SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.225 92.382 0,91
VIOP 110.843 109.870 0,89
USD/TRY 6,7763 6,7714 0,07
BIST BANKS 116.718 115.889 0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.333 10.357 -0,23
GOLD 1.645,48 1.645,10 0,02
BRENT 33,54 33,64 -0,30

 Trend GYO Hisse Senedi | TDGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,18 3,13 1,95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 12,1 12,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trend GYO
Kuruluş 06.09.2006
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)2103344
Faks (0212)2103390
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:6 34400 Kağıthane/ İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar52,551,2
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr8,26,9

Cari Değerler

F/K 10,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 21,58
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 84,6 mnTL
Net Borç 12,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,90 23,14 44,62 28,18
USD -10,29 20,78 30,55 12,49
Göreceli -10,71 17,67 60,60 57,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TDGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
TDGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar76.515.07279.792.27183.271.417107.679.529
Nakit ve Nakit Benzerleri3.043.5782.509.3171.208.678289.812
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.435273.043541.606100.960
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar159.600181.720182.56059.125
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar67.256.86570.434.48873.527.18595.892.909
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.050.5946.393.7037.811.38811.336.723
(Ara Toplam)76.515.07279.792.27183.271.417107.679.529
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar804.137806.625903.8411.074.376
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları522.892408.892446.064483.236
Maddi Duran Varlıklar276.006392.033453.253585.797
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.2395.7004.5245.343
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR77.319.20980.598.89684.175.258108.753.905
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.114.29922.908.08825.469.13654.299.776
Finansal Borçlar11.770.18013.399.03715.640.43618.349.291
Diğer Finansal Yükümlülükler06.60416.66918.110
Ticari Borçlar105.324242.273364.631107.950
Diğer Borçlar6.722.3537.640.2558.012.72010.854.045
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.405.3971.371.4071.167.41524.631.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları32.268144.823144.823167.227
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler78.777103.689122.442171.297
(Ara Toplam)21.114.29922.908.08825.469.13654.299.776
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.744.8026.538.7679.419.09612.274.427
Finansal Borçlar3.651.0326.446.9859.340.01212.114.645
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar93.77091.78279.084159.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar52.460.10851.152.04149.287.02642.179.702
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.460.10851.152.04149.287.02642.179.702
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri06.000.0006.000.0006.000.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları8.258.2758.258.2758.258.2758.258.275
Dönem Net Kar/Zararı8.185.2086.868.9894.995.855-2.079.768
Diğer Özsermaye Kalemleri6.016.62524.77732.8961.195
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR77.319.20980.598.89684.175.258108.753.905
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri50.646.47744.196.72736.822.00344.000
Satışların Maliyeti (-)-35.685.962-30.877.677-28.344.9440
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.960.51513.319.0508.477.05944.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.960.51513.319.0508.477.05944.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.223.148-199.071-134.630-52.941
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.182.869-2.347.379-1.582.910-809.270
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.046.597232.697245.860138.913
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-63.132-90.212-90.212-102.018
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)12.537.96310.915.0856.915.167-781.316
Net Faaliyet Kar/Zararı10.554.49810.772.6006.759.519-818.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19.905000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.557.86810.915.0856.915.167-781.316
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.372.660-4.046.096-1.919.312-1.298.452
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler19.905000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.185.2086.868.9894.995.855-2.079.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.185.2086.868.9894.995.855-2.079.768
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.185.2086.868.9894.995.855-2.079.768
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.185.2086.868.9894.995.855-2.079.768
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri324.052222.98477.84078.328
Kıdem Tazminatı12.280-55.657-60.23611.166
Finansman Giderleri-4.372.660-4.046.096-1.919.312-1.298.452
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.541.42201.240.13249.220
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.489.47501.189.80449.220
Net YPP (Hedge Dahil)1.541.42201.240.13249.220

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TDGYO 2,8 10,3 A/D A/D 1,6 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TDGYO 2,82 21,58 21,58 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi