SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6621 8,6400 0,26
BIST BANKA 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
ALTIN 1.775,98 1.778,97 -0,17
BRENT 75,16 75,19 -0,04

Özerden Plastik Hisse Senedi | OZRDN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,12 10,17 3,05
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 4,8 4,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Özerden Plastik
Kuruluş 03.03.2000
Faal Alanı Plastik ambalaj ürünleri üretimi
Telefon (0212)2892220
Faks (0212)2890166
Adres Huzur Mahallesi Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar19,820,6
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr-1,00,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 15,3
PD/DD 10,0
FD/Satışlar 2,5
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Piyasa Değeri 197,8 mnTL
Net Borç 47,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,11 0,96 8,78 4,67
USD 1,39 -0,09 5,88 -9,88
Göreceli 0,64 3,04 12,64 10,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OZRDN15.05.20192,500,07517,516,39 1.300.000 21
OZRDN15.08.20181,300,04064,063,45 689.966 29
OZRDN30.05.20171,140,04004,003,40 600.000 34
OZRDN25.04.20164,250,141614,1612,03 1.510.402 42
OZRDN15.05.20192,500,07517,516,391.300.00021
OZRDN15.08.20181,300,04064,063,45689.96629
OZRDN30.05.20171,140,04004,003,40600.00034
OZRDN25.04.20164,250,141614,1612,031.510.40242

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.806.27533.640.16334.721.4680
Nakit ve Nakit Benzerleri610.3712.423.1467.023.2210
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar15.457.31913.969.1359.818.9850
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar550.481755.662428.8650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar15.034.83014.334.14715.642.0410
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.153.2742.158.0731.808.3560
(Ara Toplam)33.806.27533.640.16334.721.4680
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar49.269.05749.569.03146.772.4580
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.07116.07116.0710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.100.00010.100.0008.645.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları30.289.83130.877.53429.014.4450
Maddi Duran Varlıklar8.324.0307.749.9187.206.8680
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.07346.61666.6000
Ertelenmiş Vergi Varlığı508.052778.8921.270.8080
Diğer Duran Varlıklar00552.6660
TOPLAM VARLIKLAR83.075.33283.209.19481.493.9260
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.523.78037.660.34636.991.9910
Finansal Borçlar25.637.11223.197.34528.333.6980
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.045.61812.391.0986.251.3320
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)383.349514.8541.174.1620
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları167.482167.482113.7020
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.290.2191.389.5671.119.0970
(Ara Toplam)39.523.78037.660.34636.991.9910
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.775.29124.967.31425.986.5160
Finansal Borçlar22.394.44523.709.73424.761.5070
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.380.8461.257.5801.225.0090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar19.776.26120.581.53418.515.4190
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.776.26120.581.53418.515.4190
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.097.9821.097.9821.097.9820
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.733.168-4.627.093-4.627.0930
Dönem Net Kar/Zararı-975.016893.925-817.6070
Diğer Özsermaye Kalemleri2.386.4632.216.7201.862.1370
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR83.075.33283.209.19481.493.9260
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri26.043.62187.489.51140.132.47316.478.969
Satışların Maliyeti (-)-16.844.342-56.821.375-27.100.355-11.850.173
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.199.27930.668.13613.032.1184.628.796
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.199.27930.668.13613.032.1184.628.796
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.129.113-12.256.225-5.445.849-2.494.697
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.822.149-8.544.765-3.854.995-2.293.715
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-240.688-1.005.783-468.481-227.061
Diğer Faaliyet Gelirleri975.5474.004.7301.793.793449.757
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.049.247-3.030.874-2.964.954-370.838
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.933.6299.835.2192.091.632-307.758
Net Faaliyet Kar/Zararı3.007.3298.861.3633.262.793-386.677
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.492.60500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler030.79200
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.933.62911.358.6162.091.632-307.758
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler869.3902.640.500237.318535.976
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.557.897-12.836.973-3.335.609-2.938.557
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler01.523.39700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-754.8781.162.143-1.006.659-2.710.339
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-220.138-268.218189.052540.348
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-220.138-268.218189.052540.348
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-975.016893.925-817.607-2.169.991
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-975.016893.925-817.607-2.169.991
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-975.016893.925-817.607-2.169.991
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.152.2874.176.8372.132.0991.576.499
Kıdem Tazminatı906.410906.410132.429132.239
Finansman Giderleri-3.557.897-12.836.973-3.335.609-2.938.557
Yurtiçi Satışlar14.972.96354.935.11529.439.90810.850.007
Yurtdışı Satışlar11.493.99833.684.79311.095.6105.821.722
Net Yabancı Para Pozisyonu-6.588.411-14.340.292-6.957.5160
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.588.41114.340.292-6.957.5160
Net YPP (Hedge Dahil)-6.588.411-14.340.292-6.957.5160

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OZRDN 9,4 A/D 15,3 2,5 10,0 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OZRDN 9,42 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi