SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.123 1.124 -0,07
VIOP 1.261 1.263 -0,09
USD/TRY 7,7433 7,6582 1,11
BIST BANKA 1.141 1.153 -1,03
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.469 12.607 -1,09
ALTIN 1.860,45 1.861,75 -0,07
BRENT 42,14 42,41 -0,64

Peker GYO Hisse Senedi | PEKGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,3404 4,1 1,7596
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,3 167,8 162,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Peker GYO
Kuruluş 25.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)4444496
Faks (0212)2410090
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Bomonti Business Center Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar372,8339,0
Ödenmiş Sermaye73,173,1
Net Kâr51,217,4

Cari Değerler

F/K 12,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,74
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,4 / 3,1
Piyasa Değeri 695,8 mnTL
Net Borç 68,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,17 -1,08 -16,41 205,56
USD -1,77 -1,34 -18,73 140,16
Göreceli -3,57 -2,16 -18,28 211,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PEKGY0,000,00000,000,00 0 A/D
PEKGY0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar119.152.664131.202.464147.482.615180.963.958
Nakit ve Nakit Benzerleri3.320.2835.607.9262.068.2622.452.211
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.604.6057.457.6139.144.99833.269.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar575.309259.388157.398143.093
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar110.083.752117.761.221135.872.032144.542.313
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar568.715116.316239.925556.461
(Ara Toplam)119.152.664131.202.464147.482.615180.963.958
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar379.802.132371.570.516394.876.202292.788.996
Ticari Alacaklar213.279.046207.389.667215.098.456218.615.623
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar529529529529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller166.517.915164.174.726179.770.88474.164.987
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.6425.5946.3337.073
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar000784
TOPLAM VARLIKLAR498.954.796502.772.980542.358.817473.752.954
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler126.000.916163.557.313220.652.907174.340.967
Finansal Borçlar71.770.13484.117.96277.422.47598.671.320
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar14.525.51916.149.60777.322.28317.142.772
Diğer Borçlar36.057.27237.494.36635.603.33513.316.133
Müşteri Söz. Doğan Yük.255.00025.659.96029.476.6090
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)00041.936.910
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.430.203000
Borç Karşılıkları000610.986
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.962.788135.418828.2052.662.846
(Ara Toplam)126.000.916163.557.313220.652.907174.340.967
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler163.322210.185200.19742.825
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar163.322210.18500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00200.19742.825
Özkaynaklar372.790.558339.005.482321.505.713299.369.162
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar372.790.558339.005.482321.505.713299.369.162
Ödenmiş Sermaye73.100.00073.100.00073.100.00073.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.9266.000.0006.000.0006.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları238.412.190242.376.116243.472.492243.472.492
Dönem Net Kar/Zararı51.188.66517.427.911-1.096.376-23.209.498
Diğer Özsermaye Kalemleri125.777101.45529.5976.168
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR498.954.796502.772.980542.358.817473.752.954
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri59.807.60151.568.00885.225.61377.558.602
Satışların Maliyeti (-)-44.064.514-36.888.649-85.264.104-81.531.342
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.743.08714.679.359-38.491-3.972.740
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.743.08714.679.359-38.491-3.972.740
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-1.850-1.850
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.666.285-1.773.508-7.296.392-5.180.494
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri48.238.1448.786.19474.006.79045.853.873
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.420.535-2.165.356-38.034.932-35.882.125
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)56.894.41119.526.68928.635.125816.664
Net Faaliyet Kar/Zararı12.076.80212.905.851-7.336.733-9.155.084
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler148.594142.707674.8530
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı57.043.00519.669.39629.309.978816.664
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler766.648117.8701.869.4213.453.027
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.190.785-2.359.355-30.363.166-25.566.580
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler148.594142.707674.8530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.618.86817.427.911816.233-21.296.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.430.2030-1.912.609-1.912.609
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.430.20300-1.912.609
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)00-1.912.6090
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI51.188.66517.427.911-1.096.376-23.209.498
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)51.188.66517.427.911-1.096.376-23.209.498
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları51.188.66517.427.911-1.096.376-23.209.498
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri485.994162.3981.073.688753.740
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-5.190.785-2.359.355-30.363.166-25.566.580
Yurtiçi Satışlar024.764.88695.16477.282.294
Yurtdışı Satışlar031.902.72000
Net Yabancı Para Pozisyonu211.842.845208.301.141197.173.359218.627.162
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu211.842.845208.301.141197.173.359218.616.713
Net YPP (Hedge Dahil)211.842.845208.301.141197.173.359218.627.162

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PEKGY 2,8 12,8 A/D A/D 1,9 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PEKGY 2,75 0,58 0,74 16,33 0,34
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi