SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 116.769 115.315 1,26
VIOP 134.023 132.481 1,16
USD/TRY 6,8548 6,8470 0,11
BIST BANKS 132.393 130.775 1,24
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.261 12.311 -0,41
GOLD 1.772,84 1.770,25 0,15
BRENT 42,23 42,03 0,48

 Denizli Cam Hisse Senedi | DENCM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,22 8,36 2,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 26,0 25,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Denizli Cam
Kuruluş 09.10.1973
Faal Alanı El imalatı,,kristal cam ev eşyası,cam çubuk üretimi.
Telefon (0258)2954000
Faks (0258)3772479
Adres Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 DENİZLİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar65,865,4
Ödenmiş Sermaye15,015,0
Net Kâr0,5-6,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 11,1
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 1,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,8
Piyasa Değeri 122,4 mnTL
Net Borç -8,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,00 1,87 10,12 -2,16
USD 2,00 1,87 9,64 -15,14
Göreceli 3,07 1,10 0,77 -2,92

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DENCM30.05.19993,720,400040,0040,00 160.000 A/D
DENCM30.05.19993,720,400040,0040,00160.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar56.227.20855.914.64367.273.95455.039.150
Nakit ve Nakit Benzerleri8.496.9038.696.0678.582.247122.827
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar9.800.00114.825.60119.147.36319.348.065
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.22921.859639.40153.150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar14.111.64413.378.23413.284.91211.149.484
Stoklar20.757.66417.279.21822.855.44220.609.815
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.041.7671.713.6642.764.5893.755.809
(Ara Toplam)56.227.20855.914.64367.273.95455.039.150
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar69.107.97469.870.96169.440.87469.385.803
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları12.36337.16561.96884.276
Maddi Duran Varlıklar67.802.52168.007.55468.048.87068.139.985
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.293.0901.826.2421.330.0361.161.542
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR125.335.182125.785.604136.714.828124.424.953
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler45.195.23747.372.25458.052.51454.327.857
Finansal Borçlar15.85846.644996.124101.325
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.260.8938.170.0579.110.0308.513.374
Diğer Borçlar28.917.54433.190.96041.918.18238.936.555
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)84.85378.135107.987112.723
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.383.245730.1821.019.6491.048.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.532.8445.156.2764.900.5425.615.110
(Ara Toplam)45.195.23747.372.25458.052.51454.327.857
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.292.28013.059.08411.853.86511.633.927
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.292.28013.059.08411.853.86511.633.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar65.847.66565.354.26666.808.44958.463.169
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.847.66565.354.26666.808.44958.463.169
Ödenmiş Sermaye15.000.00015.000.00015.000.0006.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler699.583699.583699.583699.583
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.794.250-7.815.646-7.815.646-7.815.646
Dönem Net Kar/Zararı493.399-5.978.604-5.253.475-4.528.452
Diğer Özsermaye Kalemleri63.448.93363.448.93364.177.98764.107.684
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR125.335.182125.785.604136.714.828124.424.953
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.436.712132.360.65696.202.22365.227.854
Satışların Maliyeti (-)-25.504.374-114.834.161-82.235.067-56.040.626
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.932.33817.526.49513.967.1569.187.228
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.932.33817.526.49513.967.1569.187.228
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-964.037-3.469.532-2.732.202-1.867.036
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.912.366-10.367.686-7.464.899-4.487.471
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-80.789-279.223-194.718-127.694
Diğer Faaliyet Gelirleri119.571553.211324.719261.760
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-381.848-923.537-744.181-661.808
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.712.8693.039.7283.155.8752.304.979
Net Faaliyet Kar/Zararı1.975.1463.410.0543.575.3372.705.027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.712.8693.039.7283.155.8752.304.979
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler228.504342.51596.86522.897
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-914.822-8.123.625-6.955.051-5.136.670
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.026.551-4.741.382-3.702.311-2.808.794
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-533.152-1.237.222-1.551.164-1.719.658
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-533.152-1.237.222-1.551.164-1.719.658
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI493.399-5.978.604-5.253.475-4.528.452
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)493.399-5.978.604-5.253.475-4.528.452
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları493.399-5.978.604-5.253.475-4.528.452
Hisse Başına Kazanç0-1-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Dipnot
Amortisman Giderleri836.8773.697.6032.847.2101.977.104
Kıdem Tazminatı1.916.3442.398.7541.950.3481.879.115
Finansman Giderleri-914.822-8.123.625-6.955.051-5.136.670
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-695.682-289.435-420.91165.182
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-695.682-289.435-420.91165.182
Net YPP (Hedge Dahil)-695.682-289.435-420.91165.182

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DENCM 8,2 A/D 11,1 0,9 1,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DENCM 8,16 1,39 1,32 -7,57 -0,16
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi