SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.650 114.809 2,47
VIOP 133.859 131.285 1,96
USD/TRY 6,8654 6,8612 0,06
BIST BANKS 127.494 124.982 2,01
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
GOLD 1.809,47 1.798,58 0,61
BRENT 42,53 43,24 -1,64

 Ulusoy Elektrik Hisse Senedi | ULUSE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 30,7 40,18 9,48
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 13,2 12,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulusoy Elektrik
Kuruluş 08.04.1985
Faal Alanı Elektirk üretimi
Telefon (0312)2670712
Faks (0312)2670517
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan-Ankara/TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar387,5390,7
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr-5,490,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 8,0
FD/Satışlar 6,0
Yabancı Oranı (%) 79,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 3.096,0 mnTL
Net Borç -87,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 4,09 12,96 45,49
USD 0,15 3,93 11,97 26,19
Göreceli 0,86 4,94 7,48 45,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,78 26.142.000 30
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,73 18.226.560 50
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,61 6.874.928 50
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,39 22.772.876 50
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,7826.142.00030
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,7318.226.56050
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,616.874.92850
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,3922.772.87650

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar439.796.145450.396.703426.793.906378.813.658
Nakit ve Nakit Benzerleri114.901.778156.892.556168.320.950165.912.301
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar164.714.032174.171.275132.209.682112.842.895
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.455.0042.527.6091.827.3621.849.896
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar114.461.80388.513.029106.766.87087.094.104
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar38.263.52828.292.23417.669.04211.114.462
(Ara Toplam)439.796.145450.396.703426.793.906378.813.658
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar104.902.96569.606.82957.948.28956.402.599
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları24.723.6351.607.370699.484699.169
Maddi Duran Varlıklar70.296.09859.585.78954.727.70053.033.087
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar639.17060.154146.518170.764
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.050.9215.088.5112.261.5072.403.628
Diğer Duran Varlıklar5.193.1413.265.005113.08095.951
TOPLAM VARLIKLAR544.699.110520.003.532484.742.195435.216.257
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler128.606.723121.895.581104.498.27482.489.773
Finansal Borçlar6.241.0801.378.9573.617.3253.345.271
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar102.246.29487.912.41174.028.11655.793.675
Diğer Borçlar3.820.68610.395.35000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.220.8505.641.73211.071.35311.287.789
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.249.0752.255.8796.519.7484.553.945
Borç Karşılıkları1.883.6901.525.3421.914.6981.363.553
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.945.04812.785.9107.347.0346.145.540
(Ara Toplam)128.606.723121.895.581104.498.27482.489.773
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler28.944.7127.490.6855.726.7983.892.471
Finansal Borçlar21.267.049256.54047.30074.794
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.574.0002.574.0001.556.253719.388
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar04.660.1454.123.2453.098.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.103.663000
Özkaynaklar387.147.675390.617.266374.517.123348.834.013
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar387.491.383390.661.536374.591.719348.910.175
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları000-508.045
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.651.16624.651.16624.651.16624.651.166
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları287.795.660197.353.703197.353.703197.353.703
Dönem Net Kar/Zararı-5.364.62690.441.95771.935.04646.310.137
Diğer Özsermaye Kalemleri409.183-1.785.290651.8041.103.214
Azınlık Payları-343.708-44.270-74.596-76.162
TOPLAM KAYNAKLAR544.699.110520.003.532484.742.195435.216.257
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri96.798.190486.802.362311.706.028182.991.954
Satışların Maliyeti (-)-77.598.986-365.273.452-221.365.747-133.785.277
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)19.199.204121.528.91090.340.28149.206.677
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)19.199.204121.528.91090.340.28149.206.677
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.679.140-11.717.703-9.558.128-6.655.169
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.329.850-30.773.864-14.490.469-10.807.217
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-962.414-4.985.977-3.762.837-2.619.743
Diğer Faaliyet Gelirleri5.903.69068.241.94355.544.48343.868.247
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.926.811-39.738.042-34.333.147-20.583.310
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.204.679102.555.26783.740.18352.409.485
Net Faaliyet Kar/Zararı3.227.80074.051.36662.528.84729.124.548
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler686.1367.560.7796.218.4645.538.677
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.890.815110.116.04689.958.64757.948.162
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler02.437.0132.298.6450
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.304.860-4.298.039-2.559.450-1.311.064
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler686.1367.560.7796.218.4645.538.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.414.045108.255.02089.697.84256.637.098
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.249.435-17.795.014-17.798.242-10.363.847
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.249.075-22.453.135-19.662.991-12.359.664
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.000.3604.658.1211.864.7491.995.817
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.663.48090.460.00671.899.60046.273.251
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.663.48090.460.00671.899.60046.273.251
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-298.85418.049-35.446-36.886
Ana Ortaklık Payları-5.364.62690.441.95771.935.04646.310.137
Hisse Başına Kazanç0111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.166.3946.744.9193.814.3042.770.361
Kıdem Tazminatı539.5941.481.4751.142.282189.571
Finansman Giderleri-7.304.860-4.298.039-2.559.450-1.311.064
Yurtiçi Satışlar64.179.519290.930.244187.327.35195.789.038
Yurtdışı Satışlar33.538.533926.173130.278.42888.947.856
Net Yabancı Para Pozisyonu98.243.787110.023.54744.575.533106.216.532
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu98.243.787108.207.64546.877.029106.216.532
Net YPP (Hedge Dahil)98.243.787110.050.38444.575.533106.216.532

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULUSE 38,7 A/D A/D 6,0 8,0 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULUSE 38,70 79,48 79,51 2,42 0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi