SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7578 8,7619 -0,05
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.743,16 1.742,90 0,01
BRENT 77,27 77,23 0,05

Burçelik Vana Sanayii Hisse Senedi | BURVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 20,8 24,9 4,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 80,9 80,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik Vana Sanayii
Kuruluş 30.11.1998
Faal Alanı Çelik ve çelik olmayan metallerden dayanıklı cihaz, tesis, yarı mamül; kara, deniz, hava araçları donanımı imalatı, ithali, ihracat, alım ve satımı yapmaktadır
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5,86,3
Ödenmiş Sermaye7,37,3
Net Kâr-0,6-0,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 29,2
FD/Satışlar 5,0
Yabancı Oranı (%) 0,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,7
Piyasa Değeri 168,1 mnTL
Net Borç 8,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,05 0,35 5,44 -53,93
USD -2,27 -2,08 2,52 -60,52
Göreceli -1,63 1,54 10,29 -51,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BURVAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BURVAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar17.116.16715.711.06616.228.23129.372.482
Nakit ve Nakit Benzerleri2.485.299364.5542.488.321230.071
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.462.2675.108.9294.943.99819.956.429
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar179.831134.98745.844309.835
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.389.1517.603.0475.901.2916.363.865
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.599.6192.499.5492.848.7772.512.282
(Ara Toplam)17.116.16715.711.06616.228.23129.372.482
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.620.4133.667.3883.751.8663.825.094
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları141.767160.755207.346152.574
Maddi Duran Varlıklar3.241.9213.404.3963.470.7663.631.074
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar97.69482.33668.02334.080
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar139.03119.9015.7317.366
TOPLAM VARLIKLAR20.736.58019.378.45419.980.09733.197.576
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.549.03710.082.44710.045.36223.061.751
Finansal Borçlar9.482.1707.330.1947.114.08220.499.326
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.017.6141.863.3251.551.138895.430
Diğer Borçlar59.29149.965104.82948.779
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)728.295550.212886.1141.124.290
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00119.160210.315
Borç Karşılıkları68.11659.46860.55576.462
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler193.551229.283209.484207.149
(Ara Toplam)12.549.03710.082.44710.045.36223.061.751
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.419.8572.959.0733.567.3813.162.482
Finansal Borçlar1.260.1681.815.8852.431.5272.179.809
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.008.733867.426865.943675.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü150.956275.762269.911306.731
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.767.6866.336.9346.367.3546.973.343
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.767.6866.336.9346.367.3546.973.343
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.6727.347.6727.347.672
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri514.92900514.929
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.42973.42973.42973.429
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.099.362-3.099.362-3.355.735-3.355.735
Dönem Net Kar/Zararı-616.118-56.133256.373739.622
Diğer Özsermaye Kalemleri1.547.1362.071.3282.045.6151.653.426
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR20.736.58019.378.45419.980.09733.197.576
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.686.7872.979.20833.060.53727.342.470
Satışların Maliyeti (-)-4.481.218-2.331.588-28.233.547-24.001.714
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.205.569647.6204.826.9903.340.756
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.205.569647.6204.826.9903.340.756
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-521.516-242.260-1.230.537-876.089
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.216.109-530.386-1.990.195-1.434.476
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri865.173621.2962.836.9683.248.810
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-460.179-267.887-751.760-686.734
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-127.062228.3833.691.4663.592.267
Net Faaliyet Kar/Zararı-532.056-125.0261.606.2581.030.191
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler43.021046.90641.567
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-84.041228.3833.738.3723.633.834
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler129.81972.11587.38053.773
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-784.963-357.208-3.425.054-2.706.371
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler43.021046.90641.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-739.185-56.710400.698981.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)123.067577-144.325-241.614
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-119.160-210.315
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)123.067577-25.165-31.299
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-616.118-56.133256.373739.622
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-616.118-56.133256.373739.622
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-616.118-56.133256.373739.622
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri436.720238.489917.488661.669
Kıdem Tazminatı104.00232.53796.634-28.478
Finansman Giderleri-784.963-357.208-3.425.054-2.706.371
Yurtiçi Satışlar5.729.2462.675.62231.737.50426.874.459
Yurtdışı Satışlar828.023303.5861.556.839586.670
Net Yabancı Para Pozisyonu1.609.9862.233.6764.834.54017.640.383
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu58.071810.1602.748.90515.888.738
Net YPP (Hedge Dahil)1.609.9862.233.6764.834.54017.640.383

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURVA 22,9 A/D A/D 5,0 29,1 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BURVA 22,88 0,28 0,44 15,60 0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi