SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.771 10.740 0,29
VIOP 11.750 11.725 0,21
USD/TRY 32,8221 32,8097 0,04
BIST BANKA 15.552 15.272 1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.164 18.254 -0,50
ALTIN 2.322,05 2.360,00 -1,61
BRENT 85,02 85,71 -0,81

 Pay Sermaye Piyasaları

​​​​​​​​​​​​Pay Senetleri Müdürlüğü’nün ana faaliyet alanları pay halka arzları ile diğer pay piyasası işlemleri olarak iki başlık altında toplanmaktadır.

​​​​​​Pay Halka Arzları​

Halka arz, bir şirketin paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışıdır. Şirketler finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılırlar.

Halka Arz Süreci

Borsa İstanbul ve SPK'ya Müracaat

Halka açılmak isteyen şirket bir aracı kurumu yetkilendirerek, halka arz izahnamesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna, kota alınmak için de Borsa İstanbul'a başvurur. Takip eden 5 gün içinde Taslak İzahname internet sitesine yüklenir. Böylece yatırımcılar halka açılacak şirket ile ilgili bilgilere ulaşabilir.

Borsa İstanbul ve SPK Uzmanlarınca Şirket İncelemesi

Borsa İstanbul ve SPK uzmanları Şirket’in faaliyetlerini ve hukuki durumunu inceler, bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları analiz eder.

Halka Arz İzahnamesinin Onaylanması

SPK, başvuruyu ve izahnamenin mevzuata uygunluğunu inceler. Uygun görülen izahname halka arzın gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanır, şirketin ve halka arza aracılık eden konsorsiyum üyelerinin internet sitelerinde yayınlanır.

Halka Arz ve Talep Toplama

Şirket payları, aracı kurum veya oluşturulmuşsa bir konsorsiyum tarafından halka arz izahnamesindeki esaslara göre, belirlenen fiyat ve tarihlerde SPK düzenlemelerine uygun şekilde halka arz süreci başlatılır. Yatırımcılar taleplerini aracı kurumlara ve bankalara iletir. Konsorsiyum lideri tarafından halka arz esaslarına göre süreç tamamlanır.

İşlem Görmeye Başlama ve Gong Töreni

Halka arzının başarı ile tamamlanmasının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan duyuruyu takiben şirket payları Borsanın ilgili pazarında işlem görmeye başlar. Ayrıca, Borsadaki ilk işlem günü Borsa’da bir gong töreni düzenlenebilir.

Bu işlemler sonucunda halka arz prosedürleri tamamlanır ve şirket halka açık konuma geçer. Şirketin paylarının değeri ikincil piyasa içerisinde belirlenir. Şirketin karlılık sağlayacağını düşünen yatırımcılar, şirket paylarını satın alarak şirkete ortak olurlar. Ayrıca Şirketin yıllık karı üzerinden nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde temettü alma imkânı elde edebilirler.

İş Yatırım, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği 9,1 milyar TL (6,7 milyar ABD doları) büyüklüğünde 30 adet pay halka arzı ile sektörde lider konumdadır.

Piyasadaki büyük arzların önemli bir kısmı İş Yatırım liderliğinde gerçekleştirilmiş olup k​urumumuz 100 milyon ABD doları ve üzeri büyüklükteki ağırlıklı uluslararası yatırımcılara pazarlanan halka ​arzları yabancı kurum kullanmadan gerçekleştirebilen tek kurumdur. Bunun yanı sıra gerekmesi veya tercih edilmesi durumunda yabancı yatırım bankalarıyla konsorsiyum oluşturulabilmektedir. İş Yatırım’ın Türkiye’de arz gerçekleştiren yabancı yatırım bankalarının tamamıyla halka arz tecrübesi bulunmaktadır.

İş Yatırım, 2010 yılında gerçekleştirmiş olduğu DO&CO halka arzı ile sektörde farklı bir işe imza atmıştır. DO&CO, Borsa İstanbul’a kote olan ilk yabancı şirkettir. Bu halka arzda İş Yatırım, yasal otoritelerle bir araya gelerek ilgili mevzuatın oluşturulmasına bilfiil katkıda bulunarak yabancı şirketlerin Türkiye’de halka arzının önünü açmıştır. DO&CO arzında İş Yatırım ilk kez bir Türk yatırım bankası olarak yurtiçi konsorsiyumun yanı sıra uluslararası yatırım bankalarından oluşan bir konsorsiyuma da liderlik etmiştir.

İş Yatırım, özel sektör firmalarının halka arzının yanı sıra özelleştirme halka arzlarında da aktif rol oynayan bir kurumdur. Kuruluşundan bu yana sektörde gerçekleşen 9 adet özelleştirme halka arzının 4’ü Kurumumuz liderliğinde gerçekleştirilmiştir.

İş Yatırım, sahip olduğu benzersiz halka arz tecrübesi ve sektördeki en geniş kurumsal finansman kadrosuyla halka arz sürecinin her aşamasında şirketin iş ortağı olarak yanında yer almaktadır. Kurumumuz halka arz aracılığı kapsamında müşterilerine başlıca aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:

 • Gerek görülmesi durumunda halka arz öncesi yeniden yapılandırma
 • Halka arz stratejisinin belirlenerek halka arz hikayesi ve zamanlamanın oluşturulması
 • Kurumsal yönetim konularında yönlendirme
 • SPK ve BİAŞ başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili dokümantasyonun hazırlanmasına destek
 • Reklam ve PR faaliyetlerinin yönetilmesi
 • Halka arz sürecinde görev alan tüm kişi ve kurumlarla koordinasyon (bağımsız denetim şirketi, hukuk danışmanları, reklam ve PR şirketleri vb.)
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri (araştırma raporu, yurtiçi-yurtdışı roadshowlar, konsorsiyumun oluşturulması, talep toplama)
 • Dağıtım ve yasal bildirimler
 • Fiyat istikrarı işlemleri
 • Arz sonrasında düzenli aralıklarla araştırma raporu yayınlanması

​Pay halka arzlarına ilişkin referanslarımız için lütfen tıklayınız.

Diğer Pay Piyasası İşlemleri

Pay ​halka arzları dışında müşterilere verilen diğer aracılık hizmetleri aşağıda yer almakta olup,  Pay Senetleri Müdürlüğü ekibi bu konularda da gerekli bilgi ve tecrübeye sahip bulunmaktadır.

 • Pay alım teklifi (çağrı) aracılığı
 • Ayrılma hakkı aracılığı
 • Ortaklıktan çıkarma/satma hakkı aracılığı
 • Toptan satışlar pazarı işlemi sürecinin yönetilmesi
 • Kurumsal/nitelikli yatırımcıya satış sürecinin yönetilmesi

Diğer pay piyasası işlemlerine ilişkin referanslarımız için lütfen tıklayınız.​