SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.877 96.142 -0,28
VIOP 119.627 120.016 -0,32
USD/TRY 5,8936 5,8727 0,36
BIST BANKA 127.150 128.625 -1,15
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
ALTIN 1.277,74 1.275,92 0,14
BRENT 75,23 74,55 0,91

 PRZMA Hisse Senedi | Prizma Pres Matbaacılık

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,56 1,74 0,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,1 2,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Prizma Pres Matbaacılık
Kuruluş 01.01.1978
Faal Alanı Matbaacılık faaliyetleri
Telefon (0212)7714636
Faks (0212)7714898
Adres Atatürk Org. Sanayi Bölgesi 75. Yil Cd. N:21 Hadimkoy

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar42,338,9
Ödenmiş Sermaye24,024,0
Net Kâr0,40,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 22,6
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 4,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 40,6 mnTL
Net Borç 2,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,59 -1,74 0,60 9,03
USD -1,09 -3,75 -3,00 -1,74
Göreceli -0,79 0,37 3,94 3,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRZMA0,000,00000,000,00 0 A/D
PRZMA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.605.07822.327.13920.958.81017.659.643
Nakit ve Nakit Benzerleri329.447115.552230.889109.743
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.882.28211.831.96814.066.21812.236.223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar107.016105.935103.413103.335
Stoklar8.552.5749.230.0355.690.8674.643.710
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar733.7591.043.649867.423566.632
(Ara Toplam)20.605.07822.327.13920.958.81017.659.643
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar26.778.56122.985.19422.752.59422.843.718
Ticari Alacaklar0270.48400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar30.81330.81330.81330.813
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.249.99910.790.11310.790.11310.790.113
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar2.084.1799.416.3599.390.3859.418.346
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.413.5702.477.4252.541.2832.604.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR47.383.63945.312.33343.711.40440.503.361
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.046.5605.386.7594.241.970597.483
Finansal Borçlar2.830.4863.334.827562.17640.989
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar810.9461.392.619433.163350.978
Diğer Borçlar138.056134.25098.04893.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü081.96302.822
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler267.072443.1003.148.583109.331
(Ara Toplam)4.046.5605.386.7594.241.970597.483
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler994.972983.642954.9501.057.958
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar0066.69675.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü935.832926.981888.254982.954
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler59.14056.66100
Özkaynaklar42.342.10738.941.93238.514.48438.847.920
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.342.10738.941.93238.514.48438.847.920
Ödenmiş Sermaye24.000.00024.000.00024.000.00024.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler889.207889.207889.207835.398
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.879.1844.253.0654.253.0654.306.874
Dönem Net Kar/Zararı390.277436.5544.134322.518
Diğer Özsermaye Kalemleri11.183.4399.363.1069.368.0789.383.130
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR47.383.63945.312.33343.711.40440.503.361
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.994.8527.026.1863.509.9491.366.014
Satışların Maliyeti (-)-8.099.538-5.539.884-2.989.193-1.120.816
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.895.3141.486.302520.756245.198
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.895.3141.486.302520.756245.198
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-506.921-410.207-110.414-49.836
Genel Yönetim Giderleri (-)-991.079-664.922-438.504-226.248
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.221.7291.273.2741.125.2011.080.312
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.523.353-1.127.125-1.188.074-736.359
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler802.016000
FAALİYET KARI (ZARARI)897.706557.322-91.035313.067
Net Faaliyet Kar/Zararı1.199.330411.173-28.162-30.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler165.457165.457164.882159.796
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.1525.1525.100673
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-522.030-167.862-73.556-59.992
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler165.457165.457164.882159.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)546.285560.0695.391413.544
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-156.008-123.515-1.257-91.026
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-85.679-85.679-3.552-2.867
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-70.329-37.8362.295-88.159
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI390.277436.5544.134322.518
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)390.277436.5544.134322.518
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları390.277436.5544.134322.518
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri702.807525.514337.392168.484
Kıdem Tazminatı-13.287-8.688-19.117-8.622
Finansman Giderleri-522.030-167.862-73.556-59.992
Yurtiçi Satışlar0001.366.014
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu51.81359.23145.30251.838
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu51.81359.23145.30251.838
Net YPP (Hedge Dahil)51.81359.23145.30251.838
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRZMA 1,7 A/D 22,6 4,3 1,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi