SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.286 95.734 -0,47
VIOP 118.532 119.260 -0,61
USD/TRY 5,6647 5,5795 1,53
BIST BANKS 131.096 132.731 -1,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
GOLD 1.502,18 1.513,47 -0,75
BRENT 59,30 58,64 1,13

 Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Hisse Senedi | KRSAN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,75 5,59 0,84
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Balık Uretimi
Telefon (0462)3213769
Faks (0462)3224807
Adres İskenderpaşa Mah. Sıramağazalar No : 25/2 TRABZON

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar39,539,2
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr0,3-4,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 21,4
Yabancı Oranı (%) 22,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 26,9 mnTL
Net Borç -2,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,62 4,77 5,58 48,38
USD 1,89 2,90 6,53 40,42
Göreceli 3,10 9,29 12,85 42,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSAN0,000,00000,000,00 0 A/D
KRSAN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar67.264.12867.866.04967.590.95466.460.282
Nakit ve Nakit Benzerleri2.400.51172.01435.09616.829
Finansal Yatırımlar0658.00000
Ticari Alacaklar23.381.9571.075.1581.296.637901.881
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.538.00825.305.93424.376.25423.175.541
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.292.8751.327.6881.374.7011.412.001
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.533.4505.309.9285.095.7665.541.530
(Ara Toplam)33.146.80133.748.72232.178.45431.047.782
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar34.117.32734.117.32735.412.50035.412.500
Duran Varlıklar17.556.64416.332.93121.911.27222.918.347
Ticari Alacaklar1.495.072000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.3443.3443.3443.344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.279.0002.332.0007.175.0007.980.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar10.775.91910.983.67411.184.95211.386.920
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.3093.3093.4163.523
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar010.604544.560544.560
TOPLAM VARLIKLAR84.820.77284.198.98089.502.22689.378.629
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.844.78139.111.13242.778.77641.751.034
Finansal Borçlar001.284.318851.397
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar218.4521.075.3881.739.7531.770.131
Diğer Borçlar1.849.440208.1542.231.1271.698.581
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.726.000000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü017.38800
Borç Karşılıkları1.482.6881.427.5361.427.5361.427.536
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler450.8742.265.3392.325.2492.232.596
(Ara Toplam)5.727.4544.993.8059.007.9837.980.241
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler34.117.32734.117.32733.770.79333.770.793
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.450.0065.849.5465.591.1665.638.768
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar16.99053.30745.14937.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.433.0165.794.7305.501.8025.556.211
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler01.50944.21544.840
Özkaynaklar39.525.98539.238.30241.132.28441.988.827
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.525.98539.238.30241.132.28441.988.827
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-5.263.149000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.482.2587.482.2587.482.2587.482.258
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.314.72711.483.37911.483.37911.483.379
Dönem Net Kar/Zararı250.557-4.168.660-3.895.402-3.039.802
Diğer Özsermaye Kalemleri24.841.59219.541.32521.162.04921.162.992
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR84.820.77284.198.98089.502.22689.378.629
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri207.2381.118.321818.756586.553
Satışların Maliyeti (-)-34.812-270.853-1.242.407-828.857
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)172.426847.468-423.651-242.304
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)172.426847.468-423.651-242.304
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-749.746-1.250.023-873.354-558.577
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.318.666128.613131.17793.942
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.712-1.748.501-140.077-76.236
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.728.634-2.022.443-1.305.905-783.175
Net Faaliyet Kar/Zararı-577.320-402.555-1.297.005-800.881
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler77.925786.078119.66993.772
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-333.291-4.299.018-4.121.824-3.583.574
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.473.268-5.535.38300
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler42.1691.204.6491.114.349891.969
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.637.064-284.539-151.096-54.026
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-255.366-3.512.940-4.002.155-3.489.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-121.627-4.615.273-4.344.807-3.435.034
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)372.184446.613449.405395.232
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-28.44600
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)372.184475.059449.405395.232
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI250.557-4.168.660-3.895.402-3.039.802
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)250.557-4.168.660-3.895.402-3.039.802
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları250.557-4.168.660-3.895.402-3.039.802
Hisse Başına Kazanç0-1-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-1-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-1-1
Dipnot
Amortisman Giderleri198.507807.568606.183404.108
Kıdem Tazminatı1.90118.62117.43311.476
Finansman Giderleri-1.637.064-284.539-151.096-54.026
Yurtiçi Satışlar191.1511.118.321825.415593.212
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSAN 5,5 A/D A/D 21,4 0,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSAN 5,49 22,35 22,35 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi