SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9189 5,8838 0,60
BIST BANKS 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
GOLD 1.493,60 1.488,71 0,33
BRENT 59,22 60,51 -2,13

 Sönmez Pamuklu Hisse Senedi | SNPAM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,36 4,21 0,85
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 7,9 7,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Pamuklu
Kuruluş 30.12.1981
Faal Alanı Pamuk, Suni Sentetik İplikler ile Pamuklu Dokuma Üretimi ve Satışı.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610428
Adres Yeni Yalova Yolu 9. Km. Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar122,694,7
Ödenmiş Sermaye79,979,9
Net Kâr17,21,1

Cari Değerler

F/K 8,1
FD/FAVÖK 17,6
PD/DD 2,2
FD/Satışlar 5,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 268,6 mnTL
Net Borç 45,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,89 -8,70 -7,95 7,69
USD -4,04 -11,48 -11,69 -3,77
Göreceli 2,33 0,05 0,95 4,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,25 3.996.563 30
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00 485.750 A/D
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,253.996.56330
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00485.750A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.008.81032.688.70537.477.38742.521.551
Nakit ve Nakit Benzerleri1.588.0532.656.7457.634.3698.660.134
Finansal Yatırımlar54.85947.59345.82832.247
Ticari Alacaklar10.834.30012.369.28015.499.92118.660.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.258.5224.091.3674.586.56067.255
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar10.170.3268.929.9129.540.71912.075.787
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.102.7504.593.808169.9903.025.438
(Ara Toplam)31.008.81032.688.70537.477.38742.521.551
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar146.684.393115.846.436112.293.12058.992.843
Ticari Alacaklar0029.1130
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar000308.234
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar6.751.9215.764.7365.752.4886.128.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar51.298.75437.524.11034.753.93833.477.225
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.921.5612.788.8602.863.3322.930.984
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar16.889.27614.975.30713.200.8038.336.661
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.715.25746.918.67348.108.86410.591
Ertelenmiş Vergi Varlığı22.030.4097.853.2317.522.8707.758.682
Diğer Duran Varlıklar77.21521.51961.71241.766
TOPLAM VARLIKLAR177.693.203148.535.141149.770.507101.514.394
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler16.225.77914.464.35216.378.1539.954.500
Finansal Borçlar9.513.8619.177.5269.047.8050
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.574.1702.548.3714.762.8473.992.573
Diğer Borçlar2.920.8151.535.268650.911831.712
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)184.338220.734413.8030
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0002.964.435
Borç Karşılıkları312.034339.896318.677253.742
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler720.561642.5571.184.1101.912.038
(Ara Toplam)16.225.77914.464.35216.378.1539.954.500
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler38.826.19339.397.57539.719.6761.411.807
Finansal Borçlar37.206.67737.807.24838.304.0150
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.619.5161.590.3271.415.6611.411.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar122.641.23194.673.21493.672.67890.148.087
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar122.641.23194.673.21493.672.67890.148.087
Ödenmiş Sermaye79.931.25079.931.25079.931.25079.931.250
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.935.4081.935.4081.935.4081.935.408
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.909.684-9.909.684-18.299.588-18.298.740
Dönem Net Kar/Zararı17.231.8221.149.4158.389.9044.793.690
Diğer Özsermaye Kalemleri33.452.43521.566.82521.715.70421.786.479
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR177.693.203148.535.141149.770.507101.514.394
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri28.638.78713.094.92253.341.47238.823.644
Satışların Maliyeti (-)-21.112.007-9.687.623-34.577.566-22.998.348
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.526.7803.407.29918.763.90615.825.296
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.526.7803.407.29918.763.90615.825.296
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-417.421-243.217-609.742-424.082
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.858.896-922.729-3.081.731-2.047.272
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.226.3218.691.99121.823.46717.961.114
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.952.175-12.065.676-20.123.600-13.566.500
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-475.391-1.132.33216.772.30017.748.556
Net Faaliyet Kar/Zararı5.250.4632.241.35315.072.43313.353.942
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.597.1998.258.7091.325.916267.601
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-10.468.115-9.108.482-17.078.914-15.806.205
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar7.430.6152.863.5134.894.0873.608.492
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.084.308881.4085.913.3890
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler721.255430.5184.072.2423.517.549
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.079.810-477.488-1.893.953-1.101.219
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-3.870.916-849.773-15.752.998-15.538.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.725.753834.4388.091.6788.234.774
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)14.506.069314.977298.226-3.441.084
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-996.999-4.989.875
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)14.506.069314.9771.295.2251.548.791
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI17.231.8221.149.4158.389.9044.793.690
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)17.231.8221.149.4158.389.9044.793.690
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları17.231.8221.149.4158.389.9044.793.690
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.343.4001.683.6941.385.106920.438
Kıdem Tazminatı92.60146.420170.824127.244
Finansman Giderleri-1.079.810-477.488-1.893.953-1.101.219
Yurtiçi Satışlar22.709.05510.045.393031.372.006
Yurtdışı Satışlar53.43134.57500
Net Yabancı Para Pozisyonu-38.614.534-26.457.818-32.538.34925.453.450
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-38.745.042-27.454.967-33.469.86525.041.784
Net YPP (Hedge Dahil)-38.614.534-26.457.817-32.538.34925.453.449
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNPAM 3,4 8,1 17,6 5,3 2,2 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi