SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.391 1.391 0,00
VIOP 1.501 1.501 0,00
USD/TRY 8,7644 8,7373 0,31
BIST BANKS 1.189 1.189 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.448 15.728 -1,78
GOLD 1.775,09 1.764,36 0,61
BRENT 73,97 73,51 0,63

Türker Proje Gay.Gel. Hisse Senedi | TURGG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 120,5 153,9 33,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 54,5 53,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Türker Proje Gay.Gel.
Kuruluş 15.07.2013
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0216)3041298
Faks (0216)5041889
Adres Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok D:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar151,8151,7
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr0,15,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,3
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 0,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 2,8
Piyasa Değeri 957,7 mnTL
Net Borç -15,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,74 -5,94 -12,15 19,13
USD -1,19 -9,30 -15,59 1,98
Göreceli 0,90 -1,22 -7,83 26,46

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TURGGAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TURGGAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.683.36915.323.85715.509.27315.449.641
Nakit ve Nakit Benzerleri15.164.63114.859.00615.056.96215.000.010
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar550000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar100.000100.000137.054183.054
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar418.188364.851315.257266.577
(Ara Toplam)15.683.36915.323.85715.509.27315.449.641
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar169.267.795169.275.586162.182.614162.190.797
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.05718.59319.76217.348
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller169.210.000169.210.000162.105.000162.105.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları32.01841.58851.98561.689
Maddi Duran Varlıklar2.1222.5062.9863.473
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.3492.5302.7112.942
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar249369170345
TOPLAM VARLIKLAR184.951.164184.599.443177.691.887177.640.438
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler321.02794.811316.75984.053
Finansal Borçlar46.23152.88549.10946.437
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.30810.79310.79910.937
Diğer Borçlar246.1648.554234.7886.672
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.32422.57922.06320.007
(Ara Toplam)321.02794.811316.75984.053
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler32.859.17032.849.29431.418.69031.463.982
Finansal Borçlar0014.72428.918
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar135.252119.756110.509104.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32.723.91832.729.53831.293.45731.330.664
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar151.770.967151.655.338145.956.438146.092.403
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar151.770.967151.655.338145.956.438146.092.403
Ödenmiş Sermaye7.120.6967.120.6967.120.6967.120.696
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler680.957680.957635.983635.983
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.956.58212.549.07912.594.05312.594.053
Dönem Net Kar/Zararı120.4745.407.503-292.215-154.936
Diğer Özsermaye Kalemleri125.892.258125.897.103125.897.921125.896.607
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR184.951.164184.599.443177.691.887177.640.438
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-528.757-2.033.810-1.520.660-956.657
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri23.3137.185.15158.65337.251
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-505.4445.151.341-1.462.007-919.406
Net Faaliyet Kar/Zararı-528.757-2.033.810-1.520.660-956.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-505.4445.151.341-1.462.007-919.406
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler655.1631.637.5861.108.810737.572
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.147-26.571-20.356-16.862
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)142.5726.762.356-373.553-198.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-22.098-1.354.85381.33843.760
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-26.507000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.409-1.354.85381.33843.760
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI120.4745.407.503-292.215-154.936
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)120.4745.407.503-292.215-154.936
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları120.4745.407.503-292.215-154.936
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri13.44145.02433.96822.158
Kıdem Tazminatı5.93821.73315.85810.507
Finansman Giderleri-7.147-26.571-20.356-16.862
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu20.81518.35119.52017.106
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu20.81518.35119.52017.106
Net YPP (Hedge Dahil)20.81518.35119.52017.106

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TURGG 134,5 A/D A/D 0,0 6,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TURGG 134,50 0,16 0,16 -0,06 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi