SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Türker Proje Gay.Gel. Hisse Senedi | TURGG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 34,92 44,04 9,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 24,1 24,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Türker Proje Gay.Gel.
Kuruluş 15.07.2013
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0216)3041298
Faks (0216)5041889
Adres Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok D:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar144,7144,5
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr0,80,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,2
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 2,56
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri 313,6 mnTL
Net Borç -15,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,90 11,49 13,21 4,86
USD 1,73 10,18 13,40 5,04
Göreceli 2,24 10,88 4,88 -1,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TURGG0,000,00000,000,00 0 A/D
TURGG0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.767.06615.346.37815.243.75514.772.671
Nakit ve Nakit Benzerleri15.575.68115.124.46115.080.44914.598.929
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5755253711.324
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar190.810221.392162.935172.418
(Ara Toplam)15.767.06615.346.37815.243.75514.772.671
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar160.373.300160.386.749160.398.658160.285.467
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.39014.63014.31313.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller160.260.000160.260.000160.260.000160.260.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları92.534102.815113.0970
Maddi Duran Varlıklar6.0657.6339.31811.002
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3115277861.045
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar01.1441.14426
TOPLAM VARLIKLAR176.140.366175.733.127175.642.413175.058.138
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler312.67590.416308.21340.782
Finansal Borçlar37.18434.52923.1360
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar24.08411.20834.39011.717
Diğer Borçlar231.41424.686232.93329.065
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.99319.99317.7540
(Ara Toplam)312.67590.416308.21340.782
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.097.49531.151.47831.123.54731.083.973
Finansal Borçlar65.00275.35593.8970
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.961.42531.009.92130.968.56231.021.343
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler71.06866.20261.08862.630
Özkaynaklar144.730.196144.491.233144.210.653143.933.383
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar144.730.196144.491.233144.210.653143.933.383
Ödenmiş Sermaye7.120.6967.120.6967.120.6967.120.696
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler635.983635.983597.142597.142
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.270.90610.270.90610.309.74721.682.242
Dönem Net Kar/Zararı795.649558.153278.850-11.372.495
Diğer Özsermaye Kalemleri125.906.962125.905.495125.904.218125.905.798
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR176.140.366175.733.127175.642.413175.058.138
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.490.540-1.016.731-529.107-2.082.432
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri159.041140.598121.123185.003
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.260-1.195-1.058-14.896.132
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.332.759-877.328-409.042-16.793.561
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.490.540-1.016.731-529.107-2.082.432
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.332.759-877.328-409.042-16.793.561
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.382.4441.613.242778.9342.606.747
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-27.883-19.130-9.790-4.404
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.021.802716.784360.102-14.191.218
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-226.153-158.631-81.2522.818.723
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-286.399-169.967-133.587-219.425
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)60.24611.33652.3353.038.148
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI795.649558.153278.850-11.372.495
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)795.649558.153278.850-11.372.495
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları795.649558.153278.850-11.372.495
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri36.51524.45012.2247.657
Kıdem Tazminatı12.6528.3724.19420.146
Finansman Giderleri-27.883-19.130-9.790-4.404
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu14.14814.38814.07113.152
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu14.14814.38814.07113.152
Net YPP (Hedge Dahil)14.14814.38814.07113.152
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TURGG 44,0 A/D A/D 0,0 2,2 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TURGG 44,04 2,54 2,56 2,88 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi