SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Peker GYO Hisse Senedi | PEKGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,81 3,3 1,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,3 64,8 60,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Peker GYO
Kuruluş 25.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)4444496
Faks (0212)2410090
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Bomonti Business Center Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar321,5299,4
Ödenmiş Sermaye73,173,1
Net Kâr-1,1-23,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,5 / 2,0
Piyasa Değeri 163,7 mnTL
Net Borç 75,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,68 -8,20 -27,27 -28,43
USD -4,38 -7,49 -30,88 -33,98
Göreceli -1,00 -10,62 -5,62 -7,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PEKGY0,000,00000,000,00 0 A/D
PEKGY0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar147.482.615180.963.958171.209.963206.737.858
Nakit ve Nakit Benzerleri2.068.2622.452.2112.862.2072.136.993
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar9.144.99833.269.88020.312.63230.902.906
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar157.398143.0931.107.4671.087.759
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar135.872.032144.542.313146.801.851171.935.758
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar239.925556.461125.806674.442
(Ara Toplam)147.482.615180.963.958171.209.963206.737.858
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar394.876.202292.788.996313.227.609329.274.592
Ticari Alacaklar215.098.456218.615.623239.573.776256.256.087
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar529529529529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller179.770.88474.164.98773.644.60373.008.429
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar6.3337.0737.9178.763
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0784784784
TOPLAM VARLIKLAR542.358.817473.752.954484.437.572536.012.450
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler220.652.907174.340.967165.857.041192.677.916
Finansal Borçlar77.422.47598.671.320120.340.088119.701.190
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar77.322.28317.142.77213.717.52538.211.803
Diğer Borçlar35.603.33513.316.1336.815.916863.123
Müşteri Söz. Doğan Yük.29.476.609020.824.61433.026.898
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)041.936.91000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0610.98600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler828.2052.662.8464.158.898874.902
(Ara Toplam)220.652.907174.340.967165.857.041192.677.916
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler200.19742.82574.0757.969.899
Finansal Borçlar0007.892.216
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0074.07577.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler200.19742.82500
Özkaynaklar321.505.713299.369.162318.506.456335.364.635
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar321.505.713299.369.162318.506.456335.364.635
Ödenmiş Sermaye73.100.00073.100.00073.100.00073.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları243.472.492243.472.492243.472.492243.472.492
Dönem Net Kar/Zararı-1.096.376-23.209.498-4.070.76212.791.036
Diğer Özsermaye Kalemleri29.5976.1684.7261.107
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR542.358.817473.752.954484.437.572536.012.450
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri85.225.61377.558.60274.050.07615.369.000
Satışların Maliyeti (-)-85.264.104-81.531.342-78.166.526-15.190.482
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-38.491-3.972.740-4.116.450178.518
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-38.491-3.972.740-4.116.450178.518
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.850-1.850-1.8500
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.296.392-5.180.494-3.520.807-1.507.227
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri74.006.79045.853.87335.629.61424.764.537
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-38.034.932-35.882.125-14.679.352-765.910
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)28.635.125816.66413.311.15522.669.918
Net Faaliyet Kar/Zararı-7.336.733-9.155.084-7.639.107-1.328.709
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler674.853072.3350
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı29.309.978816.66413.383.49022.669.918
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.869.4213.453.0272.448.661466.246
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-30.363.166-25.566.580-17.990.304-8.432.519
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler674.853072.3350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)816.233-21.296.889-2.158.15314.703.645
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.912.609-1.912.609-1.912.609-1.912.609
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-1.912.60900
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.912.6090-1.912.609-1.912.609
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.096.376-23.209.498-4.070.76212.791.036
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.096.376-23.209.498-4.070.76212.791.036
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.096.376-23.209.498-4.070.76212.791.036
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.073.688753.740482.749237.623
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-30.363.166-25.566.580-17.990.304-8.432.519
Yurtiçi Satışlar95.16477.282.294015.216.000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu197.173.359218.627.162240.585.743257.782.977
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu197.173.359218.616.713240.585.743257.782.977
Net YPP (Hedge Dahil)197.173.359218.627.162240.585.743257.782.977

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PEKGY 2,2 A/D A/D A/D 0,5 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PEKGY 2,24 0,67 0,85 17,11 0,28
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi