SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6225 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.634 20.588 0,22
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,67 1.235,69 0,16
BRENT 56,15 55,69 0,83

 GDKGS | Gedik Girişim Ser. Y.O.

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,14 1,21 0,07
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Gedik Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 25.09.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0216)4523624
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 K:3 Yakacık Kartal-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar23.611.20823.339.183
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.000
Net Kâr855.443583.369

Cari Oranlar

F/K 22,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,69 2,56 3,45 -9,00
USD 1,97 6,76 -16,28 -0,50
Göreceli 0,14 -4,10 -14,47 3,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
GDKGS30.05.20122,340,030047
GDKGS18.03.200810,990,100050
GDKGS14.03.20071,900,020066
GDKGS30.05.20122,340,030047
GDKGS18.03.200810,990,100050
GDKGS14.03.20071,900,020066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.910.10012.748.95513.089.13012.676.683
Nakit ve Nakit Benzerleri9.537.16210.910.44510.583.90810.484.565
Finansal Yatırımlar1.992.2111.499.2032.194.1271.889.227
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar380.727339.307311.095302.891
(Ara Toplam)11.910.10012.748.95513.089.13012.676.683
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.741.89610.624.77110.002.51210.002.734
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar10.622.48010.328.58010.000.00010.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.0682.2912.5122.734
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.117.348293.90000
TOPLAM VARLIKLAR23.651.99623.373.72623.091.64222.679.417
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.09333.22034.19077.141
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.8016.4412.8983.662
Diğer Borçlar20.55311.32116.54759.061
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları11.35911.35911.35911.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.3804.0993.3863.059
(Ara Toplam)39.09333.22034.19077.141
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.6951.32300
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları1.6951.32300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar23.611.20823.339.18323.057.45222.602.276
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.611.20823.339.18323.057.45222.602.276
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri027000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler310.893310.893266.576266.576
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.445.4282.445.4282.489.7451.099.242
Dönem Net Kar/Zararı855.443583.369300.8611.390.503
Diğer Özsermaye Kalemleri-556-777270-154.045
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR23.651.99623.373.72623.091.64222.679.417
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.388.7042.705.2511.258.61726.966.216
Satışların Maliyeti (-)-2.513.766-2.031.756-883.061-25.723.700
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)874.938673.495375.5561.242.516
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)874.938673.495375.5561.242.516
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.855-8.101-5.703-14.139
Genel Yönetim Giderleri (-)-196.507-133.011-50.007-389.221
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri00015.115
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)668.576532.383319.846854.271
Net Faaliyet Kar/Zararı668.576532.383319.846839.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler195.93457.41400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.067-6.428-18.985-62.410
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000598.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)855.443583.369300.8611.390.503
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI855.443583.369300.8611.390.503
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)855.443583.369300.8611.390.503
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları855.443583.369300.8611.390.503
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri666443222886
Kıdem Tazminatı054600
Finansman Giderleri-9.067-6.428-18.985-62.410
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0001.153.488
Net YPP (Hedge Dahil)0001.153.488
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GDKGS 1,2 22,1 A/D A/D 1,0 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
GDKGS 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.