SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 123.556 123.556 0,00
VIOP 149.679 149.679 0,00
USD/TRY 5,9353 5,9346 0,01
BIST BANKA 181.051 181.051 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.556 13.549 0,05
ALTIN 1.553,58 1.558,76 -0,33
BRENT 64,36 64,51 -0,23

 Altınyağ Kombinaları Hisse Senedi | ALYAG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,4 0,61 0,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,1 3,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyağ Kombinaları
Kuruluş 09.08.1962
Faal Alanı Bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, rafinerisi, sabun imali, bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı,hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme yardımcı madde ve malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımı.
Telefon (0232)3768451
Faks (0232)3768458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar20,624,4
Ödenmiş Sermaye105,0105,0
Net Kâr-1,42,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 57,8 mnTL
Net Borç 0,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 10,00 34,15 34,15
USD -0,34 9,26 33,92 34,61
Göreceli -0,75 8,10 20,71 24,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALYAG27.02.20015,280,09509,509,50 310.262 50
ALYAG27.02.20015,280,09509,509,50310.26250

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar19.250.05526.340.94227.441.14264.493.979
Nakit ve Nakit Benzerleri86.21022.92047.17249.246
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.606.17919.150.47119.775.71027.098.944
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar872.6814.948.8024.920.80631.834.130
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar75.18880.5891.380.9731.247.769
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.461.2821.618.358796.6793.744.088
(Ara Toplam)19.101.54025.821.14026.921.34063.974.177
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar148.515519.802519.802519.802
Duran Varlıklar51.280.48453.602.35344.680.74843.976.772
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar33.718.92936.275.61434.388.60633.667.749
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.200.00010.125.0003.525.0003.525.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0841.568865.7340
Maddi Duran Varlıklar4.903.4744.947.0273.945.9243.982.517
Şerefiye914.971000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.404.3371.413.1441.424.3571.437.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı138.7730531.1271.364.285
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR70.530.53979.943.29572.121.890108.470.751
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler44.461.66849.595.09148.993.88474.275.906
Finansal Borçlar939.1891.217.1861.483.6601.651.121
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.912.68536.613.89033.903.24144.759.366
Diğer Borçlar5.407.4695.045.5056.896.87619.257.150
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)377.949264.171570.2520
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0071.046301.743
Borç Karşılıkları857.815921.006983.793983.793
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.966.5615.533.3335.085.0167.322.733
(Ara Toplam)44.461.66849.595.09148.993.88474.275.906
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.654.8732.148.4321.981.37111.903.303
Finansal Borçlar0853.8011.019.426527.640
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar44.59675.64289.29210.325.999
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar470.750310.070360.849221.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü532.349370.82800
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler607.178538.091511.804828.605
Özkaynaklar24.413.99828.199.77221.146.63522.291.542
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.571.27424.396.01019.305.48720.208.584
Ödenmiş Sermaye105.000.000105.000.000105.000.000105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-5.962.359-5.962.358-8.212.358-8.212.358
Hisse Senedi İhraç Primleri001.031.6461.031.646
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.7757.7757.7757.775
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-52.939.293-52.939.293-52.554.489-18.826.359
Dönem Net Kar/Zararı-1.383.5382.341.597-870.481-33.728.130
Diğer Özsermaye Kalemleri-24.151.311-24.051.711-25.096.606-25.063.990
Azınlık Payları3.842.7243.803.7621.841.1482.082.958
TOPLAM KAYNAKLAR70.530.53979.943.29572.121.890108.470.751
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.633.7223.852.0751.793.254256.166.591
Satışların Maliyeti (-)-3.604.744-3.044.789-997.139-259.869.880
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.028.978807.286796.115-3.703.289
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.028.978807.286796.115-3.703.289
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-78.788-63.817-59.003-645.718
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.247.645-2.884.001-1.356.098-51.386.406
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri21.398.76417.410.8267.734.57059.757.448
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.999.334-14.578.279-6.047.866-73.168.357
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.898.025692.0151.067.718-69.146.322
Net Faaliyet Kar/Zararı-5.297.455-2.140.532-618.986-55.735.413
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.583.4306.880.11461.76958.827.358
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-555.027
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.685.4057.572.1291.129.487-10.873.991
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.532.790-1.802.278-1.307.918-22.352.128
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.583.4306.880.11461.76958.272.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.152.6155.769.851-178.431-33.226.119
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.789.970-1.733.288-917.904-2.145.239
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-71.046-301.743
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.789.970-1.733.288-846.858-1.843.496
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI362.6454.036.563-1.096.335-35.371.358
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)362.6454.036.563-1.096.335-35.371.358
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.746.1831.694.966-225.854-1.643.228
Ana Ortaklık Payları-1.383.5382.341.597-870.481-33.728.130
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri356.858236.943118.314358.875
Kıdem Tazminatı129.431108.75271.57778.802
Finansman Giderleri-3.532.790-1.802.278-1.307.918-22.352.128
Yurtiçi Satışlar3.097.8262.790.3851.191.904223.245.665
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu28.226.60022.721.69316.923.0103.588.287
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu28.226.60022.721.69316.923.0103.588.287
Net YPP (Hedge Dahil)28.226.60022.721.69316.923.0103.588.287
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALYAG 0,6 A/D A/D 0,8 2,8 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi