SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.621 95.421 -0,84
VIOP 118.366 119.469 -0,92
USD/TRY 5,7767 5,7939 -0,30
BIST BANKA 132.185 134.120 -1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.407,05 1.423,61 -1,16
BRENT 65,42 64,28 1,77

 Sönmez Pamuklu Hisse Senedi | SNPAM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,92 3,58 0,66
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 5,8 5,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Pamuklu
Kuruluş 30.12.1981
Faal Alanı Pamuk, Suni Sentetik İplikler ile Pamuklu Dokuma Üretimi ve Satışı.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610428
Adres Yeni Yalova Yolu 9. Km. Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar94,793,7
Ödenmiş Sermaye79,979,9
Net Kâr1,18,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 18,8
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 5,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,2
Piyasa Değeri 280,6 mnTL
Net Borç 44,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,96 6,04 17,39 12,50
USD -2,81 6,95 23,06 2,61
Göreceli -2,20 4,70 5,89 7,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,25 3.996.563 30
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00 485.750 A/D
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,253.996.56330
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00485.750A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar32.688.70537.477.38742.521.55129.473.843
Nakit ve Nakit Benzerleri2.656.7457.634.3698.660.1343.643.380
Finansal Yatırımlar47.59345.82832.24736.220
Ticari Alacaklar12.369.28015.499.92118.660.69015.689.384
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.091.3674.586.56067.25525.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.929.9129.540.71912.075.7879.810.127
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.593.808169.9903.025.438269.715
(Ara Toplam)32.688.70537.477.38742.521.55129.473.843
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar115.846.436112.293.12058.992.84355.471.819
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar029.113308.234184.997
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar5.764.7365.752.4886.128.7005.872.222
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar37.524.11034.753.93833.477.22530.328.017
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.788.8602.863.3322.930.9842.960.983
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar14.975.30713.200.8038.336.6618.165.468
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.918.67348.108.86410.59111.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.853.2317.522.8707.758.6827.914.371
Diğer Duran Varlıklar21.51961.71241.76634.367
TOPLAM VARLIKLAR148.535.141149.770.507101.514.39484.945.662
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler14.464.35216.378.1539.954.5005.802.357
Finansal Borçlar9.177.5269.047.80500
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.548.3714.762.8473.992.5732.933.938
Diğer Borçlar1.535.268650.911831.712721.568
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)220.734413.80300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü002.964.435995.799
Borç Karşılıkları339.896318.677253.742303.279
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler642.5571.184.1101.912.038847.773
(Ara Toplam)14.464.35216.378.1539.954.5005.802.357
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler39.397.57539.719.6761.411.8071.428.804
Finansal Borçlar37.807.24838.304.01500
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.590.3271.415.6611.411.8071.428.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar94.673.21493.672.67890.148.08777.714.501
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.673.21493.672.67890.148.08777.714.501
Ödenmiş Sermaye79.931.25079.931.25079.931.25079.931.250
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.935.4081.935.4081.935.4081.935.408
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.909.684-18.299.588-18.298.740-18.478.689
Dönem Net Kar/Zararı1.149.4158.389.9044.793.690-7.399.826
Diğer Özsermaye Kalemleri21.566.82521.715.70421.786.47921.726.358
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR148.535.141149.770.507101.514.39484.945.662
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.094.92353.341.47238.823.64423.319.259
Satışların Maliyeti (-)-9.687.624-34.577.566-22.998.348-15.203.663
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.407.29918.763.90615.825.2968.115.596
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.407.29918.763.90615.825.2968.115.596
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-243.217-609.742-424.082-274.761
Genel Yönetim Giderleri (-)-922.729-3.081.731-2.047.272-1.280.510
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.691.99121.823.46717.961.1148.071.561
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.065.677-20.123.600-13.566.500-6.529.043
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.132.33316.772.30017.748.5568.102.843
Net Faaliyet Kar/Zararı2.241.35315.072.43313.353.9426.560.325
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.258.7091.325.916267.60137.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-9.108.482-17.078.914-15.806.205-15.814.346
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar2.863.5134.894.0873.608.492408.956
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı881.4075.913.38900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler430.5184.072.2423.517.5490
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-477.488-1.893.953-1.101.219-20.916
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-849.773-15.752.998-15.538.604-15.776.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)834.4378.091.6788.234.774-7.285.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)314.978298.226-3.441.084-113.852
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-996.999-4.989.875-2.001.175
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)314.9781.295.2251.548.7911.887.323
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.149.4158.389.9044.793.690-7.399.826
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.149.4158.389.9044.793.690-7.399.826
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.149.4158.389.9044.793.690-7.399.826
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.683.6941.385.106920.438634.923
Kıdem Tazminatı46.420170.824127.24484.938
Finansman Giderleri-477.488-1.893.953-1.101.219-20.916
Yurtiçi Satışlar10.045.393031.372.00618.705.093
Yurtdışı Satışlar34.575000
Net Yabancı Para Pozisyonu-26.457.818-32.538.34925.453.45018.703.113
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-27.454.967-33.469.86525.041.78418.634.702
Net YPP (Hedge Dahil)-26.457.817-32.538.34925.453.44918.703.113
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNPAM 3,5 A/D 18,8 5,9 3,0 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi