SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Sönmez Pamuklu Hisse Senedi | SNPAM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,13 10,31 2,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 0,9 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sönmez Pamuklu
Kuruluş 30.12.1981
Faal Alanı Pamuk, Suni Sentetik İplikler ile Pamuklu Dokuma Üretimi ve Satışı.
Telefon (0224)2610440
Faks (0224)2610428
Adres Yeni Yalova Yolu 9. Km. Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar178,8170,8
Ödenmiş Sermaye79,979,9
Net Kâr33,525,5

Cari Değerler

F/K 27,9
FD/FAVÖK 28,6
PD/DD 6,5
FD/Satışlar 9,2
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 1.157,0 mnTL
Net Borç 20,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,11 -1,22 0,11 3,49
USD -1,18 -2,67 -12,96 1,36
Göreceli -0,38 0,17 -6,59 -3,06

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,25 3.996.563 30
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00 485.750 A/D
SNPAM27.12.20171,230,05005,004,253.996.56330
SNPAM30.05.199710,630,670067,0067,00485.750A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar60.630.42755.833.52746.041.14539.783.135
Nakit ve Nakit Benzerleri23.383.4276.027.73318.813.44219.808.835
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.355.1869.088.5658.358.6176.988.347
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar335.753370.970277.16397.369
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar23.443.02733.514.2588.178.28411.950.659
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.113.0346.832.00110.413.639937.925
(Ara Toplam)60.630.42755.833.52746.041.14539.783.135
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar173.885.355174.993.350170.223.209162.740.275
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar23.464.89623.464.89623.669.61123.464.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar67.873.31166.675.04761.455.15457.637.409
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.254.8693.335.1593.415.5363.495.913
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar58.122.64859.831.23959.475.03856.014.075
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar80.36581.66482.96284.261
Ertelenmiş Vergi Varlığı20.908.83721.432.82022.086.20821.953.262
Diğer Duran Varlıklar180.429172.52538.70090.459
TOPLAM VARLIKLAR234.515.782230.826.877216.264.354202.523.410
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.092.02923.013.24620.039.45020.634.610
Finansal Borçlar13.281.41213.226.86812.361.06912.565.499
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.644.6002.673.8472.202.2191.652.920
Diğer Borçlar400.677413.865851.751661.484
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.882.9162.826.2541.019.1712.345.524
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.799.2802.935.2802.725.2742.677.573
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.083.144937.132879.966731.610
(Ara Toplam)22.092.02923.013.24620.039.45020.634.610
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler33.651.38637.053.60237.378.64236.573.396
Finansal Borçlar30.110.68133.641.77334.886.21633.867.017
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.540.7053.411.8292.492.4262.706.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar178.772.367170.760.029158.846.262145.315.404
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar178.772.367170.760.029158.846.262145.315.404
Ödenmiş Sermaye79.931.25079.931.25079.931.25079.931.250
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.021.6547.042.3076.945.3213.205.774
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20.847.04625.826.39325.923.37922.997.573
Dönem Net Kar/Zararı33.511.61425.496.55413.023.6446.665.353
Diğer Özsermaye Kalemleri32.460.80332.463.52533.022.66832.515.454
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR234.515.782230.826.877216.264.354202.523.410
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri101.627.19965.199.82635.046.12972.546.102
Satışların Maliyeti (-)-70.520.285-41.469.906-23.021.943-48.179.533
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)31.106.91423.729.92012.024.18624.366.569
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)31.106.91423.729.92012.024.18624.366.569
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-898.952-538.331-278.761-934.518
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.798.957-1.956.229-646.446-3.653.950
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri12.913.2367.646.1485.164.87916.270.172
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.470.187-12.928.908-8.102.416-36.904.827
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)22.852.05415.952.6008.161.442-856.554
Net Faaliyet Kar/Zararı27.409.00521.235.36011.098.97919.778.101
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler161.577161.577218.6982.029.984
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar10.235.9029.037.6383.818.6805.265.259
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı33.249.53325.151.81512.198.8206.438.689
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.050.4382.986.9082.052.7994.071.054
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.725.715-2.104.417-1.487.724-3.771.592
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler161.577161.577218.6982.029.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.574.25626.034.30612.763.8956.738.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.062.642-537.752259.749-72.798
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.062.642-537.752259.749-72.798
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI33.511.61425.496.55413.023.6446.665.353
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)33.511.61425.496.55413.023.6446.665.353
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları33.511.61425.496.55413.023.6446.665.353
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.457.7923.684.8021.845.5687.260.901
Kıdem Tazminatı854.041725.165352.848313.567
Finansman Giderleri-2.725.715-2.104.417-1.487.724-3.771.592
Yurtiçi Satışlar101.868.63057.844.72835.762.4850
Yurtdışı Satışlar800.245526.81522.025142.048
Net Yabancı Para Pozisyonu-35.342.886-37.740.749-83.131.205-31.201.571
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-35.342.886-37.740.749-83.131.205-31.201.571
Net YPP (Hedge Dahil)-35.342.886-37.740.749-83.131.205-31.201.571
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit13.774.863-5.687.8022.915.6269.646.676
Düzeltme Öncesi Kar33.511.61425.496.55413.023.6446.665.353
Düzeltmeler:-3.683.928-3.211.932-2.409.4344.017.585
Amortisman & İtfa Payları5.457.7923.684.8021.845.5687.260.901
Karşılıklardaki Değişim1.004.6171.018.092502.8692.491.034
Diğer Gelir/ Gider-10.146.337-7.914.826-4.757.871-5.734.350
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)29.827.68622.284.62210.614.21010.682.938
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-16.073.159-27.748.550-7.698.584112.128
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)13.754.527-5.463.9282.915.62610.795.066
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit20.336-223.8740-1.148.390
Sabit Sermaye Yatırımları-7.240.138-7.177.038-5.224.856-1.300.357
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit80.2900507.2140
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-7.159.848-7.177.038-4.717.642-1.300.357
Serbest Nakit Akım6.615.015-12.864.840-1.802.0168.346.319
Finansal Borçlardaki Değişim-3.040.423-916.262806.6233.083.801
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-3.040.423-916.262806.6233.083.801
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış3.574.592-13.781.102-995.39311.430.120
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim3.574.592-13.781.102-995.39311.430.120
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler19.808.83519.808.83519.808.8358.378.715
Dönem Sonu Nakit23.383.4276.027.73318.813.44219.808.835

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNPAM 8,9 27,9 28,6 9,2 6,5 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SNPAM 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi