SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2891 5,3036 -0,27
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.337,67 1.326,53 0,84
BRENT 66,19 66,50 -0,47

 ULUSE Hisse Senedi | Ulusoy Elektrik

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,24 16,87 3,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 95,2 94,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulusoy Elektrik
Kuruluş 08.04.1985
Faal Alanı Elektirk üretimi
Telefon (0312)2670712
Faks (0312)2670517
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan-Ankara/TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar270,8218,3
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr93,942,6

Cari Değerler

F/K 10,2
FD/FAVÖK 8,2
PD/DD 4,7
FD/Satışlar 2,2
Yabancı Oranı (%) 15,76
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 0,8
Piyasa Değeri 1.273,6 mnTL
Net Borç -65,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,25 0,00 -5,58 -0,25
USD 0,06 -0,75 -4,69 -0,63
Göreceli 0,24 1,99 -7,49 -10,51

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,78 26.142.000 30
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,73 18.226.560 50
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,61 6.874.928 50
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,39 22.772.876 50
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,7826.142.00030
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,7318.226.56050
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,616.874.92850
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,3922.772.87650

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar300.690.507257.218.714223.330.565211.608.601
Nakit ve Nakit Benzerleri68.146.28244.517.09935.706.93130.314.060
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar151.547.521143.283.276115.052.698127.458.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.146.7946.241.9045.211.9651.211.063
Stoklar68.643.44258.397.28460.934.37444.832.194
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.206.4684.779.1516.424.5977.792.754
(Ara Toplam)300.690.507257.218.714223.330.565211.608.601
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar75.031.89375.128.53576.153.32672.975.819
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0001.341.250
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar71.650.18171.747.91972.558.83468.299.089
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar233.000148.286157.634178.304
Ertelenmiş Vergi Varlığı494.940742.9681.104.7881.080.209
Diğer Duran Varlıklar2.653.7722.489.3622.332.0702.076.967
TOPLAM VARLIKLAR375.722.400332.347.249299.483.891284.584.420
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler102.140.336111.653.98777.599.52678.149.048
Finansal Borçlar2.986.9555.564.7895.116.2954.583.558
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar66.919.00153.064.17750.385.71251.127.216
Diğer Borçlar219.80226.204.869227.396120.277
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13.408.6508.130.9474.165.9195.622.028
Borç Karşılıkları1.361.0991.591.8971.661.574672.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.244.82917.097.30816.042.63016.023.259
(Ara Toplam)102.140.336111.653.98777.599.52678.149.048
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.649.1872.479.3462.735.8102.578.087
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar2.507.4662.304.8322.560.9472.402.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü141.721174.514174.863175.212
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar270.932.877218.213.916219.148.555203.857.285
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar270.780.141218.290.098219.301.303204.003.939
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları00-608.505-7.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.651.16620.246.82817.832.62817.832.628
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları71.739.40576.143.743144.982.83057.935.786
Dönem Net Kar/Zararı93.899.89442.641.00015.898.22987.047.044
Diğer Özsermaye Kalemleri489.676-741.4731.196.1211.196.121
Azınlık Payları152.736-76.182-152.748-146.654
TOPLAM KAYNAKLAR375.722.400332.347.249299.483.891284.584.420
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri407.035.463237.320.32397.203.018436.452.287
Satışların Maliyeti (-)-282.155.053-169.528.109-72.740.051-307.882.927
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)124.880.41067.792.21424.462.967128.569.360
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)124.880.41067.792.21424.462.967128.569.360
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.692.608-5.941.192-3.086.231-9.509.430
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.685.447-5.251.148-3.104.298-7.990.009
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.085.690-2.647.270-1.216.369-4.962.322
Diğer Faaliyet Gelirleri42.843.94211.049.4683.356.13111.128.972
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-25.595.730-9.688.660-318.088-10.781.280
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)121.664.87755.313.41220.094.112106.455.291
Net Faaliyet Kar/Zararı104.416.66553.952.60417.056.069106.107.599
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler878.790723.191646.560536.972
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-56.825
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.327.759-1.200.267-507.914-1.108.020
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler878.790723.191646.560480.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)120.215.90854.836.33620.232.758105.827.418
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-26.150.266-12.111.504-4.323.102-18.765.746
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-26.485.658-12.662.130-4.348.030-19.334.316
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)335.392550.62624.928568.570
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI94.065.64242.724.83215.909.65687.061.672
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)94.065.64242.724.83215.909.65687.061.672
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları165.74883.83211.42714.628
Ana Ortaklık Payları93.899.89442.641.00015.898.22987.047.044
Hisse Başına Kazanç1102
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.557.4823.007.2381.445.6895.241.341
Kıdem Tazminatı617.644102.033264.453668.815
Finansman Giderleri-2.327.759-1.200.267-507.914-1.108.020
Yurtiçi Satışlar238.876.068146.951.79161.302.034378.260.208
Yurtdışı Satışlar169.190.64391.185.65935.778.8491.713.497
Net Yabancı Para Pozisyonu52.083.78732.064.2667.797.18511.276.327
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu52.083.78732.064.2667.797.18511.276.327
Net YPP (Hedge Dahil)52.083.78732.064.2667.797.18511.276.327
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULUSE 15,9 10,2 8,2 2,2 4,7 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULUSE 15,92 15,77 15,76 -0,84 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi