SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2954 5,3036 -0,16
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.338,18 1.326,53 0,88
BRENT 65,95 66,50 -0,83

 TDGYO Hisse Senedi | Trend GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,25 1,52 0,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 5,6 5,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trend GYO
Kuruluş 06.09.2006
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)2103344
Faks (0212)2103390
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:6 34400 Kağıthane/ İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar47,547,4
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr14,214,1

Cari Değerler

F/K 3,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 41,4 mnTL
Net Borç 29,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,73 2,22 2,99 8,66
USD 0,54 1,45 3,96 8,25
Göreceli 0,72 4,25 0,90 -2,52

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TDGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
TDGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar103.740.65398.849.22194.397.34681.405.972
Nakit ve Nakit Benzerleri3.823.1273.820.6413.796.4638.576.819
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0212.00051.03666.540
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar62.28947.52142.28939.122
Stoklar91.559.33086.971.94982.370.19168.344.845
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.295.9077.797.1108.137.3673.689.269
(Ara Toplam)103.740.65398.849.22194.397.34680.716.595
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar000689.377
Duran Varlıklar659.697685.187717.205749.141
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar652.432683.255714.647745.956
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.2651.9322.5583.185
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR104.400.35099.534.40895.114.55182.155.113
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler37.495.55928.278.10230.169.18540.824.734
Finansal Borçlar13.575.0398.876.02716.149.7617.004.382
Diğer Finansal Yükümlülükler76.08612.0637.7285.388
Ticari Borçlar1.097.988923.9831.186.459870.261
Diğer Borçlar10.688.52910.357.0308.563.5754.314.525
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları225.755139.14088.44586.980
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.832.1627.969.8594.173.21728.543.198
(Ara Toplam)37.495.55928.278.10230.169.18540.824.734
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.410.68723.831.43118.075.9367.980.032
Finansal Borçlar19.274.77023.707.91617.966.2177.884.082
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar135.917123.515109.71995.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar47.494.10447.424.87546.869.43033.350.347
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.494.10447.424.87546.869.43033.350.347
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri06.000.0006.000.0006.000.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.660.752-2.660.752-2.660.752572.392
Dönem Net Kar/Zararı14.155.60114.083.41013.522.794-3.233.144
Diğer Özsermaye Kalemleri5.999.2552.2177.38811.099
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR104.400.35099.534.40895.114.55182.155.113
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri29.852.19129.347.24127.944.2712.123.313
Satışların Maliyeti (-)-13.634.535-13.436.699-12.946.623-1.628.536
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.217.65615.910.54214.997.648494.777
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.217.65615.910.54214.997.648494.777
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.479.123-907.490-858.148-217.140
Genel Yönetim Giderleri (-)-952.131-1.662.776-722.146-2.264.033
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.963.5881.036.673667.0451.462.542
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-256.514-1.605-201-341.024
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.493.47614.375.34414.084.198-864.878
Net Faaliyet Kar/Zararı12.786.40213.340.27613.417.354-1.986.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-337.875-291.934908.175-2.355.145
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.155.60114.083.41014.992.373-3.220.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)000-13.121
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)000-13.121
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.155.60114.083.41014.992.373-3.233.144
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.155.60114.083.41014.992.373-3.233.144
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları14.155.60114.083.41014.992.373-3.233.144
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri120.82079.97539.97372.764
Kıdem Tazminatı66.89970.84311.52346.423
Finansman Giderleri-337.875-291.934908.175-2.355.145
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.538.1552.312.3512.622.9073.883.005
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.485.7712.272.4682.588.3743.850.020
Net YPP (Hedge Dahil)2.538.1552.312.3512.622.9073.883.005
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TDGYO 1,4 3,1 A/D A/D 0,9 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi