SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8242 5,8096 0,25
BIST BANKS 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
GOLD 1.275,25 1.275,80 -0,04
BRENT 74,11 71,95 3,00

 SNPAM Hisse Senedi | Sönmez Pamuklu

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,97 3,69 0,72
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 8,5 8,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Pamuklu
Kuruluş 30.12.1981
Faal Alanı Pamuk, Suni Sentetik İplikler ile Pamuklu Dokuma Üretimi ve Satışı.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610428
Adres Yeni Yalova Yolu 9. Km. Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar93,790,1
Ödenmiş Sermaye79,979,9
Net Kâr8,44,8

Cari Değerler

F/K 30,5
FD/FAVÖK 18,0
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 5,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 255,8 mnTL
Net Borç 39,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,31 1,27 0,95 2,56
USD -0,99 0,58 -4,24 -7,10
Göreceli 0,64 0,47 5,04 -2,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,25 3.996.563 30
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00 485.750 A/D
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,253.996.56330
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00485.750A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar37.477.38742.521.55129.473.84326.987.695
Nakit ve Nakit Benzerleri7.634.3698.660.1343.643.3805.278.774
Finansal Yatırımlar45.82832.24736.22054.160
Ticari Alacaklar15.499.92118.660.69015.689.38415.869.130
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.586.56067.25525.0176.500
Stoklar9.540.71912.075.7879.810.1275.071.330
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar169.9903.025.438269.715707.801
(Ara Toplam)37.477.38742.521.55129.473.84326.987.695
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar112.293.12058.992.84355.471.819108.946.618
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar29.113308.234184.99729.113
Finansal Yatırımlar5.752.4886.128.7005.872.22258.326.479
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar34.753.93833.477.22530.328.01735.195.607
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.863.3322.930.9842.960.9832.982.230
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar13.200.8038.336.6618.165.4688.183.808
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar48.108.86410.59111.3946.954
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.522.8707.758.6827.914.3714.222.427
Diğer Duran Varlıklar61.71241.76634.3670
TOPLAM VARLIKLAR149.770.507101.514.39484.945.662135.934.313
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler16.378.1539.954.5005.802.3575.399.427
Finansal Borçlar9.047.805000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.762.8473.992.5732.933.9382.958.664
Diğer Borçlar650.911831.712721.568537.410
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü02.964.435995.799853.196
Borç Karşılıkları318.677253.742303.279280.289
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.597.9131.912.038847.773769.868
(Ara Toplam)16.378.1539.954.5005.802.3575.399.427
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler39.719.6761.411.8071.428.8041.390.467
Finansal Borçlar38.304.015000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar1.415.6611.411.8071.428.8041.390.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar93.672.67890.148.08777.714.501129.144.419
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar93.672.67890.148.08777.714.501129.144.419
Ödenmiş Sermaye79.931.25079.931.25079.931.25079.931.250
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.935.4081.935.4081.935.4081.935.408
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.299.588-18.298.740-18.478.68920.812.951
Dönem Net Kar/Zararı8.389.9044.793.690-7.399.8264.786.562
Diğer Özsermaye Kalemleri21.715.70421.786.47921.726.35821.678.248
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR149.770.507101.514.39484.945.662135.934.313
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri53.341.47238.823.64423.319.25910.934.142
Satışların Maliyeti (-)-34.577.566-22.998.348-15.203.663-7.467.268
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)18.763.90615.825.2968.115.5963.466.874
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)18.763.90615.825.2968.115.5963.466.874
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-609.742-424.082-274.761-138.992
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.081.731-2.047.272-1.280.510-587.258
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri21.823.46717.961.1148.071.5613.554.780
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-20.123.600-13.566.500-6.529.043-1.944.700
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.772.30017.748.5568.102.8434.350.704
Net Faaliyet Kar/Zararı15.072.43313.353.9426.560.3252.740.624
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.325.916267.60137.4890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-17.078.914-15.806.205-15.814.3460
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar4.894.0873.608.492408.9561.186.187
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.072.2423.517.54900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.893.953-1.101.219-20.916-9.096
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-15.752.998-15.538.604-15.776.8570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.091.6788.234.774-7.285.9745.527.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)298.226-3.441.084-113.852-741.234
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-996.999-4.989.875-2.001.175-857.738
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.295.2251.548.7911.887.323116.504
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.389.9044.793.690-7.399.8264.786.561
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.389.9044.793.690-7.399.8264.786.561
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.389.9044.793.690-7.399.8264.786.561
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.385.106920.438634.923348.106
Kıdem Tazminatı170.824127.24484.93841.033
Finansman Giderleri-1.893.953-1.101.219-20.916-9.096
Yurtiçi Satışlar031.372.00618.705.0938.729.662
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-32.538.34925.453.45018.703.11320.353.175
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-32.538.34925.041.78418.634.70220.353.175
Net YPP (Hedge Dahil)-32.538.34925.453.44918.703.11320.353.175
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNPAM 3,2 30,5 18,0 5,5 2,7 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi