SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.928 117.741 1,01
VIOP 134.985 133.925 0,79
USD/TRY 6,8586 6,8552 0,05
BIST BANKS 128.189 126.418 1,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.931 12.697 1,84
GOLD 1.806,98 1.810,52 -0,20
BRENT 43,48 43,79 -0,71

 Papilon Savunma Hisse Senedi | PAPIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,35 17,63 7,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,7 153,3 144,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Papilon Savunma
Kuruluş 18.12.2012
Faal Alanı Teknoloji, bilişim
Telefon (0312)2312026
Faks (0312)2312028
Adres Mebusevleri Mah. Ergin Sok. No:9 Çankaya/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar85,382,6
Ödenmiş Sermaye34,434,4
Net Kâr2,78,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,8
FD/Satışlar 36,9
Yabancı Oranı (%) 9,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,8 / 5,6
Piyasa Değeri 576,1 mnTL
Net Borç -65,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,30 -0,36 -1,12 117,38
USD -1,15 -0,36 -1,55 88,55
Göreceli -0,74 0,99 -7,76 111,25

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PAPIL20.04.20200,560,05605,604,76 1.925.399 23
PAPIL20.04.20200,560,05605,604,761.925.39923

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar83.879.10788.380.23458.872.62259.341.089
Nakit ve Nakit Benzerleri67.825.13276.171.66545.465.04148.773.780
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.912.706479.2271.047.3052.474.835
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar246.151217.72211.19310.592
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar9.807.4568.535.5785.960.2093.921.192
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.087.6622.976.0426.388.8744.160.690
(Ara Toplam)83.879.10788.380.23458.872.62259.341.089
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.377.6853.916.5913.366.9892.794.805
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.052.850974.1781.048.3991.129.226
Maddi Duran Varlıklar711.337689.623628.161410.475
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar956.371527.61700
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.657.1271.725.1731.570.9641.131.817
Diğer Duran Varlıklar00119.465123.287
TOPLAM VARLIKLAR89.256.79292.296.82562.239.61162.135.894
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.259.7148.554.5393.693.5863.007.747
Finansal Borçlar772.358301.305326.269330.407
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar244.726114.986305.127123.940
Diğer Borçlar51.3046.765.350329.14545.772
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü277.469529.70800
Borç Karşılıkları565.311478.0842.331.2982.058.938
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler348.546365.106401.747448.690
(Ara Toplam)2.259.7148.554.5393.693.5963.007.747
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.673.5101.146.9521.140.1271.139.862
Finansal Borçlar1.201.691728.411751.751781.756
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar471.819418.541388.376358.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar85.323.56882.595.33457.405.89857.988.285
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.323.56882.595.33457.405.89857.988.285
Ödenmiş Sermaye34.375.00034.375.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri015.902.43000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.228.4913.228.4913.228.4913.228.491
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları29.183.42120.909.47620.909.47620.909.476
Dönem Net Kar/Zararı2.741.7668.273.9453.381.4853.952.065
Diğer Özsermaye Kalemleri15.794.890-94.008-113.554-101.747
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR89.256.79292.296.82562.239.61162.135.894
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.109.32117.260.61612.789.2038.365.802
Satışların Maliyeti (-)-1.450.639-7.756.866-5.480.124-3.246.425
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)658.6829.503.7507.309.0795.119.377
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)658.6829.503.7507.309.0795.119.377
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-671.400-1.769.189-5.491.778-3.613.401
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.424.579-6.115.229-1.192.168-730.179
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri147.119535.195448.457335.841
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-112.377-424.167-2.227.276-2.155.393
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.402.5551.730.360-1.153.686-1.043.755
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.437.2971.619.332625.133775.797
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.402.5551.730.360-1.153.686-1.043.755
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.851.68410.788.1157.974.0907.576.862
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-247.914-3.101.727-3.007.499-1.712.391
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.201.2159.416.7483.812.9054.820.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-459.449-1.142.803-431.420-868.651
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-387.586-2.123.923-1.252.819-1.254.232
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-71.863981.120821.399385.581
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.741.7668.273.9453.381.4853.952.065
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.741.7668.273.9453.381.4853.952.065
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.741.7668.273.9453.381.4853.952.065
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri276.976566.129383.870252.702
Kıdem Tazminatı093.72663.59544.972
Finansman Giderleri-247.914-3.101.727-3.007.499-1.712.391
Yurtiçi Satışlar016.219.98112.033.2767.609.875
Yurtdışı Satışlar01.040.635755.927755.927
Net Yabancı Para Pozisyonu47.600.46443.689.80445.493.03747.303.773
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu47.600.46443.689.80445.493.03747.303.773
Net YPP (Hedge Dahil)47.600.46443.689.80445.493.03747.303.773

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PAPIL 16,8 A/D A/D 36,9 6,8 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PAPIL 16,76 9,35 9,09 -25,91 -0,26
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi