SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.689 119.802 -0,09
VIOP 143.938 143.996 -0,04
USD/TRY 5,9586 5,9413 0,29
BIST BANKS 173.457 174.718 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.345 13.324 0,16
GOLD 1.575,71 1.569,02 0,43
BRENT 58,73 58,81 -0,14

 Denizli Cam Hisse Senedi | DENCM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,59 9,88 4,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 47,2 46,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Denizli Cam
Kuruluş 09.10.1973
Faal Alanı El imalatı,,kristal cam ev eşyası,cam çubuk üretimi.
Telefon (0258)2954000
Faks (0258)3772479
Adres Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 DENİZLİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar66,858,5
Ödenmiş Sermaye15,06,0
Net Kâr-5,3-4,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 15,0
PD/DD 2,2
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 3,93
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 0,5
Piyasa Değeri 144,2 mnTL
Net Borç -7,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,73 5,95 16,63 15,23
USD 0,56 5,77 16,63 15,23
Göreceli 0,82 8,66 10,78 10,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DENCM30.05.19993,720,400040,0040,00 160.000 A/D
DENCM30.05.19993,720,400040,0040,00160.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar67.273.95455.039.15064.501.89553.399.089
Nakit ve Nakit Benzerleri8.582.247122.82761.392187.322
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.147.36319.348.06543.671.06421.008.012
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar639.40153.15052.33220.686
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar13.284.91211.149.484011.285.263
Stoklar22.855.44220.609.81518.859.36920.210.637
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.764.5893.755.8091.857.738687.169
(Ara Toplam)67.273.95455.039.15064.501.89553.399.089
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar69.440.87469.385.80369.597.01870.911.839
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları61.96884.276100.1760
Maddi Duran Varlıklar68.048.87068.139.98567.736.06168.020.076
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar006.64814.899
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.330.0361.161.5421.754.1332.876.864
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR136.714.828124.424.953134.098.913124.310.928
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler58.052.51454.327.85765.184.95751.803.407
Finansal Borçlar996.124101.325111.9470
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.110.0308.513.3748.943.6776.948.775
Diğer Borçlar41.918.18238.936.55548.160.17340.129.223
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)107.987112.723255.433204.243
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.019.6491.048.7701.703.0061.275.755
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.900.5425.615.1106.010.7213.245.411
(Ara Toplam)58.052.51454.327.85765.184.95751.803.407
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.853.86511.633.92710.862.7989.500.525
Finansal Borçlar007.1440
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar11.853.86511.633.92710.855.6549.500.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar66.808.44958.463.16958.051.15863.006.996
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.808.44958.463.16958.051.15863.006.996
Ödenmiş Sermaye15.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler699.583699.583699.583699.583
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.815.646-7.815.646-7.800.271-7.420.789
Dönem Net Kar/Zararı-5.253.475-4.528.452-4.955.838-379.482
Diğer Özsermaye Kalemleri64.177.98764.107.68464.107.68464.107.684
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR136.714.828124.424.953134.098.913124.310.928
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri96.202.22365.227.85432.223.947106.599.117
Satışların Maliyeti (-)-82.235.067-56.040.626-30.530.090-91.268.814
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.967.1569.187.2281.693.85715.330.303
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.967.1569.187.2281.693.85715.330.303
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.732.202-1.867.036-835.852-3.552.530
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.464.899-4.487.471-2.160.056-7.039.600
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-194.718-127.694-60.534-123.192
Diğer Faaliyet Gelirleri324.719261.760124.9871.615.534
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-744.181-661.808-235.553-1.384.308
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.155.8752.304.979-1.473.1514.846.207
Net Faaliyet Kar/Zararı3.575.3372.705.027-1.362.5854.614.981
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0008.109
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-6.797
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.155.8752.304.979-1.473.1514.847.519
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler96.86522.89710.904376.293
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.955.051-5.136.670-2.370.860-7.303.291
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0001.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.702.311-2.808.794-3.833.107-2.079.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.551.164-1.719.658-1.122.7311.699.997
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.551.164-1.719.658-1.122.7311.699.997
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.253.475-4.528.452-4.955.838-379.482
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.253.475-4.528.452-4.955.838-379.482
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.253.475-4.528.452-4.955.838-379.482
Hisse Başına Kazanç-1-1-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.847.2101.977.104988.0233.970.977
Kıdem Tazminatı1.950.3481.879.1151.434.1903.845.404
Finansman Giderleri-6.955.051-5.136.670-2.370.860-7.303.291
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-420.91165.182-232.358-19.845
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-420.91165.182-232.358-19.845
Net YPP (Hedge Dahil)-420.91165.182-232.358-19.845
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DENCM 9,6 A/D 15,0 1,0 2,2 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DENCM 9,61 3,99 3,93 -5,88 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi