SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7268 6,7342 -0,11
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.615,67 1.618,28 -0,16
BRENT 31,38 34,83 -9,91

 Türker Proje Gay.Gel. Hisse Senedi | TURGG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 27,1 52,9 25,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 11,6 11,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Türker Proje Gay.Gel.
Kuruluş 15.07.2013
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0216)3041298
Faks (0216)5041889
Adres Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok D:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar146,3144,7
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr2,30,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 1,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 207,9 mnTL
Net Borç -15,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,34 3,47 -36,85 -30,48
USD -0,64 -0,39 -42,51 -38,26
Göreceli -0,39 1,82 -21,87 -11,17

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TURGG0,000,00000,000,00 0 A/D
TURGG0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.637.74615.767.06615.346.37815.243.755
Nakit ve Nakit Benzerleri15.306.13015.575.68115.124.46115.080.449
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0575525371
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar331.616190.810221.392162.935
(Ara Toplam)15.637.74615.767.06615.346.37815.243.755
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar162.207.729160.373.300160.386.749160.398.658
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.09214.39014.63014.313
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller162.105.000160.260.000160.260.000160.260.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları82.25292.534102.815113.097
Maddi Duran Varlıklar4.7296.0657.6339.318
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar221311527786
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar43501.1441.144
TOPLAM VARLIKLAR177.845.475176.140.366175.733.127175.642.413
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler80.851312.67590.416308.213
Finansal Borçlar40.04337.18434.52923.136
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar14.17624.08411.20834.390
Diğer Borçlar5.820231.41424.686232.933
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.81219.99319.99317.754
(Ara Toplam)80.851312.67590.416308.213
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.513.01131.097.49531.151.47831.123.547
Finansal Borçlar53.85465.00275.35593.897
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar83.527000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31.375.63030.961.42531.009.92130.968.562
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler071.06866.20261.088
Özkaynaklar146.251.613144.730.196144.491.233144.210.653
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar146.251.613144.730.196144.491.233144.210.653
Ödenmiş Sermaye7.120.6967.120.6967.120.6967.120.696
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler635.983635.983635.983597.142
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.270.90610.270.90610.270.90610.309.747
Dönem Net Kar/Zararı2.323.147795.649558.153278.850
Diğer Özsermaye Kalemleri125.900.881125.906.962125.905.495125.904.218
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR177.845.475176.140.366175.733.127175.642.413
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.945.652-1.490.540-1.016.731-529.107
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.021.593159.041140.598121.123
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.325-1.260-1.195-1.058
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)74.616-1.332.759-877.328-409.042
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.945.652-1.490.540-1.016.731-529.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı74.616-1.332.759-877.328-409.042
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.894.5352.382.4441.613.242778.934
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-36.257-27.883-19.130-9.790
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.932.8941.021.802716.784360.102
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-609.747-226.153-158.631-81.252
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-254.073-286.399-169.967-133.587
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-355.67460.24611.33652.335
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.323.147795.649558.153278.850
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.323.147795.649558.153278.850
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.323.147795.649558.153278.850
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri48.22336.51524.45012.224
Kıdem Tazminatı18.57412.6528.3724.194
Finansman Giderleri-36.257-27.883-19.130-9.790
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu14.85114.14814.38814.071
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu14.85114.14814.38814.071
Net YPP (Hedge Dahil)14.85114.14814.38814.071

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TURGG 29,2 A/D A/D 0,0 1,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TURGG 29,20 1,70 1,69 -1,46 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi