SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.620 122.620 0,00
VIOP 148.578 148.578 0,00
USD/TRY 5,9196 5,9182 0,02
BIST BANKA 179.233 179.233 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.549 13.526 0,17
ALTIN 1.567,03 1.564,21 0,18
BRENT 64,94 65,20 -0,40

 Papilon Savunma Hisse Senedi | PAPIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,28 9,25 3,97
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,6 252,0 249,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Papilon Savunma
Kuruluş 18.12.2012
Faal Alanı Teknoloji, bilişim
Telefon (0312)2312026
Faks (0312)2312028
Adres Mebusevleri Mah. Ergin Sok. No:9 Çankaya/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar57,458,0
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr3,44,0

Cari Değerler

F/K 32,5
FD/FAVÖK 23,9
PD/DD 5,5
FD/Satışlar 8,9
Yabancı Oranı (%) 1,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,7 / 7,7
Piyasa Değeri 316,3 mnTL
Net Borç -44,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,54 13,16 21,05 18,56
USD -1,21 12,21 21,26 19,36
Göreceli -1,47 10,97 9,76 10,64

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PAPIL0,000,00000,000,00 0 A/D
PAPIL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar58.872.62259.341.08961.260.8850
Nakit ve Nakit Benzerleri45.465.04148.773.78055.788.1810
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.047.3052.474.835560.5200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.19310.59239.9740
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.960.2093.921.1923.569.2910
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.388.8744.160.6901.302.9190
(Ara Toplam)58.872.62259.341.08961.260.8850
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.366.9892.794.8051.096.9210
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.048.3991.129.22600
Maddi Duran Varlıklar628.161410.475290.6570
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.570.9641.131.817738.4880
Diğer Duran Varlıklar119.465123.28767.7760
TOPLAM VARLIKLAR62.239.61162.135.89462.357.8060
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.693.5863.007.7472.668.4140
Finansal Borçlar326.269330.40700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar305.127123.94024.1460
Diğer Borçlar329.14545.77238.9190
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü002.157.8280
Borç Karşılıkları2.331.2982.058.93800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler401.747448.690447.5210
(Ara Toplam)3.693.5963.007.7472.668.4140
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.140.1271.139.862263.8250
Finansal Borçlar751.751781.75600
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar388.376358.106263.8250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar57.405.89857.988.28559.425.5670
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.405.89857.988.28559.425.5670
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.228.4913.228.4911.438.8200
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20.909.47620.909.4762.926.6580
Dönem Net Kar/Zararı3.381.4853.952.06525.134.3680
Diğer Özsermaye Kalemleri-113.554-101.747-74.2790
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR62.239.61162.135.89462.357.8060
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri12.789.2038.365.80258.545.31240.696.535
Satışların Maliyeti (-)-5.480.124-3.246.425-23.659.805-17.202.491
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.309.0795.119.37734.885.50723.494.044
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.309.0795.119.37734.885.50723.494.044
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.491.778-3.613.401-1.873.857-3.950.330
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.192.168-730.179-4.873.427-1.700.150
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri448.457335.8411.014.260263.822
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.227.276-2.155.393-988.013-790.631
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.153.686-1.043.75528.164.47017.316.755
Net Faaliyet Kar/Zararı625.133775.79728.138.22317.843.564
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.153.686-1.043.75528.164.47017.316.755
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.974.0907.576.8624.108.4337.456.663
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.007.499-1.712.391-325.436-625.945
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.812.9054.820.71631.947.46724.147.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-431.420-868.651-6.813.099-5.376.593
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.252.819-1.254.232-7.532.504-5.234.667
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)821.399385.581719.405-141.926
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.381.4853.952.06525.134.36818.770.880
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.381.4853.952.06525.134.36818.770.880
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.381.4853.952.06525.134.36818.770.880
Hisse Başına Kazanç0011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri383.870252.702120.87467.845
Kıdem Tazminatı63.59544.97241.25030.935
Finansman Giderleri-3.007.499-1.712.391-325.436-625.945
Yurtiçi Satışlar12.033.2767.609.875040.432.795
Yurtdışı Satışlar755.927755.9270263.740
Net Yabancı Para Pozisyonu45.493.03747.303.77337.616.9900
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu45.493.03747.303.77337.616.9900
Net YPP (Hedge Dahil)45.493.03747.303.77337.616.9900
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PAPIL 9,2 32,5 23,9 8,9 5,5 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PAPIL 9,20 1,46 1,46 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi