SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Altınyağ Kombinaları Hisse Senedi | ALYAG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,6 1,77 1,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 23,3 23,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyağ Kombinaları
Kuruluş 09.08.1962
Faal Alanı Bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, rafinerisi, sabun imali, bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı,hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme yardımcı madde ve malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımı.
Telefon (0232)3768451
Faks (0232)3768458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,130,6
Ödenmiş Sermaye105,0105,0
Net Kâr10,57,6

Cari Değerler

F/K 7,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 36,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri 135,4 mnTL
Net Borç 1,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -3,01 1,57 214,63
USD 0,15 -3,01 0,68 173,28
Göreceli 1,00 -3,91 -5,15 211,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALYAG27.02.20015,280,09509,509,50 310.262 50
ALYAG27.02.20015,280,09509,509,50310.26250

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar23.731.13218.644.66919.250.05526.340.942
Nakit ve Nakit Benzerleri15.42848.89286.21022.920
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar9.535.5217.393.76311.606.17919.150.471
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.125.0376.003.324872.6814.948.802
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar45.53570.23275.18880.589
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.861.0964.979.9436.461.2821.618.358
(Ara Toplam)23.582.61718.496.15419.101.54025.821.140
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar148.515148.515148.515519.802
Duran Varlıklar57.626.40754.960.40451.280.48453.602.353
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar38.560.41435.307.14433.718.92936.275.614
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.200.00010.200.00010.200.00010.125.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.695.8461.780.7970841.568
Maddi Duran Varlıklar4.408.8904.654.9654.903.4744.947.027
Şerefiye1.099.3981.099.398914.9710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.408.4451.416.3051.404.3371.413.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı253.414501.795138.7730
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR81.357.53973.605.07370.530.53979.943.295
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler36.098.49238.763.08844.461.66849.595.091
Finansal Borçlar452.491481.943939.1891.217.186
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar27.978.31827.101.60830.912.68536.613.890
Diğer Borçlar3.437.0524.182.9995.407.4695.045.505
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)541.108228.387377.949264.171
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları892.491892.491857.815921.006
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.797.0325.875.6605.966.5615.533.333
(Ara Toplam)36.098.49238.763.08844.461.66849.595.091
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.457.4803.344.6821.654.8732.148.432
Finansal Borçlar1.450.9231.465.5260853.801
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar44.59644.59644.59675.642
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar518.436479.224470.750310.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü371.742553.864532.349370.828
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler71.783801.472607.178538.091
Özkaynaklar42.801.56731.497.30324.413.99828.199.772
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.085.80430.587.62720.571.27424.396.010
Ödenmiş Sermaye105.000.000105.000.000105.000.000105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0-5.962.359-5.962.359-5.962.358
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.7757.7757.7757.775
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-44.314.199-51.887.403-52.939.293-52.939.293
Dönem Net Kar/Zararı10.466.1437.573.204-1.383.5382.341.597
Diğer Özsermaye Kalemleri-30.073.915-24.143.590-24.151.311-24.051.711
Azınlık Payları1.715.763909.6763.842.7243.803.762
TOPLAM KAYNAKLAR81.357.53973.605.07370.530.53979.943.295
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri493.7815.030.3874.633.7223.852.075
Satışların Maliyeti (-)-506.900-3.838.432-3.604.744-3.044.789
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-13.1191.191.9551.028.978807.286
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-13.1191.191.9551.028.978807.286
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-158.497-110.212-78.788-63.817
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.571.760-7.410.582-6.247.645-2.884.001
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.570.72634.120.75221.398.76417.410.826
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.778.336-22.024.644-17.999.334-14.578.279
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.049.0145.767.269-1.898.025692.015
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.743.376-6.328.839-5.297.455-2.140.532
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler431.7717.222.0157.583.4306.880.114
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-66.49600
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.480.78512.922.7885.685.4057.572.129
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler047.82500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-196.671-4.037.766-3.532.790-1.802.278
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler431.7717.155.5197.583.4306.880.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.284.1148.932.8472.152.6155.769.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-46.793-1.483.510-1.789.970-1.733.288
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-46.793-1.483.510-1.789.970-1.733.288
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.237.3217.449.337362.6454.036.563
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.237.3217.449.337362.6454.036.563
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları771.178-123.8671.746.1831.694.966
Ana Ortaklık Payları10.466.1437.573.204-1.383.5382.341.597
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri100.837356.858356.858236.943
Kıdem Tazminatı165.882142.656129.431108.752
Finansman Giderleri-196.671-4.037.766-3.532.790-1.802.278
Yurtiçi Satışlar271.4922.950.2913.097.8262.790.385
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu16.909.7111.236.95128.226.60022.721.693
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu16.909.7111.236.95128.226.60022.721.693
Net YPP (Hedge Dahil)16.909.7111.236.95128.226.60022.721.693

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALYAG 1,3 7,1 A/D 36,8 3,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi