SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3454 8,3479 -0,03
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,30 1.813,64 -0,02
BRENT 73,23 73,09 0,19

Papilon Savunma Hisse Senedi | PAPIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,95 18,04 4,09
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 46,9 44,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Papilon Savunma
Kuruluş 18.12.2012
Faal Alanı Teknoloji, bilişim
Telefon (0312)2312026
Faks (0312)2312028
Adres Mebusevleri Mah. Ergin Sok. No:9 Çankaya/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar97,490,1
Ödenmiş Sermaye34,434,4
Net Kâr7,39,4

Cari Değerler

F/K 35,7
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,1
FD/Satışlar 14,0
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 4,0
Piyasa Değeri 500,5 mnTL
Net Borç -70,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,82 -3,00 -0,95 -36,03
USD -0,46 -0,81 2,59 -43,42
Göreceli -1,29 -6,51 -2,58 -32,51

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PAPIL11.08.20210,100,01451,451,24 500.000 5
PAPIL20.04.20200,560,05605,604,76 1.925.399 23
PAPIL20.04.20200,560,05605,604,761.925.39923
PAPIL11.08.20210,100,01451,451,24500.0005

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar94.229.65587.095.79088.553.21183.716.543
Nakit ve Nakit Benzerleri72.176.88072.617.22273.610.13167.913.364
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.772.8421.722.7941.714.6712.068.919
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar30.26312.295214.86919.940
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar11.051.81510.622.14510.078.7839.842.359
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.197.8552.121.3342.934.7573.871.961
(Ara Toplam)94.229.65587.095.79088.553.21183.716.543
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.487.5417.530.9016.430.9465.532.296
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.212.4931.412.1661.855.8541.851.928
Maddi Duran Varlıklar652.603687.038709.256657.424
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.203.2783.299.7001.855.5711.137.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.339.6252.131.9972.010.2651.885.481
Diğer Duran Varlıklar79.542000
TOPLAM VARLIKLAR101.717.19694.626.69194.984.15789.248.839
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.847.9662.974.8113.167.6522.250.153
Finansal Borçlar614.757648.903737.698727.538
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar461.834284.968290.932216.186
Diğer Borçlar68.05895.96763.30375.949
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0834.05707.242
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü373.71101.104.871302.885
Borç Karşılıkları823.896648.557582.144499.729
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler505.710462.359388.704420.624
(Ara Toplam)2.847.9662.974.8113.167.6522.250.153
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.493.3731.588.5771.689.4201.656.314
Finansal Borçlar805.861924.4651.113.5621.121.490
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar687.512664.112575.858534.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar97.375.85790.063.30390.127.08585.342.372
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.375.85790.063.30390.127.08585.342.372
Ödenmiş Sermaye34.375.00034.375.00034.375.00034.375.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri015.902.43015.902.43015.902.430
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.821.49409.577.0349.577.034
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları36.112.70826.665.01620.909.47620.909.476
Dönem Net Kar/Zararı7.303.0159.447.6929.479.0774.698.737
Diğer Özsermaye Kalemleri15.763.6403.673.165-115.932-120.305
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR101.717.19694.626.69194.984.15789.248.839
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.055.59426.752.9807.248.9814.692.536
Satışların Maliyeti (-)-2.303.834-22.137.613-5.711.423-3.556.590
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.751.7604.615.3671.537.5581.135.946
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.751.7604.615.3671.537.5581.135.946
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-545.553-2.434.738-1.475.753-972.652
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.524.820-5.483.272-4.226.091-3.007.353
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri958.607589.248868.489462.806
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-726.036-630.570-871.836-225.925
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.913.958-3.343.965-4.167.633-2.607.178
Net Faaliyet Kar/Zararı1.681.387-3.302.643-4.164.286-2.844.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.913.958-3.343.965-4.167.633-2.607.178
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.678.26218.183.89916.103.4478.138.986
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-531.971-4.198.091-786.035-225.159
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.060.24910.641.84311.149.7795.306.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.757.234-1.194.151-1.670.702-607.912
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-967.247-1.585.654-1.949.610-760.803
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-789.987391.503278.908152.891
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.303.0159.447.6929.479.0774.698.737
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.303.0159.447.6929.479.0774.698.737
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.303.0159.447.6929.479.0774.698.737
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri347.8481.320.974891.557603.071
Kıdem Tazminatı0136.3350235.924
Finansman Giderleri-531.971-4.198.091-786.035-225.159
Yurtiçi Satışlar025.051.7657.248.9810
Yurtdışı Satışlar01.701.2155.711.4230
Net Yabancı Para Pozisyonu55.470.97047.681.20653.719.65448.424.528
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu55.470.97047.681.20653.719.65448.424.528
Net YPP (Hedge Dahil)55.470.97047.681.20653.719.65448.424.528

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PAPIL 14,6 35,7 A/D 14,0 5,1 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PAPIL 14,56 0,06 0,10 4,09 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi