SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Sönmez Pamuklu Hisse Senedi | SNPAM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,3 8,84 4,54
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 31,1 30,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Pamuklu
Kuruluş 30.12.1981
Faal Alanı Pamuk, Suni Sentetik İplikler ile Pamuklu Dokuma Üretimi ve Satışı.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610428
Adres Yeni Yalova Yolu 9. Km. Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar140,1139,0
Ödenmiş Sermaye79,979,9
Net Kâr1,634,2

Cari Değerler

F/K 20,4
FD/FAVÖK 31,4
PD/DD 5,0
FD/Satışlar 9,5
Yabancı Oranı (%) 0,31
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,4
Piyasa Değeri 706,6 mnTL
Net Borç 32,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,87 20,27 32,14 79,67
USD 6,03 20,27 30,99 56,06
Göreceli 6,93 19,15 23,40 77,61

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,25 3.996.563 30
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00 485.750 A/D
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,253.996.56330
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00485.750A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar35.515.74934.049.46426.324.46331.008.810
Nakit ve Nakit Benzerleri12.319.5118.378.7151.443.2011.588.053
Finansal Yatırımlar0059.28854.859
Ticari Alacaklar10.468.54111.878.46410.530.75710.834.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar67.540198.703518.3924.258.522
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.172.82613.165.96613.372.51510.170.326
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar487.331427.616400.3104.102.750
(Ara Toplam)35.515.74934.049.46426.324.46331.008.810
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar158.930.909161.674.796146.940.853146.684.393
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar22.909.19922.721.4836.882.8106.751.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar51.671.73452.494.42551.534.10251.298.754
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.678.1953.763.1643.842.3633.921.561
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar59.116.10360.582.19161.883.24816.889.276
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar54.39838.90036.04645.715.257
Ertelenmiş Vergi Varlığı21.478.33921.977.55022.678.69122.030.409
Diğer Duran Varlıklar22.94197.08383.59377.215
TOPLAM VARLIKLAR194.446.658195.724.260173.265.316177.693.203
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.632.73621.001.46714.827.89316.225.779
Finansal Borçlar10.479.1019.660.0048.981.2019.513.861
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.924.0566.749.4662.600.1492.574.170
Diğer Borçlar2.066.8291.930.2421.596.5032.920.815
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)512.0351.001.785327.173184.338
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.939.379785.764187.264312.034
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler711.336874.2061.135.603720.561
(Ara Toplam)17.632.73621.001.46714.827.89316.225.779
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler36.669.90035.756.42535.361.32238.826.193
Finansal Borçlar34.297.39133.688.71033.231.16037.206.677
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar11.96911.96911.9690
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.360.5402.055.7462.118.1931.619.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar140.144.022138.966.368123.076.101122.641.231
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.144.022138.966.368123.076.101122.641.231
Ödenmiş Sermaye79.931.25079.931.25079.931.25079.931.250
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.935.4081.935.4081.935.4081.935.408
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları24.267.939-9.909.684-9.909.684-9.909.684
Dönem Net Kar/Zararı1.594.61234.177.62318.107.13717.231.822
Diğer Özsermaye Kalemleri32.414.81332.831.77133.011.99033.452.435
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR194.446.658195.724.260173.265.316177.693.203
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri22.652.51867.974.59846.051.76128.638.787
Satışların Maliyeti (-)-14.683.920-51.118.020-34.182.971-21.112.007
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.968.59816.856.57811.868.7907.526.780
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.968.59816.856.57811.868.7907.526.780
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-275.111-900.175-670.387-417.421
Genel Yönetim Giderleri (-)-915.347-3.961.683-2.480.138-1.858.896
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.478.84619.598.50121.538.61613.226.321
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.044.048-26.933.850-26.093.792-18.952.175
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.212.9384.659.3714.163.089-475.391
Net Faaliyet Kar/Zararı6.778.14011.994.7208.718.2655.250.463
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler187.7167.370.3926.834.6776.597.199
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-313.811-15.150.025-10.468.115
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-606.9808.952.2267.816.3937.430.615
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.793.67420.668.1783.664.1343.084.308
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler961.2361.346.4291.068.771721.255
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-604.325-2.207.066-1.698.320-1.079.810
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler187.7167.056.581-8.315.348-3.870.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.150.58519.807.5413.034.5852.725.753
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-555.97314.370.08215.072.55214.506.069
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-555.97314.370.08215.072.55214.506.069
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.594.61234.177.62318.107.13717.231.822
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.594.61234.177.62318.107.13717.231.822
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.594.61234.177.62318.107.13717.231.822
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.802.9676.917.4495.136.4323.343.400
Kıdem Tazminatı237.930215.819172.80692.601
Finansman Giderleri-604.325-2.207.066-1.698.320-1.079.810
Yurtiçi Satışlar18.682.656037.389.95222.709.055
Yurtdışı Satışlar11.04453.431053.431
Net Yabancı Para Pozisyonu-28.520.472-32.944.610-34.662.953-38.614.534
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-28.524.056-33.084.501-34.877.473-38.745.042
Net YPP (Hedge Dahil)-28.520.472-32.944.610-34.662.953-38.614.534

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNPAM 8,8 20,4 31,4 9,5 5,0 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SNPAM 8,84 0,02 0,31 29,91 0,30
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi