SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8772 5,8291 0,83
BIST BANKA 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
ALTIN 1.277,15 1.272,48 0,37
BRENT 74,44 74,51 -0,09

 ALYAG Hisse Senedi | Altınyağ Kombinaları

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,26 0,62 0,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,4 2,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyağ Kombinaları
Kuruluş 09.08.1962
Faal Alanı Bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, rafinerisi, sabun imali, bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı,hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme yardımcı madde ve malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımı.
Telefon (0232)3768451
Faks (0232)3768458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar20,217,8
Ödenmiş Sermaye105,0105,0
Net Kâr-33,7-31,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,8
Piyasa Değeri 37,8 mnTL
Net Borç 2,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,86 -10,00 -23,40 -18,18
USD 2,34 -11,84 -26,14 -26,26
Göreceli 2,65 -8,07 -20,86 -22,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALYAG27.02.20015,280,09509,509,50 310.262 50
ALYAG27.02.20015,280,09509,509,50310.26250

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar64.493.979185.525.350166.046.378153.556.644
Nakit ve Nakit Benzerleri49.2461.242.161310.634243.295
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar27.098.94441.265.90836.578.07433.224.696
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar31.834.13021.407.34819.422.41816.186.626
Stoklar1.247.76922.684.46812.912.2149.592.138
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.744.0888.591.9626.501.8213.975.657
(Ara Toplam)63.974.17795.191.84775.725.16163.222.412
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar519.80290.333.50390.321.21790.334.232
Duran Varlıklar43.976.77219.962.81011.401.4058.478.435
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar33.667.7491.150.0001.360.0001.570.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.525.0003.525.0003.525.0003.525.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar3.982.5173.320.3681.131.0041.062.942
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.437.2211.417.0341.416.3191.394.438
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.364.2858.527.2333.094.520162.414
Diğer Duran Varlıklar02.023.175874.562763.641
TOPLAM VARLIKLAR108.470.751205.488.160177.447.783162.035.079
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler74.275.906154.884.394110.518.56189.752.782
Finansal Borçlar1.651.12121.011.32016.133.65912.871.130
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar44.759.36692.806.47953.806.87536.995.298
Diğer Borçlar19.257.15029.620.33025.120.46528.578.602
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü301.743000
Borç Karşılıkları983.7933.274.1933.182.0993.047.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.322.7338.172.07212.275.4638.260.436
(Ara Toplam)74.275.906154.884.394110.518.56189.752.782
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.903.30329.919.85025.955.78225.538.600
Finansal Borçlar527.64028.481.18425.354.09324.916.896
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar10.325.99989.29289.29289.292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar221.059422.746317.042239.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler828.605926.628195.355293.028
Özkaynaklar22.291.54220.683.91640.973.44046.743.697
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.208.58417.840.82037.501.55543.427.916
Ödenmiş Sermaye105.000.000105.000.000105.000.000105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-8.212.358-8.212.358-8.212.358-8.212.357
Hisse Senedi İhraç Primleri1.031.646001.028.890
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.7757.7757.7757.754
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.826.359-52.315.724-52.315.724-52.259.064
Dönem Net Kar/Zararı-33.728.130-31.501.816-11.900.509-5.994.866
Diğer Özsermaye Kalemleri-25.063.9904.862.9434.922.3713.857.559
Azınlık Payları2.082.9582.843.0963.471.8853.315.781
TOPLAM KAYNAKLAR108.470.751205.488.160177.447.783162.035.079
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri256.166.591189.954.007121.795.56851.123.569
Satışların Maliyeti (-)-259.869.880-192.077.222-122.436.323-52.694.113
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-3.703.289-2.123.215-640.755-1.570.544
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-3.703.289-2.123.215-640.755-1.570.544
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-645.718-456.013-347.738-344.381
Genel Yönetim Giderleri (-)-51.386.406-7.094.725-4.718.093-2.482.803
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri59.757.44837.946.17310.547.3142.237.371
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-73.168.357-37.684.314-9.039.015-2.827.823
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-69.146.322-9.412.094-4.198.287-4.988.180
Net Faaliyet Kar/Zararı-55.735.413-9.673.953-5.706.586-4.397.728
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler58.827.358976.364422.291105.538
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-555.027-228.18000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-22.352.128-33.322.480-12.561.402-2.811.363
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler58.272.331748.184422.291105.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-33.226.119-41.986.390-16.337.398-7.694.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.145.2399.592.5094.176.0081.241.740
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-301.743000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.843.4969.592.5094.176.0081.241.740
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-35.371.358-32.393.881-12.161.390-6.452.265
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-35.371.358-32.393.881-12.161.390-6.452.265
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.643.228-892.065-260.881-457.399
Ana Ortaklık Payları-33.728.130-31.501.816-11.900.509-5.994.866
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri358.875247.976152.60073.874
Kıdem Tazminatı78.802297.954186.248100.068
Finansman Giderleri-22.352.128-33.322.480-12.561.402-2.811.363
Yurtiçi Satışlar223.245.665163.091.888104.735.78243.253.958
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.588.287-97.160.392-31.046.692-36.951.648
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.588.287-97.160.392-31.046.692-36.951.648
Net YPP (Hedge Dahil)3.588.287-97.160.392-31.046.692-36.951.648
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALYAG 0,4 A/D A/D 0,2 1,9 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi