SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Papilon Savunma Hisse Senedi | PAPIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,22 15,475 3,255
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,9 46,9 44,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Papilon Savunma
Kuruluş 18.12.2012
Faal Alanı Teknoloji, bilişim
Telefon (0312)2312026
Faks (0312)2312028
Adres Mebusevleri Mah. Ergin Sok. No:9 Çankaya/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar96,997,4
Ödenmiş Sermaye34,434,4
Net Kâr6,87,3

Cari Değerler

F/K 38,2
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,5
FD/Satışlar 12,1
Yabancı Oranı (%) 0,63
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 3,5
Piyasa Değeri 440,3 mnTL
Net Borç -63,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,51 4,74 -0,16 -43,67
USD -1,67 0,60 -10,04 -56,40
Göreceli -0,17 -0,24 -5,05 -43,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PAPIL11.08.20210,100,01451,451,24 500.000 5
PAPIL20.04.20200,560,05605,604,76 1.925.399 23
PAPIL11.08.20210,100,01451,451,24500.0005
PAPIL20.04.20200,560,05605,604,761.925.39923

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar93.439.68294.229.65587.095.79088.553.211
Nakit ve Nakit Benzerleri64.256.51872.176.88072.617.22273.610.131
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.118.6345.772.8421.722.7941.714.671
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar527.21330.26312.295214.869
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar16.592.15011.051.81510.622.14510.078.783
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.945.1675.197.8552.121.3342.934.757
(Ara Toplam)93.439.68294.229.65587.095.79088.553.211
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.812.9927.487.5417.530.9016.430.946
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.022.7411.212.4931.412.1661.855.854
Maddi Duran Varlıklar721.584652.603687.038709.256
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.798.0274.203.2783.299.7001.855.571
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.266.0041.339.6252.131.9972.010.265
Diğer Duran Varlıklar4.63679.54200
TOPLAM VARLIKLAR101.252.674101.717.19694.626.69194.984.157
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.872.0672.847.9662.974.8113.167.652
Finansal Borçlar593.858614.757648.903737.698
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar155.806461.834284.968290.932
Diğer Borçlar139.99768.05895.96763.303
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)110.0030834.0570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0373.71101.104.871
Borç Karşılıkları924.874823.896648.557582.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler947.529505.710462.359388.704
(Ara Toplam)2.872.0672.847.9662.974.8113.167.652
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.443.7301.493.3731.588.5771.689.420
Finansal Borçlar678.331805.861924.4651.113.562
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar765.399687.512664.112575.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar96.936.87797.375.85790.063.30390.127.085
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar96.936.87797.375.85790.063.30390.127.085
Ödenmiş Sermaye34.375.00034.375.00034.375.00034.375.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri15.902.430015.902.43015.902.430
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.354.9583.821.49409.577.034
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları35.579.24436.112.70826.665.01620.909.476
Dönem Net Kar/Zararı6.781.0697.303.0159.447.6929.479.077
Diğer Özsermaye Kalemleri-55.82415.763.6403.673.165-115.932
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR101.252.674101.717.19694.626.69194.984.157
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.026.5546.055.59426.752.9807.248.981
Satışların Maliyeti (-)-5.819.205-2.303.834-22.137.613-5.711.423
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.207.3493.751.7604.615.3671.537.558
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.207.3493.751.7604.615.3671.537.558
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.789.059-545.553-2.434.738-1.475.753
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.374.100-1.524.820-5.483.272-4.226.091
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.135.065958.607589.248868.489
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.121.868-726.036-630.570-871.836
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.942.6131.913.958-3.343.965-4.167.633
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.955.8101.681.387-3.302.643-4.164.286
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.942.6131.913.958-3.343.965-4.167.633
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.495.8257.678.26218.183.89916.103.447
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.128.199-531.971-4.198.091-786.035
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.425.0139.060.24910.641.84311.149.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.643.944-1.757.234-1.194.151-1.670.702
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-777.585-967.247-1.585.654-1.949.610
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-866.359-789.987391.503278.908
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.781.0697.303.0159.447.6929.479.077
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.781.0697.303.0159.447.6929.479.077
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.781.0697.303.0159.447.6929.479.077
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri711.051347.8481.320.974891.557
Kıdem Tazminatı290.1920136.3350
Finansman Giderleri-1.128.199-531.971-4.198.091-786.035
Yurtiçi Satışlar0025.051.7657.248.981
Yurtdışı Satışlar001.701.2155.711.423
Net Yabancı Para Pozisyonu39.317.70155.470.97047.681.20653.719.654
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu39.317.70155.470.97047.681.20653.719.654
Net YPP (Hedge Dahil)39.317.70155.470.97047.681.20653.719.654
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-7.367.007-341.691-2.566.635-869.328
Düzeltme Öncesi Kar6.781.0697.303.0159.447.6929.479.077
Düzeltmeler:1.573.6291.195.227-1.933.498-212.975
Amortisman & İtfa Payları711.051347.8481.320.974891.557
Karşılıklardaki Değişim407.692220.631306.808243.980
Diğer Gelir/ Gider454.886626.748-3.561.280-1.348.512
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)8.354.6988.498.2427.514.1949.266.102
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-14.664.125-8.679.289-7.490.029-8.750.272
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-6.309.427-181.04724.165515.830
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.057.580-160.644-2.590.800-1.385.158
Sabit Sermaye Yatırımları-1.854.499-1.017.318-3.259.515-1.574.614
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.854.499-1.017.318-3.259.515-1.574.614
Serbest Nakit Akım-9.221.506-1.359.009-5.826.150-2.443.942
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri00-1.925.402-1.925.402
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit1.565.2941.430.5124.528.3222.137.608
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.565.2941.430.5122.602.920212.206
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-7.656.21271.503-3.223.230-2.231.736
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-7.656.21271.503-3.223.230-2.231.736
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler71.854.34171.854.34175.077.57175.077.571
Dönem Sonu Nakit64.198.12971.925.84471.854.34172.845.835

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PAPIL 12,8 38,2 A/D 12,1 4,5 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PAPIL 12,81 0,63 0,33 -29,34 -0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi