SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.381 1.401 -1,45
VIOP 1.475 1.498 -1,55
USD/TRY 8,8385 8,7619 0,87
BIST BANKS 1.202 1.240 -3,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.750,66 1.742,90 0,45
BRENT 77,17 77,23 -0,08

Prizma Pres Matbaacılık Hisse Senedi | PRZMA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,92 5 1,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 21,9 21,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Prizma Pres Matbaacılık
Kuruluş 01.01.1978
Faal Alanı Matbaacılık faaliyetleri
Telefon (0212)7714636
Faks (0212)7714898
Adres Atatürk Org. Sanayi Bölgesi 75. Yil Cd. N:21 Hadimkoy

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar54,554,4
Ödenmiş Sermaye24,024,0
Net Kâr2,12,0

Cari Değerler

F/K 9,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 3,2
Yabancı Oranı (%) 0,60
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 1,5
Piyasa Değeri 97,2 mnTL
Net Borç 9,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,76 -0,74 -0,49 -26,09
USD 1,53 -3,14 -3,25 -36,66
Göreceli 2,20 0,44 4,09 -22,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRZMAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PRZMAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar34.354.08831.560.13429.181.69041.891.817
Nakit ve Nakit Benzerleri389.612407.198102.37894.971
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.777.91712.776.56011.813.04224.398.823
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar107.085104.514774.86762.156
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.597.26417.531.82915.867.68416.515.348
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.482.210740.033623.719820.519
(Ara Toplam)34.354.08831.560.13429.181.69041.891.817
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar39.377.75439.803.31239.849.12926.914.914
Ticari Alacaklar085.00070.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar38.17638.17634.70133.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller35.150.00035.150.00035.150.00022.832.036
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları349.273522.002694.7310
Maddi Duran Varlıklar1.597.0171.693.0751.545.4651.623.680
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.243.2882.315.0592.354.2322.425.433
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR73.731.84271.363.44669.030.81968.806.731
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler18.147.44915.067.53215.202.77723.520.796
Finansal Borçlar9.282.2449.290.8655.280.7793.485.749
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.557.6613.456.8765.857.29615.892.259
Diğer Borçlar3.200.560581.7572.764.144441.415
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)873.7261.533.3801.228.1313.568.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11.169000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler222.089204.65472.427132.624
(Ara Toplam)18.147.44915.067.53215.202.77723.520.796
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.109.1091.945.5281.492.694997.283
Finansal Borçlar156.617000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar130.780082.846172.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü821.7121.862.2891.409.848824.364
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler083.23900
Özkaynaklar54.475.28454.350.38652.335.34844.288.652
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.475.28454.350.38652.335.34844.288.652
Ödenmiş Sermaye24.000.00024.000.00024.000.00024.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler948.982948.982948.982948.982
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15.976.89615.976.8966.916.1156.975.038
Dönem Net Kar/Zararı2.145.7062.002.5569.060.7811.138.620
Diğer Özsermaye Kalemleri11.403.70011.421.95211.409.47011.226.012
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR73.731.84271.363.44669.030.81968.806.731
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri18.173.48312.114.98518.057.58615.834.737
Satışların Maliyeti (-)-15.096.863-9.633.239-15.829.605-13.955.392
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.076.6202.481.7462.227.9811.879.345
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.076.6202.481.7462.227.9811.879.345
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-279.382-125.500-1.551.856-1.224.291
Genel Yönetim Giderleri (-)-556.876-267.001-1.042.207-777.608
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.810.4452.587.4842.740.8883.200.896
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.869.694-2.000.051-5.005.775-1.950.455
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.181.1132.676.678-2.630.9691.127.887
Net Faaliyet Kar/Zararı2.240.3622.089.245-366.082-122.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler189.56084.52213.115.943562.329
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.370.6732.761.20010.484.9741.690.216
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-762.183-309.323-572.029-248.459
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler189.56084.52213.115.943562.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.608.4902.451.8779.912.9451.441.757
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)537.216-449.321-852.164-303.137
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-48.9970-308.603-309.935
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)586.213-449.321-543.5616.798
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.145.7062.002.5569.060.7811.138.620
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.145.7062.002.5569.060.7811.138.620
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.145.7062.002.5569.060.7811.138.620
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri346.624175.407682.545513.298
Kıdem Tazminatı38.97615.43388.45420.011
Finansman Giderleri-762.183-309.323-572.029-248.459
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu87.00007.00077.594
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu87.00007.00077.594
Net YPP (Hedge Dahil)87.00007.00077.594

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRZMA 4,1 9,4 A/D 3,2 1,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PRZMA 4,05 0,84 0,60 -23,70 -0,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi