SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.519 98.415 -0,91
VIOP 120.706 122.040 -1,09
USD/TRY 5,8203 5,7922 0,49
BIST BANKS 137.413 140.323 -2,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.491,21 1.490,58 0,04
BRENT 58,95 59,42 -0,79

 Peker GYO Hisse Senedi | PEKGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,89 4,05 1,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,5 141,7 140,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Peker GYO
Kuruluş 25.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)4444496
Faks (0212)2410090
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Bomonti Business Center Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar318,5335,4
Ödenmiş Sermaye73,173,1
Net Kâr-4,112,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,33
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 1,2
Piyasa Değeri 217,1 mnTL
Net Borç 117,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,06 -1,00 -6,01 -63,87
USD 4,00 0,20 -7,47 -66,93
Göreceli -1,59 -0,38 -2,65 -66,49

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PEKGY0,000,00000,000,00 0 A/D
PEKGY0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar171.209.963206.737.858198.906.550285.122.038
Nakit ve Nakit Benzerleri2.862.2072.136.9935.368.5132.736.725
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar20.312.63230.902.9064.353.43165.283.057
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.107.4671.087.7591.248.1581.019.420
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar146.801.851171.935.758187.103.020215.143.197
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar125.806674.442833.428939.639
(Ara Toplam)171.209.963206.737.858198.906.550285.122.038
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar313.227.609329.274.592327.550.496409.200.897
Ticari Alacaklar239.573.776256.256.087254.570.842319.936.137
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar529529529529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller73.644.60373.008.42971.056.90867.240.131
Stoklar00020.507.295
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar7.9178.7639.60810.454
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı001.912.6091.506.351
Diğer Duran Varlıklar78478400
TOPLAM VARLIKLAR484.437.572536.012.450526.457.046694.322.935
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler165.857.041192.677.916195.232.902271.620.384
Finansal Borçlar120.340.088119.701.190114.462.319115.578.292
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar13.717.52538.211.80340.766.06941.996.648
Diğer Borçlar6.815.916863.1231.556.84722.721.500
Müşteri Söz. Doğan Yük.20.824.61433.026.89812.861.3380
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.158.898874.90225.586.32991.323.944
(Ara Toplam)165.857.041192.677.916195.232.902271.620.384
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler74.0757.969.8998.645.48422.423.356
Finansal Borçlar07.892.2168.602.65922.391.630
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar74.07577.68342.82531.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar318.506.456335.364.635322.578.660400.279.195
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar318.506.456335.364.635322.578.660400.279.195
Ödenmiş Sermaye73.100.00073.100.00073.100.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.000.0006.000.0006.000.0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları243.472.492243.472.492234.108.027283.208.027
Dönem Net Kar/Zararı-4.070.76212.791.0369.364.46587.067.497
Diğer Özsermaye Kalemleri4.7261.1076.1683.671
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR484.437.572536.012.450526.457.046694.322.935
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri74.050.07615.369.000127.595.460101.776.069
Satışların Maliyeti (-)-78.166.526-15.190.482-138.022.331-88.763.027
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-4.116.450178.518-10.426.87113.013.042
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-4.116.450178.518-10.426.87113.013.042
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.8500-183.500-183.500
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.520.807-1.507.227-6.383.183-3.770.921
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri35.629.61424.764.537147.392.874142.321.361
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.679.352-765.910-88.489.130-44.328.726
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.311.15522.669.91841.910.190107.051.256
Net Faaliyet Kar/Zararı-7.639.107-1.328.709-16.993.5549.058.621
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler72.335000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı13.383.49022.669.91841.910.1900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.448.661466.2465.278.2536.830.961
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-17.990.304-8.432.519-38.230.860-26.814.720
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler72.335000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.158.15314.703.6458.957.58387.067.497
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.912.609-1.912.609406.8820
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.912.609-1.912.609406.8820
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.070.76212.791.0369.364.46587.067.497
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.070.76212.791.0369.364.46587.067.497
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-4.070.76212.791.0369.364.46587.067.497
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri482.749237.623792.6762.202
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-17.990.304-8.432.519-38.230.860-26.814.720
Yurtiçi Satışlar015.216.0000101.361.685
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu240.585.743257.782.977258.231.892277.087.677
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu240.585.743257.782.977258.231.892277.087.677
Net YPP (Hedge Dahil)240.585.743257.782.977258.231.892277.087.677
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PEKGY 3,0 A/D A/D A/D 0,7 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PEKGY 2,97 0,41 0,33 -8,81 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi