SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.324 98.415 -1,11
VIOP 120.450 122.040 -1,30
USD/TRY 5,8501 5,7922 1,00
BIST BANKA 137.396 140.323 -2,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.484,91 1.490,58 -0,38
BRENT 58,65 59,42 -1,30

 Altınyağ Kombinaları Hisse Senedi | ALYAG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,4 0,45 0,05
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,1 1,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyağ Kombinaları
Kuruluş 09.08.1962
Faal Alanı Bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, rafinerisi, sabun imali, bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı,hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme yardımcı madde ve malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımı.
Telefon (0232)3768451
Faks (0232)3768458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar24,419,3
Ödenmiş Sermaye105,0105,0
Net Kâr2,3-0,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,5
Piyasa Değeri 45,1 mnTL
Net Borç 2,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,33 5,00 -4,55 -4,55
USD -3,00 6,81 -6,52 -13,24
Göreceli -1,23 1,39 -1,69 -10,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALYAG27.02.20015,280,09509,509,50 310.262 50
ALYAG27.02.20015,280,09509,509,50310.26250

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar26.340.94227.441.14264.493.979185.525.350
Nakit ve Nakit Benzerleri22.92047.17249.2461.242.161
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.150.47119.775.71027.098.94441.265.908
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.948.8024.920.80631.834.13021.407.348
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar80.5891.380.9731.247.76922.684.468
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.618.358796.6793.744.0888.591.962
(Ara Toplam)25.821.14026.921.34063.974.17795.191.847
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar519.802519.802519.80290.333.503
Duran Varlıklar53.602.35344.680.74843.976.77219.962.810
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar36.275.61434.388.60633.667.7491.150.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.125.0003.525.0003.525.0003.525.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları841.568865.73400
Maddi Duran Varlıklar4.947.0273.945.9243.982.5173.320.368
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.413.1441.424.3571.437.2211.417.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı0531.1271.364.2858.527.233
Diğer Duran Varlıklar0002.023.175
TOPLAM VARLIKLAR79.943.29572.121.890108.470.751205.488.160
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler49.595.09148.993.88474.275.906154.884.394
Finansal Borçlar1.217.1861.483.6601.651.12121.011.320
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar36.613.89033.903.24144.759.36692.806.479
Diğer Borçlar5.045.5056.896.87619.257.15029.620.330
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)264.171570.25200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü071.046301.7430
Borç Karşılıkları921.006983.793983.7933.274.193
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.533.3335.085.0167.322.7338.172.072
(Ara Toplam)49.595.09148.993.88474.275.906154.884.394
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.148.4321.981.37111.903.30329.919.850
Finansal Borçlar853.8011.019.426527.64028.481.184
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar75.64289.29210.325.99989.292
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar310.070360.849221.059422.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü370.828000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler538.091511.804828.605926.628
Özkaynaklar28.199.77221.146.63522.291.54220.683.916
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.396.01019.305.48720.208.58417.840.820
Ödenmiş Sermaye105.000.000105.000.000105.000.000105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-5.962.358-8.212.358-8.212.358-8.212.358
Hisse Senedi İhraç Primleri01.031.6461.031.6460
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.7757.7757.7757.775
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-52.939.293-52.554.489-18.826.359-52.315.724
Dönem Net Kar/Zararı2.341.597-870.481-33.728.130-31.501.816
Diğer Özsermaye Kalemleri-24.051.711-25.096.606-25.063.9904.862.943
Azınlık Payları3.803.7621.841.1482.082.9582.843.096
TOPLAM KAYNAKLAR79.943.29572.121.890108.470.751205.488.160
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.852.0751.793.254256.166.591189.954.007
Satışların Maliyeti (-)-3.044.789-997.139-259.869.880-192.077.222
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)807.286796.115-3.703.289-2.123.215
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)807.286796.115-3.703.289-2.123.215
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-63.817-59.003-645.718-456.013
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.884.001-1.356.098-51.386.406-7.094.725
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.410.8267.734.57059.757.44837.946.173
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.578.279-6.047.866-73.168.357-37.684.314
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)692.0151.067.718-69.146.322-9.412.094
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.140.532-618.986-55.735.413-9.673.953
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.880.11461.76958.827.358976.364
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-555.027-228.180
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.572.1291.129.487-10.873.9910
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.802.278-1.307.918-22.352.128-33.322.480
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.880.11461.76958.272.331748.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.769.851-178.431-33.226.119-41.986.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.733.288-917.904-2.145.2399.592.509
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-71.046-301.7430
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.733.288-846.858-1.843.4969.592.509
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.036.563-1.096.335-35.371.358-32.393.881
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.036.563-1.096.335-35.371.358-32.393.881
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.694.966-225.854-1.643.228-892.065
Ana Ortaklık Payları2.341.597-870.481-33.728.130-31.501.816
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri236.943118.314358.875247.976
Kıdem Tazminatı108.75271.57778.802297.954
Finansman Giderleri-1.802.278-1.307.918-22.352.128-33.322.480
Yurtiçi Satışlar2.790.3851.191.904223.245.665163.091.888
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu22.721.69316.923.0103.588.287-97.160.392
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu22.721.69316.923.0103.588.287-97.160.392
Net YPP (Hedge Dahil)22.721.69316.923.0103.588.287-97.160.392
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALYAG 0,4 A/D A/D 0,3 1,9 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi