SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6620 8,6400 0,25
BIST BANKS 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
GOLD 1.775,69 1.778,97 -0,18
BRENT 75,21 75,19 0,03

Tukaş Hisse Senedi | TUKAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,78 8,29 1,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,9 93,9 87,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tukaş
Kuruluş 13.02.1962
Faal Alanı Başta Salça, Konserve ve Turşu olmak üzere her türlü gıda maddeleri üretimi, yurt içinde ve dışında pazarlanması.
Telefon (0232)8651555
Faks (0232)8651145
Adres Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No: 51 35880 Torbalı - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar558,4548,5
Ödenmiş Sermaye272,6272,6
Net Kâr9,4127,9

Cari Değerler

F/K 16,9
FD/FAVÖK 12,8
PD/DD 3,4
FD/Satışlar 3,0
Yabancı Oranı (%) 0,13
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,1 / 7,6
Piyasa Değeri 1.889,5 mnTL
Net Borç 487,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,61 0,29 -5,71 -28,48
USD 2,91 -0,75 -8,22 -38,42
Göreceli 2,15 2,36 -2,36 -24,68

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TUKASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TUKASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar586.605.806675.484.180735.098.828440.220.821
Nakit ve Nakit Benzerleri7.990.34921.020.59138.278.05816.929.329
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar177.757.739177.684.568205.916.893167.750.237
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.926.71013.934.8249.571.6346.367.539
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar356.562.593440.465.550463.935.432206.146.433
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar29.368.41522.378.64717.396.81143.027.283
(Ara Toplam)586.605.806675.484.180735.098.828440.220.821
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar559.225.844572.742.825429.855.170396.503.306
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.415.00026.415.00024.218.82524.218.825
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları69.070.62971.039.06271.590.33256.390.940
Maddi Duran Varlıklar411.477.055411.733.472235.995.622239.934.055
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar173.409119.816186.972210.617
Ertelenmiş Vergi Varlığı17.491.71517.567.59454.318.46852.323.279
Diğer Duran Varlıklar34.598.03645.867.88143.544.95123.425.590
TOPLAM VARLIKLAR1.145.831.6501.248.227.0051.164.953.998836.724.127
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler375.453.864472.866.589538.360.118342.167.339
Finansal Borçlar289.033.838293.878.208289.079.845230.116.215
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar56.216.209160.942.026225.439.383100.714.023
Diğer Borçlar2.259.2202.189.6201.812.7201.794.563
Müşteri Söz. Doğan Yük.010.640.42614.388.6150
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)22.445.859004.288.700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü063.59700
Borç Karşılıkları2.752.4162.441.2992.091.3862.152.349
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.746.3222.711.4135.548.1693.101.489
(Ara Toplam)375.453.864472.866.589538.360.118342.167.339
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler211.931.537226.870.490242.803.613165.794.564
Finansal Borçlar206.047.265221.878.749237.540.559160.727.137
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00771.367801.754
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.884.2724.991.7414.491.6874.265.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar558.446.249548.489.926383.790.267328.762.224
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar558.446.249548.489.926383.790.267328.762.224
Ödenmiş Sermaye272.650.000272.650.000272.650.000272.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00121.4590
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler62.21953.19353.19353.193
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları102.559.215-25.265.378-25.265.378-25.265.378
Dönem Net Kar/Zararı9.360.672127.897.705103.488.04748.535.598
Diğer Özsermaye Kalemleri173.814.143173.154.40632.742.94632.788.811
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.145.831.6501.248.227.0051.164.953.998836.724.127
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri177.836.238821.439.973621.052.514410.429.141
Satışların Maliyeti (-)-142.174.253-577.793.401-441.045.878-305.929.152
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)35.661.985243.646.572180.006.636104.499.989
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)35.661.985243.646.572180.006.636104.499.989
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.356.897-43.471.516-27.502.421-18.326.992
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.943.715-12.010.261-8.406.293-5.626.472
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-512.624-1.645.531-1.118.203-546.962
Diğer Faaliyet Gelirleri13.000.84133.172.79426.533.80710.464.624
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.386.552-16.023.173-12.653.137-4.272.922
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.463.038203.668.885156.860.38986.191.265
Net Faaliyet Kar/Zararı18.848.749186.519.264142.979.71979.999.563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler374.75612.839.700969.965105.040
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-9.152.1730-160.082
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı20.837.794207.356.412157.830.35486.136.223
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.443.67411.124.2225.521.9792.553.336
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.712.542-88.977.651-66.392.940-44.668.527
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler374.7563.687.527969.965-55.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.568.926129.502.98396.959.39344.021.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-208.254-1.605.2786.528.6544.514.566
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-63.5976.528.6540
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-208.254-1.541.68104.514.566
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.360.672127.897.705103.488.04748.535.598
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.360.672127.897.705103.488.04748.535.598
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.360.672127.897.705103.488.04748.535.598
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.337.46321.116.02214.281.4308.870.474
Kıdem Tazminatı01.577.74600
Finansman Giderleri-14.712.542-88.977.651-66.392.940-44.668.527
Yurtiçi Satışlar122.567.708588.039.249473.541.901329.488.400
Yurtdışı Satışlar65.342.692276.010.012170.419.77889.418.423
Net Yabancı Para Pozisyonu15.907.847-31.144.15539.987.278-21.883.844
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu15.907.847-31.144.15539.987.278-21.883.844
Net YPP (Hedge Dahil)15.907.847-31.144.15539.987.278-21.883.844

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUKAS 6,9 16,9 12,8 3,0 3,4 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TUKAS 6,93 0,13 0,17 3,47 0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi