SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.414 1.409 0,35
VIOP 1.515 1.515 0,05
USD/TRY 8,4861 8,4049 0,97
BIST BANKA 1.262 1.247 1,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
ALTIN 1.808,80 1.810,57 -0,10
BRENT 70,66 72,41 -2,42

Burçelik Vana Sanayii Hisse Senedi | BURVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 21,28 28,88 7,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 27,4 26,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik Vana Sanayii
Kuruluş 30.11.1998
Faal Alanı Çelik ve çelik olmayan metallerden dayanıklı cihaz, tesis, yarı mamül; kara, deniz, hava araçları donanımı imalatı, ithali, ihracat, alım ve satımı yapmaktadır
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6,36,4
Ödenmiş Sermaye7,37,3
Net Kâr-0,10,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 27,3
FD/Satışlar 5,3
Yabancı Oranı (%) 1,52
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,6
Piyasa Değeri 173,3 mnTL
Net Borç 8,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,34 3,88 4,80 -52,52
USD -0,73 5,48 8,15 -58,15
Göreceli -0,01 -0,02 2,04 -50,41

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BURVAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BURVAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.711.06616.228.23129.372.48222.318.479
Nakit ve Nakit Benzerleri364.5542.488.321230.07158.269
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.108.9294.943.99819.956.4297.626.756
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar134.98745.844309.83599.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.603.0475.901.2916.363.8655.247.101
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.499.5492.848.7772.512.2829.287.312
(Ara Toplam)15.711.06616.228.23129.372.48222.318.479
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.667.3883.751.8663.825.0944.045.150
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları160.755207.346152.574189.029
Maddi Duran Varlıklar3.404.3963.470.7663.631.0743.810.996
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar82.33668.02334.08036.113
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar19.9015.7317.3669.012
TOPLAM VARLIKLAR19.378.45419.980.09733.197.57626.363.629
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.082.44710.045.36223.061.75117.293.880
Finansal Borçlar7.330.1947.114.08220.499.32613.924.777
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.863.3251.551.138895.430370.971
Diğer Borçlar49.965104.82948.77930.341
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)550.212886.1141.124.2902.679.885
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0119.160210.3150
Borç Karşılıkları59.46860.55576.46268.526
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler229.283209.484207.149219.380
(Ara Toplam)10.082.44710.045.36223.061.75117.293.880
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.959.0733.567.3813.162.4823.470.141
Finansal Borçlar1.815.8852.431.5272.179.8092.713.230
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar867.426865.943675.942635.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü275.762269.911306.731121.870
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.336.9346.367.3546.973.3435.599.608
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.336.9346.367.3546.973.3435.599.608
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.6727.347.6727.347.672
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00514.929514.929
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.42973.42973.42973.429
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.099.362-3.355.735-3.355.735-3.355.735
Dönem Net Kar/Zararı-56.133256.373739.622-652.667
Diğer Özsermaye Kalemleri2.071.3282.045.6151.653.4261.671.980
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR19.378.45419.980.09733.197.57626.363.629
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.979.20833.060.53727.342.4703.523.352
Satışların Maliyeti (-)-2.331.588-28.233.547-24.001.714-2.006.542
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)647.6204.826.9903.340.7561.516.810
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)647.6204.826.9903.340.7561.516.810
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-242.260-1.230.537-876.089-439.038
Genel Yönetim Giderleri (-)-530.386-1.990.195-1.434.476-880.372
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri621.2962.836.9683.248.810396.947
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-267.887-751.760-686.734-363.708
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)228.3833.691.4663.592.267230.639
Net Faaliyet Kar/Zararı-125.0261.606.2581.030.191197.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler046.90641.56741.567
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı228.3833.738.3723.633.834272.206
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler72.11587.38053.77344.216
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-357.208-3.425.054-2.706.371-1.127.289
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler046.90641.56741.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-56.710400.698981.236-810.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)577-144.325-241.614158.200
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-119.160-210.3150
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)577-25.165-31.299158.200
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-56.133256.373739.622-652.667
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-56.133256.373739.622-652.667
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-56.133256.373739.622-652.667
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri238.489917.488661.669438.892
Kıdem Tazminatı32.53796.634-28.47871.033
Finansman Giderleri-357.208-3.425.054-2.706.371-1.127.289
Yurtiçi Satışlar2.675.62231.737.50426.874.4593.083.740
Yurtdışı Satışlar303.5861.556.839586.670450.781
Net Yabancı Para Pozisyonu2.233.6764.834.54017.640.3834.592.992
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu810.1602.748.90515.888.738-2.467.733
Net YPP (Hedge Dahil)2.233.6764.834.54017.640.3834.592.992

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURVA 23,5 A/D A/D 5,3 27,2 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BURVA 23,58 1,33 1,52 18,11 0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi