SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7285 6,7342 -0,08
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.613,77 1.618,28 -0,28
BRENT 32,05 34,83 -7,98

 Ulusoy Elektrik Hisse Senedi | ULUSE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulusoy Elektrik
Kuruluş 08.04.1985
Faal Alanı Elektirk üretimi
Telefon (0312)2670712
Faks (0312)2670517
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan-Ankara/TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar374,6348,9
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr71,946,3

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,27 -16,36 5,34
USD -0,30 -4,96 -23,85 -6,46
Göreceli -0,05 -2,84 3,48 34,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,78 26.142.000 30
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,73 18.226.560 50
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,61 6.874.928 50
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,39 22.772.876 50
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,7826.142.00030
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,7318.226.56050
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,616.874.92850
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,3922.772.87650

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar426.793.906378.813.658336.863.195321.611.842
Nakit ve Nakit Benzerleri168.320.950165.912.301109.400.96185.388.600
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar132.209.682112.842.895118.583.283137.574.818
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.827.3621.849.8962.925.5883.942.474
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar106.766.87087.094.10474.004.63667.970.759
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar17.669.04211.114.46210.053.0205.353.754
(Ara Toplam)426.793.906378.813.658314.967.488300.230.405
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0021.895.70721.381.437
Duran Varlıklar57.948.28956.402.59951.814.60752.605.362
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları699.484699.16900
Maddi Duran Varlıklar54.727.70053.033.08750.484.39752.040.583
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar146.518170.764234.747117.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.261.5072.403.628983.288332.858
Diğer Duran Varlıklar113.08095.951112.175114.755
TOPLAM VARLIKLAR484.742.195435.216.257388.677.802374.217.204
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler104.498.27482.489.77351.764.36369.065.694
Finansal Borçlar3.617.3253.345.2712.915.9742.754.625
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar74.028.11655.793.67521.880.06535.182.906
Diğer Borçlar00321.597269.704
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.071.35311.287.7897.573.4600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.519.7484.553.9456.879.00610.601.819
Borç Karşılıkları1.914.6981.363.5531.506.0341.377.658
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.347.0346.145.54010.373.17318.780.928
(Ara Toplam)104.498.27482.489.77351.449.30968.967.640
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00315.05498.054
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.726.7983.892.4713.657.6043.137.935
Finansal Borçlar47.30074.79400
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.556.253719.38800
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.123.2453.098.2893.657.6043.137.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar374.517.123348.834.013333.255.835302.013.575
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar374.591.719348.910.175333.450.006302.233.855
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0-508.04500
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.651.16624.651.16624.651.16624.651.166
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları197.353.703197.353.703197.631.13071.739.395
Dönem Net Kar/Zararı71.935.04646.310.13729.427.520125.891.735
Diğer Özsermaye Kalemleri651.8041.103.2141.740.190-48.441
Azınlık Payları-74.596-76.162-194.171-220.280
TOPLAM KAYNAKLAR484.742.195435.216.257388.677.802374.217.204
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri311.706.028182.991.95484.515.310565.417.588
Satışların Maliyeti (-)-221.365.747-133.785.277-54.137.226-374.614.495
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)90.340.28149.206.67730.378.084190.803.093
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)90.340.28149.206.67730.378.084190.803.093
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.558.128-6.655.169-4.237.542-12.403.951
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.490.469-10.807.217-2.105.137-9.559.755
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-3.762.837-2.619.743-1.478.298-5.416.707
Diğer Faaliyet Gelirleri55.544.48343.868.24717.154.57055.083.465
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-34.333.147-20.583.310-3.410.453-53.336.665
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)83.740.18352.409.48536.301.224165.169.480
Net Faaliyet Kar/Zararı62.528.84729.124.54822.557.107163.422.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.218.4645.538.67740.870940.403
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı89.958.64757.948.16236.342.094166.109.883
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.298.645000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.559.450-1.311.064-390.193-2.347.806
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.218.4645.538.67740.870940.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)89.697.84256.637.09835.951.901163.762.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-17.798.242-10.363.847-6.546.952-37.958.602
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-19.662.991-12.359.664-7.197.382-37.262.978
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.864.7491.995.817650.430-695.624
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI71.899.60046.273.25129.404.949125.803.475
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)71.899.60046.273.25129.404.949125.803.475
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-35.446-36.88614.628-88.260
Ana Ortaklık Payları71.935.04646.310.13729.390.321125.891.735
Hisse Başına Kazanç1102
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri3.814.3042.770.3612.037.6746.257.513
Kıdem Tazminatı1.142.282189.571951.4861.635.588
Finansman Giderleri-2.559.450-1.311.064-390.193-2.347.806
Yurtiçi Satışlar187.327.35195.789.03835.938.511329.096.617
Yurtdışı Satışlar130.278.42888.947.85649.874.7771.479.002
Net Yabancı Para Pozisyonu44.575.533106.216.532137.085.75296.485.373
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu46.877.029106.216.532152.862.07096.485.373
Net YPP (Hedge Dahil)44.575.533106.216.532152.862.07096.485.373

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULUSE 28,0 21,6 16,3 4,4 6,0 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULUSE 28,02 79,38 79,38 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi