SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.747 95.421 -0,71
VIOP 118.541 119.469 -0,78
USD/TRY 5,7760 5,7939 -0,31
BIST BANKA 132.413 134.120 -1,27
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.409,41 1.423,61 -1,00
BRENT 65,19 64,28 1,42

 Peker GYO Hisse Senedi | PEKGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,57 4,81 1,24
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 52,2 51,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Peker GYO
Kuruluş 25.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)4444496
Faks (0212)2410090
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Bomonti Business Center Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar335,4322,6
Ödenmiş Sermaye73,173,1
Net Kâr12,89,4

Cari Değerler

F/K 20,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 15,37
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 0,8
Piyasa Değeri 308,5 mnTL
Net Borç 125,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,52 5,50 7,65 -48,66
USD -5,34 6,40 12,85 -53,17
Göreceli -4,76 4,17 -2,90 -50,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PEKGY0,000,00000,000,00 0 A/D
PEKGY0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar206.737.858198.906.550285.122.038284.857.879
Nakit ve Nakit Benzerleri2.136.9935.368.5132.736.7253.195.372
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar30.902.9064.353.43165.283.05722.568.482
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.087.7591.248.1581.019.4201.109.116
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar171.935.758187.103.020215.143.197257.171.555
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar674.442833.428939.639813.354
(Ara Toplam)206.737.858198.906.550285.122.038284.857.879
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar329.274.592327.550.496409.200.897339.770.212
Ticari Alacaklar256.256.087254.570.842319.936.137253.619.576
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar529529529529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller73.008.42971.056.90867.240.13150.867.917
Stoklar0020.507.29520.507.295
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar8.7639.60810.45411.299
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı01.912.6091.506.3511.506.351
Diğer Duran Varlıklar7840013.257.245
TOPLAM VARLIKLAR536.012.450526.457.046694.322.935624.628.091
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler192.677.916195.232.902271.620.384267.116.489
Finansal Borçlar119.701.190114.462.319115.578.292120.120.778
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar38.211.80340.766.06941.996.64843.542.388
Diğer Borçlar863.1231.556.84722.721.50030.634.294
Müşteri Söz. Doğan Yük.33.026.89812.861.33800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler874.90225.586.32991.323.94472.819.029
(Ara Toplam)192.677.916195.232.902271.620.384267.116.489
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.969.8998.645.48422.423.35627.731.914
Finansal Borçlar7.892.2168.602.65922.391.63027.700.188
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar77.68342.82531.72631.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar335.364.635322.578.660400.279.195329.779.688
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar335.364.635322.578.660400.279.195329.779.688
Ödenmiş Sermaye73.100.00073.100.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.000.0006.000.00000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları243.472.492234.108.027283.208.027283.208.027
Dönem Net Kar/Zararı12.791.0369.364.46587.067.49716.567.990
Diğer Özsermaye Kalemleri1.1076.1683.6713.671
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR536.012.450526.457.046694.322.935624.628.091
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.369.000127.595.460101.776.06947.579.073
Satışların Maliyeti (-)-15.190.482-138.022.331-88.763.027-45.836.616
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)178.518-10.426.87113.013.0421.742.457
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)178.518-10.426.87113.013.0421.742.457
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-183.500-183.500-183.500
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.507.227-6.383.183-3.770.921-2.666.581
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri24.764.537147.392.874142.321.36145.850.916
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-765.910-88.489.130-44.328.726-13.841.116
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)22.669.91841.910.190107.051.25630.902.176
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.328.709-16.993.5549.058.621-1.107.624
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı22.669.91841.910.19000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler466.2465.278.2536.830.9612.783.402
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.432.519-38.230.860-26.814.720-17.117.588
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.703.6458.957.58387.067.49716.567.990
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.912.609406.88200
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.912.609406.88200
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.791.0369.364.46587.067.49716.567.990
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.791.0369.364.46587.067.49716.567.990
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.791.0369.364.46587.067.49716.567.990
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri237.623792.6762.2021.356
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-8.432.519-38.230.860-26.814.720-17.117.588
Yurtiçi Satışlar15.216.0000101.361.6850
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu257.782.977258.231.892277.087.677221.420.903
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu257.782.977258.231.892277.087.677221.420.903
Net YPP (Hedge Dahil)257.782.977258.231.892277.087.677221.420.903
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PEKGY 4,2 20,2 A/D A/D 0,9 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PEKGY 4,22 14,02 15,37 134,45 2,47
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi