SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.125 9.062 0,69
VIOP 9.636 9.606 0,31
USD/TRY 31,2223 31,2017 0,07
BIST BANKS 9.972 9.920 0,52
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.601 17.556 0,25
GOLD 2.031,62 2.033,79 -0,11
BRENT 82,00 82,15 -0,18

Türker Proje Gay.Gel. Hisse Senedi | TURGG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 421 749,5 328,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 13,9 281,8 267,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Türker Proje Gay.Gel.
Kuruluş 15.07.2013
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0216)3041298
Faks (0216)5041889
Adres ACIBADEM MAHALLESİ ÇEÇEN SOKAK AKASYA ACIBADEM SİTESİ KENT ETABI A BLOK D:222 ACIBADEM ÜSKÜDAR İSTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar508,6509,4
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr-35,0-34,2

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 14,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 9,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 1,0
Piyasa Değeri 4.685,4 mnTL
Net Borç -11,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 23,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,38 -8,93 18,88 39,85
USD -3,53 -9,55 15,72 32,27
Göreceli -2,13 -6,42 11,46 15,28

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TURGGAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TURGGAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.182.16812.446.43314.097.54114.728.160
Nakit ve Nakit Benzerleri11.458.27411.735.08813.332.85814.196.139
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar150.20862.955216.526172.112
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar573.686648.390548.157359.909
(Ara Toplam)12.182.16812.446.43314.097.54114.728.160
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar660.278.133660.314.704660.338.927660.184.420
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar68.68464.80048.10746.983
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller660.000.000660.000.000660.000.000660.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları199.434239.322279.208124.674
Maddi Duran Varlıklar8.6189.2099.80010.511
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7639161.0691.222
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar6344577431.030
TOPLAM VARLIKLAR672.460.301672.761.137674.436.468674.912.580
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.111.945296.6951.067.941179.133
Finansal Borçlar178.601165.848154.00661.018
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.96727.54570.57738.214
Diğer Borçlar772.14118.931769.32615.877
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler126.23684.37174.03264.024
(Ara Toplam)1.111.945296.6951.067.941179.133
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler162.761.521163.068.848130.702.067131.124.594
Finansal Borçlar53.550103.277149.45482.062
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar173.783162.803133.564389.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü162.534.188162.802.768130.419.049130.652.905
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar508.586.835509.395.594542.666.460543.608.853
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar508.586.835509.395.594542.666.460543.608.853
Ödenmiş Sermaye7.120.6967.120.6967.120.6967.120.696
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler694.627694.627694.627694.627
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları410.039.485410.039.485410.039.48548.831.632
Dönem Net Kar/Zararı-35.021.981-34.210.963-951.079361.207.853
Diğer Özsermaye Kalemleri125.754.008125.751.749125.762.731125.754.045
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR672.460.301672.761.137674.436.468674.912.580
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.425.913-4.062.637-2.121.180-4.460.369
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri353.46361.48727.737452.881.835
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-6.072.450-4.001.150-2.093.443448.421.466
Net Faaliyet Kar/Zararı-6.425.913-4.062.637-2.121.180-4.460.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-6.072.450-4.001.150-2.093.443448.421.466
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.992.7781.982.472926.0573.144.261
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-61.013-41.656-19.721-51.455
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.140.685-2.060.334-1.187.107451.514.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-31.881.296-32.150.629236.028-90.306.419
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-31.881.296-32.150.629236.028-90.306.419
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-35.021.981-34.210.963-951.079361.207.853
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-35.021.981-34.210.963-951.079361.207.853
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-35.021.981-34.210.963-951.079361.207.853
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri113.91273.28032.65064.969
Kıdem Tazminatı15.81210.1324.12150.143
Finansman Giderleri-61.013-41.656-19.721-51.455
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu68.44264.55847.86546.746
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu68.44264.55847.86546.746
Net YPP (Hedge Dahil)68.44264.55847.86546.746
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-5.550.943-4.323.957-1.742.715-4.277.722
Düzeltme Öncesi Kar-35.021.981-34.210.963-951.079361.207.853
Düzeltmeler:28.847.28730.053.026-1.355.080-365.435.016
Amortisman & İtfa Payları113.91273.28032.65064.969
Karşılıklardaki Değişim-215.894-229.886-245.20552.263
Diğer Gelir/ Gider28.949.26930.209.632-1.142.525-365.552.248
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-6.174.694-4.157.937-2.306.159-4.227.163
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler623.751-166.020563.444-50.559
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-5.550.943-4.323.957-1.742.715-4.277.722
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-186.320-186.320-186.320-193.537
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit3.004.1511.842.965888.2673.132.999
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit2.817.8311.656.645701.9472.939.462
Serbest Nakit Akım-2.733.112-2.667.312-1.040.768-1.338.260
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit28.32084.570140.82092.486
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit28.32084.570140.82092.486
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-2.704.792-2.582.742-899.948-1.245.774
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-2.704.792-2.582.742-899.948-1.245.774
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler14.030.13914.030.13914.030.13915.275.913
Dönem Sonu Nakit11.325.34711.447.39713.130.19114.030.139

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TURGG 658,0 14,3 A/D A/D 9,2 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TURGG 658,00 2,67 2,21 -46,19 -0,49
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi