SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9182 5,8838 0,58
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.493,16 1.488,71 0,30
BRENT 59,33 60,51 -1,95

 Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S Hisse Senedi | MAVI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 17.09.2019
  • Hedef Fiyat 51,60
  • Getiri Pot %27

Kayahan Demirak

Yatırım Teması


Şirket ile ilgili olumlu görüşümüzü, şirketin Jean pazarındaki güçlü konumu, yeni mağaza açılışları ile büyüyen perakende operasyonları, mevcut mağazaların devam eden güçlü büyümesi, artan ürün çeşitliği ile büyüyen sepet hacmi ve uluslararası operasyonların satışlar içinde artan payı nedeni ile koruyoruz.


Katalizör


Mavi’nin önümüzdeki 3 yılda Türkiye’de mevcut mağazalarında ortalama birebir büyüme oranının yıllık ortalama %16,7 olmasını öngörüyoruz. FAVÖK marjının ise, brüt karda ölçek ekonomisine bağlı artış daha verimli mağaza yönetimi ve açılan daha görece daha büyük mağaza açılışları ile düşmesini beklediğimiz kira/satış oranı ile mevcut %14,4 seviyeden 2021 yılı sonunda %15,8’e yükselmesini öngörüyoruz. Ek olarak, Mavi’nin görece düşük yatırım harcaması (satışlara oranı %4-%5) ile yüksek büyüme gerçekleştirmesi, sınırlı işletme sermayesi ihtiyacı (satışlara oranı %6-%7) ve bunlara bağlı yüksek nakit yaratma kapasitesi ve öz sermaye karlılığı, olumlu yatırım görüşümüzü desteklemekte.


Riskler


Perakende sektörü, tüketici güveni, büyüme ve işsizlik gibi makro ekonomik parametrelerdeki değişimlere oldukça hassas. Dolayısı ile makro parametrelerde görülecek kötüleşme şirket için önemli risk faktörü. Döviz bazlı kira giderleri kar marjları için risk oluşturabilir. p>

Önceki Öneri Tarihi 31.05.2019
Önceki Hedef Fiyat 47,70
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 35,68 46,5 10,82
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,0 17,5 15,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,7 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S
Kuruluş 13.01.1994
Faal Alanı Mavi, kadın ve erkek kategorilerinde hazır giyim ve aksesuar markası olarak faaliyet gösteriyor.
Telefon (0212)3712000
Faks (0212)2840690
Adres Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53 34419 Kağıthane/IST

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar370,2375,2
Ödenmiş Sermaye49,749,7
Net Kâr27,76,7

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 4.188 mn TL
FAVÖK 636 mn TL
Net Kar 256 mn TL
FD/Satışlar 0,5
FD/FAVÖK 3,5
F/K 7,8
PD/DD 2,5
Satışlar 3.455 mn TL
FAVÖK 517 mn TL
Net Kar 186 mn TL
FD/Satışlar 0,6
FD/FAVÖK 4,3
F/K 10,8
PD/DD 3,3
Satışlar 2.936 mn TL
FAVÖK 419 mn TL
Net Kar 133 mn TL
FD/Satışlar 0,8
FD/FAVÖK 5,3
F/K 15,1
PD/DD 4,3
Satışlar 2.353 mn TL
FAVÖK 365 mn TL
Net Kar 92 mn TL
FD/Satışlar 0,9
FD/FAVÖK 6,1
F/K 22,0
PD/DD 6,0

Cari Değerler

F/K 29,6
FD/FAVÖK 4,4
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 89,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,6
Piyasa Değeri 2.011,1 mnTL
Net Borç 544,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -36,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,21 -11,57 3,26 25,70
USD -7,32 -14,26 -0,93 12,32
Göreceli -1,17 -3,09 13,25 22,07

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
MAVI 40,5
133,3
2.935,7
418,5
467,1
1.631,3
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
92,1
3,1
31,1
47,3
3,6
92,1
3,1
31,1
47,3
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
MAVI 17.09.2019 AL 51,60 0,00 AL 47,70 3,90 AL 47,70 3,90
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
MAVI 40,5
2,78
1,99
0,00
1,10
1,1258
0,8054
0,0000
0,5221
30
30
30
55,9
40,0
25,9
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
MAVI 4.188,2 256,3 635,6 Tahmin
MAVI 3.455,3 186,3 516,5 Tahmin
MAVI 2.935,7 133,3 418,5 Tahmin
MAVI 2.352,8 91,5 365,0 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
MAVI 7,8 3,5 0,5 2,5 Tahmin
MAVI 10,8 4,3 0,6 3,3 Tahmin
MAVI 15,1 5,3 0,8 4,3 Tahmin
MAVI 22,0 6,1 0,9 6,0 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAVI29.05.20181,100,522052,2044,37 25.923.189 30
MAVI29.05.20181,100,522052,2044,3725.923.18930

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.199.986.0001.196.885.000985.312.0001.022.006.000
Nakit ve Nakit Benzerleri399.037.000349.587.000266.571.000283.695.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar202.995.000227.114.000168.593.000225.090.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.903.00011.932.00017.059.00014.668.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar514.996.000507.983.000457.229.000435.897.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar71.055.000100.269.00075.860.00062.656.000
(Ara Toplam)1.199.986.0001.196.885.000985.312.0001.022.006.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar808.161.000838.800.000358.598.000381.605.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.260.0002.853.0002.411.0002.274.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları420.721.000453.118.00000
Maddi Duran Varlıklar174.970.000161.851.000159.739.000157.788.000
Şerefiye144.332.000153.052.000136.878.000143.107.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar62.684.00064.994.00057.576.00056.896.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.809.0002.734.0001.880.00021.517.000
Diğer Duran Varlıklar385.000198.000114.00023.000
TOPLAM VARLIKLAR2.008.147.0002.035.685.0001.343.910.0001.403.611.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.252.953.0001.229.837.000896.934.000957.160.000
Finansal Borçlar574.474.000553.690.000284.059.000284.076.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar574.146.000599.312.000510.284.000517.449.000
Diğer Borçlar17.815.00016.980.00016.534.00018.008.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)17.579.00017.558.00017.086.0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.837.0006.232.0002.732.00018.026.000
Borç Karşılıkları15.944.00015.672.00013.034.00014.488.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.158.00020.393.00053.205.000105.113.000
(Ara Toplam)1.252.953.0001.229.837.000896.934.000957.160.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler377.478.000423.310.000109.808.000110.574.000
Finansal Borçlar368.994.000403.987.00091.985.00092.929.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)114.000125.000119.0000
Uzun vadeli karşılıklar5.848.0005.645.0005.018.0005.158.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.522.00013.553.00012.686.00012.000.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000487.000
Özkaynaklar377.716.000382.538.000337.168.000335.877.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar370.225.000375.168.000333.774.000334.321.000
Ödenmiş Sermaye49.657.00049.657.00049.657.00049.657.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları70.669.00080.924.00063.935.00071.017.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.771.00019.771.00019.771.00019.771.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları248.086.000248.086.000156.569.000156.569.000
Dönem Net Kar/Zararı27.690.0006.742.00091.517.00093.991.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-45.648.000-30.012.000-47.675.000-56.684.000
Azınlık Payları7.491.0007.370.0003.394.0001.556.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.008.147.0002.035.685.0001.343.910.0001.403.611.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.340.120.000648.353.0002.352.850.0001.777.714.000
Satışların Maliyeti (-)-678.773.000-341.388.000-1.144.905.000-846.462.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)661.347.000306.965.0001.207.945.000931.252.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)661.347.000306.965.0001.207.945.000931.252.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-410.093.000-197.841.000-762.145.000-564.285.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-79.281.000-36.707.000-128.097.000-96.377.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-11.443.000-5.163.000-22.448.000-19.306.000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.080.0005.910.00012.243.0009.106.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.100.000-1.391.000-10.026.000-9.060.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)160.510.00071.773.000297.472.000251.330.000
Net Faaliyet Kar/Zararı160.530.00067.254.000295.255.000251.284.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-179.000-204.000-359.000-559.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı160.331.00071.569.000297.113.0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.408.0001.427.0004.869.0004.287.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-124.909.000-60.805.000-169.629.000-124.263.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-179.000-204.000-359.000-559.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.830.00012.191.000132.353.000130.795.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-9.237.000-2.109.000-31.579.000-29.548.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-20.629.000-8.582.000-27.625.000-42.322.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)11.392.0006.473.000-3.954.00012.774.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI31.593.00010.082.000100.774.000101.247.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)31.593.00010.082.000100.774.000101.247.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları3.903.0003.340.0009.257.0007.256.000
Ana Ortaklık Payları27.690.0006.742.00091.517.00093.991.000
Hisse Başına Kazanç1022
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0002
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri136.390.00065.175.00069.723.00052.091.000
Kıdem Tazminatı3.822.0001.628.0004.541.0003.490.000
Finansman Giderleri-124.909.000-60.805.000-169.629.000-124.263.000
Yurtiçi Satışlar1.095.084.000523.733.0001.914.936.0001.447.653.000
Yurtdışı Satışlar245.036.000124.620.000437.914.000330.061.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-17.582.000-14.086.00025.374.000-128.050.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-27.376.000134.916.00023.485.000-131.659.000
Net YPP (Hedge Dahil)89.698.000-16.663.000146.125.000184.944.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAVI 40,5 29,6 4,4 0,8 5,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAVI 40,50 89,44 89,42 -1,90 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
MAVI 40,50 15,1 -36,7 5,3 -62,9 4,3 -18,6
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MAVI 15,1 -41,0 5,3 -27,2 4,3 -39,1
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.