SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.111 0,12
VIOP 1.240 1.241 -0,06
USD/TRY 7,5555 7,5467 0,12
BIST BANKA 1.098 1.100 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
ALTIN 1.950,56 1.944,19 0,33
BRENT 43,09 43,31 -0,51

Prizma Pres Matbaacılık Hisse Senedi | PRZMA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,33 4,74 1,41
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,4 67,9 64,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Prizma Pres Matbaacılık
Kuruluş 01.01.1978
Faal Alanı Matbaacılık faaliyetleri
Telefon (0212)7714636
Faks (0212)7714898
Adres Atatürk Org. Sanayi Bölgesi 75. Yil Cd. N:21 Hadimkoy

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar44,144,2
Ödenmiş Sermaye24,024,0
Net Kâr0,81,0

Cari Değerler

F/K 35,0
FD/FAVÖK 28,8
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 9,2
Yabancı Oranı (%) 0,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,9 / 1,2
Piyasa Değeri 91,7 mnTL
Net Borç 0,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,78 2,96 9,14 -11,16
USD -1,05 1,60 6,40 -29,99
Göreceli -0,90 2,10 10,39 -8,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRZMA0,000,00000,000,00 0 A/D
PRZMA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar24.433.29923.287.89823.862.25924.180.219
Nakit ve Nakit Benzerleri72.70095.174319.561160.202
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.571.06812.465.87214.345.63214.548.073
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar118.9802.71924.667130.715
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.036.07010.370.4368.773.6248.847.960
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar634.481353.697398.775493.269
(Ara Toplam)24.433.29923.287.89823.862.25924.180.219
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar26.692.35626.928.24626.957.04926.997.614
Ticari Alacaklar0116.78900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar33.63833.51033.25530.814
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.832.03622.804.97122.804.97122.784.971
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.649.4631.749.1701.826.0281.824.365
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.177.2192.223.8062.292.7952.357.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR51.125.65550.216.14450.819.30851.177.833
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.642.2924.580.6586.528.4037.208.187
Finansal Borçlar849.6871.391.0865.322.8175.679.536
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.274.2091.170.842662.6061.112.643
Diğer Borçlar76.68174.52081.358107.780
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.348.5341.442.67025.117118.110
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0326.227335.58522.052
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler93.181175.313100.920168.066
(Ara Toplam)5.642.2924.580.6586.528.4037.208.187
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.421.5781.387.5391.019.6651.592.582
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar191.397151.397154.316158.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.230.1811.236.142865.3491.433.833
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar44.061.78544.247.94743.271.24042.377.064
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.061.78544.247.94743.271.24042.377.064
Ödenmiş Sermaye24.000.00024.000.00024.000.00024.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler948.982890.030890.030890.030
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.975.0387.033.9906.007.2276.007.227
Dönem Net Kar/Zararı847.9841.014.1591.026.763143.068
Diğer Özsermaye Kalemleri11.289.78111.309.76811.347.22011.336.739
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR51.125.65550.216.14450.819.30851.177.833
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.533.5841.624.98710.816.5205.861.257
Satışların Maliyeti (-)-1.752.966-1.036.208-7.710.817-4.718.627
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)780.618588.7793.105.7031.142.630
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)780.618588.7793.105.7031.142.630
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-378.381-163.855-257.133-174.976
Genel Yönetim Giderleri (-)-380.556-201.802-909.280-689.616
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.632.4652.592.9751.039.5271.577.947
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.352.279-1.183.113-1.584.199-1.153.126
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.301.8671.632.9841.394.618702.859
Net Faaliyet Kar/Zararı21.681223.1221.939.290278.038
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler370.527212.400932.230719.750
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.672.3941.845.3842.326.8481.422.609
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-161.574-123.642-1.007.446-732.426
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler370.527212.400932.230719.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.510.8201.721.7421.319.402690.183
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-662.836-707.583-292.639-547.115
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-281.803-326.227-335.585-22.086
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-381.033-381.35642.946-525.029
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI847.9841.014.1591.026.763143.068
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)847.9841.014.1591.026.763143.068
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları847.9841.014.1591.026.763143.068
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri342.792159.493678.339507.539
Kıdem Tazminatı21.6959.07827.01027.792
Finansman Giderleri-161.574-123.642-1.007.446-732.426
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0056.5355
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0056.5355
Net YPP (Hedge Dahil)0056.5355

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRZMA 3,8 35,0 28,8 9,1 2,1 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PRZMA 3,82 0,28 0,30 1,30 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi