SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.644 88.059 1,80
VIOP 106.791 105.354 1,36
USD/TRY 6,6159 6,6150 0,01
BIST BANKA 117.560 115.886 1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.936 9.816 1,22
ALTIN 1.576,15 1.577,18 -0,07
BRENT 25,94 25,96 -0,08

 Papilon Savunma Hisse Senedi | PAPIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,43 11,87 5,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,1 101,8 97,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Papilon Savunma
Kuruluş 18.12.2012
Faal Alanı Teknoloji, bilişim
Telefon (0312)2312026
Faks (0312)2312028
Adres Mebusevleri Mah. Ergin Sok. No:9 Çankaya/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar82,657,4
Ödenmiş Sermaye34,430,0
Net Kâr8,33,4

Cari Değerler

F/K 33,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,4
FD/Satışlar 11,7
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,8 / 5,1
Piyasa Değeri 277,8 mnTL
Net Borç -75,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,59 2,28 -11,50 4,26
USD 2,80 1,19 -16,07 -5,72
Göreceli 1,76 1,87 4,65 33,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PAPIL20.04.20200,690,05605,604,76 1.925.399 23
PAPIL20.04.20200,690,05605,604,761.925.39923

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar88.380.23458.872.62259.341.08961.260.885
Nakit ve Nakit Benzerleri76.171.66545.465.04148.773.78055.788.181
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar479.2271.047.3052.474.835560.520
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar217.72211.19310.59239.974
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.535.5785.960.2093.921.1923.569.291
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.976.0426.388.8744.160.6901.302.919
(Ara Toplam)88.380.23458.872.62259.341.08961.260.885
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.916.5913.366.9892.794.8051.096.921
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları974.1781.048.3991.129.2260
Maddi Duran Varlıklar689.623628.161410.475290.657
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar527.6170067.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.725.1731.570.9641.131.817738.488
Diğer Duran Varlıklar0119.465123.2870
TOPLAM VARLIKLAR92.296.82562.239.61162.135.89462.357.806
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.554.5393.693.5863.007.7472.668.414
Finansal Borçlar301.305326.269330.4070
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar114.986305.127123.94024.146
Diğer Borçlar6.765.350329.14545.77238.919
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü529.708002.157.828
Borç Karşılıkları478.0842.331.2982.058.938176.961
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler365.106401.747448.690270.560
(Ara Toplam)8.554.5393.693.5963.007.7472.668.414
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.146.9521.140.1271.139.862263.825
Finansal Borçlar728.411751.751781.7560
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar418.541388.376358.106263.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar82.595.33457.405.89857.988.28559.425.567
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.595.33457.405.89857.988.28559.425.567
Ödenmiş Sermaye34.375.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri15.902.430000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.228.4913.228.4913.228.4911.438.820
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20.909.47620.909.47620.909.4762.926.658
Dönem Net Kar/Zararı8.273.9453.381.4853.952.06525.134.368
Diğer Özsermaye Kalemleri-94.008-113.554-101.747-74.279
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR92.296.82562.239.61162.135.89462.357.806
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.260.61612.789.2038.365.80258.545.312
Satışların Maliyeti (-)-7.756.866-5.480.124-3.246.425-23.659.805
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.503.7507.309.0795.119.37734.885.507
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.503.7507.309.0795.119.37734.885.507
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.769.189-5.491.778-3.613.401-1.873.857
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.115.229-1.192.168-730.179-4.873.427
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri535.195448.457335.8411.014.260
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-424.167-2.227.276-2.155.393-988.013
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.730.360-1.153.686-1.043.75528.164.470
Net Faaliyet Kar/Zararı1.619.332625.133775.79728.138.223
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.730.360-1.153.686-1.043.75528.164.470
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler10.788.1157.974.0907.576.8624.108.433
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.101.727-3.007.499-1.712.391-325.436
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.416.7483.812.9054.820.71631.947.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.142.803-431.420-868.651-6.813.099
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.123.923-1.252.819-1.254.232-7.532.504
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)981.120821.399385.581719.405
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.273.9453.381.4853.952.06525.134.368
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.273.9453.381.4853.952.06525.134.368
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.273.9453.381.4853.952.06525.134.368
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri566.129383.870252.702120.874
Kıdem Tazminatı93.72663.59544.97241.250
Finansman Giderleri-3.101.727-3.007.499-1.712.391-325.436
Yurtiçi Satışlar16.219.98112.033.2767.609.87558.281.572
Yurtdışı Satışlar1.040.635755.927755.927263.740
Net Yabancı Para Pozisyonu43.689.80445.493.03747.303.77337.616.990
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu43.689.80445.493.03747.303.77337.616.990
Net YPP (Hedge Dahil)43.689.80445.493.03747.303.77337.616.990

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PAPIL 8,1 33,6 A/D 11,7 3,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi