SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7559 8,7619 -0,07
BIST BANKA 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.743,16 1.742,90 0,01
BRENT 77,24 77,23 0,01

Meditera Tıbbi Malzeme Hisse Senedi | MEDTR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 30,7 42 11,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,1 253,9 247,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Meditera Tıbbi Malzeme
Kuruluş
Faal Alanı Tıbbi malzeme üretimi
Telefon (0232)5135110
Faks (0232)2539404
Adres İbni Melek OSB Mah., TOSBİ Yol 4 Sok.No: 29 Tire Org. San. Böl. 35900 Tire, İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar411,9228,7
Ödenmiş Sermaye27,027,0
Net Kâr27,711,6

Cari Değerler

F/K 17,8
FD/FAVÖK 10,2
PD/DD 2,9
FD/Satışlar 2,7
Yabancı Oranı (%) 3,90
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,4 / 5,4
Piyasa Değeri 1.211,8 mnTL
Net Borç -211,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,73 -12,22 -14,41 -
USD 0,50 -14,34 -16,78 -
Göreceli 1,17 -11,18 -10,47 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEDTRAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MEDTRAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar436.009.421254.296.863241.131.5800
Nakit ve Nakit Benzerleri244.574.51887.088.94555.693.9320
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar84.663.42080.254.268106.871.3600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.888.4257.503.1336.108.9150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar77.999.68659.127.36949.526.3990
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar23.883.37220.323.14822.930.9740
(Ara Toplam)436.009.421254.296.863241.131.5800
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar94.771.00499.042.145100.554.5160
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar33.78933.18629.6710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0113.852500.3840
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.340.0005.340.0005.340.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.378.6502.585.1562.791.6630
Maddi Duran Varlıklar82.824.33585.165.70286.696.0430
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar611.705637.092642.1480
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.582.5255.167.1574.554.6070
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR530.780.425353.339.008341.686.0960
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler100.039.82188.091.97287.623.5930
Finansal Borçlar26.059.39216.787.11818.755.5760
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar57.357.79351.201.27353.796.5340
Diğer Borçlar488.2396.664.9816.911.1330
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.026.902000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.047.316633.95900
Borç Karşılıkları2.553.6612.298.3571.976.0420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.506.51810.506.2846.184.3080
(Ara Toplam)100.039.82188.091.97287.623.5930
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.791.86136.528.87636.908.6850
Finansal Borçlar7.561.71225.253.92225.796.5590
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.679.4796.619.4416.318.7870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.550.6704.655.5134.793.3390
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar411.948.743228.718.160217.153.8180
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar411.948.743228.718.160217.153.8180
Ödenmiş Sermaye27.000.00027.000.00027.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.239.5389.239.5389.239.5380
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları150.961.407150.961.40790.535.6120
Dönem Net Kar/Zararı27.697.00911.564.34260.425.7950
Diğer Özsermaye Kalemleri197.050.78929.952.87329.952.8730
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR530.780.425353.339.008341.686.0960
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri150.760.97873.035.365359.320.939140.017.469
Satışların Maliyeti (-)-87.911.600-45.095.546-195.245.803-72.947.629
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)62.849.37827.939.819164.075.13667.069.840
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)62.849.37827.939.819164.075.13667.069.840
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-20.426.288-10.369.178-45.913.647-18.598.448
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.751.845-6.465.787-23.535.925-10.300.752
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.789.613-439.350-843.974-1.992.190
Diğer Faaliyet Gelirleri16.203.29012.838.98438.576.64410.197.361
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.934.285-13.735.164-36.739.483-17.751.697
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)27.150.6379.769.32595.618.75128.624.114
Net Faaliyet Kar/Zararı27.881.63210.665.50593.781.59036.178.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler313.86801.311.039210.299
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-1.910.9750
Diğer Gelir ve Giderler445.546528.874351.975773.423
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-500.384-386.542-1.128.871-470.088
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı27.409.6679.911.65894.241.91929.137.748
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler10.471.0386.271.5795.560.2452.105.631
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.342.005-2.478.312-34.723.915-4.102.909
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler759.414528.874-247.961983.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.538.70013.704.92565.078.24927.140.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.841.691-2.140.583-4.652.454-1.103.227
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.112.280-2.890.959-6.714.765-4.488.440
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-729.411750.3752.062.3113.385.213
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI27.697.00911.564.34260.425.79526.037.243
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)27.697.00911.564.34260.425.79526.037.243
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0005.985.925
Ana Ortaklık Payları27.697.00911.564.34260.425.79520.051.318
Hisse Başına Kazanç042800
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç002.2380
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.447.9583.290.73512.226.3385.728.592
Kıdem Tazminatı366.592310.9273.069.3250
Finansman Giderleri-3.342.005-2.478.312-34.723.915-4.102.909
Yurtiçi Satışlar65.524.82944.247.367158.623.94875.902.805
Yurtdışı Satışlar85.590.23829.428.361202.768.76764.629.957
Net Yabancı Para Pozisyonu22.138.31417.905.2127.281.9700
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu22.138.31417.905.2127.281.9700
Net YPP (Hedge Dahil)22.138.31417.905.2127.281.9700

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEDTR 35,6 17,8 10,2 2,7 2,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEDTR 35,64 3,90 4,19 29,64 0,30
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi