SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Peker GYO Hisse Senedi | PEKGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,98 1,31 0,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,5 88,8 83,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Peker GYO
Kuruluş 25.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)4444496
Faks (0212)2410090
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Bomonti Business Center Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.141,41.065,5
Ödenmiş Sermaye669,8669,8
Net Kâr69,5302,9

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 2,9
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 7,02 7,02 5,17 34,07
USD - - - -
Göreceli 5,33 11,85 9,62 1,92

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PEKGYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PEKGYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar518.492.775347.828.591310.405.220200.657.008
Nakit ve Nakit Benzerleri382.559.782254.026.452207.818.56797.627.758
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.398.5452.912.1861.906.2011.821.232
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar653.201314.616198.265210.045
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar90.738.49589.563.87091.884.74198.154.739
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar41.142.7521.011.4678.597.4462.843.234
(Ara Toplam)518.492.775347.828.591310.405.220200.657.008
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar920.145.021876.323.478575.405.899522.269.725
Ticari Alacaklar432.057.859404.715.554268.135.858268.128.595
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar529529529529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller346.889.480310.409.179199.001.066172.249.276
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar11.889.99712.338.6529.500.7086.323.417
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar129.307.156148.859.56498.767.73875.567.908
TOPLAM VARLIKLAR1.438.637.7961.224.152.069885.811.119722.926.733
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler297.301.584158.751.18624.445.67333.003.139
Finansal Borçlar273.852.440125.958.12410.100.0006.400.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar13.843.63814.138.3226.162.55612.070.604
Diğer Borçlar566.6039.543.9625.600.7436.601.771
Müşteri Söz. Doğan Yük.4.403.4494.603.44905.363.286
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.748.2033.547.1982.425.1292.431.661
Borç Karşılıkları172.121188.1687.2300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler715.130771.963150.015135.817
(Ara Toplam)297.301.584158.751.18624.445.67333.003.139
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler459.294384.667377.814324.850
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar459.294384.667377.814324.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.140.876.9181.065.016.216860.987.632689.598.744
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.141.433.9661.065.476.527860.987.632689.598.744
Ödenmiş Sermaye669.833.747669.833.747669.833.747253.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları37.983.43231.596.18901.003.565
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.92609.963.9269.963.926
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları427.810.789124.868.151125.941.175125.941.175
Dönem Net Kar/Zararı69.490.272302.942.63853.956.22540.411.271
Diğer Özsermaye Kalemleri-73.648.200-63.764.1981.292.559259.278.807
Azınlık Payları-557.048-460.31100
TOPLAM KAYNAKLAR1.438.637.7961.224.152.069885.811.119722.926.733
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri34.229.05862.279.06840.927.30630.321.228
Satışların Maliyeti (-)-16.020.944-30.178.612-25.187.935-18.315.227
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)18.208.11432.100.45615.739.37112.006.001
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)18.208.11432.100.45615.739.37112.006.001
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.141.910-16.816.976-14.581.447-7.944.785
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri81.440.073360.217.72371.782.90263.334.330
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.678.875-64.789.561-19.298.552-18.130.443
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)72.827.402310.711.64253.642.27449.265.103
Net Faaliyet Kar/Zararı7.066.20415.283.4801.157.9244.061.216
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı72.827.402310.711.64253.642.27449.265.103
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler266.1376.290.88211.965.0091.010.793
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.721.427-13.487.738-11.139.211-9.352.128
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.372.112303.514.78654.468.07240.923.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)21.423-747.966-511.847-512.497
Dönem Vergi Geliri (Gideri)21.423-747.966-511.847-512.497
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI69.393.535302.766.82053.956.22540.411.271
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)69.393.535302.766.82053.956.22540.411.271
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-96.737-175.81800
Ana Ortaklık Payları69.490.272302.942.63853.956.22540.411.271
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri-270.1662.156.1111.794.349862.285
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-3.721.427-13.487.738-11.139.211-9.352.128
Yurtiçi Satışlar34.072.88136.322.87015.154.7730
Yurtdışı Satışlar156.17725.383.19825.212.7470
Net Yabancı Para Pozisyonu648.821.703621.900.2594.018.512263.233.554
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu648.821.703621.900.2594.018.512263.233.554
Net YPP (Hedge Dahil)648.821.703621.900.2594.018.512263.233.554
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit17.837.409130.989.950-13.651.466-18.251.888
Düzeltme Öncesi Kar69.393.535302.766.82053.956.22540.411.271
Düzeltmeler:-51.889.282-137.241.424-12.865.841-1.454.375
Amortisman & İtfa Payları-270.1662.156.1111.794.349862.285
Karşılıklardaki Değişim311.113463.675346.355304.489
Diğer Gelir/ Gider-51.930.229-139.861.210-15.006.545-2.621.149
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)17.504.253165.525.39641.090.38438.956.896
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler333.156-34.225.178-54.741.850-57.208.784
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)17.837.409131.300.218-13.651.466-18.251.888
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0-310.26800
Sabit Sermaye Yatırımları-109.293-13.310.605-10.052.131-6.431.030
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-27.278.543-223.486.620-116.984.198-65.603.059
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-27.387.836-236.797.225-127.036.329-72.034.089
Serbest Nakit Akım-9.550.427-105.807.275-140.687.795-90.285.977
Finansal Borçlardaki Değişim141.429.87125.988.099-61.499.995-65.199.995
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0416.838.469416.838.4690
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit27.688.858-257.171.948-9.061.813250.845.429
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit169.118.729185.654.620346.276.661185.645.434
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış159.568.30279.847.345205.588.86695.359.457
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim159.568.30279.847.345205.588.86695.359.457
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler82.085.1762.237.8312.226.2012.226.201
Dönem Sonu Nakit241.653.47882.085.176207.815.06797.585.658

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PEKGY 1,2 0,0 A/D A/D 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PEKGY 1,22 1,87 1,57 -29,76 -0,33
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi