SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8779 5,8291 0,84
BIST BANKS 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
GOLD 1.276,83 1.272,48 0,34
BRENT 74,53 74,51 0,03

 ULUSE Hisse Senedi | Ulusoy Elektrik

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,63 20,18 4,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 19,6 18,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulusoy Elektrik
Kuruluş 08.04.1985
Faal Alanı Elektirk üretimi
Telefon (0312)2670712
Faks (0312)2670517
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan-Ankara/TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar302,2270,8
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr125,993,9

Cari Değerler

F/K 12,8
FD/FAVÖK 9,0
PD/DD 5,3
FD/Satışlar 2,7
Yabancı Oranı (%) 57,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,7
Piyasa Değeri 1.614,4 mnTL
Net Borç -82,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,20 1,41 13,50 26,44
USD -0,31 -0,67 9,44 13,95
Göreceli 0,00 3,59 17,26 20,03

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,78 26.142.000 30
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,73 18.226.560 50
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,61 6.874.928 50
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,39 22.772.876 50
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,7826.142.00030
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,7318.226.56050
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,616.874.92850
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,3922.772.87650

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar321.611.842300.690.507257.218.714223.330.565
Nakit ve Nakit Benzerleri85.388.60068.146.28244.517.09935.706.931
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar137.574.818151.547.521143.283.276115.052.698
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.942.4745.146.7946.241.9045.211.965
Stoklar67.970.75968.643.44258.397.28460.934.374
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.353.7547.206.4684.779.1516.424.597
(Ara Toplam)300.230.405300.690.507257.218.714223.330.565
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar21.381.437000
Duran Varlıklar52.605.36275.031.89375.128.53576.153.326
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar52.040.58371.650.18171.747.91972.558.834
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar117.166233.000148.286157.634
Ertelenmiş Vergi Varlığı332.858494.940742.9681.104.788
Diğer Duran Varlıklar114.7552.653.7722.489.3622.332.070
TOPLAM VARLIKLAR374.217.204375.722.400332.347.249299.483.891
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler69.065.694102.140.336111.653.98777.599.526
Finansal Borçlar2.754.6252.986.9555.564.7895.116.295
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar35.182.90666.919.00153.064.17750.385.712
Diğer Borçlar269.704219.80226.204.869227.396
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.601.81913.408.6508.130.9474.165.919
Borç Karşılıkları1.377.6581.361.0991.591.8971.661.574
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.780.92817.244.82917.097.30816.042.630
(Ara Toplam)68.967.640102.140.336111.653.98777.599.526
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler98.054000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.137.9352.649.1872.479.3462.735.810
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar3.137.9352.507.4662.304.8322.560.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0141.721174.514174.863
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar302.013.575270.932.877218.213.916219.148.555
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar302.233.855270.780.141218.290.098219.301.303
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları000-608.505
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.651.16624.651.16620.246.82817.832.628
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları71.739.39571.739.40576.143.743144.982.830
Dönem Net Kar/Zararı125.891.73593.899.89442.641.00015.898.229
Diğer Özsermaye Kalemleri-48.441489.676-741.4731.196.121
Azınlık Payları-220.280152.736-76.182-152.748
TOPLAM KAYNAKLAR374.217.204375.722.400332.347.249299.483.891
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri565.417.588407.035.463237.320.32397.203.018
Satışların Maliyeti (-)-374.614.495-282.155.053-169.528.109-72.740.051
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)190.803.093124.880.41067.792.21424.462.967
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)190.803.093124.880.41067.792.21424.462.967
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.403.951-8.692.608-5.941.192-3.086.231
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.559.755-7.685.447-5.251.148-3.104.298
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-5.416.707-4.085.690-2.647.270-1.216.369
Diğer Faaliyet Gelirleri55.083.46542.843.94211.049.4683.356.131
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-53.336.665-25.595.730-9.688.660-318.088
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)165.169.480121.664.87755.313.41220.094.112
Net Faaliyet Kar/Zararı163.422.680104.416.66553.952.60417.056.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler940.403878.790723.191646.560
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.347.806-2.327.759-1.200.267-507.914
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler940.403878.790723.191646.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)163.762.077120.215.90854.836.33620.232.758
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-37.958.602-26.150.266-12.111.504-4.323.102
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-37.262.978-26.485.658-12.662.130-4.348.030
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-695.624335.392550.62624.928
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI125.803.47594.065.64242.724.83215.909.656
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)125.803.47594.065.64242.724.83215.909.656
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-88.260165.74883.83211.427
Ana Ortaklık Payları125.891.73593.899.89442.641.00015.898.229
Hisse Başına Kazanç2110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.257.5134.557.4823.007.2381.445.689
Kıdem Tazminatı1.635.588617.644102.033264.453
Finansman Giderleri-2.347.806-2.327.759-1.200.267-507.914
Yurtiçi Satışlar329.096.617238.876.068146.951.79161.302.034
Yurtdışı Satışlar1.479.002169.190.64391.185.65935.778.849
Net Yabancı Para Pozisyonu96.485.37352.083.78732.064.2667.797.185
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu96.485.37352.083.78732.064.2667.797.185
Net YPP (Hedge Dahil)96.485.37352.083.78732.064.2667.797.185
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULUSE 20,2 12,8 9,0 2,7 5,3 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULUSE 20,18 56,98 57,06 7,69 0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi