SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.850 119.574 -0,61
VIOP 142.200 143.022 -0,58
USD/TRY 6,0740 6,0670 0,12
BIST BANKS 166.487 169.089 -1,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.681 13.784 -0,75
GOLD 1.608,45 1.603,21 0,33
BRENT 58,48 57,75 1,26

 Balatacılar Balatacılık Hisse Senedi | BALAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,31 3,3 2,99
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,6 3,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Balatacılar Balatacılık
Kuruluş 20.10.1988
Faal Alanı Balata üretimi
Telefon (0232)8770395
Faks (0232)8770397
Adres İzmir Asfaltı Üzeri 3.Km N:48 Kemalpaşa-İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,30,9
Ödenmiş Sermaye12,212,2
Net Kâr-0,6-3,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 24,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 20,7 mnTL
Net Borç 1,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,59 -4,49 -29,75 37,10
USD 0,26 -4,97 -31,37 34,39
Göreceli 1,62 -4,31 -27,41 31,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BALAT0,000,00000,000,00 0 A/D
BALAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.550.58912.852.63614.218.32613.507.560
Nakit ve Nakit Benzerleri931324.64316.169
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar854.0511.537.1351.736.1071.122.593
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.706.9731.581.64452.127103.668
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar9.589.4189.589.41810.082.3119.763.717
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar120.21645.4361.502.6381.667.731
(Ara Toplam)12.271.58912.753.63613.397.82612.673.878
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar279.00099.000820.500833.682
Duran Varlıklar7.359.6727.330.1787.781.3117.772.513
Ticari Alacaklar00156.153210.468
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar170.000170.00000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.401.5453.534.4873.672.2223.667.412
Şerefiye36.24836.24800
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7039137.65539.092
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.454.7342.308.4771.803.8041.759.506
Diğer Duran Varlıklar1.297.0751.280.5752.111.4772.096.035
TOPLAM VARLIKLAR19.910.26120.182.81421.999.63721.280.073
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler14.091.46413.984.30911.578.08310.047.325
Finansal Borçlar726.962809.396700.312783.600
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.891.3154.014.5233.250.5002.845.757
Diğer Borçlar8.558.1557.131.9563.722.8893.485.107
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)233.7051.323.80800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.1325.99616.88539.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler675.195698.6303.887.4972.893.801
(Ara Toplam)14.091.46413.984.30911.578.08310.047.325
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.911.0554.794.2015.846.2516.184.286
Finansal Borçlar557.825919.1941.368.7211.344.981
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar566.264639.470016.817
Diğer Borçlar2.675.7193.158.2183.599.1394.040.808
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar15.34513.560828.110753.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü95.90263.75950.28127.961
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.907.7421.404.3044.575.3035.048.462
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar343.004906.4894.011.8524.470.577
Ödenmiş Sermaye12.165.86212.165.86212.165.86212.165.862
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.45173.45173.45173.451
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.267.915-7.829.061-7.829.061-7.533.271
Dönem Net Kar/Zararı-562.403-3.438.854-450.450-295.790
Diğer Özsermaye Kalemleri-65.991-64.90952.05060.325
Azınlık Payları1.564.738497.815563.451577.885
TOPLAM KAYNAKLAR19.910.26120.182.81421.999.63721.280.073
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri04.642.3433.750.2816.777.044
Satışların Maliyeti (-)0-3.640.734-2.916.041-6.218.126
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)01.001.609834.240558.918
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)01.001.609834.240558.918
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-708.877-420.371-829.003
Genel Yönetim Giderleri (-)-331.719-2.570.998-636.838-2.764.895
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri956.6413.403.451387.3622.990.983
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.134.952-4.806.999-298.601-467.992
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-510.030-3.681.814-134.208-511.989
Net Faaliyet Kar/Zararı-331.719-2.278.266-222.969-3.034.980
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-510.030-3.681.814-134.2080
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler14.622693.158115.647556.962
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-125.368-1.148.017-464.407-1.365.856
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-620.776-4.136.673-482.968-1.320.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)113.819507.41218.084204.360
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)113.819507.41218.084204.360
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-506.957-3.629.261-464.884-1.116.523
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-506.957-3.629.261-464.884-1.116.523
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları55.446-190.407-14.434-820.733
Ana Ortaklık Payları-562.403-3.438.854-450.450-295.790
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri176.312262.05583.344342.803
Kıdem Tazminatı396-576.37761.95159.459
Finansman Giderleri-125.368-1.148.017-464.407-1.365.856
Yurtiçi Satışlar04.760.3133.851.4736.754.228
Yurtdışı Satışlar0337.433201.327575.571
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BALAT 1,7 A/D A/D 24,6 A/D 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi