SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Özerden Plastik Hisse Senedi | OZRDN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,17 2,68 0,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,4 0,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Özerden Plastik
Kuruluş 03.03.2000
Faal Alanı Plastik ambalaj ürünleri üretimi
Telefon (0212)2892220
Faks (0212)2890166
Adres Huzur Mahallesi Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar19,422,6
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr-5,6-2,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 49,1 mnTL
Net Borç 41,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,27 2,63 -0,43 2,63
USD -1,12 2,63 -1,30 -10,86
Göreceli -0,28 1,67 -7,01 1,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OZRDN15.05.20192,500,07517,516,39 1.300.000 21
OZRDN15.08.20181,300,04064,063,45 689.966 29
OZRDN30.05.20171,140,04004,003,40 600.000 34
OZRDN25.04.20164,250,141614,1612,03 1.510.402 42
OZRDN15.05.20192,500,07517,516,391.300.00021
OZRDN15.08.20181,300,04064,063,45689.96629
OZRDN30.05.20171,140,04004,003,40600.00034
OZRDN25.04.20164,250,141614,1612,031.510.40242

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar27.679.68428.657.50425.825.59624.059.416
Nakit ve Nakit Benzerleri1.894.575501.6531.086.6503.690.089
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.813.97212.828.43412.379.89311.541.467
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar391.30593.81529.19817.444
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.715.44013.690.33311.471.8418.051.965
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.864.3921.543.269858.014758.451
(Ara Toplam)27.679.68428.657.50425.825.59624.059.416
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar44.547.53430.140.65128.763.39418.798.156
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.07116.07116.0716.624
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8.645.0008.645.0008.645.0007.945.001
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları26.719.951000
Maddi Duran Varlıklar6.414.72721.003.46719.665.8237.288.199
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar88.915102.743128.44341.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.110.383000
Diğer Duran Varlıklar1.552.487373.370308.0573.517.157
TOPLAM VARLIKLAR72.227.21858.798.15554.588.99042.857.572
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.081.19121.717.92517.082.55113.734.032
Finansal Borçlar19.490.36612.907.6309.897.9707.373.624
Diğer Finansal Yükümlülükler00052.211
Ticari Borçlar6.570.0957.084.1254.963.9193.425.149
Diğer Borçlar0104.193933.9941.826.096
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)302.232388.390146.8720
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları158.702000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.559.7961.233.5871.139.7961.056.952
(Ara Toplam)28.081.19121.717.92517.082.55113.734.032
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.711.50814.508.64210.981.9784.803.534
Finansal Borçlar23.686.86513.673.99810.068.1354.060.199
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.024.643778.431663.985540.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü056.213249.858202.619
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar19.434.51922.571.58826.524.46124.320.006
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.434.51922.571.58826.524.46124.320.006
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00017.300.00017.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.097.9821.097.982769.842769.842
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları941.186941.186220.0001.022.063
Dönem Net Kar/Zararı-5.568.279-2.731.3896.049.3262.949.048
Diğer Özsermaye Kalemleri1.963.6302.263.8092.185.2932.279.053
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR72.227.21858.798.15554.588.99042.857.572
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri59.634.06230.494.06159.305.92328.488.277
Satışların Maliyeti (-)-44.311.182-21.183.837-35.982.607-16.869.642
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.322.8809.310.22423.323.31611.618.635
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.322.8809.310.22423.323.31611.618.635
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.445.571-5.108.714-8.363.802-4.180.860
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.825.500-5.064.643-6.956.053-2.921.608
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.253.782-538.430-493.883-188.158
Diğer Faaliyet Gelirleri1.638.4372.787.8932.298.158877.031
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.610.025-183.214-1.126.139-496.678
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.173.5611.203.1168.681.5974.708.362
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.201.973-1.401.5637.509.5784.328.009
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.232.3620699.9990
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-121.0000-64.4420
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.062.1991.203.1169.317.1544.708.362
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.649.819433.1582.830.657564.646
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.619.755-4.622.033-4.484.310-1.470.852
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.111.3620635.5570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.032.135-2.985.7597.663.5013.802.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.463.856254.370-1.614.175-853.108
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-1.655.270-964.883
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.463.856254.37041.095111.775
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.568.279-2.731.3896.049.3262.949.048
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.568.279-2.731.3896.049.3262.949.048
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.568.279-2.731.3896.049.3262.949.048
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.058.6202.753.7002.329.084777.502
Kıdem Tazminatı793.155313.588126.757126.757
Finansman Giderleri-8.619.755-4.622.033-4.484.310-1.470.852
Yurtiçi Satışlar36.509.96018.610.04736.957.34818.266.271
Yurtdışı Satışlar23.458.34011.811.93222.621.97010.156.974
Net Yabancı Para Pozisyonu-6.059.415-12.405.234-12.405.234578.185
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu20.232.833-12.405.234-12.405.234578.185
Net YPP (Hedge Dahil)-20.232.833-12.405.234-12.405.234578.185

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OZRDN 2,3 A/D A/D 1,5 2,5 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OZRDN 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi