SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 AKSEL | Sinerji Yatırım Holding

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,65 1,27 0,62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Sinerji Yatırım Holding
Kuruluş 2006
Faal Alanı Yatırım holding
Telefon (0216)6881100
Faks (0216)6882468
Adres Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi 6. Cadde No: 7 (T008) Beykoz - İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar14.066.04713.450.110
Ödenmiş Sermaye8.000.0008.000.000
Net Kâr232.148-383.789

Cari Oranlar

F/K 4,0
FD/FAVÖK -9,2
PD/DD 0,5
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -3,66 -34,17 -8,56
USD 0,27 0,28 -46,73 -0,02
Göreceli -1,53 -9,91 -45,57 3,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.687.8406.683.5796.800.455847.306
Nakit ve Nakit Benzerleri3.2601.3302.2413.010
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar73.06773.0675.00026
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.536.6216.552.7871.558.403552.408
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar74.89256.3955.234.811291.862
(Ara Toplam)15.687.8406.683.5791.805.455847.306
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar61.6088.212.72076.064.99930.121.234
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar311311311311
Finansal Yatırımlar00022.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0067.979.5360
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar58.37373.51555.767103.798
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.9243.1153.8143.497
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0135.77925.57113.628
Diğer Duran Varlıklar08.000.0008.000.0008.000.000
TOPLAM VARLIKLAR15.749.44814.896.29982.865.45430.968.540
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.664.8171.446.18969.420.8881.083.086
Finansal Borçlar10.16612.70214.15116.177
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar199.040127.27268.270.88334.050
Diğer Borçlar1.330.4821.216.6631.105.3381.031.359
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları49.25049.25000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler75.87940.30230.5161.500
(Ara Toplam)1.664.8171.446.18969.420.8881.083.086
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.584096616.051.555
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00016.050.425
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları000966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18.58400164
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler009660
Özkaynaklar14.066.04713.450.11013.443.60013.833.899
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.066.04713.450.11013.443.60013.833.899
Ödenmiş Sermaye8.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0005.048.738
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler214.003214.003214.020214.003
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları571.158571.158-571.141-595.392
Dönem Net Kar/Zararı232.148-383.789-390.2991.166.550
Diğer Özsermaye Kalemleri5.048.7385.048.7386.191.0200
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR15.749.44814.896.29982.865.45430.968.540
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-595.535-384.139-194.105-529.175
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri80.27778.7711159.700
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-203.218-199.048-568-2.302
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-718.476-504.416-194.672-371.777
Net Faaliyet Kar/Zararı-595.535-384.139-194.105-529.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-207.734-207.734-207.7340
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler984.360005.074
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.688-1.6880-7.636
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler207.734207.73401.588.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)264.196-506.104-402.4061.214.047
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-32.048122.31512.107-151.839
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-32.048122.31512.107-151.839
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI232.148-383.789-390.2991.062.208
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)000104.342
DÖNEM KARI (ZARARI)232.148-383.789-390.2991.166.550
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları232.148-383.789-390.2991.166.550
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri45.99830.66460.538105.144
Kıdem Tazminatı-96600966
Finansman Giderleri-1.688-1.6880-7.636
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKSEL 0,8 4,0 A/D A/D 0,4 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
AKSEL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.