SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9184 5,8838 0,59
BIST BANKS 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
GOLD 1.493,35 1.488,71 0,31
BRENT 59,26 60,51 -2,07

 Denizli Cam Hisse Senedi | DENCM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,227 6,82 2,593
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 23,5 23,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Denizli Cam
Kuruluş 09.10.1973
Faal Alanı El imalatı,,kristal cam ev eşyası,cam çubuk üretimi.
Telefon (0258)2954000
Faks (0258)3772479
Adres Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 DENİZLİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar58,558,1
Ödenmiş Sermaye6,06,0
Net Kâr-4,5-5,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 8,3
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri 75,3 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -7,38 -16,33 -3,65 -3,65
USD -8,48 -18,88 -7,56 -13,90
Göreceli -2,40 -8,31 5,67 -6,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DENCM30.05.19993,720,400040,0040,00 160.000 A/D
DENCM30.05.19993,720,400040,0040,00160.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar55.039.15064.501.89553.399.08950.521.802
Nakit ve Nakit Benzerleri122.82761.392187.32276.544
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.348.06543.671.06421.008.01220.233.687
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar53.15052.33220.68696.310
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar11.149.484011.285.2630
Stoklar20.609.81518.859.36920.210.63728.056.358
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.755.8091.857.738687.1692.058.903
(Ara Toplam)55.039.15064.501.89553.399.08950.521.802
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar69.385.80369.597.01870.911.83954.321.702
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları84.276100.17600
Maddi Duran Varlıklar68.139.98567.736.06168.020.07651.559.977
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar06.64814.89923.150
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.161.5421.754.1332.876.8642.738.575
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR124.424.953134.098.913124.310.928104.843.504
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler54.327.85765.184.95751.803.40747.932.451
Finansal Borçlar101.325111.947019.074.150
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.513.3748.943.6776.948.7758.162.108
Diğer Borçlar38.936.55548.160.17340.129.22312.638.172
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)112.723255.433204.2430
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.048.7701.703.0061.275.7551.785.322
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.615.1106.010.7213.245.4116.272.699
(Ara Toplam)54.327.85765.184.95751.803.40747.932.451
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.633.92710.862.7989.500.5259.214.053
Finansal Borçlar07.14400
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar11.633.92710.855.6549.500.5259.214.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar58.463.16958.051.15863.006.99647.697.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.463.16958.051.15863.006.99647.697.000
Ödenmiş Sermaye6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler699.583699.583699.583699.583
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.815.646-7.800.271-7.420.789-7.760.034
Dönem Net Kar/Zararı-4.528.452-4.955.838-379.482-1.538.685
Diğer Özsermaye Kalemleri64.107.68464.107.68464.107.68450.296.136
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR124.424.953134.098.913124.310.928104.843.504
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri65.227.85432.223.947106.599.11772.433.482
Satışların Maliyeti (-)-56.040.626-30.530.090-91.268.814-61.468.938
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.187.2281.693.85715.330.30310.964.544
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.187.2281.693.85715.330.30310.964.544
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.867.036-835.852-3.552.530-2.751.651
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.487.471-2.160.056-7.039.600-5.246.989
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-127.694-60.534-123.192-92.645
Diğer Faaliyet Gelirleri261.760124.9871.615.5341.539.402
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-661.808-235.553-1.384.308-959.781
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.304.979-1.473.1514.846.2073.452.880
Net Faaliyet Kar/Zararı2.705.027-1.362.5854.614.9812.873.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler008.1090
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-6.7970
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.304.979-1.473.1514.847.5190
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler22.89710.904376.293158.234
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.136.670-2.370.860-7.303.291-4.889.057
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler001.3120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.808.794-3.833.107-2.079.479-1.277.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.719.658-1.122.7311.699.997-260.742
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.719.658-1.122.7311.699.997-260.742
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.528.452-4.955.838-379.482-1.538.685
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.528.452-4.955.838-379.482-1.538.685
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-4.528.452-4.955.838-379.482-1.538.685
Hisse Başına Kazanç-1-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.977.104988.0233.970.9773.031.943
Kıdem Tazminatı1.879.1151.434.1903.845.4041.976.486
Finansman Giderleri-5.136.670-2.370.860-7.303.291-4.889.057
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu65.182-232.358-19.845-1.090.089
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu65.182-232.358-19.845-1.090.089
Net YPP (Hedge Dahil)65.182-232.358-19.845-1.090.089
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DENCM 5,0 A/D 8,3 0,6 1,3 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi