SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Teknosa İç ve Dış Tic. Hisse Senedi | TKNSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,97 8,3 1,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 26,5 242,6 216,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Teknosa İç ve Dış Tic.
Kuruluş 03.03.2000
Faal Alanı Teknoloji market
Telefon (0216)4683636
Faks (0216)4785347
Adres Batman Sok. Teknosa Plaza No:18 Sahrayıcedit, Kadıköy, İstanbul - Asya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar300,5243,0
Ödenmiş Sermaye201,0201,0
Net Kâr58,0131,5

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 3,69
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,8 / 4,9
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,55 -4,08 1,96 15,19
USD - - - -
Göreceli -1,03 0,25 6,27 -12,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TKNSA24.03.20151,830,146014,6012,41 16.060.000 A/D
TKNSA02.04.20143,540,402040,2034,17 44.217.800 78
TKNSA24.03.20151,830,146014,6012,4116.060.000A/D
TKNSA02.04.20143,540,402040,2034,1744.217.80078

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.969.045.0002.623.534.0001.781.450.0001.635.830.000
Nakit ve Nakit Benzerleri552.670.000709.408.000118.269.00065.040.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar186.331.000155.925.000123.574.000129.897.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.167.475.0001.719.160.0001.505.534.0001.408.119.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar62.569.00039.041.00034.073.00032.774.000
(Ara Toplam)2.969.045.0002.623.534.0001.781.450.0001.635.830.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar372.263.000377.562.000362.268.000383.887.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar660.000612.000499.000493.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller35.160.00035.160.00029.610.00029.610.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları169.337.000166.367.000185.443.000202.346.000
Maddi Duran Varlıklar83.856.00084.171.00066.530.00064.522.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar52.377.00050.213.00039.131.00037.388.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı27.938.00037.286.00039.648.00049.441.000
Diğer Duran Varlıklar2.935.0003.753.0001.407.00087.000
TOPLAM VARLIKLAR3.341.308.0003.001.096.0002.143.718.0002.019.717.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.900.603.0002.626.956.0001.864.638.0001.758.574.000
Finansal Borçlar290.073.00096.062.000103.825.000316.301.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.480.913.0002.428.265.0001.677.079.0001.375.646.000
Diğer Borçlar5.726.0005.153.0003.618.0003.446.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)35.385.00032.074.00028.549.00019.801.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.871.000000
Borç Karşılıkları36.664.00033.357.00024.002.00022.961.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler45.971.00032.045.00027.565.00020.419.000
(Ara Toplam)2.900.603.0002.626.956.0001.864.638.0001.758.574.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler140.217.000131.158.000143.031.000153.871.000
Finansal Borçlar117.203.000113.071.000126.136.000137.957.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler23.014.00018.087.00016.895.00015.914.000
Özkaynaklar300.488.000242.982.000136.049.000107.272.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar300.488.000242.982.000136.049.000107.272.000
Ödenmiş Sermaye201.000.000201.000.000201.000.000201.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00184.655.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler008.704.0008.704.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-184.294.000-315.758.000-315.758.000-315.758.000
Dönem Net Kar/Zararı58.034.000131.464.00026.636.000-2.819.000
Diğer Özsermaye Kalemleri225.748.000226.276.00030.812.000216.145.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.341.308.0003.001.096.0002.143.718.0002.019.717.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.843.083.0007.520.079.0004.951.132.0002.983.252.000
Satışların Maliyeti (-)-2.346.235.000-6.253.253.000-4.136.787.000-2.498.696.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)496.848.0001.266.826.000814.345.000484.556.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)496.848.0001.266.826.000814.345.000484.556.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-275.739.000-642.973.000-438.279.000-272.491.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-36.696.000-85.113.000-57.869.000-36.863.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri24.911.00085.494.00044.151.00032.129.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-73.481.000-256.546.000-144.003.000-95.311.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)135.843.000367.688.000218.345.000112.020.000
Net Faaliyet Kar/Zararı184.413.000538.740.000318.197.000175.202.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.502.00020.070.0004.802.0004.257.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-455.000-632.000-195.000-2.000
Diğer Gelir ve Giderler39.00010.00013.000-1.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı142.929.000387.136.000222.965.000116.274.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler13.479.00018.126.0002.231.0002.066.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-82.981.000-265.856.000-192.869.000-125.429.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.086.00019.448.0004.620.0004.254.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.427.000139.406.00032.327.000-7.089.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-15.393.000-7.942.000-5.691.0004.270.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.871.000000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-9.522.000-7.942.000-5.691.0004.270.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI58.034.000131.464.00026.636.000-2.819.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)58.034.000131.464.00026.636.000-2.819.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları58.034.000131.464.00026.636.000-2.819.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri42.751.000141.865.000102.683.00066.482.000
Kıdem Tazminatı5.569.0009.290.000-3.514.0002.659.000
Finansman Giderleri-82.981.000-265.856.000-192.869.000-125.429.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-34.677.00021.006.000-59.514.000-53.387.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-32.295.00024.918.000-59.972.000-61.035.000
Net YPP (Hedge Dahil)-40.676.000109.255.000-59.514.00058.310.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-243.595.000806.843.000101.786.000-265.006.000
Düzeltme Öncesi Kar58.034.000131.464.00026.636.000-2.819.000
Düzeltmeler:136.610.000394.363.000304.187.000189.391.000
Amortisman & İtfa Payları42.751.000141.865.000102.683.00066.482.000
Karşılıklardaki Değişim12.585.00018.316.0007.925.0002.500.000
Diğer Gelir/ Gider81.274.000234.182.000193.579.000120.409.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)194.644.000525.827.000330.823.000186.572.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-433.887.000293.860.000-218.806.000-444.815.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-239.243.000819.687.000112.017.000-258.243.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-4.352.000-12.844.000-10.231.000-6.763.000
Sabit Sermaye Yatırımları-13.770.000-70.047.000-33.813.000-20.091.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit6.973.00014.021.0004.308.0004.196.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-6.797.000-56.026.000-29.505.000-15.895.000
Serbest Nakit Akım-250.392.000750.817.00072.281.000-280.901.000
Finansal Borçlardaki Değişim195.234.000-406.636.000-405.859.000-190.706.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0184.655.000275.655.000275.655.000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-115.059.000-225.437.000-215.776.000-132.043.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit80.175.000-447.418.000-345.980.000-47.094.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-170.217.000303.399.000-273.699.000-327.995.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi13.479.00013.808.000-233.000834.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-156.738.000317.207.000-273.932.000-327.161.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler709.408.000392.201.000392.201.000392.201.000
Dönem Sonu Nakit552.670.000709.408.000118.269.00065.040.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TKNSA 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TKNSA 7,28 3,82 3,69 -13,50 -0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi