SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKA 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
ALTIN 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Ulusoy Elektrik Hisse Senedi | ULUSE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 46,8 69,3 22,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 10,2 9,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulusoy Elektrik
Kuruluş 08.04.1985
Faal Alanı Elektirk üretimi
Telefon (0312)2670712
Faks (0312)2670517
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan-Ankara/TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar416,7405,1
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr23,110,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 12,9
FD/Satışlar 9,1
Yabancı Oranı (%) 79,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 5.372,0 mnTL
Net Borç -80,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,10 13,81 35,77 30,77
USD -3,74 11,69 29,10 29,21
Göreceli -3,35 8,60 33,08 25,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,78 26.142.000 30
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,73 18.226.560 50
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,61 6.874.928 50
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,39 22.772.876 50
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,7826.142.00030
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,7318.226.56050
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,616.874.92850
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,3922.772.87650

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar478.289.415476.460.396439.796.145450.396.703
Nakit ve Nakit Benzerleri85.990.505107.198.512114.901.778156.892.556
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar175.822.546171.010.829164.714.032174.171.275
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.129.72817.751.5327.455.0042.527.609
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar147.696.514138.333.119114.461.80388.513.029
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar55.650.12242.166.40438.263.52828.292.234
(Ara Toplam)478.289.415476.460.396439.796.145450.396.703
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar102.779.01293.461.141104.902.96569.606.829
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.046.2855.929.40524.723.6351.607.370
Maddi Duran Varlıklar85.485.85379.006.70970.296.09859.585.789
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar08.657639.17060.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı9.685.3377.126.3334.050.9215.088.511
Diğer Duran Varlıklar2.561.5371.390.0375.193.1413.265.005
TOPLAM VARLIKLAR581.068.427569.921.537544.699.110520.003.532
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler153.788.896153.788.566128.606.723121.895.581
Finansal Borçlar1.682.4061.682.4066.241.0801.378.957
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar125.919.909123.383.858102.246.29487.912.411
Diğer Borçlar08.453.9093.820.68610.395.350
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.543.1277.409.6363.220.8505.641.732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0420.7142.249.0752.255.879
Borç Karşılıkları7.363.6135.135.9621.883.6901.525.342
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.279.8417.302.0818.945.04812.785.910
(Ara Toplam)153.788.896153.788.566128.606.723121.895.581
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.043.96911.171.67028.944.7127.490.685
Finansal Borçlar3.562.9254.446.04521.267.049256.540
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.448.9012.172.9602.574.0002.574.000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar04.552.66504.660.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.032.14305.103.6630
Özkaynaklar416.235.562404.961.301387.147.675390.617.266
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar416.717.428405.137.369387.491.383390.661.536
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları10.393000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.651.16624.651.16624.651.16624.651.166
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları287.795.660287.795.660287.795.660197.353.703
Dönem Net Kar/Zararı23.052.35310.507.314-5.364.62690.441.957
Diğer Özsermaye Kalemleri1.207.8562.183.229409.183-1.785.290
Azınlık Payları-481.866-176.068-343.708-44.270
TOPLAM KAYNAKLAR581.068.427569.921.537544.699.110520.003.532
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri406.493.463237.895.92796.798.190486.802.362
Satışların Maliyeti (-)-342.065.886-198.545.215-77.598.986-365.273.452
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)64.427.57739.350.71219.199.204121.528.910
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)64.427.57739.350.71219.199.204121.528.910
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.491.625-6.359.922-2.679.140-11.717.703
Genel Yönetim Giderleri (-)-41.101.619-26.658.384-12.329.850-30.773.864
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-503.990-2.197.912-962.414-4.985.977
Diğer Faaliyet Gelirleri54.500.06929.300.1725.903.69068.241.943
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-29.556.670-17.214.986-4.926.811-39.738.042
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)38.273.74216.219.6804.204.679102.555.267
Net Faaliyet Kar/Zararı13.330.3434.134.4943.227.80074.051.366
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.368.0843.690.604686.1367.560.779
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı43.641.82619.910.2844.890.815110.116.046
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0002.437.013
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-24.084.315-10.411.701-7.304.860-4.298.039
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.368.0843.690.604686.1367.560.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.557.5119.498.583-2.414.045108.255.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.092.395845.612-3.249.435-17.795.014
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.553.170-1.337.961-2.249.075-22.453.135
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.645.5652.183.573-1.000.3604.658.121
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI22.649.90610.344.195-5.663.48090.460.006
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)22.649.90610.344.195-5.663.48090.460.006
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-402.447-163.119-298.85418.049
Ana Ortaklık Payları23.052.35310.507.314-5.364.62690.441.957
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri10.674.2027.265.7086.166.3946.744.919
Kıdem Tazminatı770.490671.599539.5941.481.475
Finansman Giderleri-24.084.315-10.411.701-7.304.860-4.298.039
Yurtiçi Satışlar246.053.969149.957.84664.179.519290.930.244
Yurtdışı Satışlar164.628.51989.959.29333.538.533926.173
Net Yabancı Para Pozisyonu36.841.64342.888.81998.243.787110.023.547
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu36.841.64342.801.22998.243.787108.207.645
Net YPP (Hedge Dahil)36.841.64342.801.22998.243.787110.050.384

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULUSE 67,2 A/D A/D 9,1 12,9 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULUSE 67,15 79,25 79,25 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi