SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.519 1.509 0,67
VIOP 1.635 1.626 0,60
USD/TRY 9,4909 9,5357 -0,47
BIST BANKA 1.323 1.286 2,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.706 15.757 -0,33
ALTIN 1.798,54 1.792,72 0,32
BRENT 83,78 85,65 -2,18

Türker Proje Gay.Gel. Hisse Senedi | TURGG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 115,1 153 37,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 35,0 34,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Türker Proje Gay.Gel.
Kuruluş 15.07.2013
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0216)3041298
Faks (0216)5041889
Adres Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok D:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar152,0152,0
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr0,40,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,6
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 0,50
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 2,5
Piyasa Değeri 996,2 mnTL
Net Borç -15,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,01 4,01 -0,43 23,91
USD 0,69 2,15 -7,24 -3,09
Göreceli 0,34 -1,91 -8,79 20,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TURGGAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TURGGAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.961.42715.675.36315.683.36915.323.857
Nakit ve Nakit Benzerleri15.526.40715.162.00915.164.63114.859.006
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5505505500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar214.838262.490100.000100.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar219.632250.314418.188364.851
(Ara Toplam)15.961.42715.675.36315.683.36915.323.857
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar169.246.542169.257.616169.267.795169.275.586
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.35022.00521.05718.593
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller169.210.000169.210.000169.210.000169.210.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları10.67221.34532.01841.588
Maddi Duran Varlıklar1.3551.7382.1222.506
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.9872.1682.3492.530
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar178360249369
TOPLAM VARLIKLAR185.207.969184.932.979184.951.164184.599.443
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler320.51370.767321.02794.811
Finansal Borçlar16.56531.94746.23152.885
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.37412.24012.30810.793
Diğer Borçlar245.4897.314246.1648.554
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)525000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26.310000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.25019.26616.32422.579
(Ara Toplam)320.51370.767321.02794.811
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler32.865.42932.867.79332.859.17032.849.294
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar154.151146.898135.252119.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32.711.27832.720.89532.723.91832.729.538
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar152.022.027151.994.419151.770.967151.655.338
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar152.022.027151.994.419151.770.967151.655.338
Ödenmiş Sermaye7.120.6967.120.6967.120.6967.120.696
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler680.957680.957680.957680.957
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.956.58217.956.58217.956.58212.549.079
Dönem Net Kar/Zararı371.075345.436120.4745.407.503
Diğer Özsermaye Kalemleri125.892.717125.890.748125.892.258125.897.103
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR185.207.969184.932.979184.951.164184.599.443
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.637.322-1.035.442-528.757-2.033.810
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri64.07344.00623.3137.185.151
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.573.249-991.436-505.4445.151.341
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.637.322-1.035.442-528.757-2.033.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.573.249-991.436-505.4445.151.341
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.067.5701.367.134655.1631.637.586
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.208-10.681-7.147-26.571
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)481.113365.017142.5726.762.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-110.038-19.581-22.098-1.354.853
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-127.201-26.635-26.5070
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)17.1637.0544.409-1.354.853
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI371.075345.436120.4745.407.503
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)371.075345.436120.4745.407.503
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları371.075345.436120.4745.407.503
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri35.91724.68013.44145.024
Kıdem Tazminatı18.40312.1935.93821.733
Finansman Giderleri-13.208-10.681-7.147-26.571
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu22.10821.76320.81518.351
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu22.10821.76320.81518.351
Net YPP (Hedge Dahil)22.10821.76320.81518.351
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.344.856-1.026.563-330.318-2.011.153
Düzeltme Öncesi Kar371.075345.436120.4745.407.503
Düzeltmeler:-1.880.774-1.293.763-603.388-7.286.606
Amortisman & İtfa Payları35.91724.68013.44145.024
Karşılıklardaki Değişim28.91219.1999.44131.506
Diğer Gelir/ Gider-1.945.603-1.337.642-626.270-7.363.136
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-1.509.699-948.327-482.914-1.879.103
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler265.734-51.601179.103-132.050
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.243.965-999.928-303.811-2.011.153
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-100.891-26.635-26.5070
Sabit Sermaye Yatırımları-3.307-3.307-3.307-4.447
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit2.017.8231.315.521649.5701.586.763
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit2.014.5161.312.214646.2631.582.316
Serbest Nakit Akım669.660285.651315.945-428.837
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-48.249-30.849-13.449-64.440
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-48.249-30.849-13.449-64.440
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış621.411254.802302.496-493.277
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim621.411254.802302.496-493.277
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler14.788.86714.788.86714.788.86715.282.144
Dönem Sonu Nakit15.410.27815.043.66915.091.36314.788.867

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TURGG 139,9 A/D A/D 0,0 6,6 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TURGG 139,90 0,37 0,50 13,19 0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi