SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7899 5,7861 0,07
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
GOLD 1.381,33 1.360,41 1,54
BRENT 62,64 61,82 1,33

 Prizma Pres Matbaacılık Hisse Senedi | PRZMA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,59 2 0,41
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,3 2,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Prizma Pres Matbaacılık
Kuruluş 01.01.1978
Faal Alanı Matbaacılık faaliyetleri
Telefon (0212)7714636
Faks (0212)7714898
Adres Atatürk Org. Sanayi Bölgesi 75. Yil Cd. N:21 Hadimkoy

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,642,3
Ödenmiş Sermaye24,024,0
Net Kâr-0,60,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 28,0
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 5,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 48,0 mnTL
Net Borç 4,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 1,01 18,34 29,03
USD -0,17 0,15 22,18 16,47
Göreceli -0,03 -0,75 8,96 24,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRZMA0,000,00000,000,00 0 A/D
PRZMA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar21.506.02520.605.07722.327.13920.958.810
Nakit ve Nakit Benzerleri71.355329.447115.552230.889
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.441.93310.882.28211.831.96814.066.218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar107.038107.015105.935103.413
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.101.7538.552.5749.230.0355.690.867
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar783.946733.7591.043.649867.423
(Ara Toplam)21.506.02520.605.07722.327.13920.958.810
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar26.668.26226.778.56122.985.19422.752.594
Ticari Alacaklar00270.4840
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar30.81330.81330.81330.813
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.307.72122.249.99910.790.11310.790.113
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.988.9422.084.1799.416.3599.390.385
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.340.7862.413.5702.477.4252.541.283
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR48.174.28747.383.63845.312.33343.711.404
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.488.2604.046.5595.386.7594.241.970
Finansal Borçlar4.489.5062.830.4863.334.827562.176
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar761.732810.9461.392.619433.163
Diğer Borçlar95.900138.056134.25098.048
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.386165.21200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0081.9630
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler122.736101.859443.1003.148.583
(Ara Toplam)5.488.2604.046.5595.386.7594.241.970
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.050.359994.972983.642954.950
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar206.66259.140066.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü843.697935.832926.981888.254
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0056.6610
Özkaynaklar41.635.66842.342.10738.941.93238.514.484
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.635.66842.342.10738.941.93238.514.484
Ödenmiş Sermaye24.000.00024.000.00024.000.00024.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler889.207889.207889.207889.207
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.269.4615.879.1844.253.0654.253.065
Dönem Net Kar/Zararı-599.812390.277436.5544.134
Diğer Özsermaye Kalemleri11.076.81211.183.4399.363.1069.368.078
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR48.174.28747.383.63845.312.33343.711.404
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.806.4229.994.8527.026.1863.509.949
Satışların Maliyeti (-)-1.597.321-8.099.538-5.539.884-2.989.193
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)209.1011.895.3141.486.302520.756
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)209.1011.895.3141.486.302520.756
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-57.116-506.921-410.207-110.414
Genel Yönetim Giderleri (-)-230.925-991.079-664.922-438.504
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.095.1611.221.7291.273.2741.125.201
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.588.531-1.523.353-1.127.125-1.188.074
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0802.01600
FAALİYET KARI (ZARARI)-572.310897.706557.322-91.035
Net Faaliyet Kar/Zararı-78.9401.199.330411.173-28.162
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler123165.457165.457164.882
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-572.1871.063.16300
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.4765.1525.1525.100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-92.162-522.030-167.862-73.556
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler123165.457165.457164.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-661.873546.285560.0695.391
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)62.061-156.008-123.515-1.257
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-85.679-85.679-3.552
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)62.061-70.329-37.8362.295
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-599.812390.277436.5544.134
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-599.812390.277436.5544.134
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-599.812390.277436.5544.134
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri189.046702.807525.514337.392
Kıdem Tazminatı8.810-13.287-8.688-19.117
Finansman Giderleri-92.162-522.030-167.862-73.556
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu53.71551.81359.23145.302
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu53.71551.81359.23145.302
Net YPP (Hedge Dahil)53.71551.81359.23145.302
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRZMA 2,0 A/D 28,0 5,0 1,2 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi