SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7268 6,7342 -0,11
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.615,67 1.618,28 -0,16
BRENT 31,38 34,83 -9,91

 Sönmez Pamuklu Hisse Senedi | SNPAM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,07 8,81 5,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 12,0 11,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Pamuklu
Kuruluş 30.12.1981
Faal Alanı Pamuk, Suni Sentetik İplikler ile Pamuklu Dokuma Üretimi ve Satışı.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610428
Adres Yeni Yalova Yolu 9. Km. Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar139,0123,1
Ödenmiş Sermaye79,979,9
Net Kâr34,218,1

Cari Değerler

F/K 9,8
FD/FAVÖK 19,5
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 5,4
Yabancı Oranı (%) 1,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 333,3 mnTL
Net Borç 35,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,22 3,73 -28,10 -15,24
USD 2,91 -0,14 -34,54 -24,73
Göreceli 3,17 2,08 -11,05 8,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,25 3.996.563 30
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00 485.750 A/D
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,253.996.56330
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00485.750A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar34.049.46426.324.46331.008.81032.688.705
Nakit ve Nakit Benzerleri8.378.7151.443.2011.588.0532.656.745
Finansal Yatırımlar059.28854.85947.593
Ticari Alacaklar11.878.46410.530.75710.834.30012.369.280
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar198.703518.3924.258.5224.091.367
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.165.96613.372.51510.170.3268.929.912
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar427.616400.3104.102.7504.593.808
(Ara Toplam)34.049.46426.324.46331.008.81032.688.705
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar161.674.796146.940.853146.684.393115.846.436
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar22.721.4836.882.8106.751.9215.764.736
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar52.494.42551.534.10251.298.75437.524.110
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.763.1643.842.3633.921.5612.788.860
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar60.582.19161.883.24816.889.27614.975.307
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar38.90036.04645.715.25746.918.673
Ertelenmiş Vergi Varlığı21.977.55022.678.69122.030.4097.853.231
Diğer Duran Varlıklar97.08383.59377.21521.519
TOPLAM VARLIKLAR195.724.260173.265.316177.693.203148.535.141
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.001.46714.827.89316.225.77914.464.352
Finansal Borçlar9.660.0048.981.2019.513.8619.177.526
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.749.4662.600.1492.574.1702.548.371
Diğer Borçlar1.930.2421.596.5032.920.8151.535.268
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.001.785327.173184.338220.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları785.764187.264312.034339.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler874.2061.135.603720.561642.557
(Ara Toplam)21.001.46714.827.89316.225.77914.464.352
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler35.756.42535.361.32238.826.19339.397.575
Finansal Borçlar33.688.71033.231.16037.206.67737.807.248
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar11.96911.96900
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.055.7462.118.1931.619.5161.590.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar138.966.368123.076.101122.641.23194.673.214
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar138.966.368123.076.101122.641.23194.673.214
Ödenmiş Sermaye79.931.25079.931.25079.931.25079.931.250
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.935.4081.935.4081.935.4081.935.408
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.909.684-9.909.684-9.909.684-9.909.684
Dönem Net Kar/Zararı34.177.62318.107.13717.231.8221.149.415
Diğer Özsermaye Kalemleri32.831.77133.011.99033.452.43521.566.825
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR195.724.260173.265.316177.693.203148.535.141
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri67.974.59846.051.76128.638.78713.094.922
Satışların Maliyeti (-)-51.118.020-34.182.971-21.112.007-9.687.623
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.856.57811.868.7907.526.7803.407.299
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.856.57811.868.7907.526.7803.407.299
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-900.175-670.387-417.421-243.217
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.961.683-2.480.138-1.858.896-922.729
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri19.598.50121.538.61613.226.3218.691.991
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-26.933.850-26.093.792-18.952.175-12.065.676
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.659.3714.163.089-475.391-1.132.332
Net Faaliyet Kar/Zararı11.994.7208.718.2655.250.4632.241.353
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.370.3926.834.6776.597.1998.258.709
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-313.811-15.150.025-10.468.115-9.108.482
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar8.952.2267.816.3937.430.6152.863.513
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı20.668.1783.664.1343.084.308881.408
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.346.4291.068.771721.255430.518
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.207.066-1.698.320-1.079.810-477.488
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.056.581-8.315.348-3.870.916-849.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.807.5413.034.5852.725.753834.438
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)14.370.08215.072.55214.506.069314.977
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)14.370.08215.072.55214.506.069314.977
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI34.177.62318.107.13717.231.8221.149.415
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)34.177.62318.107.13717.231.8221.149.415
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları34.177.62318.107.13717.231.8221.149.415
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.917.4495.136.4323.343.4001.683.694
Kıdem Tazminatı215.819172.80692.60146.420
Finansman Giderleri-2.207.066-1.698.320-1.079.810-477.488
Yurtiçi Satışlar037.389.95222.709.05510.045.393
Yurtdışı Satışlar53.431053.43134.575
Net Yabancı Para Pozisyonu-32.944.610-34.662.953-38.614.534-26.457.818
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-33.084.501-34.877.473-38.745.042-27.454.967
Net YPP (Hedge Dahil)-32.944.610-34.662.953-38.614.534-26.457.817

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNPAM 4,2 9,8 19,5 5,4 2,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SNPAM 4,17 1,71 1,16 -55,06 -0,55
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi