SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.142 0,00
VIOP 147.264 147.264 0,00
USD/TRY 5,9487 5,9428 0,10
BIST BANKS 177.953 177.953 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.580,90 1.571,81 0,58
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Peker GYO Hisse Senedi | PEKGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,9 3,63 0,73
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,0 85,2 83,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Peker GYO
Kuruluş 25.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)4444496
Faks (0212)2410090
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Bomonti Business Center Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar299,4318,5
Ödenmiş Sermaye73,173,1
Net Kâr-23,2-4,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 5,54
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,1 / 1,9
Piyasa Değeri 227,3 mnTL
Net Borç 96,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,01 -2,81 3,32 -0,64
USD -4,17 -3,95 3,50 -0,47
Göreceli -3,69 -3,34 -4,28 -6,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PEKGY0,000,00000,000,00 0 A/D
PEKGY0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar180.963.958171.209.963206.737.858198.906.550
Nakit ve Nakit Benzerleri2.452.2112.862.2072.136.9935.368.513
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar33.269.88020.312.63230.902.9064.353.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar143.0931.107.4671.087.7591.248.158
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar144.542.313146.801.851171.935.758187.103.020
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar556.461125.806674.442833.428
(Ara Toplam)180.963.958171.209.963206.737.858198.906.550
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar292.788.996313.227.609329.274.592327.550.496
Ticari Alacaklar218.615.623239.573.776256.256.087254.570.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar529529529529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller74.164.98773.644.60373.008.42971.056.908
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar7.0737.9178.7639.608
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0001.912.609
Diğer Duran Varlıklar7847847840
TOPLAM VARLIKLAR473.752.954484.437.572536.012.450526.457.046
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler174.340.967165.857.041192.677.916195.232.902
Finansal Borçlar98.671.320120.340.088119.701.190114.462.319
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.142.77213.717.52538.211.80340.766.069
Diğer Borçlar13.316.1336.815.916863.1231.556.847
Müşteri Söz. Doğan Yük.020.824.61433.026.89812.861.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)41.936.910000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları610.986000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.662.8464.158.898874.90225.586.329
(Ara Toplam)174.340.967165.857.041192.677.916195.232.902
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler42.82574.0757.969.8998.645.484
Finansal Borçlar007.892.2168.602.659
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar074.07577.68342.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler42.825000
Özkaynaklar299.369.162318.506.456335.364.635322.578.660
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar299.369.162318.506.456335.364.635322.578.660
Ödenmiş Sermaye73.100.00073.100.00073.100.00073.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları243.472.492243.472.492243.472.492234.108.027
Dönem Net Kar/Zararı-23.209.498-4.070.76212.791.0369.364.465
Diğer Özsermaye Kalemleri6.1684.7261.1076.168
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR473.752.954484.437.572536.012.450526.457.046
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri77.558.60274.050.07615.369.000127.595.460
Satışların Maliyeti (-)-81.531.342-78.166.526-15.190.482-138.022.331
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-3.972.740-4.116.450178.518-10.426.871
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-3.972.740-4.116.450178.518-10.426.871
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.850-1.8500-183.500
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.180.494-3.520.807-1.507.227-6.383.183
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri45.853.87335.629.61424.764.537147.392.874
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-35.882.125-14.679.352-765.910-88.489.130
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)816.66413.311.15522.669.91841.910.190
Net Faaliyet Kar/Zararı-9.155.084-7.639.107-1.328.709-16.993.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler072.33500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı816.66413.383.49022.669.91841.910.190
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.453.0272.448.661466.2465.278.253
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-25.566.580-17.990.304-8.432.519-38.230.860
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler072.33500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-21.296.889-2.158.15314.703.6458.957.583
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.912.609-1.912.609-1.912.609406.882
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.912.609000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0-1.912.609-1.912.609406.882
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-23.209.498-4.070.76212.791.0369.364.465
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-23.209.498-4.070.76212.791.0369.364.465
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-23.209.498-4.070.76212.791.0369.364.465
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri753.740482.749237.623792.676
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-25.566.580-17.990.304-8.432.519-38.230.860
Yurtiçi Satışlar77.282.294015.216.0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu218.627.162240.585.743257.782.977258.231.892
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu218.616.713240.585.743257.782.977258.231.892
Net YPP (Hedge Dahil)218.627.162240.585.743257.782.977258.231.892
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PEKGY 3,1 A/D A/D A/D 0,8 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PEKGY 3,11 4,77 5,54 76,93 1,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi