SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.956 1.945 0,55
VIOP 2.162 2.150 0,57
USD/TRY 13,5662 13,4770 0,66
BIST BANKA 1.722 1.725 -0,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.838,43 1.847,51 -0,49
BRENT 88,34 87,18 1,33

Prizma Pres Matbaacılık Hisse Senedi | PRZMA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,53 4,18 0,65
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 3,6 3,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Prizma Pres Matbaacılık
Kuruluş 01.01.1978
Faal Alanı Matbaacılık faaliyetleri
Telefon (0212)7714636
Faks (0212)7714898
Adres Atatürk Org. Sanayi Bölgesi 75. Yil Cd. N:21 Hadimkoy

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar53,754,5
Ödenmiş Sermaye24,024,0
Net Kâr1,52,1

Cari Değerler

F/K 9,1
FD/FAVÖK 30,2
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 3,0
Yabancı Oranı (%) 0,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,7
Piyasa Değeri 85,7 mnTL
Net Borç 10,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,56 1,13 -1,65 0,56
USD -1,37 1,28 -14,52 -0,70
Göreceli -2,34 2,94 -4,37 -3,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRZMAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PRZMAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar40.647.62634.354.08831.560.13429.181.690
Nakit ve Nakit Benzerleri457.873389.612407.198102.378
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar21.580.97212.777.91712.776.56011.813.042
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar415.839107.085104.514774.867
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar16.466.23919.597.26417.531.82915.867.684
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.726.7031.482.210740.033623.719
(Ara Toplam)40.647.62634.354.08831.560.13429.181.690
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar39.145.84839.377.75439.803.31239.849.129
Ticari Alacaklar0085.00070.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.15138.17638.17634.701
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller35.150.00035.150.00035.150.00035.150.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları172.729349.273522.002694.731
Maddi Duran Varlıklar1.545.9471.597.0171.693.0751.545.465
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.175.9182.243.2882.315.0592.354.232
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar82.103000
TOPLAM VARLIKLAR79.793.47473.731.84271.363.44669.030.819
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.762.66318.147.44915.067.53215.202.777
Finansal Borçlar10.653.0439.282.2449.290.8655.280.779
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.163.9974.557.6613.456.8765.857.296
Diğer Borçlar3.030.4363.200.560581.7572.764.144
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)531.809873.7261.533.3801.228.131
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü011.16900
Borç Karşılıkları7.752000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler375.626222.089204.65472.427
(Ara Toplam)23.762.66318.147.44915.067.53215.202.777
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.290.9861.109.1091.945.5281.492.694
Finansal Borçlar133.989156.61700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar68.907000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar299.942130.780082.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.788.148821.7121.862.2891.409.848
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0083.2390
Özkaynaklar53.739.82554.475.28454.350.38652.335.348
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.739.82554.475.28454.350.38652.335.348
Ödenmiş Sermaye24.000.00024.000.00024.000.00024.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0948.982948.982948.982
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları16.550.26415.976.89615.976.8966.916.115
Dönem Net Kar/Zararı1.462.2972.145.7062.002.5569.060.781
Diğer Özsermaye Kalemleri11.727.26411.403.70011.421.95211.409.470
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR79.793.47473.731.84271.363.44669.030.819
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri29.338.48318.173.48312.114.98518.057.586
Satışların Maliyeti (-)-25.261.111-15.096.863-9.633.239-15.829.605
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.077.3723.076.6202.481.7462.227.981
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.077.3723.076.6202.481.7462.227.981
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-365.374-279.382-125.500-1.551.856
Genel Yönetim Giderleri (-)-728.726-556.876-267.001-1.042.207
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.798.8672.810.4452.587.4842.740.888
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.690.384-2.869.694-2.000.051-5.005.775
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.091.7552.181.1132.676.678-2.630.969
Net Faaliyet Kar/Zararı2.983.2722.240.3622.089.245-366.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler265.560189.56084.52213.115.943
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.357.3152.370.6732.761.20010.484.974
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.383.677-762.183-309.323-572.029
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler265.560189.56084.52213.115.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.973.6381.608.4902.451.8779.912.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-511.341537.216-449.321-852.164
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-115.770-48.9970-308.603
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-395.571586.213-449.321-543.561
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.462.2972.145.7062.002.5569.060.781
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.462.2972.145.7062.002.5569.060.781
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.462.2972.145.7062.002.5569.060.781
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.038.050346.624175.407682.545
Kıdem Tazminatı88.01838.97615.43388.454
Finansman Giderleri-1.383.677-762.183-309.323-572.029
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu83.00087.00007.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu83.00087.00007.000
Net YPP (Hedge Dahil)83.00087.00007.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.250.291-3.237.574-3.237.2331.472.609
Düzeltme Öncesi Kar1.462.2972.145.7062.002.5569.060.781
Düzeltmeler:3.058.387938.483-1.471.240-6.917.806
Amortisman & İtfa Payları1.038.050346.624175.407682.545
Karşılıklardaki Değişim-1.122.26162.545-55.65211.493
Diğer Gelir/ Gider3.142.598529.314-1.590.995-7.611.844
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)4.520.6843.084.189531.3162.142.975
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-5.946.302-6.272.766-3.768.549-361.763
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.425.618-3.188.577-3.237.2331.781.212
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit175.327-48.9970-308.603
Sabit Sermaye Yatırımları-311.089-287.233-283.844-463.419
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-311.089-287.233-283.844-463.419
Serbest Nakit Akım-1.561.380-3.524.807-3.521.0771.009.190
Finansal Borçlardaki Değişim3.844.9374.634.2344.204.846-840.986
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.928.062-822.193-378.949-385.387
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.916.8753.812.0413.825.897-1.226.373
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış355.495287.234304.820-217.183
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim355.495287.234304.820-217.183
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler102.378102.378102.378319.561
Dönem Sonu Nakit457.873389.612407.198102.378

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRZMA 3,6 9,1 30,2 3,0 1,6 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PRZMA 3,57 0,10 0,10 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi