SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.857 1.810 2,64
VIOP 1.997 1.943 2,80
USD/TRY 13,2285 13,6711 -3,24
BIST BANKS 1.578 1.536 2,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.473 15.100 2,47
GOLD 1.781,93 1.771,06 0,61
BRENT 69,62 69,23 0,56

Mistral GYO Hisse Senedi | MSGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,2391 5,0333 0,7942
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 19,0 18,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mistral GYO
Kuruluş 18.01.2012
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0232)4215080
Faks
Adres Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. N:81 K:122 D:90 Bayraklı İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar294,3289,9
Ödenmiş Sermaye134,2134,2
Net Kâr37,533,1

Cari Değerler

F/K 13,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,58
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,0
Piyasa Değeri 587,9 mnTL
Net Borç -38,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -4,78 0,92 -6,41
USD -3,00 -9,98 -27,86 -47,95
Göreceli -2,57 -7,09 -16,53 -25,59

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MSGYO15.11.20210,720,03273,273,27 4.392.949 35
MSGYO16.10.20200,710,03263,263,26 4.378.990 13
MSGYO03.12.20184,180,100010,0010,00 7.800.000 5
MSGYO15.11.20210,720,03273,273,274.392.94935
MSGYO16.10.20200,710,03263,263,264.378.99013
MSGYO03.12.20184,180,100010,0010,007.800.0005

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar92.941.08791.458.96175.944.22367.874.341
Nakit ve Nakit Benzerleri38.532.17236.716.11216.962.2664.037.997
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar988.2951.029.2811.029.327999.952
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar164.248159.906196.044159.906
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar51.835.66652.211.58655.969.98361.369.974
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar170.70692.076536.60356.512
(Ara Toplam)91.691.08790.208.96174.694.22366.624.341
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar1.250.0001.250.0001.250.0001.250.000
Duran Varlıklar210.228.415210.251.739205.755.006196.810.355
Ticari Alacaklar1.141.6751.162.0631.226.0961.394.016
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.5781.57800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller208.365.000208.365.000203.795.000194.670.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar719.765721.979732.069743.777
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3971.1191.8412.562
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR303.169.502301.710.700281.699.229264.684.696
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.169.08211.140.6118.568.4807.279.185
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar60.790128.246156.469203.176
Diğer Borçlar413.7623.133.111982.102279.084
Müşteri Söz. Doğan Yük.4.891.9754.782.7454.587.4404.037.275
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)519.486585.574352.368286.468
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.260.4822.482.5842.464.1242.449.333
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.58728.35125.97723.849
(Ara Toplam)8.169.08211.140.6118.568.4807.279.185
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler663.122661.297665.827585.534
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar405.487403.518396.029336.817
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)90.000100.000130.937120.000
Uzun vadeli karşılıklar167.635157.779138.861128.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar294.337.298289.908.792272.464.922256.819.977
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar294.337.298289.908.792272.464.922256.819.977
Ödenmiş Sermaye134.219.462134.219.462134.219.462134.219.462
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler07.572.9697.572.9697.572.969
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları115.025.136115.025.136115.025.136102.425.194
Dönem Net Kar/Zararı37.496.50033.060.28215.604.77412.599.942
Diğer Özsermaye Kalemleri7.596.20030.94342.5812.410
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR303.169.502301.710.700281.699.229264.684.696
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri35.172.89830.715.97813.151.64111.895.515
Satışların Maliyeti (-)-5.975.642-5.506.993-2.790.442-1.784.378
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)29.197.25625.208.98510.361.19910.111.137
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)29.197.25625.208.98510.361.19910.111.137
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-68.784-45.379-22.045-120.591
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.253.276-2.325.602-1.102.153-4.299.578
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri12.566.19910.940.9167.088.5948.065.387
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.395.937-975.796-816.368-493.246
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)37.045.45832.803.12415.509.22713.263.109
Net Faaliyet Kar/Zararı25.875.19622.838.0049.237.0015.690.968
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı37.045.45832.803.12415.509.22713.263.109
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler723.913522.899348.695413.867
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-272.871-265.741-253.148-1.077.034
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.496.50033.060.28215.604.77412.599.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI37.496.50033.060.28215.604.77412.599.942
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)37.496.50033.060.28215.604.77412.599.942
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları37.496.50033.060.28215.604.77412.599.942
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri34.58023.24212.43042.468
Kıdem Tazminatı92.99090.84665.10629.049
Finansman Giderleri-272.871-265.741-253.148-1.077.034
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.447.153-1.061.393-1.412.902-1.835.203
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.505.6733.886.2242.843.1862.358.270
Net YPP (Hedge Dahil)1.447.153-1.061.393-1.412.902-1.835.203
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit34.609.00832.784.54613.030.6994.986.907
Düzeltme Öncesi Kar37.496.50033.060.28215.604.77412.599.942
Düzeltmeler:-12.335.779-10.474.962-6.615.041-7.317.866
Amortisman & İtfa Payları34.58023.24212.43042.468
Karşılıklardaki Değişim-129.11290.84665.10674.512
Diğer Gelir/ Gider-12.241.247-10.589.050-6.692.577-7.434.846
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)25.160.72122.585.3208.989.7335.282.076
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler6.726.9199.005.7283.523.0093.808.690
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)31.887.64031.591.04812.512.7429.090.766
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit2.721.3681.193.498517.957-4.103.859
Sabit Sermaye Yatırımları-8.40200-11.134
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-8.40200-11.134
Serbest Nakit Akım34.600.60632.784.54613.030.6994.975.773
Finansal Borçlardaki Değişim000-1.150.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-106.431-106.431-106.430-8.067
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-106.431-106.431-106.430-1.158.067
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış34.494.17532.678.11512.924.2693.817.706
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim34.494.17532.678.11512.924.2693.817.706
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler4.037.9974.037.9974.037.997220.291
Dönem Sonu Nakit38.532.17236.716.11216.962.2664.037.997

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MSGYO 4,4 12,9 A/D A/D 2,0 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MSGYO 4,38 1,10 0,58 -52,41 -0,65
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi