SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.112 0,00
VIOP 1.240 1.240 0,00
USD/TRY 7,5632 7,5555 0,10
BIST BANKS 1.098 1.098 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
GOLD 1.953,17 1.950,56 0,13
BRENT 43,21 43,15 0,14

Ulusoy Elektrik Hisse Senedi | ULUSE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 34,82 54,75 19,93
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 33,8 33,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulusoy Elektrik
Kuruluş 08.04.1985
Faal Alanı Elektirk üretimi
Telefon (0312)2670712
Faks (0312)2670517
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan-Ankara/TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar405,1387,5
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr10,5-5,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 10,3
FD/Satışlar 7,5
Yabancı Oranı (%) 79,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,3
Piyasa Değeri 4.160,0 mnTL
Net Borç -101,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,56 -3,35 22,93 95,49
USD 1,29 -4,63 19,84 54,06
Göreceli 1,44 -4,16 24,33 101,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,78 26.142.000 30
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,73 18.226.560 50
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,61 6.874.928 50
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,39 22.772.876 50
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,7826.142.00030
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,7318.226.56050
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,616.874.92850
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,3922.772.87650

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar476.460.396439.796.145450.396.703426.793.906
Nakit ve Nakit Benzerleri107.198.512114.901.778156.892.556168.320.950
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar171.010.829164.714.032174.171.275132.209.682
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.751.5327.455.0042.527.6091.827.362
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar138.333.119114.461.80388.513.029106.766.870
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar42.166.40438.263.52828.292.23417.669.042
(Ara Toplam)476.460.396439.796.145450.396.703426.793.906
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar93.461.141104.902.96569.606.82957.948.289
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.929.40524.723.6351.607.370699.484
Maddi Duran Varlıklar79.006.70970.296.09859.585.78954.727.700
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.657639.17060.154146.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.126.3334.050.9215.088.5112.261.507
Diğer Duran Varlıklar1.390.0375.193.1413.265.005113.080
TOPLAM VARLIKLAR569.921.537544.699.110520.003.532484.742.195
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler153.788.566128.606.723121.895.581104.498.274
Finansal Borçlar1.682.4066.241.0801.378.9573.617.325
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar123.383.858102.246.29487.912.41174.028.116
Diğer Borçlar8.453.9093.820.68610.395.3500
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.409.6363.220.8505.641.73211.071.353
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü420.7142.249.0752.255.8796.519.748
Borç Karşılıkları5.135.9621.883.6901.525.3421.914.698
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.302.0818.945.04812.785.9107.347.034
(Ara Toplam)153.788.566128.606.723121.895.581104.498.274
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.171.67028.944.7127.490.6855.726.798
Finansal Borçlar4.446.04521.267.049256.54047.300
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.172.9602.574.0002.574.0001.556.253
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.552.66504.660.1454.123.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler05.103.66300
Özkaynaklar404.961.301387.147.675390.617.266374.517.123
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar405.137.369387.491.383390.661.536374.591.719
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.651.16624.651.16624.651.16624.651.166
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları287.795.660287.795.660197.353.703197.353.703
Dönem Net Kar/Zararı10.507.314-5.364.62690.441.95771.935.046
Diğer Özsermaye Kalemleri2.183.229409.183-1.785.290651.804
Azınlık Payları-176.068-343.708-44.270-74.596
TOPLAM KAYNAKLAR569.921.537544.699.110520.003.532484.742.195
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri237.895.92796.798.190486.802.362311.706.028
Satışların Maliyeti (-)-198.545.215-77.598.986-365.273.452-221.365.747
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)39.350.71219.199.204121.528.91090.340.281
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)39.350.71219.199.204121.528.91090.340.281
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.359.922-2.679.140-11.717.703-9.558.128
Genel Yönetim Giderleri (-)-26.658.384-12.329.850-30.773.864-14.490.469
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.197.912-962.414-4.985.977-3.762.837
Diğer Faaliyet Gelirleri29.300.1725.903.69068.241.94355.544.483
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.214.986-4.926.811-39.738.042-34.333.147
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.219.6804.204.679102.555.26783.740.183
Net Faaliyet Kar/Zararı4.134.4943.227.80074.051.36662.528.847
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.690.604686.1367.560.7796.218.464
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı19.910.2844.890.815110.116.04689.958.647
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler002.437.0132.298.645
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.411.701-7.304.860-4.298.039-2.559.450
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.690.604686.1367.560.7796.218.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.498.583-2.414.045108.255.02089.697.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)845.612-3.249.435-17.795.014-17.798.242
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.337.961-2.249.075-22.453.135-19.662.991
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.183.573-1.000.3604.658.1211.864.749
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.344.195-5.663.48090.460.00671.899.600
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.344.195-5.663.48090.460.00671.899.600
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-163.119-298.85418.049-35.446
Ana Ortaklık Payları10.507.314-5.364.62690.441.95771.935.046
Hisse Başına Kazanç0011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.265.7086.166.3946.744.9193.814.304
Kıdem Tazminatı671.599539.5941.481.4751.142.282
Finansman Giderleri-10.411.701-7.304.860-4.298.039-2.559.450
Yurtiçi Satışlar149.957.84664.179.519290.930.244187.327.351
Yurtdışı Satışlar89.959.29333.538.533926.173130.278.428
Net Yabancı Para Pozisyonu42.888.81998.243.787110.023.54744.575.533
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu42.801.22998.243.787108.207.64546.877.029
Net YPP (Hedge Dahil)42.801.22998.243.787110.050.38444.575.533

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULUSE 52,0 A/D A/D 7,5 10,3 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULUSE 52,00 79,57 79,57 0,30 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi