SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.398 1.419 -1,50
VIOP 1.497 1.520 -1,49
USD/TRY 8,6568 8,6468 0,12
BIST BANKS 1.257 1.278 -1,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.490 15.652 -1,03
GOLD 1.756,93 1.755,04 0,11
BRENT 74,13 75,34 -1,61

Teknosa İç ve Dış Tic. Hisse Senedi | TKNSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,4 7,41 1,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 13,6 143,0 129,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Teknosa İç ve Dış Tic.
Kuruluş 03.03.2000
Faal Alanı Teknoloji market
Telefon (0216)4683636
Faks (0216)4785347
Adres Batman Sok. Teknosa Plaza No:18 Sahrayıcedit, Kadıköy, İstanbul - Asya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar107,3-163,2
Ödenmiş Sermaye201,0110,0
Net Kâr-2,82,4

Cari Değerler

F/K 10,1
FD/FAVÖK 2,8
PD/DD 12,1
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 1,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,5 / 16,2
Piyasa Değeri 1.302,5 mnTL
Net Borç 389,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,15 -1,67 -0,31 -25,17
USD -1,25 -3,50 -1,47 -35,20
Göreceli 0,05 -0,33 1,81 -22,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TKNSA24.03.20151,830,146014,6012,41 16.060.000 A/D
TKNSA02.04.20143,540,402040,2034,17 44.217.800 78
TKNSA24.03.20151,830,146014,6012,4116.060.000A/D
TKNSA02.04.20143,540,402040,2034,1744.217.80078

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.635.830.0001.408.056.0001.565.441.0001.373.087.000
Nakit ve Nakit Benzerleri65.040.00029.987.000392.201.000264.263.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar129.897.000106.416.000103.297.00086.787.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.408.119.0001.246.068.0001.056.528.000973.513.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar32.774.00025.585.00013.415.00048.524.000
(Ara Toplam)1.635.830.0001.408.056.0001.565.441.0001.373.087.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar383.887.000392.394.000395.209.000424.544.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar493.000445.000571.000596.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller29.610.00029.610.00029.610.00029.222.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları202.346.000220.084.000219.710.0000
Maddi Duran Varlıklar64.522.00060.686.00060.462.00054.150.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.388.00037.504.00039.642.00037.622.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı49.441.00043.997.00045.165.00066.507.000
Diğer Duran Varlıklar87.00068.00049.000236.447.000
TOPLAM VARLIKLAR2.019.717.0001.800.450.0001.960.650.0001.797.631.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.758.574.0001.793.630.0001.943.979.0001.831.613.000
Finansal Borçlar316.301.000452.495.000468.464.000485.993.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.375.646.0001.266.871.0001.386.364.0001.241.260.000
Diğer Borçlar3.446.0003.297.0002.913.0003.089.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)19.801.00022.702.00023.713.00022.268.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları22.961.00026.840.00028.921.00026.494.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.419.00021.425.00033.604.00052.509.000
(Ara Toplam)1.758.574.0001.793.630.0001.943.979.0001.831.613.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler153.871.000170.006.000182.217.000201.703.000
Finansal Borçlar137.957.000154.686.000168.000.000188.806.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00012.897.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15.914.00015.320.00014.217.0000
Özkaynaklar107.272.000-163.186.000-165.546.000-235.685.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar107.272.000-163.186.000-165.546.000-235.685.000
Ödenmiş Sermaye201.000.000110.000.000110.000.000110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.704.0008.704.0008.704.0008.704.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-315.758.000-315.758.000-401.054.000-401.055.000
Dönem Net Kar/Zararı-2.819.0002.360.00085.296.00015.856.000
Diğer Özsermaye Kalemleri216.145.00031.508.00031.508.00030.810.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.019.717.0001.800.450.0001.960.650.0001.797.631.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.983.252.0001.461.262.0005.606.519.0003.674.296.000
Satışların Maliyeti (-)-2.498.696.000-1.209.815.000-4.675.836.000-3.082.489.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)484.556.000251.447.000930.683.000591.807.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)484.556.000251.447.000930.683.000591.807.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-272.491.000-137.492.000-512.128.000-359.211.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-36.863.000-16.849.000-66.910.000-49.910.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri32.129.00012.705.00072.470.00050.611.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-95.311.000-50.600.000-114.337.000-69.553.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)112.020.00059.211.000309.778.000163.744.000
Net Faaliyet Kar/Zararı175.202.00097.106.000351.645.000182.686.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.257.0003.329.00012.457.0005.680.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.000-2.000-2.898.000-2.888.000
Diğer Gelir ve Giderler-1.0000-273.000-209.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı116.274.00062.538.000319.064.000166.327.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.066.000336.0006.881.0005.245.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-125.429.000-59.346.000-214.737.000-151.394.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.254.0003.327.0009.286.0002.583.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.089.0003.528.000111.208.00020.178.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)4.270.000-1.168.000-25.912.000-4.322.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.270.000-1.168.000-25.912.000-4.322.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.819.0002.360.00085.296.00015.856.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.819.0002.360.00085.296.00015.856.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.819.0002.360.00085.296.00015.856.000
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri66.482.00032.558.000118.814.00088.852.000
Kıdem Tazminatı2.659.000-3.217.0003.077.000-4.722.000
Finansman Giderleri-125.429.000-59.346.000-214.737.000-151.394.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-53.387.000-40.694.000-21.352.000-5.814.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-61.035.000-43.598.000-22.330.000-5.080.000
Net YPP (Hedge Dahil)58.310.000-40.694.000-21.352.000-1.551.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TKNSA 6,5 10,1 2,8 0,3 12,1 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TKNSA 6,48 0,94 1,00 6,72 0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi