SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2924 5,3036 -0,21
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.337,87 1.326,53 0,85
BRENT 65,95 66,50 -0,83

 PEKGY Hisse Senedi | Peker GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,86 8,5855 5,7255
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 20,8 20,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Peker GYO
Kuruluş 25.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)4444496
Faks (0212)2410090
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Bomonti Business Center Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar400,3329,8
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr87,116,6

Cari Değerler

F/K 3,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,75
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Piyasa Değeri 255,8 mnTL
Net Borç 135,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,85 4,79 -1,41 -57,42
USD -1,04 4,00 -0,48 -57,58
Göreceli -0,86 6,87 -3,41 -61,80

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PEKGY0,000,00000,000,00 0 A/D
PEKGY0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar285.122.038284.857.879295.563.182328.321.034
Nakit ve Nakit Benzerleri2.736.7253.195.3721.789.6272.173.469
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar65.283.05722.568.48217.837.72526.466.404
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.019.4201.109.1161.108.805926.216
Stoklar215.143.197257.171.555274.292.214297.913.230
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar939.639813.354534.811841.715
(Ara Toplam)285.122.038284.857.879295.563.182328.321.034
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar409.200.897339.770.212350.062.545300.794.603
Ticari Alacaklar319.936.137253.619.576265.041.551242.552.194
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar529529529529
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller67.240.13150.867.91762.998.44730.129.180
Stoklar20.507.29520.507.29520.507.29521.587.537
Maddi Duran Varlıklar10.45411.2996.778329
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.506.3511.506.3511.507.9451.508.113
Diğer Duran Varlıklar013.257.24505.016.721
TOPLAM VARLIKLAR694.322.935624.628.091645.625.727629.115.637
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler271.620.384267.116.489282.531.552267.378.853
Finansal Borçlar115.578.292120.120.778123.877.807110.245.724
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar41.996.64843.542.38842.874.18437.422.968
Diğer Borçlar22.721.50030.634.29444.564.35748.595.217
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler91.323.94472.819.02971.215.20471.114.944
(Ara Toplam)271.620.384267.116.489282.531.552267.378.853
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler22.423.35627.731.91442.975.41248.532.135
Finansal Borçlar22.391.63027.700.18842.939.89648.499.473
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar31.72631.72635.51632.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar400.279.195329.779.688320.118.763313.204.649
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar400.279.195329.779.688320.118.763313.204.649
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları283.208.027283.208.027283.208.027234.062.050
Dönem Net Kar/Zararı87.067.49716.567.9906.913.44449.145.977
Diğer Özsermaye Kalemleri3.6713.671-2.708-3.378
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR694.322.935624.628.091645.625.727629.115.637
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri101.776.06947.579.07321.101.964386.720.573
Satışların Maliyeti (-)-88.763.027-45.836.616-24.452.110-400.843.972
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.013.0421.742.457-3.350.146-14.123.399
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.013.0421.742.457-3.350.146-14.123.399
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-183.500-183.500-168.4000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.770.921-2.666.5810-2.693.260
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)00-1.102.3890
Diğer Faaliyet Gelirleri142.321.36145.850.91626.755.73564.355.015
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-44.328.726-13.841.116-4.153.184-43.570.320
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)107.051.25630.902.17617.981.6163.968.036
Net Faaliyet Kar/Zararı9.058.621-1.107.624-4.620.935-16.816.659
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.830.9612.783.402376.98410.659.676
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-26.814.720-17.117.588-11.445.156-48.169.510
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.067.49716.567.9906.913.444-33.541.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)00071.122.102
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)00071.122.102
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI87.067.49716.567.9906.913.44437.580.304
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00011.565.673
DÖNEM KARI (ZARARI)87.067.49716.567.9906.913.44449.145.977
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları87.067.49716.567.9906.913.44449.145.977
Hisse Başına Kazanç0101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri2.2021.356326146.916
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-26.814.720-17.117.588-11.445.156-48.169.510
Yurtiçi Satışlar101.361.685020.969.1060
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu277.087.677221.420.903206.653.929185.248.051
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu277.087.677221.420.903206.653.929185.248.051
Net YPP (Hedge Dahil)277.087.677221.420.903206.653.929185.248.051
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PEKGY 3,5 3,2 A/D A/D 0,6 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PEKGY 3,50 1,96 2,75 78,95 2,30
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi