SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 100.180 99.835 0,35
VIOP 125.792 125.332 0,37
USD/TRY 5,6279 5,7617 -2,32
BIST BANKS 135.579 135.492 0,06
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.364 11.550 -1,61
GOLD 1.316,17 1.313,60 0,20
BRENT 66,38 66,75 -0,55

 BALAT Hisse Senedi | Balatacılar Balatacılık

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Balatacılar Balatacılık
Kuruluş 20.10.1988
Faal Alanı Balata üretimi
Telefon (0232)8770395
Faks (0232)8770397
Adres İzmir Asfaltı Üzeri 3.Km N:48 Kemalpaşa-İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4,04,5
Ödenmiş Sermaye12,212,2
Net Kâr-0,5-0,3

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,50 -4,88 2,63 18,18
USD -4,08 -6,08 -1,63 12,84
Göreceli 0,98 -1,57 4,59 8,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BALAT0,000,00000,000,00 0 A/D
BALAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.218.32613.507.56016.330.32318.405.116
Nakit ve Nakit Benzerleri24.64316.16910.393286.451
Finansal Yatırımlar000311.553
Ticari Alacaklar1.736.1071.122.5931.898.9424.070.713
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar52.127103.66842.21917.850
Stoklar10.082.3119.763.71710.018.1069.948.492
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.502.6381.667.7313.596.7892.936.375
(Ara Toplam)13.397.82612.673.87815.566.44917.571.434
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar820.500833.682763.874833.682
Duran Varlıklar7.781.3117.772.5136.107.0626.793.235
Ticari Alacaklar156.153210.468250.69522.224
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar3.672.2223.667.4123.458.0684.156.820
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.65539.09236.82148.830
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.803.8041.759.5061.602.4491.542.189
Diğer Duran Varlıklar2.111.4772.096.035759.0291.023.172
TOPLAM VARLIKLAR21.999.63721.280.07322.437.38525.198.351
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.578.08310.047.32511.076.92611.126.072
Finansal Borçlar700.312783.600881.7162.812.209
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.250.5002.845.7574.273.4754.094.524
Diğer Borçlar3.722.8893.485.1071.551.6791.836.860
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları16.88539.06038.370108.122
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.887.4972.893.8014.331.6862.274.357
(Ara Toplam)11.578.08310.047.32511.076.92611.126.072
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.846.2516.184.2867.791.4807.893.154
Finansal Borçlar1.368.7211.344.9811.989.1101.964.052
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar016.81700
Diğer Borçlar3.599.1394.040.8085.299.1275.083.276
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar828.110753.719503.243845.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü50.28127.96100
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.575.3035.048.4623.568.9796.179.125
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.011.8524.470.5773.049.3114.780.507
Ödenmiş Sermaye12.165.86212.165.86212.165.86212.165.862
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0441.055441.055441.055
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.45173.45173.45173.451
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.829.061-7.533.271-7.533.271-8.215.761
Dönem Net Kar/Zararı-450.450-295.790-1.740.834682.490
Diğer Özsermaye Kalemleri52.050-380.730-356.952-366.590
Azınlık Payları563.451577.885519.6681.398.618
TOPLAM KAYNAKLAR21.999.63721.280.07322.437.38525.198.351
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.750.2816.777.0442.712.60212.762.480
Satışların Maliyeti (-)-2.916.041-6.218.126-2.715.097-10.380.001
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)834.240558.918-2.4952.382.479
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)834.240558.918-2.4952.382.479
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-420.371-829.003-432.776-1.218.092
Genel Yönetim Giderleri (-)-636.838-2.764.895-511.043-1.743.052
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)000-10.812
Diğer Faaliyet Gelirleri387.3622.990.983948.0181.552.886
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-298.601-467.992-2.737.499-2.966.910
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-134.208-511.989-2.735.795-2.003.501
Net Faaliyet Kar/Zararı-222.969-3.034.980-946.314-589.477
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00632.3384.627.178
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-5.4710
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler115.647556.96200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-464.407-1.365.856-573.525-2.745.559
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00626.8674.627.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-482.968-1.320.883-2.682.453-121.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)18.084204.36062.669685.515
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)18.084204.36062.669685.515
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-464.884-1.116.523-2.619.784563.633
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-464.884-1.116.523-2.619.784563.633
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-14.434-820.733-878.950-118.857
Ana Ortaklık Payları-450.450-295.790-1.740.834682.490
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri83.344342.803251.634750.166
Kıdem Tazminatı61.95159.45993.059118.211
Finansman Giderleri-464.407-1.365.856-573.525-2.745.559
Yurtiçi Satışlar3.851.4736.754.2282.829.01913.656.289
Yurtdışı Satışlar201.327575.571297.299426.945
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BALAT 0,4 4,8 A/D 0,9 1,2 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi