SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Ulusoy Elektrik Hisse Senedi | ULUSE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 50,45 55,8 5,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,3 1,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulusoy Elektrik
Kuruluş 08.04.1985
Faal Alanı Elektirk üretimi
Telefon (0312)2670712
Faks (0312)2670517
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan-Ankara/TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar413,3400,7
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr15,97,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 9,9
FD/Satışlar 5,5
Yabancı Oranı (%) 78,98
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 4.072,0 mnTL
Net Borç -73,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,10 -0,49 0,69 -0,88
USD -3,23 -4,43 -9,27 -23,29
Göreceli -1,75 -5,22 -4,24 -1,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,78 26.142.000 30
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,73 18.226.560 50
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,61 6.874.928 50
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,39 22.772.876 50
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,7826.142.00030
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,7318.226.56050
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,616.874.92850
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,3922.772.87650

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar550.557.254554.528.399478.289.415476.460.396
Nakit ve Nakit Benzerleri80.226.280104.357.53585.990.505107.198.512
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar235.532.380250.910.943175.822.546171.010.829
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.422.6807.054.66913.129.72817.751.532
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar147.952.305124.606.721147.696.514138.333.119
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar82.423.60967.598.53155.650.12242.166.404
(Ara Toplam)550.557.254554.528.399478.289.415476.460.396
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar105.015.440105.099.204102.779.01293.461.141
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları6.359.3766.927.9325.046.2855.929.405
Maddi Duran Varlıklar90.586.55588.409.05285.485.85379.006.709
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar269.30566.69708.657
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.439.1689.695.5239.685.3377.126.333
Diğer Duran Varlıklar1.361.03602.561.5371.390.037
TOPLAM VARLIKLAR655.572.694659.627.603581.068.427569.921.537
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler231.020.264247.923.044153.788.896153.788.566
Finansal Borçlar2.474.0722.474.0721.682.4061.682.406
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar187.588.296205.213.627125.919.909123.383.858
Diğer Borçlar0008.453.909
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.488.8504.133.8797.543.1277.409.636
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü788.08400420.714
Borç Karşılıkları26.755.20225.374.4767.363.6135.135.962
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.925.76010.726.99011.279.8417.302.081
(Ara Toplam)231.020.264247.923.044153.788.896153.788.566
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.489.02211.197.34511.043.96911.171.670
Finansal Borçlar4.205.7744.776.7143.562.9254.446.045
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar002.448.9012.172.960
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.283.2486.420.63104.552.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler005.032.1430
Özkaynaklar413.063.408400.507.214416.235.562404.961.301
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar413.335.222400.693.300416.717.428405.137.369
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-3.456.912010.3930
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.651.16624.651.16624.651.16624.651.166
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları295.314.003287.795.660287.795.660287.795.660
Dönem Net Kar/Zararı15.941.7037.518.34323.052.35310.507.314
Diğer Özsermaye Kalemleri885.262728.1311.207.8562.183.229
Azınlık Payları-271.814-186.086-481.866-176.068
TOPLAM KAYNAKLAR655.572.694659.627.603581.068.427569.921.537
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri161.838.602660.957.685406.493.463237.895.927
Satışların Maliyeti (-)-137.119.736-571.750.322-342.065.886-198.545.215
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)24.718.86689.207.36364.427.57739.350.712
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)24.718.86689.207.36364.427.57739.350.712
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.761.106-14.170.708-9.491.625-6.359.922
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.505.644-79.771.521-41.101.619-26.658.384
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-277.950-1.031.192-503.990-2.197.912
Diğer Faaliyet Gelirleri24.757.27083.780.84754.500.06929.300.172
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.907.402-63.374.547-29.556.670-17.214.986
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.024.03414.640.24238.273.74216.219.680
Net Faaliyet Kar/Zararı5.174.166-5.766.05813.330.3434.134.494
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.053.9218.138.2335.368.0843.690.604
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.077.95522.778.47543.641.82619.910.284
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.865.45222.265.83200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-41.489.872-24.084.315-10.411.701
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.053.9218.138.2335.368.0843.690.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.943.4073.554.43519.557.5119.498.583
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.054.9323.862.3733.092.395845.612
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-788.084-723.223-1.553.170-1.337.961
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.266.8484.585.5964.645.5652.183.573
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI15.888.4757.416.80822.649.90610.344.195
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)15.888.4757.416.80822.649.90610.344.195
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-53.228-101.535-402.447-163.119
Ana Ortaklık Payları15.941.7037.518.34323.052.35310.507.314
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.357.40614.421.12710.674.2027.265.708
Kıdem Tazminatı655.2561.765.501770.490671.599
Finansman Giderleri0-41.489.872-24.084.315-10.411.701
Yurtiçi Satışlar70.445.486401.220.861246.053.969149.957.846
Yurtdışı Satışlar92.880.213269.101.456164.628.51989.959.293
Net Yabancı Para Pozisyonu126.359.323188.808.55336.841.64342.888.819
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu126.359.323108.933.78136.841.64342.801.229
Net YPP (Hedge Dahil)126.359.323192.296.02136.841.64342.801.229
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-18.217.583-16.879.830-11.276.708-8.621.606
Düzeltme Öncesi Kar15.888.4757.416.80822.649.90610.344.195
Düzeltmeler:5.421.65319.179.87137.487.93125.422.029
Amortisman & İtfa Payları3.357.40614.421.12710.674.2027.265.708
Karşılıklardaki Değişim1.406.63112.895.9522.581.8641.487.666
Diğer Gelir/ Gider657.616-8.137.20824.231.86516.668.655
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)21.310.12826.596.67960.137.83735.766.224
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-39.897.852-39.528.733-70.827.687-43.356.341
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-18.587.724-12.932.054-10.689.850-7.590.117
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit370.141-3.947.776-586.858-1.031.489
Sabit Sermaye Yatırımları-5.354.481-33.375.940-31.042.664-24.850.223
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-5.354.481-33.375.940-31.042.664-24.850.223
Serbest Nakit Akım-23.572.064-50.255.770-42.319.372-33.471.829
Finansal Borçlardaki Değişim11.749-169.614-213.155-174.457
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-570.940-2.109.637-28.369.524-16.047.758
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-559.191-2.279.251-28.582.679-16.222.215
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-24.131.255-52.535.021-70.902.051-49.694.044
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-24.131.255-52.535.021-70.902.051-49.694.044
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler104.357.535156.892.556156.892.556156.892.556
Dönem Sonu Nakit80.226.280104.357.53585.990.505107.198.512

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULUSE 50,9 A/D A/D 5,5 9,9 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULUSE 50,90 78,98 78,98 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi