SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.955 1.945 0,53
VIOP 2.160 2.150 0,48
USD/TRY 13,5222 13,4770 0,34
BIST BANKS 1.731 1.725 0,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.846,63 1.847,51 -0,05
BRENT 87,23 87,18 0,06

Peker GYO Hisse Senedi | PEKGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,89 1,26 0,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,5 122,8 116,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Peker GYO
Kuruluş 25.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)4444496
Faks (0212)2410090
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Bomonti Business Center Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar861,0689,6
Ödenmiş Sermaye669,8253,0
Net Kâr54,040,4

Cari Değerler

F/K 21,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,78
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,3 / 4,4
Piyasa Değeri 602,9 mnTL
Net Borç -197,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,10 -2,17 -2,17 -1,10
USD -1,90 -2,02 -14,97 -2,34
Göreceli -2,87 -0,42 -4,87 -5,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PEKGYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PEKGYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar310.405.220200.657.008105.698.831108.036.355
Nakit ve Nakit Benzerleri207.818.56797.627.7581.178.0402.233.101
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.906.2011.821.2321.822.505542.977
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar198.265210.045235.425238.601
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar91.884.74198.154.73999.404.317101.429.318
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.597.4462.843.2343.058.5443.592.358
(Ara Toplam)310.405.220200.657.008105.698.831108.036.355
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar575.405.899522.269.725425.281.260400.108.553
Ticari Alacaklar268.135.858268.128.595260.060.502228.399.209
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar529529529529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller199.001.066172.249.276165.205.271171.705.864
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar9.500.7086.323.41714.9582.951
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar98.767.73875.567.90800
TOPLAM VARLIKLAR885.811.119722.926.733530.980.091508.144.908
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler24.445.67333.003.139103.016.264118.941.139
Finansal Borçlar10.100.0006.400.00075.600.00071.599.995
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.162.55612.070.60413.852.99017.219.543
Diğer Borçlar5.600.7436.601.7715.034.96620.955.340
Müşteri Söz. Doğan Yük.05.363.2866.595.4757.372.781
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.425.1292.431.6611.815.7981.671.353
Borç Karşılıkları7.23003.9593.903
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler150.015135.817113.076118.224
(Ara Toplam)24.445.67333.003.139103.016.264118.941.139
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler377.814324.850300.456198.020
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar377.814324.850300.456198.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar860.987.632689.598.744427.663.371389.005.749
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar860.987.632689.598.744427.663.371389.005.749
Ödenmiş Sermaye669.833.747253.000.000253.000.000253.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları01.003.565647.8940
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.9269.963.9269.963.9269.963.926
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları125.941.175125.941.175125.941.17558.512.190
Dönem Net Kar/Zararı53.956.22540.411.27137.950.87067.428.985
Diğer Özsermaye Kalemleri1.292.559259.278.807159.506100.648
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR885.811.119722.926.733530.980.091508.144.908
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri40.927.30630.321.22827.526.167110.235.739
Satışların Maliyeti (-)-25.187.935-18.315.227-16.924.199-90.507.777
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.739.37112.006.00110.601.96819.727.962
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.739.37112.006.00110.601.96819.727.962
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.581.447-7.944.785-2.241.657-6.930.248
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri71.782.90263.334.33044.579.43893.202.032
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-19.298.552-18.130.443-10.975.709-27.195.927
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)53.642.27449.265.10341.964.04078.803.819
Net Faaliyet Kar/Zararı1.157.9244.061.2168.360.31112.797.714
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı53.642.27449.265.10341.964.04078.803.819
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.965.0091.010.793213.9351.183.734
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.139.211-9.352.128-4.227.105-10.842.750
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.468.07240.923.76837.950.87069.144.803
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-511.847-512.4970-1.671.353
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-511.847-512.4970-1.671.353
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI53.956.22540.411.27137.950.87067.473.450
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)53.956.22540.411.27137.950.87067.473.450
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları53.956.22540.411.27137.950.87067.473.450
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.794.349862.285265.233830.045
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-11.139.211-9.352.128-4.227.105-10.842.750
Yurtiçi Satışlar15.154.77302.620.43378.689.327
Yurtdışı Satışlar25.212.747024.733.83432.213.942
Net Yabancı Para Pozisyonu4.018.512263.233.554253.968.109223.706.413
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.018.512263.233.554253.968.109223.776.262
Net YPP (Hedge Dahil)4.018.512263.233.554253.968.109223.776.262
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-13.651.466-18.251.888-16.893.977-4.587.159
Düzeltme Öncesi Kar53.956.22540.411.27137.950.87067.428.985
Düzeltmeler:-12.865.841-1.454.375-45.273.791-64.814.299
Amortisman & İtfa Payları1.794.349862.285265.233830.045
Karşılıklardaki Değişim346.355304.489156.14697.276
Diğer Gelir/ Gider-15.006.545-2.621.149-45.695.170-65.741.620
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)41.090.38438.956.896-7.322.9212.614.686
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-54.741.850-57.208.784-9.571.056-7.201.845
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-13.651.466-18.251.888-16.893.977-4.587.159
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-10.052.131-6.431.030-13.4100
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-116.984.198-65.603.05915.843.40720.926.045
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-127.036.329-72.034.08915.829.99720.926.045
Serbest Nakit Akım-140.687.795-90.285.977-1.063.98016.338.886
Finansal Borçlardaki Değişim-61.499.995-65.199.9954.000.005-5.500.005
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı416.838.469000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-9.061.813250.845.429-4.055.902-10.434.507
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit346.276.661185.645.434-55.897-15.934.512
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış205.588.86695.359.457-1.119.877404.374
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim205.588.86695.359.457-1.119.877404.374
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.226.2012.226.2012.294.1671.889.793
Dönem Sonu Nakit207.815.06797.585.6581.174.2902.294.167

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PEKGY 0,9 21,7 A/D A/D 0,7 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PEKGY 0,90 1,77 1,78 0,85 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi