SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Burçelik Vana Sanayii Hisse Senedi | BURVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 14,41 25,08 10,67
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 21,1 20,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik Vana Sanayii
Kuruluş 30.11.1998
Faal Alanı Çelik ve çelik olmayan metallerden dayanıklı cihaz, tesis, yarı mamül; kara, deniz, hava araçları donanımı imalatı, ithali, ihracat, alım ve satımı yapmaktadır
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5,96,3
Ödenmiş Sermaye7,37,3
Net Kâr-0,4-0,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 30,9
FD/Satışlar 18,1
Yabancı Oranı (%) 0,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,4
Piyasa Değeri 183,5 mnTL
Net Borç 10,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,40 35,69 45,32 157,26
USD -0,25 35,69 44,05 123,45
Göreceli 0,60 34,43 35,71 154,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BURVA0,000,00000,000,00 0 A/D
BURVA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar16.105.86413.249.56412.304.24811.542.676
Nakit ve Nakit Benzerleri34.840411.300696.915768.410
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.810.4577.319.9804.690.8803.016.693
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar101.00181.80648.36637.948
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.829.0023.701.0994.880.3595.613.695
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.330.5641.735.3791.987.7282.105.930
(Ara Toplam)16.105.86413.249.56412.304.24811.542.676
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.244.6144.491.2042.957.9423.197.435
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0025.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları225.483261.938298.394399.186
Maddi Duran Varlıklar3.994.2954.213.0552.263.6542.394.544
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.19615.07015.94516.819
Ertelenmiş Vergi Varlığı00353.544360.218
Diğer Duran Varlıklar10.6401.1411.40526.668
TOPLAM VARLIKLAR20.350.47817.740.76815.262.19014.740.111
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.412.1208.018.2366.912.9577.773.987
Finansal Borçlar7.348.2176.779.2476.099.4276.980.680
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar444.409404.275400.998362.553
Diğer Borçlar83.51651.23948.13229.601
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.214.198577.783134.936128.068
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları59.52265.12264.48271.663
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler262.258140.570164.982201.422
(Ara Toplam)10.412.1208.018.2366.912.9577.773.987
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.994.4783.416.1413.595.6742.234.749
Finansal Borçlar3.286.5372.497.6193.244.1241.890.472
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar505.502624.923351.550344.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü202.439293.59900
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.943.8806.306.3914.753.5594.731.375
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.943.8806.306.3914.753.5594.731.375
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.6727.347.6727.347.672
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.42973.42973.42973.429
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.355.735-3.207.578-3.207.578-3.207.578
Dönem Net Kar/Zararı-408.203-148.157-224.053-221.581
Diğer Özsermaye Kalemleri2.286.7172.241.025764.089739.433
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR20.350.47817.740.76815.262.19014.740.111
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.624.55011.339.6847.386.5524.646.450
Satışların Maliyeti (-)-1.100.890-6.598.825-4.170.020-2.752.233
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)523.6604.740.8593.216.5321.894.217
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)523.6604.740.8593.216.5321.894.217
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-224.881-844.461-603.099-366.323
Genel Yönetim Giderleri (-)-451.656-1.950.490-1.425.069-943.417
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri208.388344.869268.100241.369
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-204.201-327.414-283.287-261.511
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-148.6901.963.3631.173.177564.335
Net Faaliyet Kar/Zararı-152.8771.945.9081.188.364584.477
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.56721.04011.50111.501
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-58.45100
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-107.1231.925.9521.184.678575.836
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler42.825105.46560.88528.472
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-446.488-1.965.984-1.533.935-890.718
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler41.567-37.41111.50111.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-510.78665.433-288.372-286.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)102.583-213.59064.31964.829
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)102.583-213.59064.31964.829
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-408.203-148.157-224.053-221.581
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-408.203-148.157-224.053-221.581
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-408.203-148.157-224.053-221.581
Hisse Başına Kazanç-556000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri216.925654.934486.209320.998
Kıdem Tazminatı-67.90677.150-8.90516.890
Finansman Giderleri-446.488-1.965.984-1.533.935-890.718
Yurtiçi Satışlar1.502.65811.053.6857.126.8234.456.883
Yurtdışı Satışlar121.892394.039328.290190.601
Net Yabancı Para Pozisyonu880.792513.2791.216.5241.241.135
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.938.007-156.401624.642749.822
Net YPP (Hedge Dahil)880.792513.2791.216.5241.222.280

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURVA 25,0 A/D A/D 18,1 30,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BURVA 24,98 0,22 0,40 17,70 0,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi