SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.966 1.945 1,05
VIOP 2.174 2.150 1,12
USD/TRY 13,5005 13,4770 0,17
BIST BANKA 1.738 1.725 0,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.845,63 1.847,51 -0,10
BRENT 87,53 87,18 0,40

Teknosa İç ve Dış Tic. Hisse Senedi | TKNSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,19 7,79 1,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 24,3 279,4 255,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Teknosa İç ve Dış Tic.
Kuruluş 03.03.2000
Faal Alanı Teknoloji market
Telefon (0216)4683636
Faks (0216)4785347
Adres Batman Sok. Teknosa Plaza No:18 Sahrayıcedit, Kadıköy, İstanbul - Asya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar136,0107,3
Ödenmiş Sermaye201,0201,0
Net Kâr26,6-2,8

Cari Değerler

F/K 13,4
FD/FAVÖK 2,3
PD/DD 9,5
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%) 1,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,7 / 9,9
Piyasa Değeri 1.286,4 mnTL
Net Borç 111,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,63 -6,30 0,00 1,27
USD -0,19 -6,16 -13,09 0,00
Göreceli -1,17 -4,62 -2,76 -3,29

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TKNSA24.03.20151,830,146014,6012,41 16.060.000 A/D
TKNSA02.04.20143,540,402040,2034,17 44.217.800 78
TKNSA24.03.20151,830,146014,6012,4116.060.000A/D
TKNSA02.04.20143,540,402040,2034,1744.217.80078

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.781.450.0001.635.830.0001.408.056.0001.565.441.000
Nakit ve Nakit Benzerleri118.269.00065.040.00029.987.000392.201.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar123.574.000129.897.000106.416.000103.297.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.505.534.0001.408.119.0001.246.068.0001.056.528.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar34.073.00032.774.00025.585.00013.415.000
(Ara Toplam)1.781.450.0001.635.830.0001.408.056.0001.565.441.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar362.268.000383.887.000392.394.000395.209.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar499.000493.000445.000571.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller29.610.00029.610.00029.610.00029.610.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları185.443.000202.346.000220.084.000219.710.000
Maddi Duran Varlıklar66.530.00064.522.00060.686.00060.462.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.131.00037.388.00037.504.00039.642.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı39.648.00049.441.00043.997.00045.165.000
Diğer Duran Varlıklar1.407.00087.00068.00049.000
TOPLAM VARLIKLAR2.143.718.0002.019.717.0001.800.450.0001.960.650.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.864.638.0001.758.574.0001.793.630.0001.943.979.000
Finansal Borçlar103.825.000316.301.000452.495.000468.464.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.677.079.0001.375.646.0001.266.871.0001.386.364.000
Diğer Borçlar3.618.0003.446.0003.297.0002.913.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)28.549.00019.801.00022.702.00023.713.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları24.002.00022.961.00026.840.00028.921.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.565.00020.419.00021.425.00033.604.000
(Ara Toplam)1.864.638.0001.758.574.0001.793.630.0001.943.979.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler143.031.000153.871.000170.006.000182.217.000
Finansal Borçlar126.136.000137.957.000154.686.000168.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16.895.00015.914.00015.320.00014.217.000
Özkaynaklar136.049.000107.272.000-163.186.000-165.546.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar136.049.000107.272.000-163.186.000-165.546.000
Ödenmiş Sermaye201.000.000201.000.000110.000.000110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri184.655.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.704.0008.704.0008.704.0008.704.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-315.758.000-315.758.000-315.758.000-401.054.000
Dönem Net Kar/Zararı26.636.000-2.819.0002.360.00085.296.000
Diğer Özsermaye Kalemleri30.812.000216.145.00031.508.00031.508.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.143.718.0002.019.717.0001.800.450.0001.960.650.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.951.132.0002.983.252.0001.461.262.0005.606.519.000
Satışların Maliyeti (-)-4.136.787.000-2.498.696.000-1.209.815.000-4.675.836.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)814.345.000484.556.000251.447.000930.683.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)814.345.000484.556.000251.447.000930.683.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-438.279.000-272.491.000-137.492.000-512.128.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-57.869.000-36.863.000-16.849.000-66.910.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri44.151.00032.129.00012.705.00072.470.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-144.003.000-95.311.000-50.600.000-114.337.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)218.345.000112.020.00059.211.000309.778.000
Net Faaliyet Kar/Zararı318.197.000175.202.00097.106.000351.645.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.802.0004.257.0003.329.00012.457.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-195.000-2.000-2.000-2.898.000
Diğer Gelir ve Giderler13.000-1.0000-273.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı222.965.000116.274.00062.538.000319.064.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.231.0002.066.000336.0006.881.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-192.869.000-125.429.000-59.346.000-214.737.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.620.0004.254.0003.327.0009.286.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.327.000-7.089.0003.528.000111.208.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.691.0004.270.000-1.168.000-25.912.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.691.0004.270.000-1.168.000-25.912.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI26.636.000-2.819.0002.360.00085.296.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)26.636.000-2.819.0002.360.00085.296.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları26.636.000-2.819.0002.360.00085.296.000
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri102.683.00066.482.00032.558.000118.814.000
Kıdem Tazminatı-3.514.0002.659.000-3.217.0003.077.000
Finansman Giderleri-192.869.000-125.429.000-59.346.000-214.737.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-59.514.000-53.387.000-40.694.000-21.352.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-59.972.000-61.035.000-43.598.000-22.330.000
Net YPP (Hedge Dahil)-59.514.00058.310.000-40.694.000-21.352.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit101.786.000-265.006.000-251.948.000364.232.000
Düzeltme Öncesi Kar26.636.000-2.819.0002.360.00085.296.000
Düzeltmeler:304.187.000189.391.00095.061.000354.504.000
Amortisman & İtfa Payları102.683.00066.482.00032.558.000118.814.000
Karşılıklardaki Değişim7.925.0002.500.0002.613.00015.737.000
Diğer Gelir/ Gider193.579.000120.409.00059.890.000219.953.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)330.823.000186.572.00097.421.000439.800.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-218.806.000-444.815.000-345.778.000-72.330.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)112.017.000-258.243.000-248.357.000367.470.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-10.231.000-6.763.000-3.591.000-3.238.000
Sabit Sermaye Yatırımları-33.813.000-20.091.000-7.112.000-37.402.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit4.308.0004.196.0003.313.00012.024.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-29.505.000-15.895.000-3.799.000-25.378.000
Serbest Nakit Akım72.281.000-280.901.000-255.747.000338.854.000
Finansal Borçlardaki Değişim-405.859.000-190.706.000-40.027.000222.885.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı275.655.000275.655.00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-215.776.000-132.043.000-66.317.000-211.659.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-345.980.000-47.094.000-106.344.00011.226.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-273.699.000-327.995.000-362.091.000350.080.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-233.000834.000-123.0004.854.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-273.932.000-327.161.000-362.214.000354.934.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler392.201.000392.201.000392.201.00037.267.000
Dönem Sonu Nakit118.269.00065.040.00029.987.000392.201.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TKNSA 6,4 13,4 2,3 0,2 9,5 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TKNSA 6,40 1,67 1,42 -24,79 -0,25
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi