SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8731 5,8291 0,75
BIST BANKS 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
GOLD 1.275,61 1.272,48 0,25
BRENT 74,39 74,51 -0,16

 PEKGY Hisse Senedi | Peker GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,2 5,2 2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 25,3 24,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Peker GYO
Kuruluş 25.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)4444496
Faks (0212)2410090
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Bomonti Business Center Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar322,6400,3
Ödenmiş Sermaye73,130,0
Net Kâr9,487,1

Cari Değerler

F/K 29,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 12,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 0,6
Piyasa Değeri 285,1 mnTL
Net Borç 117,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,09 4,28 2,09 -52,55
USD 1,57 2,15 -1,56 -57,24
Göreceli 1,89 6,52 5,48 -54,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PEKGY0,000,00000,000,00 0 A/D
PEKGY0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar198.906.550285.122.038284.857.879295.563.182
Nakit ve Nakit Benzerleri5.368.5132.736.7253.195.3721.789.627
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.353.43165.283.05722.568.48217.837.725
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.248.1581.019.4201.109.1161.108.805
Stoklar187.103.020215.143.197257.171.555274.292.214
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar833.428939.639813.354534.811
(Ara Toplam)198.906.550285.122.038284.857.879295.563.182
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar327.550.496409.200.897339.770.212350.062.545
Ticari Alacaklar254.570.842319.936.137253.619.576265.041.551
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar529529529529
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller71.056.90867.240.13150.867.91762.998.447
Stoklar020.507.29520.507.29520.507.295
Maddi Duran Varlıklar9.60810.45411.2996.778
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.912.6091.506.3511.506.3511.507.945
Diğer Duran Varlıklar0013.257.2450
TOPLAM VARLIKLAR526.457.046694.322.935624.628.091645.625.727
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler195.232.902271.620.384267.116.489282.531.552
Finansal Borçlar114.462.319115.578.292120.120.778123.877.807
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar40.766.06941.996.64843.542.38842.874.184
Diğer Borçlar25.411.50022.721.50030.634.29444.564.357
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.593.01491.323.94472.819.02971.215.204
(Ara Toplam)195.232.902271.620.384267.116.489282.531.552
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.645.48422.423.35627.731.91442.975.412
Finansal Borçlar8.602.65922.391.63027.700.18842.939.896
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar031.72631.72635.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler42.825000
Özkaynaklar322.578.660400.279.195329.779.688320.118.763
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar322.578.660400.279.195329.779.688320.118.763
Ödenmiş Sermaye73.100.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.000.000000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları234.108.027283.208.027283.208.027283.208.027
Dönem Net Kar/Zararı9.364.46587.067.49716.567.9906.913.444
Diğer Özsermaye Kalemleri6.1683.6713.671-2.708
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR526.457.046694.322.935624.628.091645.625.727
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri127.595.460101.776.06947.579.07321.101.964
Satışların Maliyeti (-)-138.022.331-88.763.027-45.836.616-24.452.110
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-10.426.87113.013.0421.742.457-3.350.146
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-10.426.87113.013.0421.742.457-3.350.146
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-183.500-183.500-183.500-168.400
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.383.183-3.770.921-2.666.5810
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)000-1.102.389
Diğer Faaliyet Gelirleri147.392.874142.321.36145.850.91626.755.735
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-88.489.130-44.328.726-13.841.116-4.153.184
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)41.910.190107.051.25630.902.17617.981.616
Net Faaliyet Kar/Zararı-16.993.5549.058.621-1.107.624-4.620.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.278.2536.830.9612.783.402376.984
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-38.230.860-26.814.720-17.117.588-11.445.156
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.957.58387.067.49716.567.9906.913.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)406.882000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)406.882000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.364.46587.067.49716.567.9906.913.444
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.364.46587.067.49716.567.9906.913.444
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.364.46587.067.49716.567.9906.913.444
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri792.6762.2021.356326
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-38.230.860-26.814.720-17.117.588-11.445.156
Yurtiçi Satışlar0101.361.685020.969.106
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu258.231.892277.087.677221.420.903206.653.929
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu258.231.892277.087.677221.420.903206.653.929
Net YPP (Hedge Dahil)258.231.892277.087.677221.420.903206.653.929
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PEKGY 3,8 29,8 A/D A/D 0,9 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PEKGY 3,90 11,98 12,00 2,18 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi