SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.376 114.809 2,24
VIOP 133.504 131.285 1,69
USD/TRY 6,8660 6,8612 0,07
BIST BANKS 126.349 124.982 1,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
GOLD 1.809,59 1.798,58 0,61
BRENT 42,63 43,24 -1,41

 Türker Proje Gay.Gel. Hisse Senedi | TURGG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 36,6 67,8 31,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 29,2 28,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Türker Proje Gay.Gel.
Kuruluş 15.07.2013
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0216)3041298
Faks (0216)5041889
Adres Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok D:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar146,2146,3
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr-0,12,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 1,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,5
Piyasa Değeri 392,7 mnTL
Net Borç -15,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,66 -5,32 28,08 31,31
USD -9,52 -5,46 26,96 13,90
Göreceli -8,89 -4,55 21,86 30,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TURGG0,000,00000,000,00 0 A/D
TURGG0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.754.64315.637.74615.767.06615.346.378
Nakit ve Nakit Benzerleri15.374.75715.306.13015.575.68115.124.461
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar00575525
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar379.886331.616190.810221.392
(Ara Toplam)15.754.64315.637.74615.767.06615.346.378
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar162.208.371162.207.729160.373.300160.386.749
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.53015.09214.39014.630
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller162.105.000162.105.000160.260.000160.260.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları77.89882.25292.534102.815
Maddi Duran Varlıklar3.9604.7296.0657.633
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.123221311527
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.86043501.144
TOPLAM VARLIKLAR177.963.014177.845.475176.140.366175.733.127
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler308.99980.851312.67590.416
Finansal Borçlar47.63940.04337.18434.529
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.84714.17624.08411.208
Diğer Borçlar233.8055.820231.41424.686
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.70820.81219.99319.993
(Ara Toplam)308.99980.851312.67590.416
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.460.31131.513.01131.097.49531.151.478
Finansal Borçlar46.23153.85465.00275.355
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar88.81483.52700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31.325.26631.375.63030.961.42531.009.921
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0071.06866.202
Özkaynaklar146.193.704146.251.613144.730.196144.491.233
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar146.193.704146.251.613144.730.196144.491.233
Ödenmiş Sermaye7.120.6967.120.6967.120.6967.120.696
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler635.983635.983635.983635.983
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları12.594.05310.270.90610.270.90610.270.906
Dönem Net Kar/Zararı-59.3352.323.147795.649558.153
Diğer Özsermaye Kalemleri125.902.307125.900.881125.906.962125.905.495
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR177.963.014177.845.475176.140.366175.733.127
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-478.796-1.945.652-1.490.540-1.016.731
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.2692.021.593159.041140.598
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0-1.325-1.260-1.195
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-461.52774.616-1.332.759-877.328
Net Faaliyet Kar/Zararı-478.796-1.945.652-1.490.540-1.016.731
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-461.52774.616-1.332.759-877.328
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler396.0882.894.5352.382.4441.613.242
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.573-36.257-27.883-19.130
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-76.0122.932.8941.021.802716.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)16.677-609.747-226.153-158.631
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-34.089-254.073-286.399-169.967
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)50.766-355.67460.24611.336
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-59.3352.323.147795.649558.153
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-59.3352.323.147795.649558.153
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-59.3352.323.147795.649558.153
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri12.19748.22336.51524.450
Kıdem Tazminatı4.67218.57412.6528.372
Finansman Giderleri-10.573-36.257-27.883-19.130
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu16.29014.85114.14814.388
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu16.29014.85114.14814.388
Net YPP (Hedge Dahil)16.29014.85114.14814.388

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TURGG 55,2 A/D A/D 0,0 2,7 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TURGG 55,15 1,29 1,23 -5,74 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi