SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.449 2.418 1,29
VIOP 2.731 2.690 1,49
USD/TRY 16,3351 16,3646 -0,18
BIST BANKA 2.046 2.034 0,57
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.008 13.920 0,63
ALTIN 1.849,66 1.853,49 -0,21
BRENT 113,22 111,12 1,89

Türker Proje Gay.Gel. Hisse Senedi | TURGG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 161,1 225 63,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,7 85,1 82,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Türker Proje Gay.Gel.
Kuruluş 15.07.2013
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0216)3041298
Faks (0216)5041889
Adres Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok D:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar182,3182,5
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr-0,230,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 7,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,26
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,8
Piyasa Değeri 1.269,6 mnTL
Net Borç -15,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 23,3

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,55 1,94 -13,02 38,97
USD -2,70 -0,24 -21,40 13,82
Göreceli -3,30 0,91 -11,06 6,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TURGGAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TURGGAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar16.081.02215.866.88315.961.42715.675.363
Nakit ve Nakit Benzerleri15.677.97815.444.94915.526.40715.162.009
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar00550550
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar94.660137.408214.838262.490
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar308.384284.526219.632250.314
(Ara Toplam)16.081.02215.866.88315.961.42715.675.363
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar207.450.642207.275.905169.246.542169.257.616
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar36.85632.68622.35022.005
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller207.235.000207.235.000169.210.000169.210.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları171.427010.67221.345
Maddi Duran Varlıklar5.4266.0061.3551.738
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.6811.8341.9872.168
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar252379178360
TOPLAM VARLIKLAR223.531.664223.142.788185.207.969184.932.979
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler607.46657.938320.51370.767
Finansal Borçlar48.859016.56531.947
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar29.39121.9517.37412.240
Diğer Borçlar478.91210.914245.4897.314
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)005250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15.462026.3100
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler34.84225.07324.25019.266
(Ara Toplam)607.46657.938320.51370.767
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler40.593.55140.545.10032.865.42932.867.793
Finansal Borçlar129.476000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar198.926163.927154.151146.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40.265.14940.381.17332.711.27832.720.895
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar182.330.647182.539.750152.022.027151.994.419
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar182.330.647182.539.750152.022.027151.994.419
Ödenmiş Sermaye7.120.6967.120.6967.120.6967.120.696
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler694.627680.957680.957680.957
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları48.831.63217.956.58217.956.58217.956.582
Dönem Net Kar/Zararı-167.69830.888.720371.075345.436
Diğer Özsermaye Kalemleri125.851.390125.892.795125.892.717125.890.748
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR223.531.664223.142.788185.207.969184.932.979
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-983.309-2.225.764-1.637.322-1.035.442
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri51.82538.110.92964.07344.006
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-931.48435.885.165-1.573.249-991.436
Net Faaliyet Kar/Zararı-983.309-2.225.764-1.637.322-1.035.442
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-931.48435.885.165-1.573.249-991.436
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler729.6312.769.6932.067.5701.367.134
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.637-17.282-13.208-10.681
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-216.49038.637.576481.113365.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)48.792-7.748.856-110.038-19.581
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-56.881-96.144-127.201-26.635
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)105.673-7.652.71217.1637.054
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-167.69830.888.720371.075345.436
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-167.69830.888.720371.075345.436
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-167.69830.888.720371.075345.436
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri16.31747.39135.91724.680
Kıdem Tazminatı7.08424.77518.40312.193
Finansman Giderleri-14.637-17.282-13.208-10.681
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu36.61532.44422.10821.763
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu36.61532.44422.10821.763
Net YPP (Hedge Dahil)36.61532.44422.10821.763
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-469.907-2.093.227-1.344.856-1.026.563
Düzeltme Öncesi Kar-167.69830.888.720371.075345.436
Düzeltmeler:-765.014-32.944.722-1.880.774-1.293.763
Amortisman & İtfa Payları16.31747.39135.91724.680
Karşılıklardaki Değişim-16.75738.78628.91219.199
Diğer Gelir/ Gider-764.574-33.030.899-1.945.603-1.337.642
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-932.712-2.056.002-1.509.699-948.327
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler504.22458.919265.734-51.601
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-428.488-1.997.083-1.243.965-999.928
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-41.419-96.144-100.891-26.635
Sabit Sermaye Yatırımları-187.011-8.607-3.307-3.307
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit828.3802.656.7032.017.8231.315.521
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit641.3692.648.0962.014.5161.312.214
Serbest Nakit Akım171.462554.869669.660285.651
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit164.486-67.823-48.249-30.849
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit164.486-67.823-48.249-30.849
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış335.948487.046621.411254.802
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim335.948487.046621.411254.802
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler15.275.91314.788.86714.788.86714.788.867
Dönem Sonu Nakit15.611.86115.275.91315.410.27815.043.669

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TURGG 178,3 A/D A/D A/D 7,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TURGG 178,30 0,13 0,26 13,07 0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi