SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.408 2.405 0,10
VIOP 2.615 2.609 0,20
USD/TRY 16,7149 16,6984 0,10
BIST BANKS 1.935 1.942 -0,38
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.784 13.003 -1,69
GOLD 1.796,13 1.807,27 -0,62
BRENT 108,82 109,03 -0,19

Trend GYO Hisse Senedi | TDGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,39 8,49 2,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 28,5 28,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trend GYO
Kuruluş 06.09.2006
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)2103344
Faks (0212)2103390
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:6 34400 Kağıthane/ İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar81,478,4
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr3,027,7

Cari Değerler

F/K 7,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,5
Piyasa Değeri 221,7 mnTL
Net Borç -36,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 35,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,23 1,93 6,18 15,11
USD 1,29 6,14 4,47 -7,93
Göreceli 1,09 7,77 12,43 -11,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TDGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TDGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar105.892.814103.931.97185.931.03772.537.562
Nakit ve Nakit Benzerleri44.667.40651.171.90741.760.158146.159
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar28.2627.06612.56320.786
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar143.804132.28984.74883.541
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar55.699.17347.789.14141.645.53964.438.569
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.354.1694.831.5682.428.0297.848.507
(Ara Toplam)105.892.814103.931.97185.931.03772.537.562
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar162.528365.736404.644477.326
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları67.191249.085262.274314.958
Maddi Duran Varlıklar87.127108.089135.447157.452
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.2108.5626.9234.916
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR106.055.342104.297.70786.335.68173.014.888
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.495.08723.705.42827.136.28619.149.948
Finansal Borçlar7.616.7777.212.8097.860.4716.483.943
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.773.5465.816.8836.470.1651.536.830
Diğer Borçlar64.62294.0789.560.5068.576.853
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.882.79610.422.5923.050.9652.270.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları123.848113.567118.199121.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33.49845.49975.980160.386
(Ara Toplam)23.495.08723.705.42827.136.28619.149.948
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.161.1602.172.5903.491.3144.990.988
Finansal Borçlar1.060.6982.091.8853.405.2264.890.591
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar100.46280.70586.088100.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar81.399.09578.419.68955.708.08148.873.952
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar81.399.09578.419.68955.708.08148.873.952
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.000.00006.000.0006.000.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları42.443.96414.707.65614.707.65614.707.656
Dönem Net Kar/Zararı2.979.40627.736.3085.013.795-1.820.334
Diğer Özsermaye Kalemleri-24.2755.975.725-13.370-13.370
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR106.055.342104.297.70786.335.68173.014.888
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.96240.577.57940.552.09933.660
Satışların Maliyeti (-)-67.345-27.918.025-32.643.461-94.356
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-49.38312.659.5547.908.638-60.696
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-49.38312.659.5547.908.638-60.696
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-173.690-1.455.001-821.297-9.950
Genel Yönetim Giderleri (-)-825.518-2.576.552-1.840.215-1.160.177
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri241.420467.1551.920.56535.840
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-281.055-1.038.955-1.671.720-20.098
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.088.2268.056.2015.495.971-1.215.081
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.048.5918.628.0015.247.126-1.230.823
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.77012.5527.0203.854
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.086.4568.068.7535.502.991-1.211.227
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.597.84322.071.79300
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-531.981-2.404.238-489.196-609.107
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.77012.5527.0203.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.979.40627.736.3085.013.795-1.820.334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.979.40627.736.3085.013.795-1.820.334
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.979.40627.736.3085.013.795-1.820.334
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.979.40627.736.3085.013.795-1.820.334
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri53.404255.722220.548148.508
Kıdem Tazminatı21.640178.177-16.6545.433
Finansman Giderleri-531.981-2.404.238-489.196-609.107
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu36.697.72351.273.28840.914.56976.127
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu36.569.64551.156.72640.837.23576.127
Net YPP (Hedge Dahil)36.697.72351.273.28840.914.56976.127
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-5.625.69553.137.09840.775.911-896.690
Düzeltme Öncesi Kar2.979.40627.736.3085.013.795-1.820.334
Düzeltmeler:484.8331.679.329865.469851.664
Amortisman & İtfa Payları53.404255.722220.548148.508
Karşılıklardaki Değişim30.03862.465-16.654486
Diğer Gelir/ Gider401.3911.361.142661.575702.670
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.464.23929.415.6375.879.264-968.670
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-9.077.40823.851.08834.901.61276.945
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-5.613.16953.266.72540.780.876-891.725
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-12.526-129.627-4.965-4.965
Sabit Sermaye Yatırımları04.4022.7924.970
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit04.4022.7924.970
Serbest Nakit Akım-5.625.69553.141.50040.778.703-891.720
Finansal Borçlardaki Değişim-445.325-670.1381.290.8651.399.702
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-433.480-1.621.032-630.987-683.400
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-878.805-2.291.170659.878716.302
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-6.504.50050.850.33041.438.581-175.418
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-6.504.50050.850.33041.438.581-175.418
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler51.171.907321.577321.577321.577
Dönem Sonu Nakit44.667.40751.171.90741.760.158146.159

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TDGYO 7,4 7,1 A/D A/D 2,7 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TDGYO 7,39 1,46 1,46 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi