SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKS 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
GOLD 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 PRZMA Hisse Senedi | Prizma Pres Matbaacılık

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,53 1,74 0,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,8 2,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Prizma Pres Matbaacılık
Kuruluş 01.01.1978
Faal Alanı Matbaacılık faaliyetleri
Telefon (0212)7714636
Faks (0212)7714898
Adres Atatürk Org. Sanayi Bölgesi 75. Yil Cd. N:21 Hadimkoy

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar38,938,5
Ödenmiş Sermaye24,024,0
Net Kâr0,40,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 34,0
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 39,8 mnTL
Net Borç 3,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,84 1,22 1,84 7,10
USD 1,65 0,08 0,69 6,29
Göreceli 1,16 0,76 0,47 -5,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRZMA0,000,00000,000,00 0 A/D
PRZMA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar22.327.13920.958.81017.659.64321.813.679
Nakit ve Nakit Benzerleri115.552230.889109.743289.157
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.831.96814.066.21812.236.22316.697.680
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar105.935103.413103.33585.335
Stoklar9.230.0355.690.8674.643.7104.468.177
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.043.649867.423566.632273.330
(Ara Toplam)22.327.13920.958.81017.659.64321.813.679
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar22.985.19422.752.59422.843.71822.229.493
Ticari Alacaklar270.484000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar30.81330.81330.81330.813
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.790.11310.790.11310.790.11310.790.113
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar9.416.3599.390.3859.418.3468.881.679
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.477.4252.541.2832.604.4462.526.888
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR45.312.33343.711.40440.503.36144.043.172
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.386.7594.241.970597.4834.543.505
Finansal Borçlar3.334.827562.17640.9893.439.785
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.392.619433.163350.978837.187
Diğer Borçlar134.25098.04893.36385.994
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü81.96302.822749
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler443.1003.148.583109.331179.790
(Ara Toplam)5.386.7594.241.970597.4834.543.505
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler983.642954.9501.057.958971.884
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar066.69675.0040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü926.981888.254982.954895.464
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler56.6610076.420
Özkaynaklar38.941.93238.514.48438.847.92038.527.783
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.941.93238.514.48438.847.92038.527.783
Ödenmiş Sermaye24.000.00024.000.00024.000.00024.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler889.207889.207835.398835.398
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.253.0654.253.0654.306.8744.215.815
Dönem Net Kar/Zararı436.5544.134322.51891.059
Diğer Özsermaye Kalemleri9.363.1069.368.0789.383.1309.385.511
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR45.312.33343.711.40440.503.36144.043.172
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.026.1863.509.9491.366.01417.015.064
Satışların Maliyeti (-)-5.539.884-2.989.193-1.120.816-13.537.671
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.486.302520.756245.1983.477.393
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.486.302520.756245.1983.477.393
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-410.207-110.414-49.836-592.556
Genel Yönetim Giderleri (-)-664.922-438.504-226.248-815.240
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.273.2741.125.2011.080.312749.509
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.127.125-1.188.074-736.359-1.686.743
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)557.322-91.035313.0671.132.363
Net Faaliyet Kar/Zararı411.173-28.162-30.8862.069.597
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler165.457164.882159.796681
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.1525.10067332.206
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-167.862-73.556-59.992-414.388
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler165.457164.882159.796681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)560.0695.391413.544750.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-123.515-1.257-91.026-659.803
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-85.679-3.552-2.867-269.176
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-37.8362.295-88.159-390.627
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI436.5544.134322.51891.059
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)436.5544.134322.51891.059
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları436.5544.134322.51891.059
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri525.514337.392168.484596.238
Kıdem Tazminatı-8.688-19.117-8.62245.674
Finansman Giderleri-167.862-73.556-59.992-414.388
Yurtiçi Satışlar001.366.0140
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu59.23145.30251.83838.505
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu59.23145.30251.83838.505
Net YPP (Hedge Dahil)59.23145.30251.83838.505
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRZMA 1,7 A/D 34,0 3,1 1,0 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi