SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 90.051 91.801 -1,91
VIOP 112.442 114.577 -1,86
USD/TRY 5,3542 5,3524 0,03
BIST BANKA 111.138 115.333 -3,64
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.781 10.622 1,49
ALTIN 1.244,83 1.243,00 0,15
BRENT 60,92 60,20 1,20

 LKMNH Hisse Senedi | Lokman Hekim Engurusag

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 28.09.2018
  • Hedef Fiyat 7,10
  • Getiri Pot %70

Uğursel Önder Hardy

Yatırım Teması


Başlıca yatırım temaları: i) Mevcut hastane portföyünde umut vadeden görünüm, ii) Türkiye'de özel sağlık harcamalarının ve yaşlı nüfusunun artması gibi destekleyici ekonomik ve demografik faktörler ii) piyasada organik ve inorganik büyüme fırsatlarının bulunması, iii) Lokman Hekim Üniversitesi'nden ve Elazığ Hastanesi ile yapılan anlaşmadan sağlanacak olumlu katkılar iv) güçlü bilanço yapısı, gelecekteki büyümeyi destekleyebilecek düşük kaldıraç seviyesi v) sürdürülebilir temettü politikası.


Riskler


Akay'ın entegrasyonunun beklenenden daha uzun sürmesi ve diğer hastanelerde kapasite artırım yatırımlarının beklenenden daha yavaş gerçekleşmesi, dolayısıyla istenen doluluk ve karlılık seviyelerine ulaşmada gecikme. Türkiye'de rekabet koşullarında ve ekonomik parametrelerde olası bir değişim Lokman Hekim'in büyüme ve kârlılık hedeflerini geciktirebilir. Uzun vadede nüfus arttıkça, şehir hastanelerinden gelen rekabet ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık harcamalarında bir düşüş olasılığı. Son olarak, hissedarların inorganik büyüme fırsatları yerine temettü tercihleri, gelecekteki büyüme potansiyelini azaltabilir. p>

Önceki Öneri Tarihi 23.07.2018
Önceki Hedef Fiyat 8,41
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,17 4,98 0,81
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 12,4 12,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Lokman Hekim Engurusag
Kuruluş 06.08.1996
Faal Alanı Saglik hizmeti ve hastane işletimi.
Telefon (0312)4449911
Faks (0312)3316779
Adres GN. DR. Tevfik Sağlam Cad. NO: 119 Etlik-ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar60,461,9
Ödenmiş Sermaye24,024,0
Net Kâr5,54,4

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 453 mn TL
FAVÖK 72 mn TL
Net Kar 37 mn TL
FD/Satışlar 0,5
FD/FAVÖK 2,9
F/K 2,7
PD/DD 0,9
Satışlar 363 mn TL
FAVÖK 51 mn TL
Net Kar 17 mn TL
FD/Satışlar 0,6
FD/FAVÖK 4,1
F/K 6,0
PD/DD 1,2
Satışlar 285 mn TL
FAVÖK 37 mn TL
Net Kar 10 mn TL
FD/Satışlar 0,7
FD/FAVÖK 5,6
F/K 10,1
PD/DD 1,4
Satışlar 246 mn TL
FAVÖK 28 mn TL
Net Kar 6 mn TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 7,5
F/K 15,9
PD/DD 1,7

Cari Değerler

F/K 11,9
FD/FAVÖK 6,3
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 30,79
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,4
Piyasa Değeri 100,1 mnTL
Net Borç 108,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -46,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,36 -6,29 -4,14 -30,85
USD -4,54 -6,11 -1,99 -51,32
Göreceli -2,50 -2,21 -2,66 -11,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
LKMNH 4,17
9,9
285,0
37,0
72,1
254,1
19.11.2018
19.11.2018
19.11.2018
19.11.2018
19.11.2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,2
-17,8
-1,3
-1,6
-6,0
-3,7
-0,3
0,8
-6,4
-3,9
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
LKMNH 28.09.2018 AL 7,10 0,00 AL 7,10 0,00 AL 8,41 -1,31
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
LKMNH 4,17
2,13
3,21
0,1000
0,1667
38
58
2,4
4,0
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
LKMNH 453,4 36,7 71,9 Tahmin
LKMNH 362,6 16,7 50,6 Tahmin
LKMNH 285,0 9,9 37,0 Tahmin
LKMNH 246,1 6,3 27,9 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
LKMNH 2,7 2,9 0,5 0,9 Tahmin
LKMNH 6,0 4,1 0,6 1,2 Tahmin
LKMNH 10,1 5,6 0,7 1,4 Tahmin
LKMNH 15,9 7,5 0,8 1,7 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
LKMNH17.09.20182,130,100010,008,50 2.400.000 38
LKMNH20.07.20173,210,166716,6714,17 4.000.800 58
LKMNH20.06.20163,460,117611,7610,00 2.822.400 53
LKMNH13.07.20152,030,05005,004,25 1.200.000 71
LKMNH30.06.20141,360,06066,065,15 969.600 84
LKMNH30.05.20131,900,125012,5010,63 2.000.000 37
LKMNH17.09.20182,130,100010,008,502.400.00038
LKMNH20.07.20173,210,166716,6714,174.000.80058
LKMNH20.06.20163,460,117611,7610,002.822.40053
LKMNH13.07.20152,030,05005,004,251.200.00071
LKMNH30.06.20141,360,06066,065,15969.60084
LKMNH30.05.20131,900,125012,5010,632.000.00037

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar103.194.44595.583.29790.155.59084.129.146
Nakit ve Nakit Benzerleri4.289.0502.293.3231.674.0951.957.355
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar58.051.82460.442.75961.891.76958.766.734
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.514.42470.189481.523284.812
Stoklar21.565.98017.630.05215.883.95413.013.651
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.773.16715.146.97410.224.24910.106.594
(Ara Toplam)103.194.44595.583.29790.155.59084.129.146
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar172.891.889164.451.018157.040.000147.699.031
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar221.526254.941143.246112.177
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar16.107.53316.176.96715.982.53313.991.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.400.0006.400.0006.400.0006.400.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar101.073.64094.032.13392.664.73789.998.909
Şerefiye1.848.3361.848.3361.848.3361.848.336
Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.279.67223.554.27423.435.11123.429.295
Ertelenmiş Vergi Varlığı11.569.40211.557.10310.290.41911.476.913
Diğer Duran Varlıklar12.391.78010.627.2646.275.618441.501
TOPLAM VARLIKLAR276.086.334260.034.315247.195.590231.828.177
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler134.211.485108.383.24095.601.02782.888.695
Finansal Borçlar71.965.88849.365.77533.221.28730.715.184
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar37.648.17640.577.91941.563.75231.956.548
Diğer Borçlar126.40799.700196.061184.126
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.146.046858.0371.474.7501.140.357
Borç Karşılıkları365.586365.586365.586365.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.959.38217.116.22318.779.59118.526.894
(Ara Toplam)134.211.485108.383.24095.601.02782.888.695
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler63.607.26371.653.80370.493.59670.816.619
Finansal Borçlar40.611.13645.893.55444.326.59242.769.731
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar4.319.8944.300.7973.779.8133.709.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18.676.23321.459.45222.387.19124.337.671
Özkaynaklar78.267.58679.997.27281.100.96778.122.863
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.383.43761.882.45761.618.73660.481.078
Ödenmiş Sermaye24.000.00024.000.00024.000.00024.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-193.820-390.239-170.923-247.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.475.46610.197.2888.290.0997.036.533
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları8.528.01611.015.83712.923.0267.882.990
Dönem Net Kar/Zararı5.456.3604.434.2732.548.1406.293.602
Diğer Özsermaye Kalemleri12.117.41512.625.29814.028.39415.515.290
Azınlık Payları17.884.14918.114.81519.482.23117.641.785
TOPLAM KAYNAKLAR276.086.334260.034.315247.195.590231.828.177
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri206.627.766136.913.63068.620.767246.098.186
Satışların Maliyeti (-)-179.531.128-117.450.434-57.291.707-216.498.938
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)27.096.63819.463.19611.329.06029.599.248
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)27.096.63819.463.19611.329.06029.599.248
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.946.136-1.391.025-760.234-3.161.173
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.064.783-4.566.492-2.114.386-7.538.040
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.263.355191.635152.897998.492
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.383.707-558.690-399.950-3.246.269
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.965.36713.138.6248.207.38716.652.258
Net Faaliyet Kar/Zararı18.085.71913.505.6798.454.44018.900.035
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler391.710276.458121.856456.195
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.326.5512.939.9122.285.1772.786.973
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.404.995-8.272.127-4.636.486-12.537.865
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler391.710276.458121.856456.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.278.6338.082.8675.977.9347.357.561
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.129.909-725.564-1.589.3485.802.278
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-907.824-619.815-337.043-1.140.357
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-222.085-105.749-1.252.3056.942.635
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.148.7247.357.3034.388.58613.159.839
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.148.7247.357.3034.388.58613.159.839
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.692.3642.923.0301.840.4466.866.237
Ana Ortaklık Payları5.456.3604.434.2732.548.1406.293.602
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.922.4764.588.7632.376.4239.018.324
Kıdem Tazminatı335.671266.631217.621303.268
Finansman Giderleri-13.404.995-8.272.127-4.636.486-12.537.865
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.447.4672.572.0851.709.0121.563.312
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.650.5761.679.1811.235.6021.001.543
Net YPP (Hedge Dahil)3.447.4672.572.0851.709.0121.563.312
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
LKMNH 4,2 11,9 6,3 0,8 1,7 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
LKMNH 4,17 30,75 30,79 3,73 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
LKMNH 4,17 10,1 -46,7 5,6 -62,3 1,4 -47,6
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
LKMNH 10,1 -46,5 5,6 -18,0 1,4 -15,9
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.