SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.519 1.509 0,67
VIOP 1.635 1.626 0,60
USD/TRY 9,4892 9,5357 -0,49
BIST BANKS 1.323 1.286 2,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.706 15.757 -0,33
GOLD 1.797,77 1.792,72 0,28
BRENT 83,97 85,65 -1,96

Tukaş Hisse Senedi | TUKAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,58 6,97 0,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,7 47,6 42,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tukaş
Kuruluş 13.02.1962
Faal Alanı Başta Salça, Konserve ve Turşu olmak üzere her türlü gıda maddeleri üretimi, yurt içinde ve dışında pazarlanması.
Telefon (0232)8651555
Faks (0232)8651145
Adres Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No: 51 35880 Torbalı - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar584,6558,4
Ödenmiş Sermaye272,6272,6
Net Kâr35,89,4

Cari Değerler

F/K 16,0
FD/FAVÖK 12,0
PD/DD 3,1
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%) 0,39
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 4,7
Piyasa Değeri 1.837,7 mnTL
Net Borç 475,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 1,20 1,05 -30,44
USD -0,32 -0,61 -5,86 -45,60
Göreceli -0,67 -4,56 -7,43 -32,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TUKASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TUKASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar590.741.492586.605.806675.484.180735.098.828
Nakit ve Nakit Benzerleri2.816.6867.990.34921.020.59138.278.058
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar236.297.261177.757.739177.684.568205.916.893
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.444.81414.926.71013.934.8249.571.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar306.531.201356.562.593440.465.550463.935.432
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.651.53029.368.41522.378.64717.396.811
(Ara Toplam)590.741.492586.605.806675.484.180735.098.828
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar564.892.679559.225.844572.742.825429.855.170
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.415.00026.415.00026.415.00024.218.825
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları68.910.79369.070.62971.039.06271.590.332
Maddi Duran Varlıklar422.685.293411.477.055411.733.472235.995.622
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar120.995173.409119.816186.972
Ertelenmiş Vergi Varlığı16.545.80917.491.71517.567.59454.318.468
Diğer Duran Varlıklar30.214.78934.598.03645.867.88143.544.951
TOPLAM VARLIKLAR1.155.634.1711.145.831.6501.248.227.0051.164.953.998
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler389.483.696375.453.864472.866.589538.360.118
Finansal Borçlar303.097.372289.033.838293.878.208289.079.845
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar63.133.84356.216.209160.942.026225.439.383
Diğer Borçlar2.809.3102.259.2202.189.6201.812.720
Müşteri Söz. Doğan Yük.14.649.043010.640.42614.388.615
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)022.445.85900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0063.5970
Borç Karşılıkları1.821.6722.752.4162.441.2992.091.386
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.972.4562.746.3222.711.4135.548.169
(Ara Toplam)389.483.696375.453.864472.866.589538.360.118
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler181.508.937211.931.537226.870.490242.803.613
Finansal Borçlar175.544.612206.047.265221.878.749237.540.559
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar000771.367
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.964.3255.884.2724.991.7414.491.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar584.641.538558.446.249548.489.926383.790.267
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar584.641.538558.446.249548.489.926383.790.267
Ödenmiş Sermaye272.650.000272.650.000272.650.000272.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000121.459
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.514.93262.21953.19353.193
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları101.170.588102.559.215-25.265.378-25.265.378
Dönem Net Kar/Zararı35.784.0689.360.672127.897.705103.488.047
Diğer Özsermaye Kalemleri173.521.950173.814.143173.154.40632.742.946
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.155.634.1711.145.831.6501.248.227.0051.164.953.998
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri399.019.159177.836.238821.439.973621.052.514
Satışların Maliyeti (-)-297.279.066-142.174.253-577.793.401-441.045.878
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)101.740.09335.661.985243.646.572180.006.636
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)101.740.09335.661.985243.646.572180.006.636
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-27.406.021-12.356.897-43.471.516-27.502.421
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.454.671-3.943.715-12.010.261-8.406.293
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-857.005-512.624-1.645.531-1.118.203
Diğer Faaliyet Gelirleri17.212.92013.000.84133.172.79426.533.807
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.232.507-11.386.552-16.023.173-12.653.137
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)71.002.80920.463.038203.668.885156.860.389
Net Faaliyet Kar/Zararı64.022.39618.848.749186.519.264142.979.719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler601.987374.75612.839.700969.965
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)136.4580-9.152.1730
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı71.741.25420.837.794207.356.412157.830.354
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.691.5203.443.67411.124.2225.521.979
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-40.552.984-14.712.542-88.977.651-66.392.940
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler738.445374.7563.687.527969.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.879.7909.568.926129.502.98396.959.393
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.095.722-208.254-1.605.2786.528.654
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-63.5976.528.654
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.095.722-208.254-1.541.6810
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI35.784.0689.360.672127.897.705103.488.047
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)35.784.0689.360.672127.897.705103.488.047
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları35.784.0689.360.672127.897.705103.488.047
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri9.406.5607.337.46321.116.02214.281.430
Kıdem Tazminatı001.577.7460
Finansman Giderleri-40.552.984-14.712.542-88.977.651-66.392.940
Yurtiçi Satışlar282.178.165122.567.708588.039.249473.541.901
Yurtdışı Satışlar141.697.96165.342.692276.010.012170.419.778
Net Yabancı Para Pozisyonu19.501.21215.907.847-31.144.15539.987.278
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu19.501.21215.907.847-31.144.15539.987.278
Net YPP (Hedge Dahil)19.501.21215.907.847-31.144.15539.987.278
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit64.068.05620.334.72977.661.19629.077.413
Düzeltme Öncesi Kar35.784.0689.360.672127.897.705103.488.047
Düzeltmeler:36.067.80916.658.418116.767.38056.533.620
Amortisman & İtfa Payları9.406.5607.337.46321.116.02214.281.430
Karşılıklardaki Değişim783.0951.413.3452.957.6701.576.751
Diğer Gelir/ Gider25.878.1547.907.61092.693.68840.675.439
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)71.851.87726.019.090244.665.085160.021.667
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-7.721.227-5.638.683-167.086.188-130.649.070
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)64.130.65020.380.40777.578.89729.372.597
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-62.594-45.67882.299-295.184
Sabit Sermaye Yatırımları-17.623.670-5.083.089-51.613.929-41.138.303
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-17.623.670-5.083.089-51.613.929-41.138.303
Serbest Nakit Akım46.444.38615.251.64026.047.267-12.060.890
Finansal Borçlardaki Değişim-35.236.054-20.458.78273.640.79467.790.086
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-29.412.237-7.823.100-79.116.147-17.899.815
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-64.648.291-28.281.882-5.475.35349.890.271
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-18.203.905-13.030.24220.571.91437.829.381
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-18.203.905-13.030.24220.571.91437.829.381
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler21.020.59121.020.591448.677448.677
Dönem Sonu Nakit2.816.6867.990.34921.020.59138.278.058

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUKAS 6,7 16,0 12,0 2,9 3,1 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TUKAS 6,74 0,34 0,39 5,04 0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi