SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.542 0,00
VIOP 1.631 1.631 0,00
USD/TRY 7,5397 7,5320 0,10
BIST BANKS 1.408 1.408 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
GOLD 1.708,01 1.698,21 0,58
BRENT 70,85 69,36 2,15

Türker Proje Gay.Gel. Hisse Senedi | TURGG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 84,25 195,9 111,65
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,0 144,3 141,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Türker Proje Gay.Gel.
Kuruluş 15.07.2013
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0216)3041298
Faks (0216)5041889
Adres Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok D:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar151,7146,0
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr5,4-0,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 7,8
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 0,58
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,6 / 2,6
Piyasa Değeri 1.179,2 mnTL
Net Borç -14,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,98 10,40 -7,80 46,68
USD 0,31 8,34 -12,33 44,93
Göreceli 0,72 5,34 -9,63 40,47

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TURGG0,000,00000,000,00 0 A/D
TURGG0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.323.85715.509.27315.449.64115.754.643
Nakit ve Nakit Benzerleri14.859.00615.056.96215.000.01015.374.757
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar100.000137.054183.0540
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar364.851315.257266.577379.886
(Ara Toplam)15.323.85715.509.27315.449.64115.754.643
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar169.275.586162.182.614162.190.797162.208.371
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.59319.76217.34816.530
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller169.210.000162.105.000162.105.000162.105.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları41.58851.98561.68977.898
Maddi Duran Varlıklar2.5062.9863.4733.960
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.5302.7112.9423.123
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3691703451.860
TOPLAM VARLIKLAR184.599.443177.691.887177.640.438177.963.014
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler94.811316.75984.053308.999
Finansal Borçlar52.88549.10946.43747.639
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.79310.79910.93710.847
Diğer Borçlar8.554234.7886.672233.805
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.57922.06320.00716.708
(Ara Toplam)94.811316.75984.053308.999
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler32.849.29431.418.69031.463.98231.460.311
Finansal Borçlar014.72428.91846.231
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar119.756110.509104.40088.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32.729.53831.293.45731.330.66431.325.266
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar151.655.338145.956.438146.092.403146.193.704
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar151.655.338145.956.438146.092.403146.193.704
Ödenmiş Sermaye7.120.6967.120.6967.120.6967.120.696
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler680.957635.983635.983635.983
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları12.549.07912.594.05312.594.05312.594.053
Dönem Net Kar/Zararı5.407.503-292.215-154.936-59.335
Diğer Özsermaye Kalemleri125.897.103125.897.921125.896.607125.902.307
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR184.599.443177.691.887177.640.438177.963.014
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.033.810-1.520.660-956.657-478.796
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.185.15158.65337.25117.269
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.151.341-1.462.007-919.406-461.527
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.033.810-1.520.660-956.657-478.796
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.151.341-1.462.007-919.406-461.527
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.637.5861.108.810737.572396.088
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-26.571-20.356-16.862-10.573
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.762.356-373.553-198.696-76.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.354.85381.33843.76016.677
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-34.089
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.354.85381.33843.76050.766
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.407.503-292.215-154.936-59.335
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.407.503-292.215-154.936-59.335
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.407.503-292.215-154.936-59.335
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri45.02433.96822.15812.197
Kıdem Tazminatı21.73315.85810.5074.672
Finansman Giderleri-26.571-20.356-16.862-10.573
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu18.35119.52017.10616.290
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu18.35119.52017.10616.290
Net YPP (Hedge Dahil)18.35119.52017.10616.290

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TURGG 165,6 A/D A/D 0,0 7,8 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TURGG 165,60 0,83 0,58 -24,78 -0,27
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi