SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKS 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
GOLD 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

Peker GYO Hisse Senedi | PEKGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,87 37,38 28,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 18,2 1.575,5 1.557,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Peker GYO
Kuruluş 25.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)4443264
Faks (0212)2410090
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sk. No:8 / 2-3 Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.983,41.926,7
Ödenmiş Sermaye669,8669,8
Net Kâr723,2682,8

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 5,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 18,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 11,3 / 6,3
Piyasa Değeri 5.941,4 mnTL
Net Borç 1.727,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 54,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,89 -20,87 -64,46 -72,94
USD -0,89 -20,55 -64,62 -75,11
Göreceli -1,47 -27,10 -66,85 -79,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PEKGYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PEKGYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar505.083.118800.602.448506.925.438656.566.460
Nakit ve Nakit Benzerleri74.863.614445.092.6808.801.49055.644.873
Finansal Yatırımlar34.737.3599.00903.190
Ticari Alacaklar51.240.06553.089.90124.806.80835.725.157
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.459.7888.868.478672.728171.874.960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar55.126.29855.126.29858.461.07265.065.271
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar278.655.994238.416.082414.183.340328.253.009
(Ara Toplam)505.083.118800.602.448506.925.438656.566.460
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.636.301.7503.158.199.1171.543.356.5892.992.057.720
Ticari Alacaklar0741.085546.736.651514.880.218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar764.1400529524.892
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.578.451.1303.111.653.407971.670.0482.445.194.235
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar34.495.61525.479.82616.959.03223.430.323
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.345.0386.863.2747.990.3297.767.358
Diğer Duran Varlıklar14.245.82713.461.5250260.694
TOPLAM VARLIKLAR4.141.384.8683.958.801.5652.050.282.0273.648.624.180
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler207.100.360419.114.495158.226.016552.300.408
Finansal Borçlar57.451.502155.859.399132.263.333175.320.898
Diğer Finansal Yükümlülükler025.149022.024
Ticari Borçlar101.086.71890.620.69323.119.79377.289.667
Diğer Borçlar1.227.489112.431.632829.322276.563.085
Müşteri Söz. Doğan Yük.307.231300.000016.211.348
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0003.226.748
Borç Karşılıkları333.615210.780327.0161.245.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler46.693.80559.666.8421.686.5522.420.742
(Ara Toplam)207.100.360419.114.495158.226.016552.300.408
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.950.917.5421.612.996.10668.667.462971.397.387
Finansal Borçlar1.779.405.5491.418.894.59344.119.211820.799.330
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.034.12138.683.116079.079.943
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar915.216848.0231.215.8291.232.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü169.562.656154.570.37423.332.42270.285.701
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.983.366.9661.926.690.9641.823.388.5492.124.926.385
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.983.366.9661.926.690.9641.823.388.5492.124.926.385
Ödenmiş Sermaye669.833.747669.833.747669.833.747669.833.747
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.7224.7224.7224.722
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0310.366.96400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler40.693.32040.693.32040.693.32029.292.034
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.298.072.3001.298.072.3001.051.370.462909.226.754
Dönem Net Kar/Zararı723.234.480682.831.34129.651.867400.246.832
Diğer Özsermaye Kalemleri-748.471.603-1.075.111.43031.834.431116.322.296
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR4.141.384.8683.958.801.5652.050.282.0273.648.624.180
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri652.449.719633.126.05043.337.981144.878.262
Satışların Maliyeti (-)-592.861.579-587.874.384-40.250.303-119.800.420
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)59.588.14045.251.6663.087.67825.077.842
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)59.588.14045.251.6663.087.67825.077.842
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-74.173.762-46.264.980-26.417.426-55.083.956
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri912.096.002821.293.12450.733.898420.597.044
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.350.199-12.576.704-12.380.184-19.047.503
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)884.160.181807.703.10615.023.966371.543.427
Net Faaliyet Kar/Zararı-14.585.622-1.013.314-23.329.748-30.006.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.217000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı884.174.398807.703.10615.023.966371.543.427
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.966.0822.960.903338.9901.877.175
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-67.206.725-42.643.911-17.166.873-21.353.258
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler14.217000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)821.933.755768.020.098-1.803.917352.067.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-98.699.275-85.188.7571.778.4058.146.832
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-98.699.275-85.188.7571.778.4058.146.832
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI723.234.480682.831.341-25.512360.214.176
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)723.234.480682.831.341-25.512360.214.176
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları723.234.480682.831.341-25.512360.214.176
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri4.454.8672.530.6861.038.0903.761.138
Kıdem Tazminatı000924.241
Finansman Giderleri-67.206.725-42.643.911-17.166.873-21.353.258
Yurtiçi Satışlar584.306.296584.306.296062.769.515
Yurtdışı Satışlar50.279.67045.078.32842.536.41982.108.747
Net Yabancı Para Pozisyonu356.503.224446.223.487458.087.262629.797.205
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu356.503.224446.223.487458.087.262629.797.205
Net YPP (Hedge Dahil)356.503.224446.223.487458.087.262629.797.205
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit542.001.276-48.038.960-87.027.83453.700.507
Düzeltme Öncesi Kar723.234.480682.831.34129.651.867360.214.176
Düzeltmeler:-683.696.455-607.938.613-7.137.897-315.297.761
Amortisman & İtfa Payları4.454.8672.530.6861.038.0903.761.138
Karşılıklardaki Değişim-989.508-1.262.141-97.861924.241
Diğer Gelir/ Gider-687.161.814-609.207.158-8.078.126-319.983.140
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)39.538.02574.892.72822.513.97044.916.415
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler506.571.622-118.784.695-109.224.0798.784.092
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)546.109.647-43.891.967-86.710.10953.700.507
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-4.108.371-4.146.993-317.7250
Sabit Sermaye Yatırımları-10.595.198-455.984-36.017-7.573.453
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-1.504.188.342-286.315.4738.853.400-244.872.811
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.514.783.540-286.771.4578.817.383-252.446.264
Serbest Nakit Akım-972.782.264-334.810.417-78.210.451-198.745.757
Finansal Borçlardaki Değişim371.198.913144.463.53019.308.73220.890.234
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-18.486.803-8.735.042-4.519.711140.254.899
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit352.712.110135.728.48814.789.021161.145.133
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-620.070.154-199.081.929-63.421.430-37.600.624
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi639.288.895588.529.73619.643.3908.094.978
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim19.218.741389.447.807-43.778.040-29.505.646
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler55.644.87355.644.87352.579.53082.085.176
Dönem Sonu Nakit74.863.614445.092.6808.801.49052.579.530

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PEKGY 8,9 5,1 A/D A/D 3,0 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PEKGY 8,87 18,59 18,59 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi