SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.120 1.124 -0,34
VIOP 1.256 1.263 -0,50
USD/TRY 7,8141 7,6582 2,04
BIST BANKA 1.134 1.153 -1,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.469 12.607 -1,09
ALTIN 1.864,07 1.861,75 0,12
BRENT 42,50 42,41 0,21

Papilon Savunma Hisse Senedi | PAPIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,51 18,25 4,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,1 75,2 70,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Papilon Savunma
Kuruluş 18.12.2012
Faal Alanı Teknoloji, bilişim
Telefon (0312)2312026
Faks (0312)2312028
Adres Mebusevleri Mah. Ergin Sok. No:9 Çankaya/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar85,385,3
Ödenmiş Sermaye34,434,4
Net Kâr4,72,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,9
FD/Satışlar 32,1
Yabancı Oranı (%) 0,04
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,3 / 5,0
Piyasa Değeri 502,2 mnTL
Net Borç -66,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,90 -2,14 7,82 89,49
USD 2,36 -2,39 4,83 48,93
Göreceli 0,49 -3,20 5,41 92,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PAPIL20.04.20200,560,05605,604,76 1.925.399 23
PAPIL20.04.20200,560,05605,604,761.925.39923

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar83.716.54383.879.10788.380.23458.872.622
Nakit ve Nakit Benzerleri67.913.36467.825.13276.171.66545.465.041
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.068.9191.912.706479.2271.047.305
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.940246.151217.72211.193
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar9.842.3599.807.4568.535.5785.960.209
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.871.9614.087.6622.976.0426.388.874
(Ara Toplam)83.716.54383.879.10788.380.23458.872.622
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.532.2965.377.6853.916.5913.366.989
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.851.9282.052.850974.1781.048.399
Maddi Duran Varlıklar657.424711.337689.623628.161
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.137.463956.371527.6170
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.885.4811.657.1271.725.1731.570.964
Diğer Duran Varlıklar000119.465
TOPLAM VARLIKLAR89.248.83989.256.79292.296.82562.239.611
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.250.1532.259.7148.554.5393.693.586
Finansal Borçlar727.538772.358301.305326.269
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar216.186244.726114.986305.127
Diğer Borçlar75.94951.3046.765.350329.145
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.242000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü302.885277.469529.7080
Borç Karşılıkları499.729565.311478.0842.331.298
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler420.624348.546365.106401.747
(Ara Toplam)2.250.1532.259.7148.554.5393.693.596
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.656.3141.673.5101.146.9521.140.127
Finansal Borçlar1.121.4901.201.691728.411751.751
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar534.824471.819418.541388.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar85.342.37285.323.56882.595.33457.405.898
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.342.37285.323.56882.595.33457.405.898
Ödenmiş Sermaye34.375.00034.375.00034.375.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri15.902.430015.902.4300
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.577.0343.228.4913.228.4913.228.491
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20.909.47629.183.42120.909.47620.909.476
Dönem Net Kar/Zararı4.698.7372.741.7668.273.9453.381.485
Diğer Özsermaye Kalemleri-120.30515.794.890-94.008-113.554
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR89.248.83989.256.79292.296.82562.239.611
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.692.5362.109.32117.260.61612.789.203
Satışların Maliyeti (-)-3.556.590-1.450.639-7.756.866-5.480.124
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.135.946658.6829.503.7507.309.079
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.135.946658.6829.503.7507.309.079
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-972.652-671.400-1.769.189-5.491.778
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.007.353-1.424.579-6.115.229-1.192.168
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri462.806147.119535.195448.457
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-225.925-112.377-424.167-2.227.276
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.607.178-1.402.5551.730.360-1.153.686
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.844.059-1.437.2971.619.332625.133
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.607.178-1.402.5551.730.360-1.153.686
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.138.9864.851.68410.788.1157.974.090
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-225.159-247.914-3.101.727-3.007.499
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.306.6493.201.2159.416.7483.812.905
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-607.912-459.449-1.142.803-431.420
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-760.803-387.586-2.123.923-1.252.819
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)152.891-71.863981.120821.399
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.698.7372.741.7668.273.9453.381.485
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.698.7372.741.7668.273.9453.381.485
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.698.7372.741.7668.273.9453.381.485
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri603.071276.976566.129383.870
Kıdem Tazminatı235.924093.72663.595
Finansman Giderleri-225.159-247.914-3.101.727-3.007.499
Yurtiçi Satışlar0016.219.98112.033.276
Yurtdışı Satışlar001.040.635755.927
Net Yabancı Para Pozisyonu48.424.52847.600.46443.689.80445.493.037
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu48.424.52847.600.46443.689.80445.493.037
Net YPP (Hedge Dahil)48.424.52847.600.46443.689.80445.493.037

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PAPIL 14,6 A/D A/D 32,1 5,9 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PAPIL 14,61 0,19 0,04 -15,35 -0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi