SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.391 1.391 0,00
VIOP 1.501 1.501 0,00
USD/TRY 8,7644 8,7373 0,31
BIST BANKS 1.189 1.189 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.448 15.728 -1,78
GOLD 1.775,09 1.764,36 0,61
BRENT 73,97 73,51 0,63

Sönmez Pamuklu Hisse Senedi | SNPAM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 14,61 23,5 8,89
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,5 2,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Pamuklu
Kuruluş 30.12.1981
Faal Alanı Pamuk, Suni Sentetik İplikler ile Pamuklu Dokuma Üretimi ve Satışı.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610428
Adres Yeni Yalova Yolu 9. Km. Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar158,8145,3
Ödenmiş Sermaye79,979,9
Net Kâr13,06,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 38,1
PD/DD 7,4
FD/Satışlar 14,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,5
Piyasa Değeri 1.167,8 mnTL
Net Borç 28,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,60 -6,94 -17,27 -39,13
USD -3,05 -10,26 -20,51 -47,89
Göreceli -0,99 -2,27 -13,20 -35,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,25 3.996.563 30
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00 485.750 A/D
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,253.996.56330
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00485.750A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar46.041.14539.783.13541.465.43534.353.286
Nakit ve Nakit Benzerleri18.813.44219.808.83519.737.16211.498.583
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.358.6176.988.3474.441.1186.654.124
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar277.16397.369259.88966.171
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.178.28411.950.65915.380.03015.712.704
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.413.639937.9251.647.236421.704
(Ara Toplam)46.041.14539.783.13541.465.43534.353.286
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar170.223.209162.740.275162.435.323159.182.137
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar23.669.61123.464.89623.330.73323.355.971
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar61.455.15457.637.40954.982.47352.471.109
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.415.5363.495.9133.520.6583.599.857
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar59.475.03856.014.07557.810.24457.950.043
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar82.96284.26185.57086.879
Ertelenmiş Vergi Varlığı22.086.20821.953.26222.617.12121.637.828
Diğer Duran Varlıklar38.70090.45988.52480.450
TOPLAM VARLIKLAR216.264.354202.523.410203.900.758193.535.423
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.039.45020.634.61026.458.31119.263.394
Finansal Borçlar12.361.06912.565.49913.258.56111.195.225
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.202.2191.652.9201.931.3461.401.854
Diğer Borçlar851.751661.484684.0892.163.708
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.019.1712.345.5247.339.4531.564.822
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.725.2742.677.5732.141.5561.991.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler879.966731.6101.103.306946.750
(Ara Toplam)20.039.45020.634.61026.458.31119.263.394
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler37.378.64236.573.39640.199.61536.686.328
Finansal Borçlar34.886.21633.867.01737.622.02334.215.323
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0011.96911.969
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.492.4262.706.3792.565.6232.459.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar158.846.262145.315.404137.242.832137.585.701
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar158.846.262145.315.404137.242.832137.585.701
Ödenmiş Sermaye79.931.25079.931.25079.931.25079.931.250
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.945.3213.205.7743.205.7743.205.774
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları25.923.37922.997.57322.997.57322.997.573
Dönem Net Kar/Zararı13.023.6446.665.353-1.284.252-1.095.940
Diğer Özsermaye Kalemleri33.022.66832.515.45432.392.48732.547.044
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR216.264.354202.523.410203.900.758193.535.423
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri35.046.12972.546.10246.416.76229.910.971
Satışların Maliyeti (-)-23.021.943-48.179.533-29.693.225-18.614.225
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.024.18624.366.56916.723.53711.296.746
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.024.18624.366.56916.723.53711.296.746
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-278.761-934.518-685.927-462.233
Genel Yönetim Giderleri (-)-646.446-3.653.950-2.666.200-1.735.874
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.164.87916.270.17210.128.8986.321.078
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.102.416-36.904.827-29.995.188-17.687.188
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.161.442-856.554-6.494.880-2.267.471
Net Faaliyet Kar/Zararı11.098.97919.778.10113.371.4109.098.639
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler218.6982.029.984836.722634.488
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar3.818.6805.265.2592.730.825123.163
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.198.8206.438.689-2.927.333-1.509.820
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.052.7994.071.0543.107.2952.114.199
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.487.724-3.771.592-2.048.360-1.321.604
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler218.6982.029.984836.722634.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.763.8956.738.151-1.868.398-717.225
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)259.749-72.798584.146-378.715
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)259.749-72.798584.146-378.715
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.023.6446.665.353-1.284.252-1.095.940
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.023.6446.665.353-1.284.252-1.095.940
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.023.6446.665.353-1.284.252-1.095.940
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.845.5687.260.9015.414.8103.582.586
Kıdem Tazminatı352.848313.567214.102136.136
Finansman Giderleri-1.487.724-3.771.592-2.048.360-1.321.604
Yurtiçi Satışlar35.762.485036.391.83122.816.955
Yurtdışı Satışlar22.025142.048142.048142.048
Net Yabancı Para Pozisyonu-83.131.205-31.201.571-36.008.070-32.263.391
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-83.131.205-31.201.571-36.211.078-32.267.155
Net YPP (Hedge Dahil)-83.131.205-31.201.571-36.008.070-32.263.391

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNPAM 14,6 A/D 38,1 14,1 7,4 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi