SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.381 1.401 -1,43
VIOP 1.475 1.498 -1,55
USD/TRY 8,8450 8,7619 0,95
BIST BANKS 1.199 1.240 -3,28
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.752,19 1.742,90 0,53
BRENT 77,22 77,23 -0,01

Sönmez Pamuklu Hisse Senedi | SNPAM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13 14,5 1,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,4 0,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Pamuklu
Kuruluş 30.12.1981
Faal Alanı Pamuk, Suni Sentetik İplikler ile Pamuklu Dokuma Üretimi ve Satışı.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610428
Adres Yeni Yalova Yolu 9. Km. Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar170,8158,8
Ödenmiş Sermaye79,979,9
Net Kâr25,513,0

Cari Değerler

F/K 33,7
FD/FAVÖK 29,5
PD/DD 6,6
FD/Satışlar 10,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,2
Piyasa Değeri 1.119,0 mnTL
Net Borç 40,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,09 3,32 0,72 -41,67
USD 2,85 0,82 -2,07 -50,01
Göreceli 3,54 4,54 5,36 -38,54

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,25 3.996.563 30
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00 485.750 A/D
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,253.996.56330
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00485.750A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar55.833.52746.041.14539.783.13541.465.435
Nakit ve Nakit Benzerleri6.027.73318.813.44219.808.83519.737.162
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar9.088.5658.358.6176.988.3474.441.118
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar370.970277.16397.369259.889
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar33.514.2588.178.28411.950.65915.380.030
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.832.00110.413.639937.9251.647.236
(Ara Toplam)55.833.52746.041.14539.783.13541.465.435
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar174.993.350170.223.209162.740.275162.435.323
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar23.464.89623.669.61123.464.89623.330.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar66.675.04761.455.15457.637.40954.982.473
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.335.1593.415.5363.495.9133.520.658
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar59.831.23959.475.03856.014.07557.810.244
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar81.66482.96284.26185.570
Ertelenmiş Vergi Varlığı21.432.82022.086.20821.953.26222.617.121
Diğer Duran Varlıklar172.52538.70090.45988.524
TOPLAM VARLIKLAR230.826.877216.264.354202.523.410203.900.758
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.013.24620.039.45020.634.61026.458.311
Finansal Borçlar13.226.86812.361.06912.565.49913.258.561
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.673.8472.202.2191.652.9201.931.346
Diğer Borçlar413.865851.751661.484684.089
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.826.2541.019.1712.345.5247.339.453
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.935.2802.725.2742.677.5732.141.556
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler937.132879.966731.6101.103.306
(Ara Toplam)23.013.24620.039.45020.634.61026.458.311
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler37.053.60237.378.64236.573.39640.199.615
Finansal Borçlar33.641.77334.886.21633.867.01737.622.023
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00011.969
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.411.8292.492.4262.706.3792.565.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar170.760.029158.846.262145.315.404137.242.832
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar170.760.029158.846.262145.315.404137.242.832
Ödenmiş Sermaye79.931.25079.931.25079.931.25079.931.250
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.042.3076.945.3213.205.7743.205.774
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları25.826.39325.923.37922.997.57322.997.573
Dönem Net Kar/Zararı25.496.55413.023.6446.665.353-1.284.252
Diğer Özsermaye Kalemleri32.463.52533.022.66832.515.45432.392.487
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR230.826.877216.264.354202.523.410203.900.758
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri65.199.82635.046.12972.546.10246.416.762
Satışların Maliyeti (-)-41.469.906-23.021.943-48.179.533-29.693.225
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)23.729.92012.024.18624.366.56916.723.537
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)23.729.92012.024.18624.366.56916.723.537
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-538.331-278.761-934.518-685.927
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.956.229-646.446-3.653.950-2.666.200
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.646.1485.164.87916.270.17210.128.898
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.928.908-8.102.416-36.904.827-29.995.188
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.952.6008.161.442-856.554-6.494.880
Net Faaliyet Kar/Zararı21.235.36011.098.97919.778.10113.371.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler161.577218.6982.029.984836.722
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar9.037.6383.818.6805.265.2592.730.825
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı25.151.81512.198.8206.438.689-2.927.333
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.986.9082.052.7994.071.0543.107.295
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.104.417-1.487.724-3.771.592-2.048.360
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler161.577218.6982.029.984836.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.034.30612.763.8956.738.151-1.868.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-537.752259.749-72.798584.146
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-537.752259.749-72.798584.146
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI25.496.55413.023.6446.665.353-1.284.252
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)25.496.55413.023.6446.665.353-1.284.252
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları25.496.55413.023.6446.665.353-1.284.252
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.684.8021.845.5687.260.9015.414.810
Kıdem Tazminatı725.165352.848313.567214.102
Finansman Giderleri-2.104.417-1.487.724-3.771.592-2.048.360
Yurtiçi Satışlar57.844.72835.762.485036.391.831
Yurtdışı Satışlar526.81522.025142.048142.048
Net Yabancı Para Pozisyonu-37.740.749-83.131.205-31.201.571-36.008.070
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-37.740.749-83.131.205-31.201.571-36.211.078
Net YPP (Hedge Dahil)-37.740.749-83.131.205-31.201.571-36.008.070

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNPAM 14,0 33,6 29,5 10,8 6,6 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi