SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.443 1.454 -0,80
VIOP 1.552 1.561 -0,56
USD/TRY 8,5622 8,5574 0,06
BIST BANKS 1.241 1.231 0,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.730 15.674 0,36
GOLD 1.858,87 1.858,85 0,00
BRENT 74,26 74,24 0,03

Trend GYO Hisse Senedi | TDGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,24 7,8 2,56
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 15,4 14,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trend GYO
Kuruluş 06.09.2006
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)2103344
Faks (0212)2103390
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:6 34400 Kağıthane/ İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,050,7
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr-0,7-1,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 4,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 1,1
Piyasa Değeri 212,4 mnTL
Net Borç 10,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,29 0,43 9,60 -43,68
USD -1,19 0,90 6,27 -51,12
Göreceli 2,11 0,78 9,50 -42,35

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TDGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TDGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar69.295.59368.737.60068.807.15970.803.682
Nakit ve Nakit Benzerleri5.089321.5771.092.9283.285.059
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.00111.17545.9229.434
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar739.72571.606184.020192.121
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar63.125.50663.102.00661.912.80861.988.859
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.420.2725.231.2365.571.4815.328.209
(Ara Toplam)69.295.59368.737.60068.807.15970.803.682
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar553.127624.617573.303645.953
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları367.643420.327353.454409.932
Maddi Duran Varlıklar180.436197.987212.885231.945
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.0486.3036.9644.076
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR69.848.72069.362.21769.380.46271.449.635
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler14.419.43512.341.66010.290.48610.392.125
Finansal Borçlar4.716.3003.742.2293.640.3233.550.363
Diğer Finansal Yükümlülükler002.4640
Ticari Borçlar205.27597.36252.49218.009
Diğer Borçlar7.361.8657.097.3356.338.7686.599.902
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.988.9061.206.965108.965113.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları127.250127.25059.84991.980
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.83970.51987.62517.906
(Ara Toplam)14.419.43512.341.66010.290.48610.392.125
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.411.5636.326.2717.090.7908.065.037
Finansal Borçlar5.302.8466.232.5807.005.8637.947.757
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar108.71793.69184.927117.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar50.017.72250.694.28651.999.18652.992.473
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.017.72250.694.28651.999.18652.992.473
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.000.0006.000.00006.000.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları14.707.65616.443.48316.443.48316.443.483
Dönem Net Kar/Zararı-676.564-1.735.827-491.462544.474
Diğer Özsermaye Kalemleri-13.370-13.3706.047.1654.516
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR69.848.72069.362.21769.380.46271.449.635
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.5308.511.7168.510.4928.116.910
Satışların Maliyeti (-)-57.648-5.929.829-6.715.245-5.760.007
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-46.1182.581.8871.795.2472.356.903
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-46.1182.581.8871.795.2472.356.903
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-376.111-310.107-223.087
Genel Yönetim Giderleri (-)-505.362-2.375.548-1.764.993-1.137.467
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri14.395736.538630.241379.977
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.206-327.709-98.648-78.644
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-542.291239.057251.7401.297.682
Net Faaliyet Kar/Zararı-551.480-169.772-279.853996.349
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler092.07972.30135.997
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-542.291331.136324.0411.333.679
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-134.273-2.066.963-815.503-789.205
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler092.07972.30135.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-676.564-1.735.827-491.462544.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-676.564-1.735.827-491.462544.474
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-676.564-1.735.827-491.462544.474
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-676.564-1.735.827-491.462544.474
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri73.390301.339158.184158.184
Kıdem Tazminatı12.45921.80930.13994.623
Finansman Giderleri-134.273-2.066.963-815.503-789.205
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu72.81164.208981.2352.054.536
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu015.000981.2352.054.536
Net YPP (Hedge Dahil)72.81164.208981.2352.054.536

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TDGYO 7,1 A/D A/D A/D 4,2 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TDGYO 7,08 0,13 0,21 8,28 0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi