SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Burçelik Vana Sanayii Hisse Senedi | BURVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,58 22,48 3,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 10,2 9,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik Vana Sanayii
Kuruluş 30.11.1998
Faal Alanı Çelik ve çelik olmayan metallerden dayanıklı cihaz, tesis, yarı mamül; kara, deniz, hava araçları donanımı imalatı, ithali, ihracat, alım ve satımı yapmaktadır
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6,46,7
Ödenmiş Sermaye7,37,3
Net Kâr-0,30,4

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,39
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,6
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,21 -6,08 -4,28 -18,57
USD - - - -
Göreceli 0,60 -1,84 -0,23 -38,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BURVAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BURVAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar23.084.15520.787.80316.205.92817.116.167
Nakit ve Nakit Benzerleri2.406.3672.006.828809.6672.485.299
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.779.5726.724.1532.930.4233.462.267
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.872136.687113.589179.831
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.266.2477.955.0159.699.9128.389.151
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.609.0973.965.1202.652.3372.599.619
(Ara Toplam)23.084.15520.787.80316.205.92817.116.167
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.904.3634.218.2703.397.9703.620.413
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları84.805103.793122.781141.767
Maddi Duran Varlıklar4.613.7033.917.7423.091.3323.241.921
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar202.200193.59891.89297.694
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.6553.13791.965139.031
TOPLAM VARLIKLAR27.988.51825.006.07319.603.89820.736.580
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler19.226.29815.706.00711.982.21512.549.037
Finansal Borçlar11.757.0869.417.8179.878.1489.482.170
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.573.7472.035.3991.165.3252.017.614
Diğer Borçlar56.19387.15663.30959.291
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.444.3893.619.453521.423728.295
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0234.13700
Borç Karşılıkları104.04879.888138.98368.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler290.835232.157215.027193.551
(Ara Toplam)19.226.29815.706.00711.982.21512.549.037
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.370.6972.580.2481.951.1942.419.857
Finansal Borçlar916.3521.095.988684.4471.260.168
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.400.9801.186.7411.101.2251.008.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü53.365297.519165.522150.956
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.391.5236.719.8185.670.4895.767.686
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.391.5236.719.8185.670.4895.767.686
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.6727.347.6727.347.672
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri514.929514.929514.929514.929
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.42973.42973.42973.429
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.501.202-2.899.291-3.099.362-3.099.362
Dönem Net Kar/Zararı-295.757398.089-671.118-616.118
Diğer Özsermaye Kalemleri1.252.4521.284.9901.504.9391.547.136
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR27.988.51825.006.07319.603.89820.736.580
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.811.94417.546.2498.782.8305.686.787
Satışların Maliyeti (-)-2.541.136-13.253.528-6.276.893-4.481.218
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.270.8084.292.7212.505.9371.205.569
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.270.8084.292.7212.505.9371.205.569
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-519.121-1.122.191-797.161-521.516
Genel Yönetim Giderleri (-)-970.060-2.541.491-1.877.253-1.216.109
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.327.6162.430.699943.091865.173
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.043.076-1.420.642-452.806-460.179
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)66.1671.639.096321.808-127.062
Net Faaliyet Kar/Zararı-218.373629.039-168.477-532.056
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8648.59648.59643.021
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-139.98700
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı66.2531.547.705370.404-84.041
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler98.070919.861148.404129.819
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-696.100-1.794.103-1.286.624-784.963
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler86-91.39148.59643.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-531.777673.463-767.816-739.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)236.020-275.37496.698123.067
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-234.13700
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)236.020-41.23796.698123.067
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-295.757398.089-671.118-616.118
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-295.757398.089-671.118-616.118
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-295.757398.089-671.118-616.118
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri218.187793.206612.621436.720
Kıdem Tazminatı121.008137.349110.659104.002
Finansman Giderleri-696.100-1.794.103-1.286.624-784.963
Yurtiçi Satışlar2.699.47812.124.7738.480.4105.729.246
Yurtdışı Satışlar1.112.7666.291.9581.172.902828.023
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.497.3701.112.6131.311.5181.609.986
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-120.528-2.243.577-180.17958.071
Net YPP (Hedge Dahil)-3.497.3701.112.6131.311.5181.609.986
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-206.8021.444.463-1.469.441-408.573
Düzeltme Öncesi Kar-295.757398.089-671.118-616.118
Düzeltmeler:1.427.0892.773.1711.772.1401.108.471
Amortisman & İtfa Payları218.187793.206612.621436.720
Karşılıklardaki Değişim154.928238.077237.473128.114
Diğer Gelir/ Gider1.053.9741.741.888922.046543.637
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.131.3323.171.2601.101.022492.353
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.103.997-1.841.774-2.451.303-781.766
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)27.3351.329.486-1.350.281-289.413
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-234.137114.977-119.160-119.160
Sabit Sermaye Yatırımları-903.762-1.262.204-172.491-171.967
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit8648.59648.59643.021
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-903.676-1.213.608-123.895-128.946
Serbest Nakit Akım-1.110.478230.855-1.593.336-537.519
Finansal Borçlardaki Değişim2.085.335909.6011.104.5161.209.055
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-575.318-1.621.949-1.189.834-674.558
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.510.017-712.348-85.318534.497
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış399.539-481.493-1.678.654-3.022
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim399.539-481.493-1.678.654-3.022
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.006.8282.488.3212.488.3212.488.321
Dönem Sonu Nakit2.406.3672.006.828809.6672.485.299

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURVA 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BURVA 18,99 0,62 0,39 -22,85 -0,25
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi