SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6227 3,6303 -0,21
BIST BANKS 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.641 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.237,54 1.235,69 0,15
BRENT 56,15 55,69 0,83

 ALYAG | Altınyağ Kombinaları

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,65 0,94 0,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 18 18

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyağ Kombinaları
Kuruluş 09.08.1962
Faal Alanı Bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, rafinerisi, sabun imali, bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı,hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme yardımcı madde ve malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımı.
Telefon (0232)3768451
Faks (0232)3768458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51.104.77444.694.479
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.000
Net Kâr-1.492.726-131.090

Cari Oranlar

F/K -29,5
FD/FAVÖK -113,9
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 1,43 4,41 -29,03
USD 0,27 5,58 -15,51 -22,40
Göreceli -1,53 -5,15 -13,68 -19,32

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
ALYAG28.02.20015,280,095050
ALYAG28.02.20015,280,095050

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar32.074.25018.845.44516.911.52431.939.440
Nakit ve Nakit Benzerleri884.031921.627465.1752.635.618
Finansal Yatırımlar19.251.7048.485.7407.271.9820
Ticari Alacaklar3.175.5473.128.490841.6694.153.898
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar360.209275.7793.451.72815.647.694
Stoklar7.895.0224.875.7473.515.5113.015.095
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar507.7371.158.0621.365.4595.936.288
(Ara Toplam)32.074.25018.845.44516.911.52431.388.593
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar000550.847
Duran Varlıklar78.508.98777.907.86877.144.472129.230.595
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0003.051
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller125.0000038.043.500
Maddi Duran Varlıklar77.569.12477.386.90276.553.66786.610.946
Maddi Olmayan Duran Varlıklar52.45957.74291.8522.591.222
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar762.404463.224498.9531.981.876
TOPLAM VARLIKLAR110.583.23796.753.31394.055.996161.170.035
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler36.924.68839.108.73735.494.97873.804.757
Finansal Borçlar18.408.23115.889.59115.570.80117.723.584
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.638.19320.778.39516.304.01214.016.161
Diğer Borçlar784.0121.318.4026.336796.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları557.633474.586471.984917.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.536.619647.7633.141.84540.351.373
(Ara Toplam)36.924.68839.108.73735.494.97873.804.757
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler22.444.28512.839.94812.123.92818.621.767
Finansal Borçlar20.079.06110.783.66110.762.8259.377.433
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar89.29289.29286.28989.292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları1.250.2481.168.0201.133.8201.037.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.025.684798.975140.9948.117.417
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar51.214.26444.804.62846.437.09068.743.511
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.104.77444.694.47946.325.51644.307.432
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0001.496.512
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-42.103.384-42.103.384-41.724.383-45.318.132
Dönem Net Kar/Zararı-1.492.726-131.090-658.605-4.850.290
Diğer Özsermaye Kalemleri34.700.88426.928.95328.708.50432.979.342
Azınlık Payları109.490110.149111.57424.436.079
TOPLAM KAYNAKLAR110.583.23796.753.31394.055.996161.170.035
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri64.052.26149.750.89321.117.57287.871.425
Satışların Maliyeti (-)-59.520.328-46.829.797-21.443.543-83.423.189
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.531.9332.921.096-325.9714.448.236
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.531.9332.921.096-325.9714.448.236
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-255.667-154.848-82.964-582.949
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.012.721-1.918.469-994.763-8.191.310
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.407.2063.689.8991.833.2627.824.872
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.539.199-2.623.074-806.977-9.829.221
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.131.5521.914.604-377.413-6.330.372
Net Faaliyet Kar/Zararı1.263.545847.779-1.403.698-4.326.023
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.492.451-2.559.081-820.053-5.773.935
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler467.352295.565-204.1654.743.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.893.547-348.912-1.401.631-7.360.495
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)399.452217.112743.741588.791
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)399.452217.112743.741588.791
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.494.095-131.800-657.890-6.771.704
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.494.095-131.800-657.890-6.771.704
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.369-710715-1.921.414
Ana Ortaklık Payları-1.492.726-131.090-658.605-4.850.290
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.340.1641.540.775732.2502.613.754
Kıdem Tazminatı220.192128.914134.059199.298
Finansman Giderleri-5.492.451-2.559.081-820.053-5.773.935
Yurtiçi Satışlar49.705.51340.602.36018.666.88177.205.236
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-45.794.602-40.455.37310.449.197-34.894.470
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-45.794.602-40.455.37310.449.197-34.894.470
Net YPP (Hedge Dahil)-45.794.602-40.455.37310.449.197-34.894.470
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALYAG 0,7 A/D A/D 0,6 0,8 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ALYAG 0,71 0,06 0,06 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ALYAG 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.