SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.759 98.415 -0,67
VIOP 121.031 122.040 -0,83
USD/TRY 5,8229 5,7922 0,53
BIST BANKS 137.872 140.323 -1,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.490,78 1.490,58 0,01
BRENT 59,08 59,42 -0,57

 Prizma Pres Matbaacılık Hisse Senedi | PRZMA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,54 5,53 2,99
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 17,8 17,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Prizma Pres Matbaacılık
Kuruluş 01.01.1978
Faal Alanı Matbaacılık faaliyetleri
Telefon (0212)7714636
Faks (0212)7714898
Adres Atatürk Org. Sanayi Bölgesi 75. Yil Cd. N:21 Hadimkoy

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,541,6
Ödenmiş Sermaye24,024,0
Net Kâr-0,7-0,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 11,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,1
Piyasa Değeri 114,7 mnTL
Net Borç 4,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -10,49 -2,05 15,18 208,39
USD -8,78 -0,86 13,39 182,25
Göreceli -13,69 -1,44 19,30 186,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRZMA0,000,00000,000,00 0 A/D
PRZMA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar22.122.12421.506.02520.605.07722.327.139
Nakit ve Nakit Benzerleri20.64071.355329.447115.552
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.733.98212.441.93310.882.28211.831.968
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar130.715107.038107.015105.935
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.697.2578.101.7538.552.5749.230.035
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar539.530783.946733.7591.043.649
(Ara Toplam)22.122.12421.506.02520.605.07722.327.139
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar27.019.88126.668.26226.778.56122.985.194
Ticari Alacaklar000270.484
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar30.81330.81330.81330.813
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.784.97122.307.72122.249.99910.790.113
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.920.8191.988.9422.084.1799.416.359
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.283.2782.340.7862.413.5702.477.425
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR49.142.00548.174.28747.383.63845.312.333
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.050.6975.488.2604.046.5595.386.759
Finansal Borçlar4.767.2874.489.5062.830.4863.334.827
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar664.776761.732810.9461.392.619
Diğer Borçlar80.59695.900138.056134.250
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)393.80318.386165.2120
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00081.963
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler144.235122.736101.859443.100
(Ara Toplam)6.050.6975.488.2604.046.5595.386.759
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.576.6181.050.359994.972983.642
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0206.66200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.404.016843.697935.832926.981
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler172.602059.14056.661
Özkaynaklar41.514.69041.635.66842.342.10738.941.932
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.514.69041.635.66842.342.10738.941.932
Ödenmiş Sermaye24.000.00024.000.00024.000.00024.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler890.030889.207885.445889.207
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.007.2276.269.4615.621.5354.253.065
Dönem Net Kar/Zararı-745.129-599.812390.277436.554
Diğer Özsermaye Kalemleri11.362.56211.076.81211.444.8509.363.106
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR49.142.00548.174.28747.383.63845.312.333
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.244.6791.511.0699.994.8527.026.186
Satışların Maliyeti (-)-3.236.695-1.597.321-8.099.538-5.539.884
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.984-86.2521.895.3141.486.302
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.984-86.2521.895.3141.486.302
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-113.500-57.116-506.921-410.207
Genel Yönetim Giderleri (-)-462.131-230.925-991.079-664.922
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.616.2361.069.6681.221.7291.273.274
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.399.238-1.560.558-1.523.353-1.127.125
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00802.0160
FAALİYET KARI (ZARARI)-350.649-865.183897.706557.322
Net Faaliyet Kar/Zararı-567.647-374.2931.199.330411.173
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler507.123295.473165.457165.457
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı156.474-569.7101.063.1630
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler005.1525.152
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-412.847-92.162-522.030-167.862
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler507.123295.473165.457165.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-256.373-661.872546.285560.069
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-488.75662.060-156.008-123.515
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-85.679-85.679
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-488.75662.060-70.329-37.836
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-745.129-599.812390.277436.554
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-745.129-599.812390.277436.554
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-745.129-599.812390.277436.554
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri337.772189.046702.807525.514
Kıdem Tazminatı37.5488.810-13.287-8.688
Finansman Giderleri-412.847-92.162-522.030-167.862
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu453.71513359.231
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu453.71513359.231
Net YPP (Hedge Dahil)453.71513359.231
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRZMA 4,8 A/D A/D 11,8 2,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi