SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKA 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Trend GYO Hisse Senedi | TDGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,53 2,7 1,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 19,8 19,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trend GYO
Kuruluş 06.09.2006
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)2103344
Faks (0212)2103390
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:6 34400 Kağıthane/ İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,249,3
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr6,95,0

Cari Değerler

F/K 22,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 29,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri 81,0 mnTL
Net Borç 17,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 6,30 21,08 22,73
USD -0,17 5,05 21,29 22,94
Göreceli 0,33 5,72 12,17 14,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TDGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
TDGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar79.792.27183.271.417107.679.529105.737.193
Nakit ve Nakit Benzerleri2.509.3171.208.678289.8121.605.536
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar273.043541.606100.9600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar181.720182.56059.12555.911
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar70.434.48873.527.18595.892.90994.501.864
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.393.7037.811.38811.336.7239.573.882
(Ara Toplam)79.792.27183.271.417107.679.529105.737.193
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar806.625903.8411.074.376628.297
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları408.892446.064483.2360
Maddi Duran Varlıklar392.033453.253585.797622.047
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.7004.5245.3436.250
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR80.598.89684.175.258108.753.905106.365.490
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.908.08825.469.13654.299.77647.155.411
Finansal Borçlar13.399.03715.640.43618.349.29115.055.484
Diğer Finansal Yükümlülükler6.60416.66918.11037.495
Ticari Borçlar242.273364.631107.9501.165.106
Diğer Borçlar7.640.2558.012.72010.854.04511.141.234
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.371.4071.167.41524.631.85619.314.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları144.823144.823167.227167.227
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler103.689122.442171.297274.009
(Ara Toplam)22.908.08825.469.13654.299.77647.155.411
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.538.7679.419.09612.274.42714.965.906
Finansal Borçlar6.446.9859.340.01212.114.64514.801.992
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar91.78279.084159.782163.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar51.152.04149.287.02642.179.70244.244.173
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.152.04149.287.02642.179.70244.244.173
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları8.258.2758.258.2758.258.275-2.660.752
Dönem Net Kar/Zararı6.868.9894.995.855-2.079.76810.919.027
Diğer Özsermaye Kalemleri24.77732.8961.195-14.102
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR80.598.89684.175.258108.753.905106.365.490
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri44.196.72736.822.00344.00031.359.339
Satışların Maliyeti (-)-30.877.677-28.344.9440-14.427.952
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.319.0508.477.05944.00016.931.387
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.319.0508.477.05944.00016.931.387
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-199.071-134.630-52.941-1.040.698
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.347.379-1.582.910-809.270-3.379.224
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri232.697245.860138.9132.021.133
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-90.212-90.212-102.018-2.156.451
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.915.0856.915.167-781.31612.376.147
Net Faaliyet Kar/Zararı10.772.6006.759.519-818.21112.511.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.915.0856.915.167-781.31612.376.147
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.046.096-1.919.312-1.298.452-1.457.120
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.868.9894.995.855-2.079.76810.919.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.868.9894.995.855-2.079.76810.919.027
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.868.9894.995.855-2.079.76810.919.027
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.868.9894.995.855-2.079.76810.919.027
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri222.98477.84078.328162.321
Kıdem Tazminatı-55.657-60.23611.16639.482
Finansman Giderleri-4.046.096-1.919.312-1.298.452-1.457.120
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu01.240.13249.220968.800
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu01.189.80449.220922.793
Net YPP (Hedge Dahil)01.240.13249.220968.800
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TDGYO 2,7 22,3 A/D A/D 1,6 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TDGYO 2,70 29,14 29,14 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi