SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Trend GYO Hisse Senedi | TDGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,07 7,28 1,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,4 76,1 74,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trend GYO
Kuruluş 06.09.2006
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)2103344
Faks (0212)2103390
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:6 34400 Kağıthane/ İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar55,748,9
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr5,0-1,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,6
Piyasa Değeri 192,0 mnTL
Net Borç -30,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,73 1,91 0,79 -0,31
USD 2,66 0,41 -12,37 -2,36
Göreceli 3,49 3,35 -5,95 -6,62

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TDGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TDGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar85.931.03772.537.56269.295.59368.737.600
Nakit ve Nakit Benzerleri41.760.158146.1595.089321.577
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.56320.7865.00111.175
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar84.74883.541739.72571.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar41.645.53964.438.56963.125.50663.102.006
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.428.0297.848.5075.420.2725.231.236
(Ara Toplam)85.931.03772.537.56269.295.59368.737.600
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar404.644477.326553.127624.617
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları262.274314.958367.643420.327
Maddi Duran Varlıklar135.447157.452180.436197.987
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.9234.9165.0486.303
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR86.335.68173.014.88869.848.72069.362.217
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.136.28619.149.94814.419.43512.341.660
Finansal Borçlar7.860.4716.483.9434.716.3003.742.252
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.470.1651.536.830205.27597.362
Diğer Borçlar9.560.5068.576.8537.361.8657.097.335
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.050.9652.270.9061.988.9061.206.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları118.199121.030127.250127.250
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler75.980160.38619.83970.496
(Ara Toplam)27.136.28619.149.94814.419.43512.341.660
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.491.3144.990.9885.411.5636.326.271
Finansal Borçlar3.405.2264.890.5915.302.8466.232.580
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar86.088100.397108.71793.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar55.708.08148.873.95250.017.72250.694.286
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.708.08148.873.95250.017.72250.694.286
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları14.707.65614.707.65614.707.65616.443.483
Dönem Net Kar/Zararı5.013.795-1.820.334-676.564-1.735.827
Diğer Özsermaye Kalemleri-13.370-13.370-13.370-13.370
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR86.335.68173.014.88869.848.72069.362.217
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri40.552.09933.66011.5308.511.716
Satışların Maliyeti (-)-32.643.461-94.356-57.648-5.929.829
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.908.638-60.696-46.1182.581.887
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.908.638-60.696-46.1182.581.887
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-821.297-9.9500-376.111
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.840.215-1.160.177-505.362-2.375.548
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.920.56535.84014.395736.538
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.671.720-20.098-5.206-327.709
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.495.971-1.215.081-542.291239.057
Net Faaliyet Kar/Zararı5.247.126-1.230.823-551.480-169.772
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.0203.854092.079
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.502.991-1.211.227-542.291331.136
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-489.196-609.107-134.273-2.066.963
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.0203.854092.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.013.795-1.820.334-676.564-1.735.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.013.795-1.820.334-676.564-1.735.827
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.013.795-1.820.334-676.564-1.735.827
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.013.795-1.820.334-676.564-1.735.827
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri220.548148.50873.390301.339
Kıdem Tazminatı-16.6545.43312.45921.809
Finansman Giderleri-489.196-609.107-134.273-2.066.963
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu40.914.56976.12772.81164.208
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu40.837.23576.127015
Net YPP (Hedge Dahil)40.914.56976.12772.81164.208
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit40.775.911-896.690-65.4142.737.538
Düzeltme Öncesi Kar5.013.795-1.820.334-676.564-1.735.827
Düzeltmeler:865.469851.664382.404340.860
Amortisman & İtfa Payları220.548148.50873.390301.339
Karşılıklardaki Değişim-16.65448615.02664.908
Diğer Gelir/ Gider661.575702.670293.988-25.387
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)5.879.264-968.670-294.160-1.394.967
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler34.901.61276.945233.7114.082.016
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)40.780.876-891.725-60.4492.687.049
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-4.965-4.965-4.96550.489
Sabit Sermaye Yatırımları2.7924.970-1.400-13.159
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit2.7924.970-1.400-13.159
Serbest Nakit Akım40.778.703-891.720-66.8142.724.379
Finansal Borçlardaki Değişim1.290.8651.399.70244.314-5.446.380
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-630.987-683.400-293.9880
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit659.878716.302-249.674-5.446.380
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış41.438.581-175.418-316.488-2.722.001
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim41.438.581-175.418-316.488-2.722.001
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler321.577321.577321.5773.043.578
Dönem Sonu Nakit41.760.158146.1595.089321.577

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TDGYO 6,4 A/D A/D A/D 3,4 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TDGYO 6,40 0,13 0,14 0,76 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi