SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8242 5,8096 0,25
BIST BANKS 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
GOLD 1.275,25 1.275,80 -0,04
BRENT 74,11 71,95 3,00

 TURGG Hisse Senedi | Türker Proje Gay.Gel.

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 26 33,94 7,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,3 3,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Türker Proje Gay.Gel.
Kuruluş 15.07.2013
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0216)3041298
Faks (0216)5041889
Adres Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok D:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar143,9155,5
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr-11,40,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 193,7 mnTL
Net Borç -14,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,95 1,87 2,33 -15,37
USD 1,25 1,17 -2,93 -23,34
Göreceli 2,92 1,06 6,47 -19,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TURGG0,000,00000,000,00 0 A/D
TURGG0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.772.67114.554.36114.352.74214.453.073
Nakit ve Nakit Benzerleri14.598.92914.245.58113.990.04214.152.073
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.324000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0100.00000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar172.418208.780362.700301.000
(Ara Toplam)14.772.67114.554.36114.352.74214.453.073
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar160.285.467175.186.367175.183.565175.183.959
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.39415.21711.64410.114
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller160.260.000175.155.000175.155.000175.155.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar11.00212.58314.31216.041
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.0451.3041.5631.823
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar262.2631.046981
TOPLAM VARLIKLAR175.058.138189.740.728189.536.307189.637.032
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler40.782233.717114.287260.687
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.7177.94467.52737.250
Diğer Borçlar29.065211.27832.453209.130
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler014.49514.30714.307
(Ara Toplam)40.782233.717114.287260.687
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.083.97334.029.33134.083.81934.041.152
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31.021.34333.976.77534.036.13334.014.559
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler62.63052.55647.68626.593
Özkaynaklar143.933.383155.477.680155.338.201155.335.193
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar143.933.383155.477.680155.338.201155.335.193
Ödenmiş Sermaye7.120.6967.120.6967.120.6967.120.696
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler597.142597.142597.142597.142
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.682.24221.682.24221.682.24221.682.242
Dönem Net Kar/Zararı-11.372.495168.82730.75914.824
Diğer Özsermaye Kalemleri125.905.798125.908.773125.907.362125.920.289
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR175.058.138189.740.728189.536.307189.637.032
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.082.432-1.562.319-1.028.577-506.941
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri185.00361.34641.01320.346
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.896.132-915-851-48
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-16.793.561-1.501.888-988.415-486.643
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.082.432-1.562.319-1.028.577-506.941
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.606.7471.725.1541.031.365506.177
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.404-2.000-1.247-611
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.191.218221.26641.70318.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.818.723-52.439-10.944-4.099
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-219.425-135.994-34.743-53.118
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.038.14883.55523.79949.019
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-11.372.495168.82730.75914.824
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-11.372.495168.82730.75914.824
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-11.372.495168.82730.75914.824
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.6575.8153.8291.840
Kıdem Tazminatı20.14614.0679.4526.404
Finansman Giderleri-4.404-2.000-1.247-611
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu13.15214.97611.4029.872
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu13.15214.97611.4029.872
Net YPP (Hedge Dahil)13.15214.97611.4029.872
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TURGG 27,2 A/D A/D 0,0 1,3 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TURGG 27,20 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi