SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7905 5,7861 0,08
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,90 1.360,41 1,43
BRENT 62,47 61,82 1,05

 Özerden Plastik Hisse Senedi | OZRDN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,7301 3,2761 0,546
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,6 0,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Özerden Plastik
Kuruluş 03.03.2000
Faal Alanı Plastik ambalaj ürünleri üretimi
Telefon (0212)2892220
Faks (0212)2890166
Adres Huzur Mahallesi Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26,524,3
Ödenmiş Sermaye17,317,3
Net Kâr6,02,9

Cari Değerler

F/K 8,4
FD/FAVÖK 7,1
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 50,7 mnTL
Net Borç 18,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -2,33 1,03 20,08
USD -0,17 -3,16 4,31 8,40
Göreceli -0,03 -4,03 -6,98 16,29

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OZRDN15.05.20192,500,07517,516,39 1.300.000 21
OZRDN15.08.20181,300,04064,063,45 689.966 29
OZRDN30.05.20171,140,04004,003,40 600.000 34
OZRDN25.04.20164,250,141614,1612,03 1.510.402 42
OZRDN15.05.20192,500,07517,516,391.300.00021
OZRDN15.08.20181,300,04064,063,45689.96629
OZRDN30.05.20171,140,04004,003,40600.00034
OZRDN25.04.20164,250,141614,1612,031.510.40242

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar26.016.47824.059.41617.730.45018.087.757
Nakit ve Nakit Benzerleri1.086.6503.690.0891.554.422521.089
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.379.89311.541.4678.907.80711.421.028
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar29.19817.44419.89918.906
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar11.471.8418.051.9656.691.1425.840.060
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.048.896758.451557.180286.674
(Ara Toplam)26.016.47824.059.41617.730.45018.087.757
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar28.572.51218.798.15618.444.25915.990.987
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.0716.6246.6246.624
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8.645.0007.945.0017.945.0017.945.001
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.665.8237.288.1997.820.9145.743.607
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.44341.17565.8252.295.755
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar117.1753.517.1572.605.8950
TOPLAM VARLIKLAR54.588.99042.857.57236.174.70934.078.744
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.082.55113.734.0329.072.3387.152.262
Finansal Borçlar9.897.9707.373.6244.501.1083.508.445
Diğer Finansal Yükümlülükler052.211023.108
Ticari Borçlar4.963.9193.425.1492.991.3451.676.548
Diğer Borçlar933.9941.826.096421.2791.211.893
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00161.2840
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.286.6681.056.952997.322732.268
(Ara Toplam)17.082.55113.734.0329.072.3387.152.262
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.981.9784.803.5345.853.8246.584.194
Finansal Borçlar10.068.1354.060.1995.028.9466.136.842
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar663.985540.716541.087353.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü249.858202.619283.79193.701
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar26.524.46124.320.00621.248.54720.342.288
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.524.46124.320.00621.248.54720.342.288
Ödenmiş Sermaye17.300.00017.300.00016.000.00016.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler769.842769.842665.662665.662
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları220.0001.022.06354.15554.155
Dönem Net Kar/Zararı6.049.3262.949.0482.372.0883.856.580
Diğer Özsermaye Kalemleri2.185.2932.279.0532.156.642-234.109
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR54.588.99042.857.57236.174.70934.078.744
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri59.305.92328.488.27740.661.89119.488.871
Satışların Maliyeti (-)-35.982.607-16.869.642-27.297.121-13.463.971
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)23.323.31611.618.63513.364.7706.024.900
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)23.323.31611.618.63513.364.7706.024.900
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.363.802-4.180.860-6.069.199-2.109.091
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.956.053-2.921.608-4.492.143-2.171.899
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-493.883-188.158-41.1630
Diğer Faaliyet Gelirleri2.298.158877.031929.583331.409
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.190.581-496.678-513.729-142.655
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.617.1554.708.3623.178.1191.932.664
Net Faaliyet Kar/Zararı7.509.5784.328.0092.762.2651.743.910
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler699.9990191.0812.953.986
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.317.154000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.830.657564.646756.479243.097
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.484.310-1.470.852-1.107.534-776.031
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler699.9990191.0812.953.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.663.5013.802.1563.018.1454.353.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.614.175-853.108-646.057-497.136
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.655.270-964.883-565.474-351.917
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)41.095111.775-80.583-145.219
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.049.3262.949.0482.372.0883.856.580
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.049.3262.949.0482.372.0883.856.580
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.049.3262.949.0482.372.0883.856.580
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.329.084777.5021.405.551655.069
Kıdem Tazminatı126.757126.75796.92948.465
Finansman Giderleri-4.484.310-1.470.852-1.107.534-776.031
Yurtiçi Satışlar36.957.34818.266.27131.425.56615.602.033
Yurtdışı Satışlar22.621.97010.156.9748.840.1063.650.931
Net Yabancı Para Pozisyonu-12.405.234578.185-2.117.940-2.075.439
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-12.405.234578.185-2.117.940-2.075.439
Net YPP (Hedge Dahil)-12.405.234578.185-2.117.940-2.075.439
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OZRDN 2,9 8,4 7,1 1,2 1,9 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OZRDN 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi