SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.622 95.421 -0,84
VIOP 118.356 119.469 -0,93
USD/TRY 5,7766 5,7939 -0,30
BIST BANKA 132.174 134.120 -1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.406,74 1.423,61 -1,19
BRENT 65,44 64,28 1,80

 Türker Proje Gay.Gel. Hisse Senedi | TURGG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 22,94 28,1 5,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,3 3,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Türker Proje Gay.Gel.
Kuruluş 15.07.2013
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0216)3041298
Faks (0216)5041889
Adres Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok D:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar144,2143,9
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr0,3-11,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 174,5 mnTL
Net Borç -15,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,23 2,42 1,74 -23,77
USD -3,07 3,30 6,66 -30,47
Göreceli -2,47 1,13 -8,23 -27,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TURGG0,000,00000,000,00 0 A/D
TURGG0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.243.75514.772.67114.554.36114.352.742
Nakit ve Nakit Benzerleri15.080.44914.598.92914.245.58113.990.042
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3711.32400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00100.0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar162.935172.418208.780362.700
(Ara Toplam)15.243.75514.772.67114.554.36114.352.742
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar160.398.658160.285.467175.186.367175.183.565
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.31313.39415.21711.644
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller160.260.000160.260.000175.155.000175.155.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları113.097000
Maddi Duran Varlıklar9.31811.00212.58314.312
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7861.0451.3041.563
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.144262.2631.046
TOPLAM VARLIKLAR175.642.413175.058.138189.740.728189.536.307
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler308.21340.782233.717114.287
Finansal Borçlar23.136000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.39011.7177.94467.527
Diğer Borçlar232.93329.065211.27832.453
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.754014.49514.307
(Ara Toplam)308.21340.782233.717114.287
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.123.54731.083.97334.029.33134.083.819
Finansal Borçlar93.897000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.968.56231.021.34333.976.77534.036.133
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler61.08862.63052.55647.686
Özkaynaklar144.210.653143.933.383155.477.680155.338.201
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar144.210.653143.933.383155.477.680155.338.201
Ödenmiş Sermaye7.120.6967.120.6967.120.6967.120.696
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler597.142597.142597.142597.142
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.309.74721.682.24221.682.24221.682.242
Dönem Net Kar/Zararı278.850-11.372.495168.82730.759
Diğer Özsermaye Kalemleri125.904.218125.905.798125.908.773125.907.362
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR175.642.413175.058.138189.740.728189.536.307
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-529.107-2.082.432-1.562.319-1.028.577
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri121.123185.00361.34641.013
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.058-14.896.132-915-851
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-409.042-16.793.561-1.501.888-988.415
Net Faaliyet Kar/Zararı-529.107-2.082.432-1.562.319-1.028.577
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-409.042-16.793.56100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler778.9342.606.7471.725.1541.031.365
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.790-4.404-2.000-1.247
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)360.102-14.191.218221.26641.703
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-81.2522.818.723-52.439-10.944
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-133.587-219.425-135.994-34.743
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)52.3353.038.14883.55523.799
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI278.850-11.372.495168.82730.759
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)278.850-11.372.495168.82730.759
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları278.850-11.372.495168.82730.759
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri12.2247.6575.8153.829
Kıdem Tazminatı4.19420.14614.0679.452
Finansman Giderleri-9.790-4.404-2.000-1.247
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu14.07113.15214.97611.402
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu14.07113.15214.97611.402
Net YPP (Hedge Dahil)14.07113.15214.97611.402
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TURGG 24,5 A/D A/D 0,0 1,2 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TURGG 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi