SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.399 1.419 -1,43
VIOP 1.498 1.520 -1,42
USD/TRY 8,6643 8,6468 0,20
BIST BANKA 1.259 1.278 -1,50
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.490 15.652 -1,03
ALTIN 1.759,86 1.755,04 0,27
BRENT 73,90 75,34 -1,91

Peker GYO Hisse Senedi | PEKGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,92 1,33 0,41
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,5 233,0 225,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Peker GYO
Kuruluş 25.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)4444496
Faks (0212)2410090
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Bomonti Business Center Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar689,6427,7
Ödenmiş Sermaye253,0253,0
Net Kâr40,438,0

Cari Değerler

F/K 11,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,1 / 8,9
Piyasa Değeri 643,0 mnTL
Net Borç -91,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,03 -2,04 3,23 -57,52
USD -2,42 -3,87 2,03 -63,21
Göreceli -1,13 -0,71 5,42 -55,81

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PEKGYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PEKGYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar200.657.008105.698.831108.036.355122.858.786
Nakit ve Nakit Benzerleri97.627.7581.178.0402.233.1012.146.772
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.821.2321.822.505542.97715.763.630
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar210.045235.425238.601507.972
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar98.154.73999.404.317101.429.318104.338.715
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.843.2343.058.5443.592.358101.697
(Ara Toplam)200.657.008105.698.831108.036.355122.858.786
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar522.269.725425.281.260400.108.553406.507.566
Ticari Alacaklar268.128.595260.060.502228.399.209238.584.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar529529529529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller172.249.276165.205.271171.705.864167.918.630
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar6.323.41714.9582.9513.797
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar75.567.908000
TOPLAM VARLIKLAR722.926.733530.980.091508.144.908529.366.352
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler33.003.139103.016.264118.941.139113.950.162
Finansal Borçlar6.400.00075.600.00071.599.99568.849.995
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.070.60413.852.99017.219.54314.261.513
Diğer Borçlar6.601.7715.034.96620.955.34028.272.227
Müşteri Söz. Doğan Yük.5.363.2866.595.4757.372.7810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.431.6611.815.7981.671.3531.693.655
Borç Karşılıkları03.9593.903762.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler135.817113.076118.224110.273
(Ara Toplam)33.003.139103.016.264118.941.139113.950.162
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler324.850300.456198.020177.226
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar324.850300.456198.020177.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar689.598.744427.663.371389.005.749415.238.964
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar689.598.744427.663.371389.005.749415.238.964
Ödenmiş Sermaye253.000.000253.000.000253.000.000253.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları1.003.565647.89400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.9269.963.9269.963.9269.963.926
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları125.941.175125.941.17558.512.19058.512.190
Dönem Net Kar/Zararı40.411.27137.950.87067.428.98593.619.900
Diğer Özsermaye Kalemleri259.278.807159.506100.648142.948
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR722.926.733530.980.091508.144.908529.366.352
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri30.321.22827.526.167110.235.73969.059.994
Satışların Maliyeti (-)-18.315.227-16.924.199-90.507.777-49.818.588
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.006.00110.601.96819.727.96219.241.406
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.006.00110.601.96819.727.96219.241.406
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.944.785-2.241.657-6.930.248-5.689.624
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri63.334.33044.579.43893.202.03295.247.606
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.130.443-10.975.709-27.195.927-7.300.405
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)49.265.10341.964.04078.803.819101.498.983
Net Faaliyet Kar/Zararı4.061.2168.360.31112.797.71413.551.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000203.932
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı49.265.10341.964.04078.803.819101.702.915
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.010.793213.9351.183.7341.100.781
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.352.128-4.227.105-10.842.750-7.490.141
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000203.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.923.76837.950.87069.144.80395.313.555
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-512.4970-1.671.353-1.693.655
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-512.4970-1.671.353-1.693.655
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI40.411.27137.950.87067.473.45093.619.900
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)40.411.27137.950.87067.473.45093.619.900
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları40.411.27137.950.87067.473.45093.619.900
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri862.285265.233830.045600.364
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-9.352.128-4.227.105-10.842.750-7.490.141
Yurtiçi Satışlar02.620.43378.689.32741.934.372
Yurtdışı Satışlar024.733.83432.213.94231.902.720
Net Yabancı Para Pozisyonu263.233.554253.968.109223.706.413235.722.235
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu263.233.554253.968.109223.776.262235.722.235
Net YPP (Hedge Dahil)263.233.554253.968.109223.776.262235.722.235

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PEKGY 1,0 11,3 A/D A/D 0,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PEKGY 0,96 2,94 2,85 -8,69 -0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi