SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.323 1.284 3,11
VIOP 1.468 1.422 3,22
USD/TRY 7,8510 7,8256 0,32
BIST BANKA 1.467 1.407 4,24
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.291 13.336 -0,33
ALTIN 1.809,62 1.776,57 1,86
BRENT 47,50 47,88 -0,79

Rodrigo Tekstil Hisse Senedi | RODRG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,06 18,72 15,66
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 14,6 14,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Rodrigo Tekstil
Kuruluş 28.12.1997
Faal Alanı Tekstil uretimi
Telefon (0212)8750741
Faks (0212)8750841
Adres M.Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sk. No:3/1 Merter - Güngören - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar12,510,8
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr0,51,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 10,6
FD/Satışlar 7,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,1
Piyasa Değeri 132,6 mnTL
Net Borç 5,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,99 60,82 108,46 934,25
USD 10,13 60,20 122,36 688,96
Göreceli 13,86 64,66 80,66 821,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
RODRG0,000,00000,000,00 0 A/D
RODRG0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.311.15418.118.14416.651.05814.933.537
Nakit ve Nakit Benzerleri1.836.869445.5231.665.1501.880.697
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.793.1584.755.9854.761.7785.277.217
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar344.192854.828638.655403.669
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.976.77211.716.5309.463.2037.161.030
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar360.163345.278122.272210.924
(Ara Toplam)20.311.15418.118.14416.651.05814.933.537
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar8.335.9757.116.5346.970.0077.116.727
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.447.2951.452.8331.505.0001.464.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar6.063.2125.296.9355.435.5405.374.162
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.56526.98829.46730.937
Ertelenmiş Vergi Varlığı674.371339.7780247.628
Diğer Duran Varlıklar127.532000
TOPLAM VARLIKLAR28.647.12925.234.67823.621.06522.050.264
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.013.81612.005.18010.711.3249.387.015
Finansal Borçlar3.011.0422.528.7522.861.5512.331.818
Diğer Finansal Yükümlülükler28.74243.24726.07248.217
Ticari Borçlar5.935.2526.290.2295.588.3545.219.975
Diğer Borçlar2.972.9273.030.0672.049.8051.606.029
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)22.75962.759121.654131.816
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları006.8106.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler43.09450.12657.07842.350
(Ara Toplam)12.013.81612.005.18010.711.3249.387.015
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.089.7952.412.2123.076.4743.757.849
Finansal Borçlar3.998.3242.340.8862.808.1413.681.689
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar91.47171.32689.65376.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00178.6800
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar12.543.51810.817.2869.833.2678.905.400
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.543.51810.817.2869.833.2678.905.400
Ödenmiş Sermaye7.085.0007.085.0007.085.0007.085.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları1.876.942000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-303.026-1.587.226-1.546.226-2.560.577
Dönem Net Kar/Zararı477.9751.156.993255.582973.351
Diğer Özsermaye Kalemleri3.406.6274.162.5194.038.9113.407.626
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR28.647.12925.234.67823.621.06522.050.264
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.676.08621.009.9877.003.16014.366.918
Satışların Maliyeti (-)-1.726.386-9.064.395-1.722.583-7.731.137
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.949.70011.945.5925.280.5776.635.781
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.949.70011.945.5925.280.5776.635.781
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.225.926-8.233.341-3.742.391-6.140.433
Genel Yönetim Giderleri (-)-286.857-1.287.255-628.466-1.184.067
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri239.709784.1721.204.0022.152.010
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-52.617-911.354-670.779-1.246.014
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)624.0092.297.8141.442.943217.277
Net Faaliyet Kar/Zararı436.9172.424.996909.720-688.719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0104.1060155.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-57.705000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı566.3042.401.9201.442.943372.277
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler595.941458.701197.4392.858.923
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.020.777-1.772.144-959.775-2.435.948
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-57.705104.1060155.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)141.4681.088.477680.607795.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)336.50768.516-425.025178.099
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)336.50768.516-425.025178.099
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI477.9751.156.993255.582973.351
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)477.9751.156.993255.582973.351
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları477.9751.156.993255.582973.351
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri101.790826.61249.6061.772.962
Kıdem Tazminatı19.74618.53318.47315.578
Finansman Giderleri-1.020.777-1.772.144-959.775-2.435.948
Yurtiçi Satışlar5.766.73214.212.9292.437.74811.988.551
Yurtdışı Satışlar13.2096.001.3994.572.6402.520.367
Net Yabancı Para Pozisyonu4.580.910-4.146.03310.180.2934.040.355
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.134.020-4.146.033-1.268.241-3.707.717
Net YPP (Hedge Dahil)4.580.910-4.146.03310.180.2934.040.355

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
RODRG 18,7 A/D A/D 7,0 10,6 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi