SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.127 1.153 -2,22
VIOP 1.238 1.267 -2,24
USD/TRY 8,2750 8,1848 1,10
BIST BANKS 1.155 1.161 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.561 12.064 -4,17
GOLD 1.880,43 1.907,91 -1,44
BRENT 39,52 41,61 -5,02

Burçelik Vana Sanayii Hisse Senedi | BURVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 52,5 79,5 27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 33,2 32,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik Vana Sanayii
Kuruluş 30.11.1998
Faal Alanı Çelik ve çelik olmayan metallerden dayanıklı cihaz, tesis, yarı mamül; kara, deniz, hava araçları donanımı imalatı, ithali, ihracat, alım ve satımı yapmaktadır
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5,65,9
Ödenmiş Sermaye7,37,3
Net Kâr-0,7-0,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,5
Piyasa Değeri 531,2 mnTL
Net Borç 16,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,79 27,63 31,45 644,59
USD 9,79 22,77 25,31 444,25
Göreceli 12,28 37,21 30,77 656,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BURVA0,000,00000,000,00 0 A/D
BURVA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar22.318.47916.105.86413.249.56412.304.248
Nakit ve Nakit Benzerleri58.26934.840411.300696.915
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.626.7566.810.4577.319.9804.690.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar99.041101.00181.80648.366
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.247.1013.829.0023.701.0994.880.359
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.287.3125.330.5641.735.3791.987.728
(Ara Toplam)22.318.47916.105.86413.249.56412.304.248
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.045.1504.244.6144.491.2042.957.942
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar00025.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları189.029225.483261.938298.394
Maddi Duran Varlıklar3.810.9963.994.2954.213.0552.263.654
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.11314.19615.07015.945
Ertelenmiş Vergi Varlığı000353.544
Diğer Duran Varlıklar9.01210.6401.1411.405
TOPLAM VARLIKLAR26.363.62920.350.47817.740.76815.262.190
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.293.88010.412.1208.018.2366.912.957
Finansal Borçlar13.924.7777.348.2176.779.2476.099.427
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar370.971444.409404.275400.998
Diğer Borçlar30.34183.51651.23948.132
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.679.8852.214.198577.783134.936
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları68.52659.52265.12264.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler219.380262.258140.570164.982
(Ara Toplam)17.293.88010.412.1208.018.2366.912.957
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.470.1413.994.4783.416.1413.595.674
Finansal Borçlar2.713.2303.286.5372.497.6193.244.124
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar635.041505.502624.923351.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü121.870202.439293.5990
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.599.6085.943.8806.306.3914.753.559
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.599.6085.943.8806.306.3914.753.559
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.6727.347.6727.347.672
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri514.929000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.42973.42973.42973.429
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.355.735-3.355.735-3.207.578-3.207.578
Dönem Net Kar/Zararı-652.667-408.203-148.157-224.053
Diğer Özsermaye Kalemleri1.671.9802.286.7172.241.025764.089
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR26.363.62920.350.47817.740.76815.262.190
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.523.3521.624.55011.339.6847.386.552
Satışların Maliyeti (-)-2.006.542-1.100.890-6.598.825-4.170.020
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.516.810523.6604.740.8593.216.532
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.516.810523.6604.740.8593.216.532
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-439.038-224.881-844.461-603.099
Genel Yönetim Giderleri (-)-880.372-451.656-1.950.490-1.425.069
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri396.947208.388344.869268.100
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-363.708-204.201-327.414-283.287
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)230.639-148.6901.963.3631.173.177
Net Faaliyet Kar/Zararı197.400-152.8771.945.9081.188.364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.56741.56721.04011.501
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-58.4510
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı272.206-107.1231.925.9521.184.678
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler44.21642.825105.46560.885
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.127.289-446.488-1.965.984-1.533.935
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler41.56741.567-37.41111.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-810.867-510.78665.433-288.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)158.200102.583-213.59064.319
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)158.200102.583-213.59064.319
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-652.667-408.203-148.157-224.053
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-652.667-408.203-148.157-224.053
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-652.667-408.203-148.157-224.053
Hisse Başına Kazanç0-55600
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri438.892216.925654.934486.209
Kıdem Tazminatı71.033-67.90677.150-8.905
Finansman Giderleri-1.127.289-446.488-1.965.984-1.533.935
Yurtiçi Satışlar3.083.7401.502.65811.053.6857.126.823
Yurtdışı Satışlar450.781121.892394.039328.290
Net Yabancı Para Pozisyonu4.592.992880.792513.2791.216.524
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.467.733-1.938.007-156.401624.642
Net YPP (Hedge Dahil)4.592.992880.792513.2791.216.524

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURVA 72,3 A/D A/D A/D A/D 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BURVA 72,30 2,20 2,06 -14,28 -0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi