SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,4529 8,5020 -0,58
BIST BANKS 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.200 15.150 0,33
GOLD 1.833,64 1.826,58 0,39
BRENT 67,72 67,05 1,00

Burçelik Vana Sanayii Hisse Senedi | BURVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 25 45,04 20,04
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 33,9 32,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik Vana Sanayii
Kuruluş 30.11.1998
Faal Alanı Çelik ve çelik olmayan metallerden dayanıklı cihaz, tesis, yarı mamül; kara, deniz, hava araçları donanımı imalatı, ithali, ihracat, alım ve satımı yapmaktadır
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6,47,0
Ödenmiş Sermaye7,37,3
Net Kâr0,30,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 31,9
FD/Satışlar 6,4
Yabancı Oranı (%) 0,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,7
Piyasa Değeri 203,4 mnTL
Net Borç 7,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,50 -0,72 -19,21 -44,26
USD -0,50 0,00 -20,67 -50,10
Göreceli -0,25 -2,19 -21,90 -42,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BURVAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BURVAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar16.228.23129.372.48222.318.47916.105.864
Nakit ve Nakit Benzerleri2.488.321230.07158.26934.840
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.943.99819.956.4297.626.7566.810.457
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar45.844309.83599.041101.001
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.901.2916.363.8655.247.1013.829.002
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.848.7772.512.2829.287.3125.330.564
(Ara Toplam)16.228.23129.372.48222.318.47916.105.864
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.751.8663.825.0944.045.1504.244.614
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları207.346152.574189.029225.483
Maddi Duran Varlıklar3.470.7663.631.0743.810.9963.994.295
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar68.02334.08036.11314.196
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar5.7317.3669.01210.640
TOPLAM VARLIKLAR19.980.09733.197.57626.363.62920.350.478
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.045.36223.061.75117.293.88010.412.120
Finansal Borçlar7.114.08220.499.32613.924.7777.348.217
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.551.138895.430370.971444.409
Diğer Borçlar104.82948.77930.34183.516
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)886.1141.124.2902.679.8852.214.198
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü119.160210.31500
Borç Karşılıkları60.55576.46268.52659.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler209.484207.149219.380262.258
(Ara Toplam)10.045.36223.061.75117.293.88010.412.120
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.567.3813.162.4823.470.1413.994.478
Finansal Borçlar2.431.5272.179.8092.713.2303.286.537
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar865.943675.942635.041505.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü269.911306.731121.870202.439
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.367.3546.973.3435.599.6085.943.880
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.367.3546.973.3435.599.6085.943.880
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.6727.347.6727.347.672
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0514.929514.9290
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.42973.42973.42973.429
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.355.735-3.355.735-3.355.735-3.355.735
Dönem Net Kar/Zararı256.373739.622-652.667-408.203
Diğer Özsermaye Kalemleri2.045.6151.653.4261.671.9802.286.717
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR19.980.09733.197.57626.363.62920.350.478
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri33.060.53727.342.4703.523.3521.624.550
Satışların Maliyeti (-)-28.233.547-24.001.714-2.006.542-1.100.890
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.826.9903.340.7561.516.810523.660
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.826.9903.340.7561.516.810523.660
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.230.537-876.089-439.038-224.881
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.990.195-1.434.476-880.372-451.656
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.836.9683.248.810396.947208.388
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-751.760-686.734-363.708-204.201
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.691.4663.592.267230.639-148.690
Net Faaliyet Kar/Zararı1.606.2581.030.191197.400-152.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler46.90641.56741.56741.567
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.738.3723.633.834272.206-107.123
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler87.38053.77344.21642.825
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.425.054-2.706.371-1.127.289-446.488
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler46.90641.56741.56741.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)400.698981.236-810.867-510.786
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-144.325-241.614158.200102.583
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-119.160-210.31500
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-25.165-31.299158.200102.583
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI256.373739.622-652.667-408.203
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)256.373739.622-652.667-408.203
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları256.373739.622-652.667-408.203
Hisse Başına Kazanç000-556
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri917.488661.669438.892216.925
Kıdem Tazminatı96.634-28.47871.033-67.906
Finansman Giderleri-3.425.054-2.706.371-1.127.289-446.488
Yurtiçi Satışlar31.737.50426.874.4593.083.7401.502.658
Yurtdışı Satışlar1.556.839586.670450.781121.892
Net Yabancı Para Pozisyonu4.834.54017.640.3834.592.992880.792
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.748.90515.888.738-2.467.733-1.938.007
Net YPP (Hedge Dahil)4.834.54017.640.3834.592.992880.792

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURVA 27,7 A/D A/D 6,4 31,9 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BURVA 27,68 0,07 0,07 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi