.00026.322.980.00023.243.813.00021.904.044.000
Şerefiye41.245.00048.421.00048.421.00048.421.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.397.889.00023.120.567.00018.757.088.00017.693.586.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.601.598.0004.971.290.0004.623.143.0004.991.224.000
Diğer Duran Varlıklar3.609.245.0002.701.292.0001.913.852.0002.487.938.000
TOPLAM VARLIKLAR149.170.478.000136.175.422.000109.842.826.000101.264.805.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler47.442.071.00041.439.073.00033.036.978.00029.258.764.000
Finansal Borçlar28.177.891.00025.267.661.00019.437.201.00016.721.247.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.808.166.0009.476.994.0008.260.979.0007.821.670.000
Diğer Borçlar6.296.146.0003.846.786.0002.685.477.0002.392.209.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.1.205.194.0001.084.282.000855.366.000706.046.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)141.097.000129.945.000112.472.000113.402.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü114.177.000245.881.000480.080.000243.485.000
Borç Karşılıkları884.593.000695.001.000414.967.000753.933.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler814.807.000692.523.000790.436.000506.772.000
(Ara Toplam)47.442.071.00041.439.073.00033.036.978.00029.258.764.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler60.749.023.00057.200.187.00042.953.339.00041.110.990.000
Finansal Borçlar55.274.298.00051.930.187.00039.049.210.00037.133.103.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar942.949.000875.054.00040.591.00035.258.000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.333.576.000295.113.000293.049.000261.328.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)40.574.00018.894.00016.587.0006.095.000
Uzun vadeli karşılıklar3.040.820.0002.896.791.0002.607.156.0002.758.758.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34.857.000187.214.000233.553.000249.835.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.081.949.000996.934.000713.193.000666.613.000
Özkaynaklar40.979.384.00037.536.162.00033.852.509.00030.895.051.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.973.399.00037.532.036.00033.848.687.00030.891.061.000
Ödenmiş Sermaye2.200.000.0002.200.000.0002.200.000.0002.200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri269.000269.000269.000269.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları4.274.486.0004.176.645.0002.086.130.0001.876.409.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.236.377.0004.021.377.0003.954.621.0003.948.937.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları25.180.473.00027.655.473.00027.722.229.00016.674.720.000
Dönem Net Kar/Zararı11.456.237.0005.977.853.0002.816.569.00011.053.193.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-6.374.443.000-6.499.581.000-4.931.131.000-4.862.467.000
Azınlık Payları5.985.0004.126.0003.822.0003.990.000
TOPLAM KAYNAKLAR149.170.478.000136.175.422.000109.842.826.000101.264.805.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri62.697.062.00037.633.823.00016.718.545.00052.169.979.000
Satışların Maliyeti (-)0-24.296.223.000-11.298.719.000-36.148.784.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)23.220.425.00013.337.600.0005.419.826.00016.021.195.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler2.222.763.0001.293.016.000557.313.0001.708.508.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-956.259.000-503.988.000-227.641.000-639.858.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)1.266.504.000789.028.000329.672.0001.068.650.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)24.486.929.00014.126.628.0005.749.498.00017.089.845.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.404.162.000-1.972.897.000-911.759.000-2.700.077.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.991.951.000-1.128.979.000-560.548.000-1.519.021.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.944.540.0006.888.941.0001.240.686.0007.561.993.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.412.739.000-327.776.000-170.102.000-761.126.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)25.622.617.00017.585.917.0005.347.775.00019.671.614.000
Net Faaliyet Kar/Zararı19.090.816.00011.024.752.0004.277.191.00012.870.747.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.658.267.0003.431.990.000533.513.0001.779.890.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-93.777.000-50.375.000-23.427.0000
Diğer Gelir ve Giderler-627.009.000-416.331.000-203.851.000-354.918.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-94.327.0007.185.0006.418.000-71.416.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı29.465.771.00020.558.386.0005.660.428.00021.025.170.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.373.085.0002.575.075.0004.634.000210.775.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-19.994.655.000-15.920.962.000-2.108.840.000-13.699.811.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.937.481.0002.965.284.000306.235.0001.424.972.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.844.201.0007.212.499.0003.556.222.0007.536.134.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.390.869.000-1.235.747.000-739.821.0003.516.100.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-366.799.000-490.104.000-305.500.000-530.581.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.024.070.000-745.643.000-434.321.0004.046.681.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.453.332.0005.976.752.0002.816.401.00011.052.234.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.453.332.0005.976.752.0002.816.401.00011.052.234.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-2.905.000-1.101.000-168.000-959.000
Ana Ortaklık Payları11.456.237.0005.977.853.0002.816.569.00011.053.193.000
Hisse Başına Kazanç5315
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç5315
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç5315
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç5315
Dipnot
Amortisman Giderleri9.063.108.0005.667.388.0002.682.861.0009.289.357.000
Kıdem Tazminatı00087.258.000
Finansman Giderleri-19.994.655.000-15.920.962.000-2.108.840.000-13.699.811.000
Yurtiçi Satışlar51.019.622.00030.339.086.00013.380.904.00040.634.838.000
Yurtdışı Satışlar6.923.773.0003.992.224.0001.834.735.0006.212.881.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-27.880.721.000-26.781.028.000-19.950.164.000-20.057.878.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu475.572.000-505.610.000-1.881.767.000-2.973.719.000
Net YPP (Hedge Dahil)475.572.000-505.610.000-1.881.767.000-2.973.719.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit29.335.014.00017.294.555.0003.283.414.00025.151.859.000
Düzeltme Öncesi Kar11.453.332.0005.976.752.0002.816.401.00011.052.234.000
Düzeltmeler:25.424.775.00016.518.324.0004.813.175.00019.031.897.000
Amortisman & İtfa Payları9.063.108.0005.667.388.0002.682.861.0009.289.357.000
Karşılıklardaki Değişim2.208.637.0001.280.717.000647.163.0001.506.510.000
Diğer Gelir/ Gider14.153.030.0009.570.219.0001.483.151.0008.236.030.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)36.878.107.00022.495.076.0007.629.576.00030.084.131.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-6.711.811.000-4.202.336.000-4.473.603.000-3.193.029.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)30.166.296.00018.292.740.0003.155.973.00026.891.102.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-831.282.000-998.185.000127.441.000-1.739.243.000
Sabit Sermaye Yatırımları-17.194.199.000-11.950.114.000-4.363.650.000-13.841.115.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-5.489.096.000-3.216.903.000358.902.000-5.806.650.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-22.683.295.000-15.167.017.000-4.004.748.000-19.647.765.000
Serbest Nakit Akım6.651.719.0002.127.538.000-721.334.0005.504.094.000
Finansal Borçlardaki Değişim8.064.340.0005.705.164.0002.460.918.0004.888.937.000
Temettü Ödemeleri000-1.248.117.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.833.260.000-1.509.011.000-807.436.000-1.880.796.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit6.231.080.0004.196.153.0001.653.482.0001.760.024.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış12.882.799.0006.323.691.000932.148.0007.264.118.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi182.298.0002.695.544.000421.107.00056.067.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim13.065.097.0009.019.235.0001.353.255.0007.320.185.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler25.940.066.00025.940.066.00025.940.066.00018.619.881.000
Dönem Sonu Nakit39.005.163.00034.959.301.00027.293.321.00025.940.066.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TCELL 58,5 7,4 4,6 2,0 3,1 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TCELL 58,50 71,08 71,10 1,90 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
TCELL 58,50 9,8 -13,9 4,0 -43,2 3,0 156,0
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
TCELL 9,8 -12,7 4,0 -17,8 3,0 68,2
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.