SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6638 8,6400 0,28
BIST BANKA 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
ALTIN 1.777,99 1.778,97 -0,06
BRENT 75,12 75,19 -0,09

Peker GYO Hisse Senedi | PEKGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,98 1,8027 0,8227
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,7 139,9 134,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Peker GYO
Kuruluş 25.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)4444496
Faks (0212)2410090
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Bomonti Business Center Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar427,7389,0
Ödenmiş Sermaye253,0253,0
Net Kâr38,067,5

Cari Değerler

F/K 14,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,48
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,2 / 8,2
Piyasa Değeri 1.277,7 mnTL
Net Borç 74,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,02 3,06 -6,48 -55,31
USD 3,32 1,99 -8,97 -61,52
Göreceli 2,56 5,18 -3,16 -52,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PEKGYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PEKGYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar105.698.831108.036.355122.858.786119.152.664
Nakit ve Nakit Benzerleri1.178.0402.233.1012.146.7723.320.283
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.822.505542.97715.763.6304.604.605
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar235.425238.601507.972575.309
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar99.404.317101.429.318104.338.715110.083.752
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.058.5443.592.358101.697568.715
(Ara Toplam)105.698.831108.036.355122.858.786119.152.664
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar425.281.260400.108.553406.507.566379.802.132
Ticari Alacaklar260.060.502228.399.209238.584.610213.279.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar529529529529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller165.205.271171.705.864167.918.630166.517.915
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar14.9582.9513.7974.642
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR530.980.091508.144.908529.366.352498.954.796
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler103.016.264118.941.139113.950.162126.000.916
Finansal Borçlar75.600.00071.599.99568.849.99571.770.134
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar13.852.99017.219.54314.261.51314.525.519
Diğer Borçlar5.034.96620.955.34028.272.22736.057.272
Müşteri Söz. Doğan Yük.6.595.4757.372.7810255.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.815.7981.671.3531.693.6551.430.203
Borç Karşılıkları3.9593.903762.4990
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler113.076118.224110.2731.962.788
(Ara Toplam)103.016.264118.941.139113.950.162126.000.916
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler300.456198.020177.226163.322
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar300.456198.020177.226163.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar427.663.371389.005.749415.238.964372.790.558
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar427.663.371389.005.749415.238.964372.790.558
Ödenmiş Sermaye253.000.000253.000.000253.000.00073.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları647.894000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.9269.963.9269.963.9269.963.926
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları125.941.17558.512.19058.512.190238.412.190
Dönem Net Kar/Zararı37.950.87067.428.98593.619.90051.188.665
Diğer Özsermaye Kalemleri159.506100.648142.948125.777
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR530.980.091508.144.908529.366.352498.954.796
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri27.526.167110.235.73969.059.99459.807.601
Satışların Maliyeti (-)-16.924.199-90.507.777-49.818.588-44.064.514
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.601.96819.727.96219.241.40615.743.087
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.601.96819.727.96219.241.40615.743.087
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.241.657-6.930.248-5.689.624-3.666.285
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri44.579.43893.202.03295.247.60648.238.144
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.975.709-27.195.927-7.300.405-3.420.535
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)41.964.04078.803.819101.498.98356.894.411
Net Faaliyet Kar/Zararı8.360.31112.797.71413.551.78212.076.802
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00203.932148.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı41.964.04078.803.819101.702.91557.043.005
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler213.9351.183.7341.100.781766.648
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.227.105-10.842.750-7.490.141-5.190.785
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00203.932148.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.950.87069.144.80395.313.55552.618.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0-1.671.353-1.693.655-1.430.203
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-1.671.353-1.693.655-1.430.203
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI37.950.87067.473.45093.619.90051.188.665
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)37.950.87067.473.45093.619.90051.188.665
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları37.950.87067.473.45093.619.90051.188.665
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri265.233830.045600.364485.994
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-4.227.105-10.842.750-7.490.141-5.190.785
Yurtiçi Satışlar2.620.43378.689.32741.934.3720
Yurtdışı Satışlar24.733.83432.213.94231.902.7200
Net Yabancı Para Pozisyonu253.968.109223.706.413235.722.235211.842.845
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu253.968.109223.776.262235.722.235211.842.845
Net YPP (Hedge Dahil)253.968.109223.776.262235.722.235211.842.845

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PEKGY 1,0 14,5 A/D A/D 3,0 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PEKGY 1,01 0,48 0,54 6,16 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi