SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Ulusoy Elektrik Hisse Senedi | ULUSE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 58,75 192 133,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 77,7 77,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulusoy Elektrik
Kuruluş 08.04.1985
Faal Alanı Elektirk üretimi
Telefon (0312)2670712
Faks (0312)2670517
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan-Ankara/TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar316,6317,2
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr0,6-74,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 38,7
FD/Satışlar 10,7
Yabancı Oranı (%) 81,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,2
Piyasa Değeri 12.248,0 mnTL
Net Borç 333,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 6,3

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,86 -13,01 0,72 155,17
USD -1,74 -15,30 -9,06 107,96
Göreceli -1,38 -15,38 -0,13 94,36

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,78 26.142.000 30
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,73 18.226.560 50
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,61 6.874.928 50
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,39 22.772.876 50
ULUSE31.07.20182,880,326832,6827,7826.142.00030
ULUSE06.09.20172,820,455745,5738,7318.226.56050
ULUSE15.12.20162,190,171917,1914,616.874.92850
ULUSE29.06.20155,870,569356,9348,3922.772.87650

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar993.112.642975.209.226759.545.796618.007.049
Nakit ve Nakit Benzerleri38.732.75135.679.89265.201.95879.962.272
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar374.526.723405.678.096251.665.681209.639.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.905.9098.779.3807.055.1145.835.023
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar393.408.686368.743.934283.927.953212.683.674
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar173.538.573156.327.924151.695.090109.887.062
(Ara Toplam)993.112.642975.209.226759.545.796618.007.049
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar305.835.387310.088.241143.880.651115.099.882
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları9.082.8168.500.4549.693.9095.554.667
Maddi Duran Varlıklar137.154.282134.023.173123.696.280101.594.641
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar103.464.738105.832.478951.666770.818
Ertelenmiş Vergi Varlığı596.68711.805.6979.494.5927.135.552
Diğer Duran Varlıklar55.536.86449.926.43944.20444.204
TOPLAM VARLIKLAR1.298.948.0291.285.297.467903.426.447733.106.931
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler964.666.640952.287.245482.785.343334.273.119
Finansal Borçlar362.710.679237.525.68668.728.6322.458.802
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar562.556.261644.957.058310.185.834219.564.330
Diğer Borçlar0063.133.78261.579.811
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.169.11914.863.1397.676.56518.949.303
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları9.870.88915.795.77518.995.89518.850.425
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.359.69239.145.58714.064.63512.870.448
(Ara Toplam)964.666.640952.287.245482.785.343334.273.119
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.087.77016.166.78917.947.90713.155.594
Finansal Borçlar9.480.4639.171.7578.563.3155.567.505
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar8.607.3076.995.0329.384.5927.588.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar316.193.619316.843.433402.693.197385.678.218
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar316.551.005317.176.618402.960.711385.952.402
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları00-2.488.5640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler024.651.16624.651.16624.651.166
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları220.868.668295.314.003295.314.003295.314.003
Dönem Net Kar/Zararı525.202-74.445.3355.708.848-10.843.636
Diğer Özsermaye Kalemleri15.157.135-8.343.216-224.742-3.169.131
Azınlık Payları-357.386-333.185-267.514-274.184
TOPLAM KAYNAKLAR1.298.948.0291.285.297.467903.426.447733.106.931
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri381.454.112955.394.310587.468.355350.974.597
Satışların Maliyeti (-)-331.452.454-891.517.282-516.001.480-308.032.786
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)50.001.65863.877.02871.466.87542.941.811
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)50.001.65863.877.02871.466.87542.941.811
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-14.677.992-31.982.304-21.975.240-12.675.117
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.522.424-44.948.286-31.624.334-30.867.523
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-49.2340-990.941-803.662
Diğer Faaliyet Gelirleri26.952.50842.485.07541.567.04839.674.850
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-721.679-61.775.232-55.111.941-45.059.739
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)52.982.837-32.343.7193.331.467-6.789.380
Net Faaliyet Kar/Zararı26.752.008-13.053.56216.876.360-1.404.491
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0010.968.8364.702.642
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-6.569.045000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı46.413.792-32.343.71914.300.303-2.086.738
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler016.985.29600
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-34.829.674-61.328.047-8.161.238-6.192.188
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-6.569.045010.968.8364.702.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.584.118-76.686.4706.139.065-8.278.926
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-11.058.9162.241.135-488.926-2.616.117
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-11.058.9162.241.135-488.926-2.616.117
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI525.202-74.445.3355.650.139-10.895.043
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)525.202-74.445.3355.650.139-10.895.043
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-56.346-36.059-58.709-51.407
Ana Ortaklık Payları581.548-74.409.2765.708.848-10.843.636
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.067.18216.718.92411.785.6966.364.370
Kıdem Tazminatı1.193.8561.564.6961.610.236843.149
Finansman Giderleri-34.829.674-61.328.047-8.161.238-6.192.188
Yurtiçi Satışlar144.828.620624.042.420395.496.147213.390.567
Yurtdışı Satışlar245.701.960341.131.387196.825.871139.364.537
Net Yabancı Para Pozisyonu149.708.96222.460.302-5.502.94955.762.864
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu149.708.962-79.710.596-5.502.94955.762.864
Net YPP (Hedge Dahil)149.708.96226.677.391-5.502.94955.762.864
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-113.204.277-123.075.642-53.151.4731.065.971
Düzeltme Öncesi Kar525.202-74.445.3355.650.139-10.895.043
Düzeltmeler:9.760.56158.947.23432.326.55923.680.990
Amortisman & İtfa Payları7.067.18216.718.92411.785.6966.364.370
Karşılıklardaki Değişim-4.731.0306.333.817-4.768.345-5.680.902
Diğer Gelir/ Gider7.424.40935.894.49325.309.20822.997.522
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)10.285.763-15.498.10137.976.69812.785.947
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-121.002.839-108.074.430-91.788.052-12.791.624
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-110.717.076-123.572.531-53.811.354-5.677
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-2.487.201496.889659.8811.071.648
Sabit Sermaye Yatırımları-9.236.563-165.075.545-43.897.364-19.285.519
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-9.236.563-165.075.545-43.897.364-19.285.519
Serbest Nakit Akım-122.440.840-288.151.187-97.048.837-18.219.548
Finansal Borçlardaki Değişim124.448.219231.300.00065.011.74911.749
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit1.045.480-11.826.456-7.118.489-6.187.464
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit125.493.699219.473.54457.893.260-6.175.715
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış3.052.859-68.677.643-39.155.577-24.395.263
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim3.052.859-68.677.643-39.155.577-24.395.263
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler35.679.892104.357.535104.357.535104.357.535
Dönem Sonu Nakit38.732.75135.679.89265.201.95879.962.272

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULUSE 153,1 A/D A/D 10,7 38,7 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULUSE 153,10 81,84 81,83 -0,79 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi