SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.693 9.525 1,77
VIOP 10.528 10.289 2,32
USD/TRY 32,5004 32,4747 0,08
BIST BANKS 13.252 12.611 5,08
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.737 17.837 -0,56
GOLD 2.391,80 2.379,31 0,52
BRENT 87,38 87,11 0,31

Trend GYO Hisse Senedi | TDGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,2 14,87 6,67
Hacim Hareketi (Milyon TL) 16,0 601,7 585,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trend GYO
Kuruluş 06.09.2006
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)2103344
Faks (0212)2103390
Adres Gürsel Mah. İmrahor Cad. Kağıthane Polat Ofis No:23 A Blok Kat:4 34400 Kağıthane /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar161,3146,3
Ödenmiş Sermaye69,069,0
Net Kâr27,012,0

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 12,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 6,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,95
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,5 / 1,3
Piyasa Değeri 997,0 mnTL
Net Borç -48,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 55,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,34 -2,82 32,45 88,15
USD 2,16 -4,34 31,71 70,36
Göreceli 0,56 -1,61 22,37 45,00
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TDGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TDGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar185.995.002207.046.761191.462.401170.936.976
Nakit ve Nakit Benzerleri16.252.26722.921.01789.487.18982.907.754
Finansal Yatırımlar34.367.94430.723.84440.525.75136.669.021
Ticari Alacaklar084.64015.53631.072
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar138.033130.199104.847102.590
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar132.458.880150.883.25757.186.98950.859.530
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.777.8782.303.8044.142.089367.009
(Ara Toplam)185.995.002207.046.761191.462.401170.936.976
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.648.5592.442.9971.936.7362.044.050
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.170.5971.246.9401.323.2831.399.627
Maddi Duran Varlıklar2.466.0381.183.643600.549631.029
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.92412.41412.90413.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR189.643.561209.489.758193.399.137172.981.026
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.082.17062.785.74255.407.90638.185.033
Finansal Borçlar1.521.3011.407.4171.553.4262.264.875
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar577.05413.6903.716.0131.468.203
Diğer Borçlar200.744111.186865.763112.980
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)25.689.99761.189.25348.865.34634.126.865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları22.70510.735108.433157.842
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler70.36953.461298.92554.268
(Ara Toplam)28.082.17062.785.74255.407.90638.185.033
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler260.467405.194394.116534.131
Finansal Borçlar167.041348.592348.592348.592
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar93.42656.60245.524185.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar161.300.924146.298.822137.597.115134.261.862
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar161.300.924146.298.822137.597.115134.261.862
Ödenmiş Sermaye69.000.00069.000.00069.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.987.2624.987.2624.987.2622.097.779
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları54.298.87554.298.87554.298.87540.346.185
Dönem Net Kar/Zararı27.039.06212.036.9603.335.25355.842.173
Diğer Özsermaye Kalemleri-24.275-24.275-24.275-24.275
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR189.643.561209.489.758193.399.137172.981.026
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri68.400.653106.37239.49787.588.795
Satışların Maliyeti (-)-53.932.18300-36.547.018
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.468.470106.37239.49751.041.777
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.468.470106.37239.49751.041.777
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-58.987-33.960-16.478-3.507.431
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.443.578-3.798.919-2.221.032-4.715.821
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.114.1361.141.130557.3231.483.311
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.408.278-373.764-200.490-651.292
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.671.763-2.959.141-1.841.18043.650.544
Net Faaliyet Kar/Zararı7.965.905-3.726.507-2.198.01342.818.525
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.227.9094.583.8103.313.1551.023.130
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-135.036-19.231-198.289-1.012.515
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı15.764.6361.605.4381.273.68643.661.159
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.493.81311.568.8202.358.05215.398.699
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.219.387-1.137.298-194.385-3.217.685
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8.092.8734.564.5793.114.86610.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.039.06212.036.9603.437.35355.842.173
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI27.039.06212.036.9603.437.35355.842.173
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)27.039.06212.036.9603.437.35355.842.173
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları27.039.06212.036.9603.437.35355.842.173
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri482.010262.571114.350404.273
Kıdem Tazminatı160.911125.535115.890314.594
Finansman Giderleri-1.219.387-1.137.298-194.385-3.217.685
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu13.826.38313.041.75077.343.13765.842.679
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu13.688.35012.911.55077.242.60265.748.402
Net YPP (Hedge Dahil)13.826.38313.041.75077.343.13765.842.679
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-63.301.900-58.067.5486.993.17939.573.438
Düzeltme Öncesi Kar27.039.06211.934.8603.335.25355.842.173
Düzeltmeler:854.025763.357-122.493-175.581
Amortisman & İtfa Payları482.010262.571114.350404.273
Karşılıklardaki Değişim30.07283.37867.898361.369
Diğer Gelir/ Gider341.943417.408-304.741-941.223
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)27.893.08712.698.2173.212.76055.666.592
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-90.852.396-70.430.1924.096.193-15.773.572
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-62.959.309-57.731.9757.308.95339.893.020
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-342.591-335.573-315.774-319.582
Sabit Sermaye Yatırımları-2.086.519-661.519-7.036-730.945
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-2.086.519-661.519-7.036-730.945
Serbest Nakit Akım-65.388.419-58.729.0676.986.14338.842.493
Finansal Borçlardaki Değişim-696.095-704.771-596.332-8.068.289
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-570.973-552.900189.624961.643
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.267.068-1.257.671-406.708-7.106.646
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-66.655.487-59.986.7386.579.43531.735.847
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-66.655.487-59.986.7386.579.43531.735.847
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler82.907.75482.907.75482.907.75451.171.907
Dönem Sonu Nakit16.252.26722.921.01689.487.18982.907.754

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TDGYO 14,5 12,8 A/D A/D 6,2 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TDGYO 14,45 0,95 0,95 -0,04 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi