SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.963 1.945 0,93
VIOP 2.171 2.150 0,99
USD/TRY 13,5651 13,4770 0,65
BIST BANKS 1.727 1.725 0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.845,09 1.847,51 -0,13
BRENT 88,55 87,18 1,57

Burçelik Vana Sanayii Hisse Senedi | BURVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 20 27,9 7,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,0 65,2 63,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik Vana Sanayii
Kuruluş 30.11.1998
Faal Alanı Çelik ve çelik olmayan metallerden dayanıklı cihaz, tesis, yarı mamül; kara, deniz, hava araçları donanımı imalatı, ithali, ihracat, alım ve satımı yapmaktadır
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5,75,8
Ödenmiş Sermaye7,37,3
Net Kâr-0,7-0,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 32,8
FD/Satışlar 13,5
Yabancı Oranı (%) 1,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,8
Piyasa Değeri 186,2 mnTL
Net Borç 9,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,63 0,56 8,01 8,66
USD -1,44 0,71 -6,13 7,30
Göreceli -2,41 2,36 5,03 3,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BURVAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BURVAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar16.205.92817.116.16715.711.06616.228.231
Nakit ve Nakit Benzerleri809.6672.485.299364.5542.488.321
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.930.4233.462.2675.108.9294.943.998
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar113.589179.831134.98745.844
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar9.699.9128.389.1517.603.0475.901.291
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.652.3372.599.6192.499.5492.848.777
(Ara Toplam)16.205.92817.116.16715.711.06616.228.231
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.397.9703.620.4133.667.3883.751.866
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları122.781141.767160.755207.346
Maddi Duran Varlıklar3.091.3323.241.9213.404.3963.470.766
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar91.89297.69482.33668.023
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar91.965139.03119.9015.731
TOPLAM VARLIKLAR19.603.89820.736.58019.378.45419.980.097
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.982.21512.549.03710.082.44710.045.362
Finansal Borçlar9.878.1489.482.1707.330.1947.114.082
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.165.3252.017.6141.863.3251.551.138
Diğer Borçlar63.30959.29149.965104.829
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)521.423728.295550.212886.114
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000119.160
Borç Karşılıkları138.98368.11659.46860.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler215.027193.551229.283209.484
(Ara Toplam)11.982.21512.549.03710.082.44710.045.362
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.951.1942.419.8572.959.0733.567.381
Finansal Borçlar684.4471.260.1681.815.8852.431.527
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.101.2251.008.733867.426865.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü165.522150.956275.762269.911
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.670.4895.767.6866.336.9346.367.354
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.670.4895.767.6866.336.9346.367.354
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.6727.347.6727.347.672
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri514.929514.92900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.42973.42973.42973.429
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.099.362-3.099.362-3.099.362-3.355.735
Dönem Net Kar/Zararı-671.118-616.118-56.133256.373
Diğer Özsermaye Kalemleri1.504.9391.547.1362.071.3282.045.615
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR19.603.89820.736.58019.378.45419.980.097
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.782.8305.686.7872.979.20833.060.537
Satışların Maliyeti (-)-6.276.893-4.481.218-2.331.588-28.233.547
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.505.9371.205.569647.6204.826.990
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.505.9371.205.569647.6204.826.990
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-797.161-521.516-242.260-1.230.537
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.877.253-1.216.109-530.386-1.990.195
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri943.091865.173621.2962.836.968
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-452.806-460.179-267.887-751.760
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)321.808-127.062228.3833.691.466
Net Faaliyet Kar/Zararı-168.477-532.056-125.0261.606.258
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler48.59643.021046.906
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı370.404-84.041228.3833.738.372
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler148.404129.81972.11587.380
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.286.624-784.963-357.208-3.425.054
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler48.59643.021046.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-767.816-739.185-56.710400.698
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)96.698123.067577-144.325
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-119.160
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)96.698123.067577-25.165
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-671.118-616.118-56.133256.373
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-671.118-616.118-56.133256.373
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-671.118-616.118-56.133256.373
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri612.621436.720238.489917.488
Kıdem Tazminatı110.659104.00232.53796.634
Finansman Giderleri-1.286.624-784.963-357.208-3.425.054
Yurtiçi Satışlar8.480.4105.729.2462.675.62231.737.504
Yurtdışı Satışlar1.172.902828.023303.5861.556.839
Net Yabancı Para Pozisyonu1.311.5181.609.9862.233.6764.834.540
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-180.17958.071810.1602.748.905
Net YPP (Hedge Dahil)1.311.5181.609.9862.233.6764.834.540
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.469.441-408.573-1.323.0164.007.274
Düzeltme Öncesi Kar-671.118-616.118-56.133256.373
Düzeltmeler:1.772.1401.108.471198.1073.021.179
Amortisman & İtfa Payları612.621436.720238.489917.488
Karşılıklardaki Değişim237.473128.114-10.26234.989
Diğer Gelir/ Gider922.046543.637-30.1202.068.702
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.101.022492.353141.9743.277.552
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-2.451.303-781.766-1.464.990729.722
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.350.281-289.413-1.323.0164.007.274
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-119.160-119.16000
Sabit Sermaye Yatırımları-172.491-171.967-139.841-51.923
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit48.59643.02105.339
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-123.895-128.946-139.841-46.584
Serbest Nakit Akım-1.593.336-537.519-1.462.8573.960.690
Finansal Borçlardaki Değişim1.104.5161.209.055-453.570290.855
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.189.834-674.558-207.340-2.174.524
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-85.318534.497-660.910-1.883.669
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1.678.654-3.022-2.123.7672.077.021
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1.678.654-3.022-2.123.7672.077.021
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.488.3212.488.3212.488.321411.300
Dönem Sonu Nakit809.6672.485.299364.5542.488.321

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURVA 25,3 A/D A/D 13,5 32,8 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BURVA 25,34 2,68 1,57 -110,36 -1,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi