SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.644 10.320 3,14
VIOP 11.563 11.167 3,54
USD/TRY 32,2020 32,2745 -0,22
BIST BANKS 14.378 13.717 4,82
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.704 18.739 -0,18
GOLD 2.415,01 2.376,46 1,62
BRENT 84,00 83,27 0,88

Mistral GYO Hisse Senedi | MSGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,67 17,36 4,69
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,2 77,8 74,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mistral GYO
Kuruluş 18.01.2012
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0232)4215080
Faks (0232)4215079
Adres Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No. 15 / 202 Konak İZMİR

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.004,41.351,2
Ödenmiş Sermaye134,2134,2
Net Kâr872,6218,5

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 2,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 12,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,8
Piyasa Değeri 1.920,7 mnTL
Net Borç -250,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 27,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,38 -6,41 4,45 4,45
USD -1,47 -6,52 5,13 -4,49
Göreceli -4,38 -10,15 -6,30 -26,69
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MSGYO19.07.20235,820,479347,9347,93 64.335.412 8
MSGYO04.07.20222,510,106010,6010,60 14.230.055 7
MSGYO15.11.20210,720,03273,273,27 4.392.949 35
MSGYO16.10.20200,710,03263,263,26 4.378.990 13
MSGYO03.12.20184,180,100010,0010,00 7.800.000 5
MSGYO19.07.20235,820,479347,9347,9364.335.4128
MSGYO04.07.20222,510,106010,6010,6014.230.0557
MSGYO15.11.20210,720,03273,273,274.392.94935
MSGYO16.10.20200,710,03263,263,264.378.99013
MSGYO03.12.20184,180,100010,0010,007.800.0005

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar438.799.810269.655.452263.524.990183.274.562
Nakit ve Nakit Benzerleri136.784.080109.041.259116.083.58788.253.300
Finansal Yatırımlar114.273.411105.438.90898.834.35935.967.773
Ticari Alacaklar726.27010.992.79411.075.89322.590.225
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.608.1089.562.5810317.732
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar179.439.01729.930.26433.624.07434.022.831
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.968.9244.689.6463.907.0772.122.701
(Ara Toplam)438.799.810269.655.452263.524.990183.274.562
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.589.674.5201.097.542.8181.075.525.1081.078.040.920
Ticari Alacaklar1.858.6522.030.4962.081.4612.381.227
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.333.003.2411.006.221.587984.193.587986.396.587
Stoklar239.734.72888.570.00088.570.00088.570.000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.077.899720.735680.060693.106
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR3.028.474.3301.367.198.2701.339.050.0981.261.315.482
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.309.02814.505.17211.943.7895.109.835
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler788.782000
Ticari Borçlar333.8321.386.1631.413.661714.310
Diğer Borçlar3.005.3453.603.0858.844.681927.103
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)17.978.8699.317.7321.454.7853.326.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları81.40295.29370.98368.085
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler120.798102.899159.67974.236
(Ara Toplam)22.309.02814.505.17211.943.7895.109.835
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.805.9841.459.2361.398.9741.186.231
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar826.869780.145758.238636.439
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)010.00020.00030.000
Uzun vadeli karşılıklar979.115669.091620.736519.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.004.359.3181.351.233.8621.325.707.3351.255.019.416
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.004.359.3181.351.233.8621.325.707.3351.255.019.416
Ödenmiş Sermaye134.219.462134.219.462134.219.462134.219.462
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler70.294.87316.074.2269.302.0789.302.078
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.277.613.705982.697.2101.053.804.7731.053.804.773
Dönem Net Kar/Zararı872.582.738218.536.544128.638.77857.871.445
Diğer Özsermaye Kalemleri649.648.540-293.580-257.756-178.342
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.028.474.3301.367.198.2701.339.050.0981.261.315.482
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri115.922.38384.114.28323.351.87515.743.987
Satışların Maliyeti (-)-20.327.581-5.291.741-2.105.980-1.408.107
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)95.594.80278.822.54221.245.89514.335.880
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)95.594.80278.822.54221.245.89514.335.880
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.099.749-723.179-707.646-660.102
Genel Yönetim Giderleri (-)-18.211.258-12.986.066-7.062.316-3.779.732
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri824.926.035112.759.42584.440.31947.256.988
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.696.869-1.063.804-878.627-172.260
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)899.512.961176.808.91897.037.62556.980.774
Net Faaliyet Kar/Zararı76.283.79565.113.29713.475.9339.896.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı899.512.961176.808.91897.037.62556.980.774
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler69.599.64742.295.37232.168.899942.421
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-96.529.870-567.746-567.746-51.750
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)872.582.738218.536.544128.638.77857.871.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI872.582.738218.536.544128.638.77857.871.445
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)872.582.738218.536.544128.638.77857.871.445
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları872.582.738218.536.544128.638.77857.871.445
Hisse Başına Kazanç0210
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0210
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0210
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0210
Amortisman Giderleri262.08739.88226.18313.137
Kıdem Tazminatı136.90339.9213.080-21.348
Finansman Giderleri-96.529.870-567.746-567.746-51.750
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu157.893.131190.455.089123.699.92942.279.853
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu160.875.053190.947.435126.312.37044.217.241
Net YPP (Hedge Dahil)157.893.131190.455.089123.699.92942.279.853
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit130.282.10569.768.92370.949.11513.209.900
Düzeltme Öncesi Kar872.582.738218.536.544128.638.77857.871.445
Düzeltmeler:-755.916.526-110.919.625-82.543.538-47.137.336
Amortisman & İtfa Payları262.08739.88226.18313.137
Karşılıklardaki Değişim134.55239.9213.080-21.348
Diğer Gelir/ Gider-756.313.165-110.999.428-82.572.801-47.129.125
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)116.666.212107.616.91946.095.24010.734.109
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler61.305.2079.750.55614.907.379-2.691.697
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)177.971.419117.367.47561.002.6198.042.412
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-47.689.314-47.598.5529.946.4965.167.488
Sabit Sermaye Yatırımları-12.139.964-54.37400
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-59.737.395-54.889.364-49.081.602-19.172.674
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-71.877.359-54.943.738-49.081.602-19.172.674
Serbest Nakit Akım58.404.74614.825.18521.867.513-5.962.774
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-15.836.740000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-15.836.740000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış42.568.00614.825.18521.867.513-5.962.774
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-61.026.577000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-18.458.57114.825.18521.867.513-5.962.774
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler155.242.65194.216.07494.216.07494.216.074
Dönem Sonu Nakit136.784.080109.041.259116.083.58788.253.300

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MSGYO 14,3 2,2 A/D A/D 0,6 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MSGYO 14,31 12,12 10,28 -183,79 -2,26
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi