SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9179 5,8838 0,58
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.493,19 1.488,71 0,30
BRENT 59,30 60,51 -2,00

 MLP Sağlık Hizmetleri Hisse Senedi | MPARK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 16.09.2019
  • Hedef Fiyat 17,69
  • Getiri Pot %42

Ezgi Akalan

Yatırım Teması


SUT fiyatlarında yukarı yönlü revizyon sayesinde şirketin cirosunda 2018 yılının geri kalanında ek katkı bekliyoruz. ii) medikal turizm için ümit vadeden görünüm. Medikal turizm gelirlerinde yıllık bazda %58 artış bekliyoruz, iii) diğer faaliyetlerden artan katkı, iv) yatırım harcamalarındaki azalış sayesinde şirketin ileriye yönelik kaldıracında düşüş bekliyoruz, v) Yabancı para cinsinden kira giderlerinin azalacak ve iki yıllık hedging stratejisinin sürdürülecek olmasının şirketin yabancı para cinsinden riskini azaltacağını düşünüyoruz.p>

Riskler


i) Makroekonomik ve rekabetçi koşullardaki değişim MPARK’ın büyüme ve kârlılık hedeflerinde baskı oluşturabilir. Şirket, 2019 yılında yeni bir hastane açmamayı düşünüyor, dolayısıyla başta hedeflenen büyüme hikayesi değişiyor. ii) yeni hastanelerin entegrasyonunun beklenenden daha uzun sürmesi gelecekteki kazançlar üzerinde olumsuz bir etkisi oluşturabilir, iii) şehir hastanelerinin açılması sebebiyle oluşacak rekabet, iv) YP riski: Temmuz ayında Medikal Park 2018-2020 arasındaki EUR cinsi sendikasyon kredisinin anapara ve faiz ödemeleri için çapraz döviz faiz değişim işlemleriyle hedge gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bu işlem sayesinde her ne kadar EUR cinsi borçtan kaynaklanan YP riski kısmen sınırlansa da, YP borç şirketi baskılamaya devam edecek. p>

Önceki Öneri Tarihi 31.05.2019
Önceki Hedef Fiyat 15,25
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,73 14,92 4,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 12,9 12,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MLP Sağlık Hizmetleri
Kuruluş
Faal Alanı Hastane işletmeciliği
Telefon (0212)2275555
Faks (0212)2272328
Adres Otakçılar Cd. Flatofis İstanbul No:78 Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/Istanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar163,4469,0
Ödenmiş Sermaye208,0208,0
Net Kâr-42,76,6

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 4.849 mn TL
FAVÖK 860 mn TL
Net Kar 189 mn TL
FD/Satışlar 1,0
FD/FAVÖK 5,4
F/K 13,8
PD/DD 3,9
Satışlar 4.370 mn TL
FAVÖK 727 mn TL
Net Kar 71 mn TL
FD/Satışlar 1,1
FD/FAVÖK 6,4
F/K 36,5
PD/DD 5,5
Satışlar 3.815 mn TL
FAVÖK 592 mn TL
Net Kar -69 mn TL
FD/Satışlar 1,2
FD/FAVÖK 7,8
F/K A/D
PD/DD 6,4
Satışlar 3.132 mn TL
FAVÖK 408 mn TL
Net Kar -128 mn TL
FD/Satışlar 1,5
FD/FAVÖK 11,3
F/K A/D
PD/DD 5,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,6
PD/DD 15,9
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 82,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,8
Piyasa Değeri 2.600,5 mnTL
Net Borç 2.026,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -8,36 -14,15 -15,31 16,82
USD -9,45 -16,76 -18,75 4,39
Göreceli -3,44 -5,92 -7,12 13,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
MPARK 12,5
-68,8
3.815,4
592,0
405,7
3.610,4
16.09.2019
16.09.2019
16.09.2019
20.09.2019
16.09.2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-158,4
195,5
40,1
-186,8
420,3
-158,4
195,5
40,1
-186,8
420,3
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
MPARK 16.09.2019 AL 17,69 0,00 AL 15,25 2,45 AL 15,25 2,45
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
MPARK 12,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0
0,0
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
MPARK 4.848,8 188,9 860,2 Tahmin
MPARK 4.370,4 71,2 726,7 Tahmin
MPARK 3.815,4 -68,8 592,0 Tahmin
MPARK 3.131,6 -127,7 408,2 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
MPARK 13,8 5,4 1,0 3,9 Tahmin
MPARK 36,5 6,4 1,1 5,5 Tahmin
MPARK -37,8 7,8 1,2 6,4 Tahmin
MPARK -20,4 11,3 1,5 5,5 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MPARK0,000,00000,000,00 0 A/D
MPARK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.599.272.0001.685.919.0001.478.593.0001.553.455.000
Nakit ve Nakit Benzerleri260.187.000371.040.000223.318.000282.510.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar980.822.000948.819.000898.593.000885.842.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar49.893.00079.262.00072.128.00070.451.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar89.427.00082.782.00080.201.00082.440.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar218.943.000204.016.000204.353.000232.212.000
(Ara Toplam)1.599.272.0001.685.919.0001.478.593.0001.553.455.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.122.452.0001.758.854.0001.760.284.0001.769.812.000
Ticari Alacaklar1.053.0001.053.0001.053.0001.053.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.720.0001.384.0001.150.0001.198.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları230.885.000000
Maddi Duran Varlıklar807.162.000822.091.000836.758.000833.942.000
Şerefiye40.217.00040.217.00040.217.00040.217.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar433.413.000430.250.000427.914.000428.492.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı384.550.000281.587.000282.404.000294.117.000
Diğer Duran Varlıklar223.452.000182.272.000170.788.000170.793.000
TOPLAM VARLIKLAR3.721.724.0003.444.773.0003.238.877.0003.323.267.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.831.156.0001.621.079.0001.508.830.0001.500.897.000
Finansal Borçlar790.659.000645.199.000455.279.000529.047.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar782.763.000721.281.000807.681.000724.667.000
Diğer Borçlar21.778.00021.150.00022.355.00020.826.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)82.112.00069.642.00063.335.0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.996.0006.598.0004.993.0004.969.000
Borç Karşılıkları32.246.00031.347.00028.756.00024.617.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler114.602.000125.862.000126.431.000196.771.000
(Ara Toplam)1.831.156.0001.621.079.0001.508.830.0001.500.897.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.686.463.0001.248.529.0001.154.356.0001.287.639.000
Finansal Borçlar1.496.075.0001.057.229.000963.612.0001.084.247.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar33.425.00034.601.00035.698.00036.664.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)3.566.0003.957.0004.702.0000
Uzun vadeli karşılıklar16.873.00016.446.00014.609.00016.802.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü136.524.000136.296.000135.735.000144.424.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0005.502.000
Özkaynaklar204.105.000575.165.000575.691.000534.731.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar163.370.000469.011.000474.420.000442.287.000
Ödenmiş Sermaye208.037.000208.037.000208.037.000208.037.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri556.162.000556.162.000556.162.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.260.00010.260.00010.260.00010.260.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-593.433.000-328.585.000-200.934.000-200.934.000
Dönem Net Kar/Zararı-42.741.000-3.318.000-127.651.000-158.056.000
Diğer Özsermaye Kalemleri25.085.00026.455.00028.546.000582.980.000
Azınlık Payları40.735.000106.154.000101.271.00092.444.000
TOPLAM KAYNAKLAR3.721.724.0003.444.773.0003.238.877.0003.323.267.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.822.335.000933.367.0003.131.559.0002.251.332.000
Satışların Maliyeti (-)-1.400.551.000-706.228.000-2.644.048.000-1.901.980.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)421.784.000227.139.000487.511.000349.352.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)421.784.000227.139.000487.511.000349.352.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-143.207.000-71.516.000-271.030.000-189.499.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri145.007.00062.507.000598.901.000466.843.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-142.481.000-60.258.000-515.112.000-381.553.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)281.103.000157.872.000300.270.000245.143.000
Net Faaliyet Kar/Zararı278.577.000155.623.000216.481.000159.853.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.186.000475.0001.612.0001.537.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-427.000-373.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı282.289.000158.347.000301.455.0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-309.679.000-137.057.000-463.853.000-455.039.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.186.000475.0001.185.0001.164.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-27.390.00021.290.000-162.398.000-208.732.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.657.000-6.551.00058.718.00065.821.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-12.361.000-6.598.000-14.278.000-9.767.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)15.018.00047.00072.996.00075.588.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-24.733.00014.739.000-103.680.000-142.911.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-24.733.00014.739.000-103.680.000-142.911.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları18.008.0008.131.00023.971.00015.145.000
Ana Ortaklık Payları-42.741.0006.608.000-127.651.000-158.056.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri129.258.00052.443.000191.680.000140.967.000
Kıdem Tazminatı6.339.0004.923.0003.031.0004.570.000
Finansman Giderleri-309.679.000-137.057.000-463.853.000-455.039.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-563.856.000-443.485.000-518.541.000-577.679.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-610.070.000-557.689.000-632.643.000-717.806.000
Net YPP (Hedge Dahil)-343.628.000-169.873.000-233.543.000-294.460.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MPARK 12,5 A/D 7,6 1,3 15,9 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MPARK 12,50 82,02 82,05 3,22 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
MPARK 12,50 A/D 7,8 -53,6 6,4 129,2
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MPARK A/D 7,8 -14,7 6,4 -27,2
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.