SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 99.072 97.886 1,21
VIOP 122.626 121.159 1,21
USD/TRY 5,7853 5,8084 -0,40
BIST BANKS 141.096 138.439 1,92
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.755 12.748 0,05
GOLD 1.491,07 1.487,77 0,22
BRENT 59,47 59,70 -0,39

 Egeli Co&Girisim Serm. Y.O. Hisse Senedi | EGCEY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,25 0,34 0,09
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Egeli Co&Girisim Serm. Y.O.
Kuruluş 18.09.1998
Faal Alanı Menkul kıymetlerini satın aldığı ortakların sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletilmesi
Telefon (0212)3430626
Faks (0212)3430627
Adres Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cd. Sibel Apt. No : 161 K:2 D:3 Şişli /İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar21,421,4
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr0,0-0,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 6,4 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 3,23 14,29 33,33
USD -0,34 4,29 11,55 20,77
Göreceli -0,58 0,46 17,03 24,32

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGCEY22.03.201116,670,350035,0035,00 6.300.000 127
EGCEY02.04.201017,770,394439,4439,44 7.100.000 51
EGCEY31.03.200819,230,300030,0030,00 5.400.000 A/D
EGCEY04.04.200722,050,416741,6741,67 7.500.000 A/D
EGCEY22.03.201116,670,350035,0035,006.300.000127
EGCEY02.04.201017,770,394439,4439,447.100.00051
EGCEY31.03.200819,230,300030,0030,005.400.000A/D
EGCEY04.04.200722,050,416741,6741,677.500.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.641.1931.528.4481.545.65381.054
Nakit ve Nakit Benzerleri15.40814.88314.54514.028
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.571.8411.462.5541.489.6281.395
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar53.94451.01141.48065.631
(Ara Toplam)1.641.1931.528.4481.545.65381.054
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar20.551.20220.551.24420.551.30623.022.511
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar20.551.20220.551.20220.551.20223.022.344
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar042104167
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR22.192.39522.079.69222.096.95923.103.565
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler759.708697.003627.244554.510
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar89.14776.93380.33189.272
Diğer Borçlar156.525126.61483.04449.918
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları46.84246.31746.03646.036
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler467.194447.139417.833369.284
(Ara Toplam)759.708697.003627.244554.510
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler21.18020.22123.00011.955
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar21.18020.22123.00011.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar21.411.50721.362.46821.446.71522.537.100
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.411.50721.362.46821.446.71522.537.100
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri29.55229.55229.5520
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.604.2553.604.2553.604.2553.604.255
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.381.566-19.381.566-18.037.278-18.037.278
Dönem Net Kar/Zararı-32.432-81.471-1.344.288-253.542
Diğer Özsermaye Kalemleri17.191.69817.191.69817.194.47417.223.665
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR22.192.39522.079.69222.096.95923.103.565
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-171.857-87.955-526.510-400.081
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri139.4526.511313.603155.618
Diğer Faaliyet Giderleri (-)00-1.130.978-8.676
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-32.405-81.444-1.343.885-253.139
Net Faaliyet Kar/Zararı-171.857-87.955-526.510-400.081
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-32.405-81.444-1.343.8850
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-27-27-403-403
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-32.432-81.471-1.344.288-253.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-32.432-81.471-1.344.288-253.542
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-32.432-81.471-1.344.288-253.542
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-32.432-81.471-1.344.288-253.542
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri10462902839
Kıdem Tazminatı-3.790-5.5827.336-4.070
Finansman Giderleri-27-27-403-403
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGCEY 0,3 A/D A/D A/D 0,3 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi