SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Altınyağ Kombinaları Hisse Senedi | ALYAG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,4 0,78 0,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 3,1 3,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyağ Kombinaları
Kuruluş 09.08.1962
Faal Alanı Bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, rafinerisi, sabun imali, bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı,hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme yardımcı madde ve malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımı.
Telefon (0232)3768451
Faks (0232)3768458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar30,620,6
Ödenmiş Sermaye105,0105,0
Net Kâr7,6-1,4

Cari Değerler

F/K 7,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 11,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 53,5 mnTL
Net Borç 1,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,77 2,00 -30,14 24,39
USD -3,47 2,79 -33,61 14,75
Göreceli -0,05 -0,69 -9,34 61,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALYAG27.02.20015,280,09509,509,50 310.262 50
ALYAG27.02.20015,280,09509,509,50310.26250

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.644.66919.250.05526.340.94227.441.142
Nakit ve Nakit Benzerleri48.89286.21022.92047.172
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.393.76311.606.17919.150.47119.775.710
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.003.324872.6814.948.8024.920.806
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar70.23275.18880.5891.380.973
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.979.9436.461.2821.618.358796.679
(Ara Toplam)18.496.15419.101.54025.821.14026.921.340
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar148.515148.515519.802519.802
Duran Varlıklar54.960.40451.280.48453.602.35344.680.748
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar35.307.14433.718.92936.275.61434.388.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.200.00010.200.00010.125.0003.525.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.780.7970841.568865.734
Maddi Duran Varlıklar4.654.9654.903.4744.947.0273.945.924
Şerefiye1.099.398914.97100
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.416.3051.404.3371.413.1441.424.357
Ertelenmiş Vergi Varlığı501.795138.7730531.127
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR73.605.07370.530.53979.943.29572.121.890
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler38.763.08844.461.66849.595.09148.993.884
Finansal Borçlar481.943939.1891.217.1861.483.660
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar27.101.60830.912.68536.613.89033.903.241
Diğer Borçlar4.182.9995.407.4695.045.5056.896.876
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)228.387377.949264.171570.252
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00071.046
Borç Karşılıkları892.491857.815921.006983.793
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.875.6605.966.5615.533.3335.085.016
(Ara Toplam)38.763.08844.461.66849.595.09148.993.884
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.344.6821.654.8732.148.4321.981.371
Finansal Borçlar1.465.5260853.8011.019.426
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar44.59644.59675.64289.292
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar479.224470.750310.070360.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü553.864532.349370.8280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler801.472607.178538.091511.804
Özkaynaklar31.497.30324.413.99828.199.77221.146.635
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.587.62720.571.27424.396.01019.305.487
Ödenmiş Sermaye105.000.000105.000.000105.000.000105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-5.962.359-5.962.359-5.962.358-8.212.358
Hisse Senedi İhraç Primleri0001.031.646
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.7757.7757.7757.775
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-51.887.403-52.939.293-52.939.293-52.554.489
Dönem Net Kar/Zararı7.573.204-1.383.5382.341.597-870.481
Diğer Özsermaye Kalemleri-24.143.590-24.151.311-24.051.711-25.096.606
Azınlık Payları909.6763.842.7243.803.7621.841.148
TOPLAM KAYNAKLAR73.605.07370.530.53979.943.29572.121.890
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.030.3874.633.7223.852.0751.793.254
Satışların Maliyeti (-)-3.838.432-3.604.744-3.044.789-997.139
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.191.9551.028.978807.286796.115
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.191.9551.028.978807.286796.115
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-110.212-78.788-63.817-59.003
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.410.582-6.247.645-2.884.001-1.356.098
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri34.120.75221.398.76417.410.8267.734.570
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-22.024.644-17.999.334-14.578.279-6.047.866
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.767.269-1.898.025692.0151.067.718
Net Faaliyet Kar/Zararı-6.328.839-5.297.455-2.140.532-618.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.222.0157.583.4306.880.11461.769
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-66.496000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.922.7885.685.4057.572.1291.129.487
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler47.825000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.037.766-3.532.790-1.802.278-1.307.918
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.155.5197.583.4306.880.11461.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.932.8472.152.6155.769.851-178.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.483.510-1.789.970-1.733.288-917.904
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-71.046
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.483.510-1.789.970-1.733.288-846.858
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.449.337362.6454.036.563-1.096.335
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.449.337362.6454.036.563-1.096.335
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-123.8671.746.1831.694.966-225.854
Ana Ortaklık Payları7.573.204-1.383.5382.341.597-870.481
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri356.858356.858236.943118.314
Kıdem Tazminatı142.656129.431108.75271.577
Finansman Giderleri-4.037.766-3.532.790-1.802.278-1.307.918
Yurtiçi Satışlar2.950.2913.097.8262.790.3851.191.904
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.236.95128.226.60022.721.69316.923.010
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.236.95128.226.60022.721.69316.923.010
Net YPP (Hedge Dahil)1.236.95128.226.60022.721.69316.923.010

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALYAG 0,5 7,1 A/D 11,0 1,8 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi