SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.057 8.087 -0,37
VIOP 8.673 8.732 -0,67
USD/TRY 28,9147 28,8819 0,11
BIST BANKA 8.856 8.862 -0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.533 16.405 0,78
ALTIN 2.019,27 2.019,13 0,01
BRENT 77,05 77,05 0,00

Prizma Pres Matbaacılık Hisse Senedi | PRZMA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 42,6 63 20,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 29,1 178,2 149,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Prizma Pres Matbaacılık
Kuruluş 01.01.1978
Faal Alanı Matbaacılık faaliyetleri
Telefon (0212)7714636
Faks (0212)7714898
Adres Atatürk Org. Sanayi Bölgesi 75. Yil Cd. N:21 Hadimkoy

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar105,6115,3
Ödenmiş Sermaye24,024,0
Net Kâr-6,3-1,9

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 12,3
FD/Satışlar 22,9
Yabancı Oranı (%) 3,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,1 / 0,9
Piyasa Değeri 1.300,8 mnTL
Net Borç 9,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 71,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,14 6,48 -6,23 549,10
USD 3,07 6,51 -7,92 320,40
Göreceli 3,52 6,96 -10,32 343,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRZMAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PRZMAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar86.403.44771.605.89064.038.62667.573.698
Nakit ve Nakit Benzerleri3.975.021912.2211.282.303513.199
Finansal Yatırımlar9.3759.3759.3759.375
Ticari Alacaklar21.589.15523.350.16217.891.27815.368.337
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar437.199995.19150.49150.491
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar59.067.49644.401.31942.355.95147.974.441
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.325.2011.937.6222.449.2283.657.855
(Ara Toplam)86.403.44771.605.89064.038.62667.573.698
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar117.011.467116.509.095115.548.838116.088.593
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.14419.14419.14419.144
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller32.145.00032.145.00032.145.00032.145.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.279.6201.018.8541.198.6521.378.450
Maddi Duran Varlıklar77.901.32978.018.29978.136.70978.252.040
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.621.3911.692.4821.763.5741.834.666
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.044.9833.409.6882.285.7592.459.293
Diğer Duran Varlıklar0205.62800
TOPLAM VARLIKLAR203.414.914188.114.985179.587.464183.662.291
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler73.227.71858.532.11050.119.52953.386.594
Finansal Borçlar13.494.08411.899.10911.991.93913.778.198
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar26.703.06927.181.54924.168.09131.867.604
Diğer Borçlar31.236.68117.883.49313.070.1957.251.315
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)197.78949.45750.20749.450
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü58.79251.98434.71834.718
Borç Karşılıkları258.223213.485195.804171.545
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.279.0801.253.033608.575233.764
(Ara Toplam)73.227.71858.532.11050.119.52953.386.594
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.563.40714.247.74011.521.58311.645.155
Finansal Borçlar174.722306.862485.277659.673
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.374.581996.161958.725834.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23.014.10412.944.71710.077.58110.150.901
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar105.623.789115.335.135117.946.352118.630.542
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar105.623.789115.335.135117.946.352118.630.542
Ödenmiş Sermaye24.000.00024.000.00024.000.00024.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.694.8271.694.8271.694.8271.630.893
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları35.229.55135.229.55135.229.55116.631.888
Dönem Net Kar/Zararı-6.259.250-1.942.977-648.15218.661.597
Diğer Özsermaye Kalemleri50.958.66156.353.73457.670.12657.706.164
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR203.414.914188.114.985179.587.464183.662.291
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri42.755.52228.817.91213.724.66657.105.008
Satışların Maliyeti (-)-33.176.818-21.130.872-12.271.102-52.465.352
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.578.7047.687.0401.453.5644.639.656
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.578.7047.687.0401.453.5644.639.656
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.010.189-465.616-305.877-274.682
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.436.213-1.496.158-762.238-2.361.757
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.087.1841.286.979664.5812.027.256
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.306.840-8.787.587-1.642.824-3.199.131
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.087.354-1.775.342-592.794831.342
Net Faaliyet Kar/Zararı6.132.3025.725.266385.4492.003.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.985.7001.759.700700.70023.010.547
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı898.346-15.642107.90623.841.889
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler737336142
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.029.158-1.226.855-646.870-3.593.359
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.985.7001.759.700700.70023.010.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.130.739-1.242.424-538.92820.248.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.128.511-700.553-109.224-1.587.075
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-187.783-128.9890-338.385
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.940.728-571.564-109.224-1.248.690
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-6.259.250-1.942.977-648.15218.661.597
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-6.259.250-1.942.977-648.15218.661.597
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-6.259.250-1.942.977-648.15218.661.597
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri632.375424.163211.907761.824
Kıdem Tazminatı221.000172.725343.127157.914
Finansman Giderleri-2.029.158-1.226.855-646.870-3.593.359
Yurtiçi Satışlar028.693.44013.596.3540
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-21.035.181-24.030.243-19.144.495-18.614.087
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-21.035.181-24.030.243-19.144.495-18.614.087
Net YPP (Hedge Dahil)-21.035.181-24.030.243-19.144.495-18.614.087
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit6.229.5313.546.3463.222.2782.965.672
Düzeltme Öncesi Kar-6.259.250-1.942.977-648.15218.661.597
Düzeltmeler:8.608.4673.707.2642.032.644-14.083.650
Amortisman & İtfa Payları632.375424.163211.907761.824
Karşılıklardaki Değişim455.733362.720343.127329.308
Diğer Gelir/ Gider7.520.3592.920.3811.477.610-15.174.782
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.349.2171.764.2871.384.4924.577.947
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler4.283.7962.133.5551.671.804-1.241.086
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)6.633.0133.897.8423.056.2963.336.861
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-403.482-351.496165.982-371.189
Sabit Sermaye Yatırımları-68.389-48.238-25.483-633.391
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-68.389-48.238-25.483-633.391
Serbest Nakit Akım6.161.1423.498.1083.196.7952.332.281
Finansal Borçlardaki Değişim-960.941-1.853.545-1.715.917683.125
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.738.379-1.245.541-711.774-2.633.220
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-2.699.320-3.099.086-2.427.691-1.950.095
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış3.461.822399.022769.104382.186
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim3.461.822399.022769.104382.186
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler513.199513.199513.199131.013
Dönem Sonu Nakit3.975.021912.2211.282.303513.199

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRZMA 54,2 A/D A/D 22,9 12,3 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PRZMA 54,20 3,24 3,06 -18,20 -0,20
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi