SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Meditera Tıbbi Malzeme Hisse Senedi | MEDTR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,85 20,4 8,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,1 61,8 52,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Meditera Tıbbi Malzeme
Kuruluş
Faal Alanı Tıbbi malzeme üretimi
Telefon (0232)5135110
Faks (0232)2539404
Adres İbni Melek OSB Mah., TOSBİ Yol 4 Sok.No: 29 Tire Org. San. Böl. 35900 Tire, İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar639,1569,4
Ödenmiş Sermaye119,034,0
Net Kâr70,0167,7

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 1,91
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 2,7
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,65 -3,06 19,08 43,33
USD - - - -
Göreceli 1,03 1,32 24,12 8,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEDTR04.04.20228,451,1765117,65105,88 140.000.000 83
MEDTR04.04.20228,451,1765117,65105,88140.000.00083

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar737.891.645618.338.113456.787.592436.009.421
Nakit ve Nakit Benzerleri340.431.003261.277.977161.103.520244.574.518
Finansal Yatırımlar117.551.113133.290.00088.433.0000
Ticari Alacaklar146.215.392130.447.700112.522.33984.663.420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.823.4997.585.8633.669.3084.888.425
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar102.067.78766.611.55571.096.36677.999.686
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar21.802.85119.125.01819.963.05923.883.372
(Ara Toplam)737.891.645618.338.113456.787.592436.009.421
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar99.650.626100.873.11595.293.93994.771.004
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar32.29934.38132.04333.789
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.555.0009.555.0005.340.0005.340.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.759.1311.965.6372.172.1432.378.650
Maddi Duran Varlıklar82.258.45183.274.73483.811.12382.824.335
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar511.858596.882530.468611.705
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.533.8875.446.4813.408.1623.582.525
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR837.542.271719.211.228552.081.531530.780.425
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler173.947.960127.036.44386.094.881100.039.821
Finansal Borçlar24.015.83223.659.20024.672.94326.059.392
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar114.521.01970.074.70949.421.36357.357.793
Diğer Borçlar526.208734.829638.442488.239
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.342.1757.831.7784.055.3099.026.902
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18.167.07418.871.7531.471.0951.047.316
Borç Karşılıkları2.673.4102.341.1442.242.2592.553.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.702.2423.523.0303.593.4703.506.518
(Ara Toplam)173.947.960127.036.44386.094.881100.039.821
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.482.79422.802.29718.366.38418.791.861
Finansal Borçlar6.948.9487.469.8886.766.4987.561.712
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.267.6577.550.4867.021.5166.679.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.266.1897.781.9234.578.3704.550.670
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar639.111.517569.372.488447.620.266411.948.743
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar639.111.517569.372.488447.620.266411.948.743
Ödenmiş Sermaye119.000.00034.000.00034.000.00027.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri91.936.673000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27.896.8819.239.5389.239.5389.239.538
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları300.005.213150.961.407150.961.407150.961.407
Dönem Net Kar/Zararı70.017.827167.701.14946.096.29827.697.009
Diğer Özsermaye Kalemleri30.254.923207.470.394207.323.023197.050.789
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR837.542.271719.211.228552.081.531530.780.425
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri167.948.774375.929.700245.179.120150.760.978
Satışların Maliyeti (-)-85.115.296-210.176.413-143.061.971-87.911.600
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)82.833.478165.753.287102.117.14962.849.378
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)82.833.478165.753.287102.117.14962.849.378
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-14.810.118-46.898.697-31.618.368-20.426.288
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.113.375-26.531.541-18.990.306-12.751.845
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-871.956-2.452.433-1.789.613-1.789.613
Diğer Faaliyet Gelirleri21.816.33842.924.29820.463.64016.203.290
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-22.352.155-52.797.313-24.755.501-16.934.285
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)54.502.21279.997.60145.427.00127.150.637
Net Faaliyet Kar/Zararı55.038.02989.870.61649.718.86227.881.632
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler494.8295.464.484951.241313.868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-71.379167.411141.086445.546
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0-500.384-500.384-500.384
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı54.925.66285.129.11246.018.94427.409.667
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler35.633.290148.823.91425.617.80410.471.038
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.697.558-31.850.649-13.233.089-3.342.005
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler423.4505.631.8951.092.327759.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.861.394202.102.37758.403.65934.538.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-17.843.567-34.401.228-12.307.361-6.841.691
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-18.446.708-32.380.031-11.375.885-6.112.280
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)603.141-2.021.197-931.476-729.411
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI70.017.827167.701.14946.096.29827.697.009
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)70.017.827167.701.14946.096.29827.697.009
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları70.017.827167.701.14946.096.29827.697.009
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.634.20211.870.9569.213.1006.447.958
Kıdem Tazminatı2.980.8692.049.504664.994366.592
Finansman Giderleri-2.697.558-31.850.649-13.233.089-3.342.005
Yurtiçi Satışlar59.897.841158.187.781100.245.10265.524.829
Yurtdışı Satışlar108.106.109218.267.550145.389.77085.590.238
Net Yabancı Para Pozisyonu228.936.281342.058.138194.186.37522.138.314
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu228.936.281342.058.138194.186.37522.138.314
Net YPP (Hedge Dahil)228.936.281342.058.138194.186.37522.138.314
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit78.401.15636.642.630-64.856.64033.356.085
Düzeltme Öncesi Kar70.017.827167.701.14946.096.29827.697.009
Düzeltmeler:-26.59810.040.7868.074.7716.556.357
Amortisman & İtfa Payları2.634.20211.870.9569.213.1006.447.958
Karşılıklardaki Değişim3.370.8002.512.2101.060.6931.030.058
Diğer Gelir/ Gider-6.031.600-4.342.380-2.199.022-921.659
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)69.991.229177.741.93554.171.06934.253.366
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler9.435.970-162.477.913-123.527.271-4.973.064
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)79.427.19915.264.022-69.356.20229.280.302
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.026.04321.378.6084.499.5624.075.783
Sabit Sermaye Yatırımları-831.560-6.328.870-4.347.196-2.685.092
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-831.560-6.328.870-4.347.196-2.685.092
Serbest Nakit Akım77.569.59630.313.760-69.203.83630.670.993
Finansal Borçlardaki Değişim94.148-12.389.223-12.337.326-10.414.119
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı-278.798184.215.471184.370.150167.097.916
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit1.731.5522.681.7762.304.7041.340.051
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.546.902174.508.024174.337.528158.023.848
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış79.116.498204.821.784105.133.692188.694.841
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim79.116.498204.821.784105.133.692188.694.841
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler261.277.97755.693.93255.693.93255.693.932
Dönem Sonu Nakit340.394.475260.515.716160.827.624244.388.773

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEDTR 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEDTR 19,35 2,25 1,91 -34,04 -0,34
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi